Karas ir taika Patriko Bjukineno akimis

Versijos.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Cituoti svetimus žodžius - ne pats dėkingiausias užsiėmimas. Ir vis dėlto šiandien, kai informacinėje erdvėje griaudėja negailestingos kautynės, su dideliu malonumu skaitau Patriko Bjukineno straipsnius. Bjukinenas - Amerikos politikas, dešinysis konservatorius, apdovanotas motinos gamtos ne tik politiko, bet ir publicisto talentu. Jo mintimis norisi pasidalinti su tais, kas nemoka angliškai ir neturi galimybės skaityti originalių tekstų. Dėl to neužsirūstinkite dėl gausių citatų - toks žanras.

Šiek tiek apie autorių.

Patrikas Džozefas (tekstuose pasirašo Patu) Bjukinenas gimė 1938 metais, baigė Džordžtauno universitetą. 1969-2000 metais - Respublikonų partijos dešiniojo sparno ideologas. 1969-1974 metais dirbo prezidento Niksono referentu. 1974 metais - prezidento Fordo patarėjas. 1985-1987 metais vadovavo PR skyriui prezidento Reigano administracijoje. Tris kartus dalyvavo prezidento rinkimuose. 2002 metais Bjukinenas išleido knygą "Vakarų saulėlydis", kurioje išplėtojo Osvaldo Špenglerio ir Frensio Fukujamos idėjas apie Vakarų civilizacijos krizę. Krizės priežastis Bjukinenas įžvelgė visų pirma atsisakyme nuo krikščionybės.

Pretekstu parašyti straipsnį tapo Ukrainos krizė.

"Sakydamas kalbą Kremliuje Krymo prijungimo proga, Putinas paminėjo gilius istorinius savo sprendimo motyvus. Krymas, jo žodžiais - įsikūręs senovės Chersoneso teritorijoje, kur buvo pakrikštytas kunigaikštis Vladimiras. Jo dvasinis žygdarbis nulėmė rusų kultūros ir civilizacijos raidą. Putinas pabrėžė: Rusija - krikščioniška šalis. Šie žodžiai verčia prisiminti Putino kalbą, pasakytą gruodžio mėnesį, kurioje buvęs KGB šefas pareiškė, kad Rusija priešinasi vakarietiškam dekadansui".

Užsitarnavęs savo laiku nuoseklaus kovotojo su TSRS reputaciją, Bjukinenas cituoja buvusio KGB šefo žodžius:

 "Mes matome, kad dauguma Vakarų šalių faktiškai atsisako savo šaknų, tame tarpe ir krikščioniškų vertybių, kurios sudaro Vakarų civilizacijos pagrindą. Neigiami doroviniai pradai ir bet koks tradicinis identitetas: nacionalinis, kultūrinis, religinis ir netgi lytinis. Vykdoma politika, kuri daugiavaikę šeimą prilygina vienalytei partnerystei, tikėjimas Dievu sulyginamas su tikėjimu šėtonu".

Analitikas užduoda klausimą: "Ar teko girdėti, kad koks nors Vakarų lyderis, tarkime, Obama, kalbėtų apie ką nors panašaus?"

Atsakymas visiems žinomas. Tai kieno gi pusėn stoja konservatyvus amerikiečių politikas?

Jis rašo:

 "Kultūriniame kare dėl žmonijos ateities Putinas išskleidžia Rusijos vėliavą tradicinės krikščionybės pusėje. Naujausi Putino pareiškimai aidu atsiliepia popiežiaus Jono Pauliaus II "Gyvenimo Evangelijai", paskelbtai 1995 metais, kurioje popiežius užsipuolė Vakarus dėl to, kad šie vykdo globalinį "mirties kultūros" skleidimą.”

Straipsnio pabaigoje Bjukinenas užduoda dar vieną klausimą, atsakymas į kurį slypi jau pačiame klausimo pobūdyje: "Šiame naujame ideologiniame šaltajame kare - kieno pusėje Dievas?"

Kaip krikščionis, aš niekad nedrįsčiau kelti tokio fundamentalaus klausimo. Ypač retorinio, su iš anksto akivaizdžiu atsakymu. Tačiau tai - autoriaus teisė. Jis ir kituose savo pareiškimuose niekad neieškojo žodžio kišenėje.

1990 metais Bjukinenas pavadino JAV Kongresą ir Senatą "teritorija, kurią okupavo Izraelis". 2000 metais jis smarkiai sukritikavo Bušą dėl karo Irake, emigracinę atvirų durų politiką ir rasinę nelygybę, t.y. juodosios mažumos dominavimą baltosios mažumos atžvilgiu. Kai kurios jo kalbos buvo išrankiotos į citatas, pavirtusias politinėmis patarlėmis.

Anglų religinis filosofas ir rašytojas Čestertonas parašė istoriją apie katalikų kunigą misionierių, dirbusį Afrikoje. Kartą, atlikdamas nuosavą "sociologinį tyrimą", padrė nutarė išsiaiškinti kaip įsivaizduoja gėrį ir blogį nedidelė džiunglių gentis. Jų nuomonė buvo labai paprasta. Gėris - kai mes užgrobiame kitos genties kaimą, nugalim vyrus, pasiimam vergovėn moteris ir vaikus. Blogis - kai tą patį padaro su mumis. Afrikos kaimo gyventojai buvo paprasti, negudraujantys žmonės.

Kuo "sudėtingas" žmogus skiriasi nuo "paprasto"? Jis daug kuo abejoja. Jis gyvena daugelio išmatavimų pasaulyje ir sugeba pažvelgti į įvykius ir tendencijas iš įvairių perspektyvų, tame tarpe ir, o siaube, iš savo oponento pusės. Toks požiūris į pasaulį nepavaldus ir nesuprantamas "paprastam" žmogui, kuris įsitikinęs: kas gerai man, tas gerai apskritai.

Skaitant Bjukineną, pradedi suprasti, kad politinėje arenoje takoskyra driekiasi ne tiek tarp kairiųjų ir dešiniųjų, vanagų ir pacifistų, konservatorių ir liberalų, kiek tarp "paprastų" ir "sudėtingų" politikų. Senatorius Makeinas, prieš porą metų tyčia ar per klaidą pavadinęs Rusiją Tarybų Sąjunga, be abejo, priklauso "paprastiems". Kitas ryškus paprasto mąstymo pavyzdys - į Ukrainos prezidentes besibolotiruojanti moteris su kasa, kuri įvairiais gyvenimo periodais daug visko išbandė: pabuvo ir komjaunimo darbuotoja, ir verslininke, ir politike, ir netgi kaline. Ne per seniausiai internete pasirodė telefono pokalbio rusų kalba įrašas, kuriame moteris išreiškia troškimą subombarduoti rusus branduoliniu ginklu. Linksmiausia yra tai, kad niekas nepaneigė fakto, jog tas pokalbis vyko, kitaip sakant, mes turime reikalą su informacijos nutekinimu, apgalvota priešrinkimine agitacija. Rusijoje tos pačios reiškiniu galima laikyti populiaraus TV laidų vedėjo pareiškimą apie tai, kaip paprasta būtų paversti Ameriką radioaktyviais pelenais.

Viso šito globalinio "paprastų" žmonių triumfo fone Bjukineno straipsniai skaitosi kaip aukščiausias politikos analitikos pilotažas.

Pavyzdžiui, straipsnis "Hilari, Hitleris ir šaltasis karas".

"Atsakydamas į krizę Ukrainoje, Putinas įsakė savo armijai paimti savo kontrolėn nedidelį Krymo pusiasalį, kur rusų laivynas stovi nuo Napoleono laikų. - rašo Bjukinenas. - Wall Street Journal vadina tai blickrigu. Tačiau toji karinė operacija buvo taikesnė už Endriaus Džeksono įvykdytą įsiveržimą į Floridos pusiasalį 1818 metais. Generolas Džeksonas iššaudė indėnus, išvijo į Kubą ispanus, korė anglus. Ir amerikiečiams tai patiko". - pastebi analitikas.

Ar atlieka ekskursą į neseną istoriją:

"Tarp 1989 ir 1991 metų Gorbačiovas išlaisvino Rytų Europos tautas, leido TSRS subyrėti į 15 valstybių, ištiesė draugystės ranką Amerikai. Kuo už tai atsidėkojome rusams mes? Mes išplėtėme NATO iki rusų paradinės verandos".

Krymo aneksijos tema aptariama ir straipsnyje "Ar iracionalus Putinas?"

"Užduokime sau klausimą: jeigu Putinas paėmė Krymą be šūvių ir palaikant 95% vietinių rinkėjų, tai ar tokie jau iracionalūs jo veiksmai? Ar verta buvo tikėtis, kad Rusija ramiai stebės, kaip kaimyninę šalį ištraukia iš jo įtakos sferos Amerikos remiamo perversmo pagalba ir nesiims jokių priemonių, kad apgintų dviejų šimtmečių trukmės strateginių pozicijų Juodojoje jūroje" - rašo autorius.

Šiame straipsnyje jis pamini kitą žinomą amerikiečių politiką - Zbignevą Bžezinskį, kuris pareiškė, kad Putinas siekia sukurti naują carinę imperiją. O kiti, Bjukineno nuomone, mano, kad jis nori atkurti Tarybų Sąjungą.

Ką gi apie tai mano autorius?

"Jeigu jie teisūs. - rašo jis. - tai reikia, tikriausiai, laukti iš Rusijos, pergyvenusios karą su separatistas Kaukaze, Kazachstano ir kitų buvusių Azijos respublikų okupacijos su toliau prasidėsiančia džichadistine intervencija ir nesibaigiančiu karu. Jūs tikite, kad Putinas iš tikrųjų tai planuoja? Jeigu mes, amerikiečiai, šiandien veržiamės lauk iš Afganistano, ar verta manyti, kad Putinas rengiasi užkariauti Uzbekistaną? Arba Vakarų Ukrainą, kuri nekenčia rusų nuo Stalino laikų? Ukrainos užkariavimas kainuotų Maskvai milžiniškus pinigus ir daug kraujo, tokio žingsnio pasekmėmis taptų visos Europos ir Amerikos neapykanta. Ar tikite, kad Rusija to trokšta? Kad šalis, turinti problemų su gyventojų skaičiumi, ruošiasi sugrąžinti savo kareivius į Varšuvą?"

Straipsnyje "Ar iracionalus Putinas?", Bjukinenas vėl mėgina pažvelgti į pasaulį geopolitinio oponento akimis.

"Pabandykite įsivaizduoti, koks vaizdas atsivėrė politikui Putinui prieš akis, kai jis atėjo į valdžią po 10 Jelcino valdymo metų. Putinas pamatė, kad Motina Rusija sudraskyta oligarchų, drauge su kitais kapitalistais, įskaitant amerikiečius. Jis pamatė milijonus etninių rusų, tapusių antrarūšiais žmonėmis nuo Pabaltijo iki Kazachstano. Jis pamatė, kaip Amerika apgavo Rusiją, pažadėjusi, kad jei rusai paliks Rytų Europą, tai NATO ten neįžengs. O pasitraukus rusams, ten pridygo NATO bazių.

Jeigu mūsų neokonservatoriai būtų pasiekę savo tikslus, tai ne tik buvusios Varšuvos sutarties šalys, bet ir penkios iš penkiolikos buvusių TSRS respublikų, įskaitant Gruziją ir Ukrainą, jau būtų tapusios NATO narėmis - aljanso, kuris buvo sukurtas priešintis, o jeigu prireiks, tai ir kariauti su Rusija".

Ir dar apie NATO:

"Kokios naudos mes gavome iš to, kad priėmėme į NATO Estiją ir Latviją, o Rusiją, kuri po šaltojo karo tapo mums draugiška partnere, praradome? Ar buvo prasmė prarasti Rusiją, gaunant kaip sąjungininkę Rumuniją? Tai kas gi čia iracionalus?"

Kaip gi amerikietis konservatorius mato Putiną?

"Man jis yra giliai įsišaknijęs rusiškoje žemėje etnonacionalistas, laikantis save Rusijos ir rusų, gyvenančių už šalies ribų gynėju, Rusijos ir tų žmonių saugumą jis laiko savo teisėta pareiga. Lygiai taip pat žvelgia ir Izraelis į žydus, gyvenančius už Izraelio ribų".

Tame pačiame straipsnyje Bjukinenas primena, kad baigiantis šaltajam karui, kaip liudija tuometinis JAV pasiuntinys Maskvoje Džekas Metlokas, 80% rusų simpatizavo Amerikai. O jau po dešimties metų, kai NATO pradėjo bombarduoti Serbiją, 89% rusų žvelgė į Ameriką kaip į priešą. Ir visa tai buvo dar iki Putino, pabrėžia autorius.

"Amerika ir Rusija susigrūmė dėl to, kieno vėliavos bus iškeltos įvairiose Ukrainos dalyse. Rytų Ukraina trokšta įteisinti savo istorinį, kultūrinį ir etninį bendrumą su Rusija. Vakarų Ukraina siekia nutraukti visus ryšius su Rusija ir įsilieti į ES. Kas gi trukdo išspręsti problemą politiniu, diplomatiniu ir demokratišku būdu, naudojant šiam reikalui balsavimo urnas?" - užduoda klausimą Amerikos politikos veteranas.

www

Įvertink straipsnį: +0 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

196 | 2017-08-20 | Lietuva | +13 -0
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
41 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
35 | 2017-08-20 | Kaimynai | +5 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
36 | 2017-08-20 | Kaimynai | +3 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
26 | 2017-08-20 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
22 | 2017-08-20 | Pasaulis | +2 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
37 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
68 | 2017-08-20 | Lietuva | +5 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...
220 | 2017-08-18 | Lietuva | +16 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
74 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
105 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -7
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
132 | 2017-08-18 | Lietuva | +5 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
87 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
109 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
163 | 2017-08-18 | Lietuva | +10 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851