Helmuto Kohlio prisiminimų knyga gali palaidoti Merkel karjerą

Sarmatas.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Buvęs Vokietijos kancleris Helmutas Kohlis išleido atsiminimų knygą, kuri gali sužlugdyti Angelos Merkel karjerą. Buvusio kanclerio H.Kohlio atsiminimų knyga „Testamentas. Pokalbių su Kohliu protokolai“ sukėlė didžiulį skandalą.

Tiesą sakant jokių sensacingų naujienų joje nėra. Visi besidomintys politika viską jau seniai girdėjo. Bet kadangi tuos dalykus išsakė ne kas kitas o Vokietiją suvienijęs aukščiausio lygio politikas, tai jo žodžiai turi didžiulį poveikį. Jo pasakytų teiginių niekas negali taip lengvai paneigti, kaip kokių nors žurnalistų plepalus.

Tą atsiminimų dalį, kurioje Kohlis kalba, kad Angela Merkel buvo blogai išauklėta ir nemokėjo naudotis šakute ir peiliu, bet viską nuo stalo griebdavo rankomis, ištiražavo visi Vokietijos laikraščiai; ir netgi už Vokietijos ribų. O apie svarbiausią dalyką, apie ką kalbėjo Kohlis spauda beveik visiškai neužsimena. O tasai dalykas yra tai, kad buvusi Kohlio auklėtinė tarnauja JAV spectarnyboms.

Po tokio demaskavimo daugelis politikų iš savo sargybinių skolinasi pistoletą ir nusišauna. Taip padarė buvęs Prancūzijos premjeras Pjeras Beregua (Pierre Bérégovoy). Tačiau niekas neabejoja, kad ponios Merkel nervai daug stipresni ir kad naivu ir juokinga tikėtis jos savižudybės.

Kaip komjaunuolė Angela spekuliavo mėlynėmis

Tai, kad būsimoji kanclerė jaunystėje būdama Laisvojo Vokiečių Jaunimo Sąjungos (komjaunimo) narė spekuliavo mėlynėmis,  labai daug pasako apie jos būdą. „Rytų Vokietijos vaisių ir uogų prekybos draugija“ mėlynes iš uogų rinkėjų supirkinėjo po 4 markes už kilogramą, o žmonėms pardavinėjo po 2 markes. Draugija taip daryti galėjo, nes kainų skirtumą mokėjo vyriausybė; kitaip sakant vyriausybė mokėjo dotacijas. Merkel anksti suprato spekuliacijos naudą. Ji draugijai mėlynes pardavinėjo po 4 markes, o po valandos iš tos pačios draugijos pirko po dvi. Po to veiksmą vis kartojo ir kartojo. Bet komjaunimo susirinkimuose ji karštai pliekė savo bendraamžius darančius tą patį ir taip kopė aukštyn.

Bet dar geriau jos būdą atskleidžia tai, kaip ji darė politinę karjerą. Būdama 35 metų 1989 metais ji įstojo į Rytų Vokietijos „Demokratinio atgimimo“ partiją ir beveik iki pat rinkimų iš visų jėgų koneveikė „Krikščionių Demokratų Sąjungą (KDS)“. Bet vos tik pakvipo KDS pergale, Angela tuoj pat persimetė į krikščionių gretas ir su jais spėjo patekti į suvienytos Vokietijos bundestagą.

Kalbama, jog Angelą Merkel iš „Demokratinio Atgimimo“ partijos į KDS pertempė specialiųjų pavedimų ministras Lotaras de Mezjeras. Jisai Angelą paskyrė savo spaudos atstove. Tuo metu ji dalyvavo 2+4 derybose (dvi Vokietijos ir keturi okupacinių zonų valdytojai. P.V. pastaba), kuriose buvo susitarta Berlyno miesto valdymą perduoti suvienytos Vokietijos vyriausybei. Taip pat Merkel aktyviai dalyvavo VDR ūkio pervedimo į rinkos ekonomiką procese.

Tuo pačiu metu jos sugyventinį Joachimą Zauerį (Joachim Sauer) pasamdė JAV firma „Biosym Technology“. Jis visus metus dirbo Pentagonui tarnaujančios firmos laboratorijoje San-Diege (Kalifornija). Tačiau Vokietija neturi galimybių patikrinti kokį darbą jis ten atliko ir ko tenai mokėsi. Vėliau Zaueris dirbo ekspertu kitoje Pentagono „Accelrys“ kompanijoje San-Diege…

Ir staiga kilo skandalas! De Mezjerą apkaltino dirbus Rytų Vokietijos žvalgybai „Štazi“ (Ministerium für Staatssicherheit). O kaip tai atsiliepė jo globotinei Angelai Merkel? Ji … viešai pasmerkė savo geradarį per kurį pateko į valdžią! Po tokio žygdarbio greitai gavo partijos pirmininko pavaduotojo vietą!


Merkel dėl politinės karjeros galėjo ir gali padaryti bet ką - pavyzdžiui,
dalyvauti marksistinės ideologijos Freie Koerper Kultur ("Laisvo kūno kultūra") - karingųjų plikarūrių veikloje

Kaip Merkel atsižadėdavo savo globėjų

Vietoj de Mezjero jos globėju tapo Helmutas Kohlis, kurio globojama ji gavo vieną po kito aukštus postus. Iš pradžių vadovavo „Moterų ir jaunimo reikalų federalinei valdybai“, po to „Aplinkosaugos valdybai“. Helmutas Kohlis ją švelniai vadino „mano viščiukas“ ar „mano mergaitė“.

O piktaliežuviai žurnalistai landžią moteriškę tuoj pat pavadino „Helmuto Kohlio mergaite“, savaime suprantama ką turėdami omenyje. Tuo metu visoje Vokietijoje sklido daugybė gandų apie kanclerio meilužę Merkel. Kažkas matė kaip „mergaitę“ į Kohlio vilą skraidino karinis sraigtasparnis, savaime suprantama už valdiškus pinigus, kažkas ją matė vieną važiuojančią kanclerio tarnybine mašina…

Kai apie pasiskraidymus sužinojo žurnalistai ir ėmė bręsti skandalas, Kohlis savo „mergaitę“ išgelbėjo visą kaltę prisiėmęs sau. Jis tvirtino, kad jis pats leidęs Angelai skristi. Tuo skandalas ir baigėsi.

Tačiau 1998 metais KDS pralaimėjo rinkimus. Ir netrukus laikraštis „Frankfurter Algemaine“ išspausdino Angelos Merkel straipsnį, kuriame buvo rašoma ne apie tai, kaip blogai vokiečiai pasielgė nebalsavę už šalies suvienytoją, o apie tai, koks jis yra „nesuprantąs laiko dvasios“, ir pareikalavo atstatydinti jį iš partijos vadovo posto.

Kohlis atsistatydino. O reikalaujanti teisingumo Merkel užėmė jo vietą. Kas buvo toliau visi žino – moteriškė lengvai atsižadanti savo globėjų pradėjo vadovauti Vokietijos vyriausybei. „Viščiukas“ apsiplunksnavo.

Po tokių Merkel žygdarbių ją ėmė remti dvi stambios žiniasklaidos korporacijos:

1) Koncerno Axel Springer paveldėtojos Fridos Špringer (Frida Springer) vadovaujama korporacija valdanti virš 180 laikraščių ir žurnalų, tarp kurių yra Bild, Die Welt. Šios žiniasklaidos korporacijos žurnalistai privalo pasirašyti sutartį, kuria jie įsipareigoja stiprinti transatlantinę integraciją ir ginti Izraelio nepriklausomybę;
2) draugės (meilužės?) Lizos Mon vadovaujamas stambiausias Europoje koncernas „Bertelsmann“, į kurį įeina holdingai RTL, Prisma, Random House ir kiti. Ponia Mon taip pat yra fondo „Bertelsmann“ viceprezidentė. Fondas yra euroatlantizmo intelektualinė atrama.

Kolhis savo knygoje kritikuoja Angelos Merkel politiką ir pabrėžia, kad „ji nieko nesupranta ir žiūrint į jos daromas kvailystes galima tik persižegnoti“. Tačiau ar tikrai tokia kvaila Merkel? Ir kieno interesus ji gina?

Reikalas tas, kad Bušų klanas prie Merkel pristatė Džefrį Gedminą (Jeffrey Gedmin) anksčiau dirbusį Amerikos Verslo Institute (American Enterprise Institute, AEI). Jo vadovai institute buvo Ričardas Perlas (Richard Perle) ir Diko Čeinio (JAV viceprezidentas Richard Bruce (Dick) Cheney) žmona.

Gedminas karštai palaikė euro sukūrimą. Euras buvo kuriamas kaip lygiavertis doleriui. AEI institute Gedminas vadovavo „Naujos atlantinės iniciatyvos“ projektui, kuris vienijo visus žymiausius Europos generolus ir politikus simpatizuojančius Amerikai. Vėliau jis dirbo „Amerikos Gerovės Šimtmečio Projekte“, kuriame jis parašė visą skyrių apie neokonservatorių europinę politiką. Tos politikos tikslas nurodomas toks – Europos Sąjunga privalo likti JAV ir NATO valdžioje, dėl ko reikia negailestingai slopinti „europiečių siekius išsilaisvinti“ (To siekia JAV, o Angela Merkel klusniai vykdo amerikiečių įsakymus. P.V.). Galiausiai jis tapo „Demokratijų Sandraugos Tarybos“ vadovu. Taip pat jis vadovauja Berlyne esančiam JAV-Vokietijos pramonininkų institutui „Aspen“. Dž.Gedminas atmetė savo draugo Džono Boltono (John Bolton) siūlymą tapti JAV atstovo JTO viršininko pavaduotoju motyvuodamas būtinybe susitelkti ties vadovavimu Angelos Merkel veiklai.

Tuo būtų galima baigti, nes Kolis daugiau amerikiečių vadovaujančių Merkel veiklai pavardžių neatskleidžia. Apie kitus asmenis kalba užuominomis.
Mes galima pridurti, kad 2003 metais JAV Valstybės Departamentas Dž.Gedminui davė pagalbininką Kreigą Kenedį (Craig Kennedy), kuris vykdo labai plačią „visuomeninės diplomatijos“ kampaniją, kitaip sakant varo propagandą, kurios tikslas kurti visuomenės nuomonę Vakarų Europoje. Taip pat Kenedžio užduotis yra papirkinėti žurnalistus. Toji „visuomeninė diplomatija“ prasidėjo kai kancleris Gerardas Šrioderis (Gerhard Fritz Kurt Schröder) pasmerkė JAV ir D.Britanijos karą prieš Iraką. Tuo metu Angela Merkel labai griežtai pasisakinėjo prieš Prancūzijos prezidento Širako (Jacques René Chirac) ir kanclerio Šrioderio siekius išsilaisvinti iš priklausomybės nuo JAV. Merkel tada taip pat agitavo už anglosaksų palaikymą Afganistano ir Irako karuose. Ameriką palaikančius Merkel straipsnius spausdino Washington Post.

2004 metais Merkel priverčia Vokietijos prezidentu išrinkti pagrindinį Mastrichto susitarimo stūmiką ir euro kūrėją bankininką Horstą Kiolerį (Horst Köhler). Kioleris yra buvęs Tarptautinio Valiutos Fondo direktoriumi ir taip pat vadovavęs kampanijai prieš islamą.

Per visą 2005 metų rinkimų kampaniją Merkel linksniavo socialdemokratų nesugebėjimą sustabdyti bedarbystės didėjimo. Tokia propaganda jos reitingą pakėlė iki 21 procento. Tuo metu jos patarėjas Dž.Gedminas į ją kreipėsi atviru laišku, kurį atspausdino „Die Welt“. Sukritikavęs vokiečių ekonomikos modelį jis rašė: „Prieš kurdami šalies ateitį jūs turite pasiekti intelektualinę pergalę prieš vokišką nostalgiją atkakliai prisirišusią prie praeities. Jei Sarkozis (Nicolas Sarkozy) pakeis Širaką, gal būt Prancūzijoje prasidės ekonomikos augimas. Bus gaila, jei Vokietijoje tesis nuosmukis“. Po to Merkel savo padėjėją Paulių Kirhofą (Paul Kirchhof) paskiria dirbti „Naujosios Socialinės Rinkos Ekonomikos Iniciatyvos“ projekto komandoje (Initiative Neue Soziale Markt-wirtschaft). Taip pat Merkel panaikina progresyvinius mokesčius; visi mokės tą patį mokestį – ir tie kas tenkinasi tik būtiniausiais dalykais, ir tie kas maudosi prabangoje.

Per rinkimus KDS gavo 35% balsų, o socialdemokratai 34%. Vokiečiai nenorėjo nei Merkel, nei Šrioderio. Po ilgų derybų susidarė „didžioji koalicija“: Merkel tapo kanclere, bet pusė ministrų vietų gavo socialdemokratai. Merkel pradėjo keisti Šrioderio politiką siekusią gerų ES ir Rusijos santykių ir mažinusią Londono ir Vašingtono įtaką Europoje. Merkel daro suartėjimą su proamerikietiškomis Vidurio Europos ir Pabaltijo valstybėmis, kurių vyriausybės nekenčia Rusijos.

Tačiau dauguma pramonininkų pasisako prieš tokią politiką. Be to Angelai Merkel rankas suriša Vokietijos konstitucijos pataisos, kurias padarė Šrioderis. Jos draudžia Vokietijos kariuomenę naudoti taikos palaikymo operacijose. Bet Merkel keičia Vokietijos pažiūras į kariuomenės naudojimą užsienio politikoje. Ji vokiečių kariuomenę atidavė NATO žinion, o pastaroji gali karius už Vokietijos ribų siųsti be jokių apribojimų ir JTO sankcijų. Ir siunčia į Afriką, Kosovą, Afganistaną, Libaną. Į Libaną vokiečių karius nusiuntė saugoti Izraelį nuo libaniečių. Dėl to tūkstančiai bundesvero karių rašo pareiškimus, kad jie į kariuomenę stojo ginti savo tėvynę, o ne Izraelį.

Jei jau pradėjome rašyti apie skandalingą ponios kanclerės karjerą, tai reikės parašyti ir apie jos asmeninį gyvenimą. Oficialiai jos vyras Joachimas Zaueris. Pirmoji jo žmona pabėgo užtikusi savo vyrą lovoje su kitu vyru. O ponia Merkel, jau būdama ištekėjusi už Zauerio, jo net nepakvietė į savo inauguraciją.

Buvusio kanclerio žmona Doris Šrioder Kiopf (Doris Schröder-Köpf) atvirai pasakė, kad „Angelos Merkel asmeninis gyvenimas yra kitoks nei didžiosios daugumos moterų“. Po to vokiečių spauda pradėjo šaipytis: atsieit homosekssualistas Zaueris ir lesbietė Merkel ideali pora. Ir kas įdomiausia niekas spaudos nepaduoda į teismą.

Tačiau ar reikia stebėtis, kad „kvazi-judėjiška Naujoji Pasaulio Tvarka“ remiasi tik išdavikais ir sodomitais — t.y. tais, kurie lengvai pamina krikščionišką dorovę ir per kompromatą yra lengvai valdomi?

(sodomitas — naujoviškas vakariečių žodis reiškiantis visų rūšių ištvirkėlius, t.y. pederastus, lesbietes, transseksualus, biseksualus, ekshibicionistus ir visokias jų kombinacijas; žodžiu sodomitas lietuviškai reiškia ištvirkėlis. P.V. pastaba)

Parengė: Pranas Valickas

Sarmatai

Įvertink straipsnį: +2 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

3 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
5 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
148 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
166 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...
132 | 2017-08-21 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Nelegalūs imigrantai iš Artimųjų Rytų 2015 metais neliko Graikijoje ar Vengrijoje, nes skaitė šias šalis ubagėmis. Perėję numatytą maršruto atkarpą, jie periodiškai gaudavo pinigines perlaidas iš JAV labdaros organizacijų. KP speciali korespondentė Darja Aslamova atsakė radijo „KP“ eteryje į tris „naivius klausimus“ apie bėglių srautą, užtvindžiusį ES valstybes (ES). Skaityti toliau...
956 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -9
Organizacija „Jauna Banga“
Šiemet Lietuvoje vykstantys festivaliai itin kliūva valdžios atstovams: pasilinksmino vietose, anot jų, neturėtų būti jokio alkoholio, festivaliuose taip pat neva nevaldomai cirkuliuoja nelegalios psichoaktyviosios medžiagos. Ar siekiama priversti festivalius ir jų lankytojus trauktis iš Lietuvos? O gal festivaliai šiandien tėra nuo 2017 m. sausio 1 d. vykdomos baudžiamosios narkotikų politikos veidrodis? Ministras teigia, kad į festivalius susirinkęs jaunimas ne tik nesupranta, koks gali būti medžiagų poveikis, bet ir vartoja bet ką, gautą „iš nepažįstamo žmogaus“. Skaityti toliau...
452 | 2017-08-20 | Lietuva | +33 -2
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
106 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -2
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
130 | 2017-08-20 | Kaimynai | +16 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
127 | 2017-08-20 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-20 | Pasaulis | +10 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
82 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
103 | 2017-08-20 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
148 | 2017-08-20 | Lietuva | +9 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851