Natūrali liberalizmo baigtis

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Nėra ko slėpti – daugelis iš mūsų, kurie subrendome ir suaugome tuo sunkiu tarybų sąjungos griuvimo ir postsovietiniu laikotarpiu – persirgome liberalizmo liga. Po apsunkusio ir nupušusio marksizmo su jo marazman puolusiu iljičium II ir kitais pusgyviais „dievukais“ – bet kokios formos liberalioji vakarų politikos santvarka mums atrodė labai patraukli. Bet kokia politinė santvarka galėjusi pakeisti totalų nesibaigiantį deficitą, kai negalima buvo įsigyti nieko nuo tualetinio popieriaus iki automobilio – mums atrodė revoliucinė.

 Laimei ankstyvasis liberalizmas pakeitęs suakmenėjusį marksizmą be prostitucijos, nusikalstamumo augimo ir demografinių problemų atnešė į mūsų postsovietinę plotmę ir visai naujų arba senai užmirštų idėjų. Tai yra visame pasaulyje, kad ir vakuumo sąlygomis egzistuojančios – ,bet nepraradusios savo vertės nacionalsocializmo ir nacionalizmo idėjos.

 Būkim teisingi – liberalizmas,(visai to nenorėdamas) atvėrė kelią toms ideologijoms, kurios po antrojo pasaulinio karo buvo užspeistos į kampą ir su paskutiniais to karo šūviais nugrimzdo giliai į pogrindį, bet neprarasdamos vilties laukė savo valandos, kuri atrodo vis labiau artėja.

 Kodėl reikia teisinti ir objektyviai vertinti nacionalsocialistinę politikos kryptį? Kodėl būtent dabar ultradešinioji politika pasidarė tokia svarbi? O gi todėl, kad liberalizmas yra pasmerktas. Todėl, kad jis neįvykdė pagrindinės sąlygos keliamos bet kokiai politinei santvarkai. T.y. ne tai, kad nepagerino, bet ir neišsaugojo tų valstybių, kurios jį prisiėmė kaip bazinį politikos vektorių. Liberalizmas galima sakyti fiziškai naikina jį prisiėmusias valstybes arba tiksliau naikina nacijas.

 Prancūzija viena iš pirmųjų Europoje valstybių, kuri dar Lui-Filipo laikais pasirinko liberalizmą kaip bazinę politikos kryptį. Šiuo metu Prancūzija neturi jokios realios politinės ar karinės galios. Jos gyventojai virto kažkokiu arabų ir negrų mišiniu. Tikrieji šios šalies gyventojai be mūšio užleidžia agresyviems emigrantams vis didesnes ir didesnes teritorijas ir arti ta diena (demografų paskaičiavimu tai bus 2019 arba 2021 metais) kai prancūzai taps savo valstybėje mažuma. Ko pasekoje Prancūzija baigs savo egzistavimą – kaip prancūzų valstybė; gal būt geografiškai tai ir bus „Prancūzija“, bet etiškai tai bus tik Alžyro-Senegalas  Europos kontinente. Taip ir pasibaigs kažkada didingos ir garsios tautos egzistavimas.

 Ryt, poryt toks pat likimas laukia Anglijos, Vokietijos, Italijos – valstybių, kurios stojo į liberalizmo kelią po II pasaulinio karo.

 Apie tai, kad liberalizmas yra bevaisis ir pasmerktas savidestrukcijai žinojo dar egzistencialistas Nikolajus Berdiajevas,  kuris rašė:“ Rasiniai ir nacionaliniai instinktai 20 amžiuje pasirodė esą stipresni už socialinius ir klasinius instinktus... Rasių kovos, nacionalinių interesų kovos, imperijų kovos dėl dominavimo – pasirodė esančios svarbesnės už klasių kovas.“

 O šiomis dienomis, tai pastebi jau beveik kiekvienas iš mūsų, kuris nusiėmė rožinius liberalizmo akinius.

 Globalizacija kaip ekonominis procesas, ekumenizmas kaip pasaulėžiūra ir liberalizmas kaip ideologija, turėdamos ekonominių išteklių ir žmonių skaičiaus persvarą sugebėjo 1945 metais nugalėti vokiečių nacionalsocialistus ir pavertė Vokietiją de-fakto JAV kolonija, kurioje įtvirtino savo okupacinę kariuomenę ir iš kur už jūrų marių išvežė aukso atsargas. Bet 1933-39 metų Vokietija buvo tik pirmoji nacionalsocializmo kregždutė, nes ši ideologija yra idėja, o idėjos kaip žinome nemiršta.

 

 „Fašizmas nepateisina demokratijoje absurdiško melo apie tariamą politinę lygybę, kolektyvinės netvarkos įpročio ir mito apie laimę nešančią nežabotą progresą. Bet jeigu mes bandytume demokratiją suprasti kiek kitaip t.y. nevaryti tautos į valstybės užkampius, tai šių eilučių autorius gali fašizmą apibūdinti taip :“ organizuota, centralizuota, autoritarinė demokratija“. – Benito Mussolini.

 

 Nacionalsocializmas neskirsto nacijos į klases ir socialines grupes turinčias skirtingus interesus ir tikslus – kaip, kad daro liberalizmas ir todėl nacionalsocializmas gali išnaudoti visas nacijos jėgas išvengiant entropijos, kuri dažnai atsiranda tarp skirtingų klasių ir socialinių grupių. Todėl visas jėgas galima sutelkti naujos valstybės ir visuomenės kūrimui.

 Liberalizmo kaip ideologijos skirstančios visuomenę į klases, o visuomenę į individus absurdiškumą netiesiogiai nuspėjo dar Jėzus Kristus sakydamas :“ Susiskaldžiusi karalystė išsilaikyti negali; jei šeima yra susiskaldžiusi ji netrukus iširs. Ar gali miestas atlaikyti apgultį jeigu jis yra nevieningas? „ (Mato Evangelija)

 Ir vis akivaizdžiau, tai matosi šiomis dienomis, kai liberalizmo pagimdytas gedonizmas su savo seksualine anarchija – griauna šeimos ir santuokos institutą, neigia būtinybę moteriai gimdyti vaikus, o vyrams mokėti elgtis su ginklu, kad galėtų reikalui esant ginti savo tautą ir tėvynę. Liberalizmas paverčia žmogų ekonominiu gyvuliu, užgoždamas natūralią žmogaus prigimtį.

 Liberalizmas užkerta kelią tapti rasinių ir nacionalinių ypatybių nešėju, savo nacijos ir prigimties dalimi ir tuo pačiu smukdo naciją iki nuolat kramsnojančios vartotojų bandos lygio, kurie telaukia tik naujų prekių ir nuolaidų. Tokiu būdu žmonės tampa tik įrankiu nešančiu didelėms monopolijoms pelną.

 Taigi, liberalioji santvarka eina savidestrukcijos keliu – tai tampa aišku kiekvienam iš mūsų. Jos istorija prasidėjusi pieš Prancūzijos buržuazinę revoliuciją eina į pabaigą, kurią vainikuos tik didelis „šnipštas“.

 Kaip kalbėjo Itališkojo fašizmo vadas Benito Mussolini :“ Mes atstovaujame naują pradžią pasaulyje, mes atstovaujame švarią, kategorišką ir galutinę antitezę demokratijos, plutokratijos ir masonų pasauliui gyvuojančiam nuo 1789 metų.“

 Šiandien mes pradedame naują istorijos etapą – stovėdami ant iš svaigulio neišbridusio liberalizmo griuvėsių.

 Kaip numatydamas būsimus įvykius ir žinodamas, kad kova nesibaigs Adolfas Hitleris 1945 metais balandžio 30 dieną savo politiniame testamente palinkėjo „ Tegul jie būna tvirti, bet niekada neteisingi, tegul jie niekada nesivadovauja baime ir tegul visada nacijos garbę laiko pačiu svarbiausiu dalyku žemėje.“

Įvertink straipsnį: +15 -3
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

193 | 2017-08-18 | Lietuva | +14 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
64 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -5
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
119 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
77 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
97 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
107 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -4
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
71 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -4
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
80 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -8
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
241 | 2017-08-18 | Smagumai | +14 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
264 | 2017-08-18 | Kaimynai | +8 -2
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
126 | 2017-08-18 | Pasaulis | +8 -1
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
160 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -1
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-18 | Lietuva | +9 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851