Replika dėl Laisvės Premijos

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-10-01 09:51:46, skaitė 864, komentavo 3

Replika dėl Laisvės Premijos

Vėl kipišas del Laisvės Premijos... Vėl piktumai ir intrigos... Kad jų ateityje nebekiltų mano siūlymas:

- Nedelsiant Laisvės Premiją pervardinti į Premija Landsbergiui už Sausio 13 aukas;
- Premija padaryti paveldima ir po mirties ją įteikinėti Anūkui Nr.1.

Kodėl už aukas? Todėl, kad nei Rygoje nei Talline aukų nebuvo... Aukos buvo tik Lietuvoje...

Kas buvo faktinis Lietuvos Prezidentas ir Vadovas? Tegul pasiima ne tik Prezidento kepurę, bet ir atsakomybę už žuvusiuosius. Tai va.

Kai Laisvės premijos ar Prezidentinės kepurės tai pirmas eilėje braunasi į priekį stumdydamas alkūnėmis.

Sausio Tryliktoji skaičiuose:

- Breiwikas vienas pats nušovė 77 civilius žmones;
- Nicoje vienas nusikaltėlis atsisėdes į sunkvežimį sutraiškė 84 civilius žmones.

Sausio 13-ąją 1991 metais keli šimtai išmokintų žudyti ir vykdydami TSRS Prezidento įsakymus ir nurodymus:

- TSRS Pskovo divizijos desantininkai
- KGB specialiosios paskirties grupė „ALFA“
- grupė aukštų sovietinės armijos kariškių,
- sovietų armijos šarvuočiai ir tankai šaudydami į minią iš kalašnikovų kulkosvaidžių ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.

„13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų.“

Na? Nesuderinta klausima užsiduokit sau patys...

Aukų skaičių skirtumai несмущает?

Nedomina, kad teisme Wilniuje bandoma nuteisti tanko vairuotojus? Juk tik beprotis patikės, kad kalčiausias yra tanko vairuotojas, o ne komunistų partijos vadovybė. Ai - vėl išlenda partškolos vedėja. Neatrodo, kad Byla S13 siūta baltais siūlais ir ateities neturi ES teismuose? Nekyla jokių abejonių teisėjams? Gal todėl Byla yra akivaizdžiai vilkinama?