Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-07-21 13:32:10, skaitė 6092, komentavo 0

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.

Gerbimi skaitytojai, dėl Kauno viešosios apskrities bibkliotekos tinklapio techninių problemų dalis nuotraukų kol kas yra nerodomos.
---


Demonstracija 1940 metų birželį Kaune


Mitingas prie centrinio pašto 1940 07 14-ą, rinkimų į Liaudies Seimą dieną

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.

Lietuvos žmonės, po 14-ą metų trukusios smetoninės-fašistinės diktatūros, aptarnavusios ir gynusios taip vadinamą "elitą", entuziastingai laukė pirmųjų savo išrinktos valdžios sprendimų.  Nuo pat 1926-aisiais įvykdyto perversmo Lietuvos Respublikoje nebuvo laisvų ir demokratiškų rinkimų.

Ir tik mainais į Vilnių ir Vilniaus kraštą, fašistinė valdžia sutiko atšaukti politinių partijų veiklos draudimą, išleisti iš Lietuvos kalėjimų politinius kalinius bei įsipareigojo surengti laisvus rinkimus. Taip Lietuvos žmonės pagaliau atgavo teisę patys spręsti savo likimą.

Nieko nuostabaus, kad į rinkimus lietuviai ėjo masiškai ir su daina, ko taip nenori šiandien prisiminti organizuota nusikaltėlių gauja nūnai vėl užgrobusi valdžią Lietuvoje.


1940 07 14 darbininkų kolektyvai organizuotai eina į rinkiminę apylinkę


Rinkėjų eilė prie rinkiminės apylinkės Rotušės aikštėje


Rinkėjai prie rinkimų apylinkės Nr. 3. Kaunas, 1940 m. liepos 14–15 d. (LCVA)


Lietuvos kaimo gyventojai, vykstantys į Liaudies seimo rinkimus. 1940 m. liepos 14 d [šaltinis]

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo.


Mitingas prie Valstybės teatro, kuriame vyko Liaudies Seimo sesija, truko tris dienas

Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus:

- paskelbė Lietuvos Tarybų Socialistinę Respubliką;

- priėmė tarybinę Konstituciją, garantuojančią lygias teises visiems LTSR piliečiams;

- priėmė bankų ir stambiosios pramonės nacionalizavimo deklaraciją;

- paskelbė prašymą įstoti į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą.


Liaudies seimo prezidiumo nariai [iš kairės: M. Gedvilas, A. Venclova, L. Adomauskas, J. Grigalavičius, P. Cvirka] pasirašo Liaudies seimo priimtas deklaracijas. 1940 07 23


Vidaus reikalų ministras Mečislovas Gedvilas pasirašo Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaraciją, pritariančią Lietuvos prijungimui prie TSRS

Šiandien, organizuotą nusikaltėlių gaują aptarnaujantys propagandistai ir taip vadinami "istorikai", bando visais įmanomais būdais suklastoti faktus, perrašyti istoriją, ištrinti žmonių atmintį. Tačiau visi istoriniai dokumentai, faktai, žmonių prisiminimai liudija priešingai:

Lietuvos žmonės laisva valia išrinko laisvą Lietuvos Respublikos Liaudies seimą. Ir visi šio Seimo priimti sprendimai - buvo teisėti ir turi pilną juridinę galią.

O geriausias to įrodymas yra tai, kad per 26-erius taip vadinamos "nepriklausomybės" metus valdžią užgrobę niekšai ir banditai nė karto taip ir neišdrįso JOKIAME TEISME užginčyti 1940-ų metų Lietuvos Liaudies Seimo teisėtumo ir jo priimtų sprendimų.

Žino, valdžiagyviai, kad neturi nieko, nė menkiausio faktelio, kuriuo galėtų pridengti savo niekšišką melą apie "okupaciją". Todėl tik loja, ir gąsdina "teroristinę Rusijos valstybę", kad pareikalaus iš jos milijardinių kompensacijų už savo neįsivaizduojamas kančias ir skausmus.

Nors tiesą sakant, ponų ir "šūdeličio" kančios 1940-ais metais išties buvo nepamatuojamos: ponui nėra nieko baisiau, už išbuožinimą, kai jo engiami "runkeliai", "ubagai", "žemės kirmėlės" atsitiesia visu ūgiu ir išspiria tą poną su visa jo ponauja ir poniūkščiais lauk.

Tad tebūnie šiandien mums, 1940-ieji metai šviesulys, kuris teikia MŪSŲ Tautai stiprybės ir valios keisti savo likimą!


Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos konstitucijos tekstas, 1940 m. rugsėjo 1 d. paskelbtas laikraštyje „Darbo Lietuva“ [šaltinis]