Kaip JAV įsiveržė į Panamą demokratijos ginti...

Anonimusas
| +2 -1 Autorius: Igor Skif
Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/01/kaip-jav-isiverze-i-panama/
2015-01-26, skaitė 2871
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

1989 metų gruodžio 20-ąją prasidėjo JAV įsiveržimas į Panamą. Karo veiksmai tesėsi 5 dienas. Oficiali įsiveržimo priežastis: "demokratijos atstatymas" ir 35 tūkstančių amerikiečių gyvenančių Panamoje "gyvybės apsauga".

Įvykiai, kurie paskatino įsiveržimą:

1. Panamos kanalas – labai svarbus ekonomine ir karine prasme vandens kelias, kurį kontroliavo JAV.
1977-ųjų rugsėjį Panamos prezidentas O.Torrijos ir JAV prezidentas D. Karteris (J. Carter) (reikalaujant tarptautinei bendrijai) pasirašė tarpusavio susitarimą pagal kurį JAV nuo 1999 gruodžio 31-osios turėjo perduoti Panamos kanalo kontrolę Panamos vyriausybei.

2. 1980-ųjų viduryje, JAV vyriausybė ėmė spausti Panamą, kad ta atsisakyto šio susitarimo. Panamos vyriausybė kategoriškai atsisakė peržiūrėti šio susitarimo sąlygas ir santykiai tarp dviejų šalių ėmė blogėti.

3. 1988-ųjų vasarį, Jungtinių Valstijų Teisingumo ministerija apkaltino Panamos ginkluotųjų pajėgų vadą Manuelį Noriegą prekyba narkotikais. Tačiau pasiūlė atsisakyti šio kaltinimo, jei generolas pasitrauks iš savo posto ir prisidės palaikydamas susitarimo dėl tolimesnės Panamos kanalo nuosavybės peržiūrėjimą. Noriega atsisakė.

4. 1988 -ųjų balandį JAV padidino karinį kontingentą kontroliuojantį Panamos kanalą 1300 kariškių „kad apsaugoti Jungtinių valstijų piliečių ir pačių JAV interesus“.

5. 1989 -ųjų balandį, JAV prezidentas priėmė sprendimą dėl ekonominių sankcijų prieš Panamą taikymo. 1989 -ųjų gegužę, JAV nusiuntė dar 2000 kariškių į Panamą „JAV piliečių apsaugai“.

6. 1989 -ųjų spalį, grupė Panamos kariuomenės karininkų, palaikant Jungtinėms Valstijoms, įvykdė ginkluotą perversmą siekdami nuversti Noriegą. Sąmokslininkų vadovais buvo karininkai savo apmokymus baigę Jungtinėse Valstijose. Perversmas žlugo. JAV pasmerkė Panamos valdžią už nenorą eiti demokratijos keliu.

7. 1989 -ųjų lapkritį Panamos prezidentas F. Rodriges spaudos konferencijoje susitiko su TSRS žurnalistais. Jis pranešė, jog sudėtinga socialinė-ekonominė padėtis šalyje susiklostė dėka priešiškos JAV vyriausybės politikos ir pridėjo, kad Panama planuoja plėtoti ryšius su pasaulio šalimis (tame tarpe ir su TSRS), siekiant sumažinti Panamos pažeidžiamumą dėl šalies ekonomikos priklausomybės nuo vienos „iš didžiųjų valstybių“. Sekančią dieną po šio pasisakymo, 1989 -ųjų lapkričio 11 -ąją, JAV paskelbė apie visų JAV kariškių tarnaujančių Panamoje, šeimų (apie 7700 žmonių) evakuacijos pradžią ir čia pat ją pradėjo.

Karinė operacija „Teisingas reikalas“

Įsiveržimas prasidėjo 1989-ųjų gruodžio 20-ąją apie pirmą valandą nakties vietos laiku. Pirmieji pradėjo savo darbą diversantai, o antrą nakties taktinė amerikiečių aviacija sudavė smūgius objektams Panamos, Kolono, Rio-Hato ir David miestuose. Pagrindiniai pasipriešinimo punktai buvo atakuoti tuo pat metu.

Nedelsiant po karo veiksmų pradžios buvo užimta ir sustabdė transliaciją valstybinė Panamos televizija, o po valandos ėmė transliuoti JAV Gynybos ministerijos emblemos atvaizdą ir kreipimąsi su reikalavimu Panamos gyventojams nepulti JAV piliečių ir Jungtinių Valstijų nuosavybės. Tuo pat metu amerikiečių spec būrys pabandė perimti Panamos prezidentą F. Rodrigesą ir vyriausybės narius, tačiau prezidentui pavyko pasislėpti.

Šimtas vienuolika (111) JAV transportinių lėktuvų pradėjo Amerikos kariuomenės desantavimą: 84 iš jų išmetė oro desantą, o 27 pristatė kariuomenę ir techniką į Albrook, Tocumen ir Howard AFB aerodromus. Visą 1989 -ųjų gruodžio 20-ą dieną operatyvinės JAV karinės grupuotės vykdė joms nustatytas užduotis.

1989-ųjų gruodžio 22-ąją amerikiečių pulkininkas Mike Snell pranešė reporteriams, jog Manuelio Noriegos namuose Fort Amador jo pavaldiniai rado 50 svarų (apie 20 kg) kokaino. Vėliau, jau 1990-ųjų sausį padarius ekspertizę buvo nustatyta, jog paketuose buvo miltai skirti papločių kepimui, tačiau tuo metu tai jau nebeturėjo reikšmės.

Pasipriešinimo židiniai laikėsi dar keletą dienų, paskutiniai mūšiai įvyko gruodžio 25 rytą. Amerikiečių vadovybė bijojo galimo partizaninio karo plėtros, tačiau to neįvyko.

Panamoje pirmą kartą buvo išbandyta nauja tarpusavio sąveikos sistema – psichologinių operacijų aparato su civilinėmis ir karinėmis masinės informacijos priemonėmis.

Tam buvo sukurtas specialiai parinktų ir praėjusių instruktažą žurnalistų bei foto-reporterių kontingentas, kurį karo veiksmų pradžiai permetė į atitinkamus objektus.

Specialistų parengta pagal psichologinio manipuliavimo kanonus informacija buvo teikiama JAV gyventojams ir pasaulio bendruomenei per kontroliuojamas MIP griežtai tam tikru kampu. Be to, „psichologinio karo“ metodai buvo naudojami siekiant priversti Panamos kariškius nutraukti pasipriešinimą ir kapituliuoti.

Šio įsiveržimo pasekoje – Panamos vyriausybė buvo nuversta. Naujasis Panamos prezidentas Guillermo Endara atvyko į šalį kartu su amerikiečių kariuomene ir davė Panamos prezidento priesaiką JAV karinėje bazėje.

Tarptautinė reakcija į įsiveržimą:

- Prasidėjus įsiveržimui, 15 valstybių – JT Saugumo Taryboje nubalsavo už JAV įsiveržimo į Panamą pasmerkimą, bet JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija pasinaudojo „veto“ teise, kad užblokuoti šią rezoliuciją.

- Amerikos valstybių organizacija pasmerkė JAV įsiveržimą į Panamą ir pareikalavo išvesti JAV kariuomenę iš Panamos teritorijos. Už rezoliucijos priėmimą balsavo 20 šalių, prieš buvo – 1 (JAV).

- EEB priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė nerimą dėl JAV veiksmų.

Įsiveržimo pasekmės:

Manuelis Noriega keletą dienų buvo Vatikano pasiuntinybėje, kurią buvo apsupę JAV kariai. Siekdami priversti Noriegą išeiti iš pasiuntinybės, amerikiečiai viso pasiuntinybės perimetro zonoje išstatė garsiakalbius, kuriais kiaurą parą kurtinančiu garsu buvo transliuojama rok-muzika, ko pasekoje atmosfera pasiuntinybėje tapo nepakenčiama. 1990 sausio 3-ąją Noriega pasidavė, buvo areštuotas ir išvežtas į Majamį. Amerikiečių teismo nuteistas 40 metų laisvės atėmimo už terorizmo skatinimą ir narkotikų kontrabandą. Be to, naujosios Panamos vyriausybės teismo nuteistas 20 metų kalėjimo už „politines žmogžudystes“. Iki šiol atlieka bausmę viename iš Panamos kalėjimų. (beje, bausmė nuo 40 metų buvo sumažinta iki 30)

Naujasis Panamos prezidentas Guillermo Endara nedelsiant pradėjo kovos kampaniją su prezidento O.Torrijos atminimu, kuris visada buvo už Panamos kanalo nacionalizaciją. Jau pirmaisiai po įsiveržimo mėnesiais buvo išleisti nauji mokykliniai vadovėliai, kuriuose Torrijos ir Noriegos valdymo era buvo pavadinta kaip „21-eri karinės diktatūros metai“; taip pat buvo pervadinti tarptautinis Panamos aerouostas ir municipalinis stadionas, anksčiau pavadinti Torrijos vardu.

1990-ūjų vasario 10 Guillermo Endara paskelbė apie Panamos ginkluotųjų pajėgų išformavimą. Dėl to, kad nereikalingos. Oficiali priežastis: „kam mums maitinti savo kariuomenę, jei mus gina amerikiečiai?“.

Panamos kanalas liko kontroliuojamas JAV „be jokio apribojimo laike“ ir nemokamai. 2000-aisiais, marionetinės Panamos vyriausybės sąlygomis (praktiškai JAV kolonijos, be nuosavos kariuomenės ir ekonomikos) kanalas juridiškai buvo perduotas Panamai, kaip to ir reikalavo tarptautinė bendruomenė. O faktiškai jį aptarnauti liko Panamos-Amerikos kompanija kurios štabo būstinė buvo JAV.

JAV įsiveržimas į Panamą yra pirma istorijoje intervencija, kurioje JAV vyriausybė, kaip teoretinį savo įsiveržimo pagrindimą panaudojo „demokratijos atstatymą“ ir „demokratijos išsaugojimą“.

Oficiali įsiveržimo į Panamą versija

Šaltinis: Igor Skif (Facebook), vertė: Sarmatai

Įvertink straipsnį: +2 -1
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

192 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
219 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
73 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
104 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
131 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851