„Komjaunimo tiesa ir Co“ pretenduoja į tiesos monopolį

Sarmatas.lt
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Nestebina pastaruoju metu oficiozų MIP pasirodantys išpuoliai prieš kitaip mąstančius ir/ar matančius situaciją Lietuvoje bei pasaulyje ir kviečiančius visuomenę susiimti ir galų gale keisti esamą status quo. Jie vienareikšmiškai įvardinti rusų agentais ir Lietuvos priešais. Atrodo jau niekas, kas vyksta mūsų Tėvynėje neturėtų stebinti.

Priešo paieška, siekiant pridengti savo nevykusios, o dažnai ir atvirai kenkėjiškos politikos padarinius įgauna vis platesnį mąstą. Ir ne šiaip paieška, o pasitelkiant esą „mokslininkus (studentus)“ iš mokslinių įstaigų, naudojančius labai „mokslinius“ ir mokslo pasaulyje aprobuotus būdus siekti „tiesos“ arba mėgstančius išgerti „ekspertus“ (ypač vairuojant), kalbančius bet kokia, tačiau tik ne argumentų ir faktų, kuriuos galima būtų patikrinti, kalba.

Šiaip, žmogui, laikančiam save protingu bei mąstančiu savo paties (o ne primestų) vertybių lauko ribose, šiandien jau gėda prisipažinti skaitant „Komjaunimo tiesą (KT)“, kurioje nuo pat tų laikų dirba tie patys žmonės (pasikeitė tik redaktorius, perėjęs dirbt į kitą užsienio, skandinaviško kapitalo, smegenų plovimo priemonę.

Ir naudoja „KT“ tuos pačius, klasikinius, smegenų plovimo metodus kaip ir kadaise. Iškraipant bei interpretuojant ir pateikiant visuomenei joje pačioje vykstančius procesus taip, kaip naudinga oficialiąją politiką vykdantiems valdantiesiems.

Jei žmogus pasisako prieš skalūnų dujų gavybos technologiją, kurios kenksmingumas pripažintas visame pasaulyje ir yra pakankamai tą įrodančios medžiagos, – jis, per tą patį KT apskelbiamas Gazpromo, o tuo pačiu ir Rusijos agentu, kas savaime, esant dabartinėms tendencijoms jį pateikia kaip Lietuvos priešą.

Jei žmogus pasisako prieš Norvegijos „barnevern“ organizaciją, įstatymu įteisintomis sąlygomis grobiančią mūsų vaikus – jis irgi rusų agentas, mat rusams naudinga bet koks nepasitenkinimas tvyrantis ES vidinėje erdvėje (nors Norvegija nepriklauso ES).

Beje, pagrindinis ir žinomiausias „Komjaunimo tiesos“ šauklys prieš keletą dienų pareiškė – necituosiu ką, nes galite pasiskaityti žemiau esančioje nuotraukoje (nuotrauka iš Facebook). Man tiesiog nekyla rankos tą rašyti. Tačiau tendencijos tokios – mes runkeliai, su kuriais „pagarbos vertos“, Europos vaikų teisių apsaugos organizacijos gali daryti ką nori. Ir to dar bus mažai. Ir todėl reikia dar palaikyti tas organizacijas, kad jos drąsiau darytų tai ką daro.

uzkalnis

Prieš porą dienų pasirodžiusiame, eiliniame KT paplavų sraute, nesudėtinga buvo suprasti brukamą mintį (ne pirmą ir žinoma ne paskutinę), jog visi, nesvarbu kas ir kur jie bebūtų, kalbėtų ar rašytų, – visi, kas pasisako prieš egzistuojančią sistemą ir siūlo su ja kovoti – yra rusų agentai, Lietuvos valstybės priešai.

Ten pat (KT) džiūgaujama dėl Facebook surastos Lietuvos priešų irštvos, kurios atžvilgiu pradėtas teisminis tyrimas, ir nuoširdžiai tikimasi, jog tiems priešams už „virtualiai teroristinę ir tokią pat virtualią separatistinę“ veiklą bus duota labai daug, mat įstatymas už tai numato iki 10 metų realaus (ne virtualaus) laisvės atėmimo.

Bauginimo tendencija akivaizdi – pradžioje pateikiama realiai egzistuojanti Facebook grupė, vėliau įvardijama tos grupės virtualios veiklos kryptis, interpretuota (pateikta) tos pačios „Komjaunimo Tiesos“ kaip atvirai priešiška Lietuvos suverenumui, o vėliau kaip baubas skaitytojams grūmojama lazda – 10 metų laisvės atėmimo. Tas pats su tinklapiais atvirai pasisakančiais prieš valdžios politiką. Kurių redaktoriams grasinama baudžiamosiomis bylomis.

Beje, trumpai apie tą aptariamą Lietuvos suverenumą, kurio buvimu šiandien abejoja net moksleiviai. Nekalbant apie mąstančius piliečius. Suverenumą, kuris mūsų Konstitucijos viename iš straipsnių iš dalies apibrėžiamas taip:

137 straipsnis

Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.“

Ar visi tiki, jog Amerikos karinės bazės Lietuvos teritorijoje nepatenka į šį apibrėžimą, esą, kaip sąjungininkų NATO kariuomenės daliniai? Konstitucijos straipsnis nepalieka vietos interpretacijoms kalbant apie karines bazes Valstybės teritorijoje. Ir tai vienas iš suverenumo apibrėžimų.

Čia noriu patikslinti, jog JAV kariuomenė nėra NATO kariuomenė, kaip mėgina visuomenę kvailinti KT ir į ją panašios smegenų plovimo priemonės. NATO apskritai pagal apibrėžimą neturi savo kariuomenės. Yra NATO aljansas, kuriame kiekviena šalis finansuoja savo kariuomenę. Taip Lietuvoje oro erdvę patruliavo prancūzų, lenkų ir kt. šalių oro pajėgų daliniai. Dabar patruliuoja italai. Tai atskirų valstybių kariuomenės daliniai apmokami iš tų valstybių biudžeto. NATO bendro karinio biudžeto kaip tokio nėra. Bet grįžkime prie suverenumo…

Čia įdomiausia, jog tie, kas pastoviai pažeidinėja šį Lietuvos suverenumą ginantį straipsnį, „Komjaunimo Tiesos“ yra įvardijami Lietuvos patriotais. Ir jie patys save tokiais laiko.

O visi kiti, kurie gina Lietuvos suverenitetą remdamiesi šiuo Konstitucijos straipsniu, automatiškai įrašomi į Lietuvos priešų ir atitinkamai – rusų agentų sąrašą, mat esą rusams naudinga, kad Lietuvoje nebūtų JAV kariuomenės.

O tai gal ir patiems lietuviams būtų naudinga, kad mūsų šalyje nebūtų svetimos kariuomenės dalinių? Juk tada į mus nebūtų nutaikomos tų pačių rusų raketos? Nes šiuo atveju esame paprasčiausia buferinė zona tarp Rytų ir Vakarų, vietoje to, kad būti kur kas palankesne saviems gyventojams tranzitine-apsikeitimo zona.

Apie suverenumo pažeidimus iš valdančiųjų pusės galima kalbėti daug – į vieną popieriaus lapą jie visi tikrai nesutilptų, todėl Lietuvoje šiandien suverenumo labiau nėra, nei yra. Nors „patriotai“ kiekviena proga pabrėžia grėsmę „prarasti Lietuvos suverenumą“.

Šiuo atveju galima daryti prielaidą, jog visi, kurie remiasi Lietuvos Konstitucija yra rusų agentai, o sekant iš to ir pati Konstitucija sukurta rusų agentų, todėl tikrieji Lietuvos „patriotai“ esantys valdžioje ją nuolat pažeidinėja taip rodydami savo požiūri į priešišką jų interesams dokumentą, kurio kai kurių straipsnių jie kol kas savarankiškai pakeist negali.

Dokumentą, kurį jie, tačiau, gali nebaudžiamai pažeidinėt, nes virš jų „tik dievas“ – jie visiškai „suverenūs ir nepriklausomi“ nuo savo šalies piliečių valios. Nes paklūsta svetimai valiai, kurios šaknys ne Lietuvoje. Nes visa „teisėsauga“ yra jų pačių sukurtas organas, veikiantis jų sukurtų taisyklių pagrindu ir skirtas ginti juos pačius bei jų interesus nuo savo pačių piliečių.

Ir kai piliečiai pasisako prieš tokį jų „suverenumą“ – visokių „Komjaunimo tiesų“ tuojau pat būna įvardijami, kaip Lietuvos priešai, kas suteikia „suvereniems patriotams“ legalų pagrindą pradėti ikiteisminius baudžiamuosius tyrimus ir persekiojamus. Esą tauta reikalauja, tauta piktinasi. Nors ta KT tauta – tai tas ponas (nuotrauka aukščiau) ir dar kažkiek pasidavusių šiam smegenų plovimui „patriotų“.

Ypač tas jautėsi po „Žemės referendumo“, kai žmonės į policijas buvo tampomi (kai kuriais duomenimis iki dabar) tuo pretekstu, jog pasirašė parašų rinkimo lapuose. Kitaip, kaip bauginimu to pavadinti neišeina. Ir jie savo tikslą palaipsniui pasiekia – žmonės pradeda bijoti.

Na ir pabaigai, neseniai jaunųjų menininkų sukurtas muzikinis vaizdo klipas „Siaubas – rusai puola“ užuominomis buvo įvardintas kaip „esą“ parodantis perdėtą paranoją viešojoje erdvėje dėl Rusijos vykdomo informacinio karo. Esą jokios paranojos iš tiesų nėra – Rusija puola visais frontais ir viskas, ką dėsto šiuo klausimu „Komjaunimo tiesa“ – yra gryniausia tiesa. Atitinkamai tai, ką mato žmonės – melu ar priešų dezinformacijos poveikiu.

Ir šio puolimo fone, kiekvienas pasisakanti prieš minėtų „patriotų“ vykdomą politiką, padedant „KT ir Co“ fanfaroms, apskelbiamas tautos ir valstybės priešu, rusų agentu – bei vertu didžiausios laisvės atėmimo bausmės, apibrėžiamos dešimčia (10) metų kalėjimo.

Tendencija visiškai aiški – totali cenzūra, palengva kriminalizuojant visų nepritariančių esamai valdžios politikai pasisakymus, įvardijant juos kurstymu susidoroti su „teisėtai išrinkta valdžia“, kas pažiūrėjus šį video kelia tam tikrų abejonių dėl to „teisėtumo“, ar sugriauti galiojančią „konstitucinę“ santvarką, ar, kaip jau minėjau sugriauti Lietuvos teritorinį vientisumą.

Šioje vietoje „Komjaunimo Tiesa ir Co“, kartu su valdžioje esančiais „patriotais“, kurių didelė dalis yra persikrikštiję komunistai, pretenduoja į tiesos monopolį ir jaučiasi pasiryžimas apginti šią savo „teisę“ visomis jiems prieinamomis priemonėmis. Kurių jie, reikia tą pripažint, turi tikrai pakankamai.

Ir čia jau tik nuo mūsų priklausys ar leisimės įbauginami ir nulenkiami (kaip lenkevičius), klusniai atsukdami kitą skruostą ar visgi vieną kartą pripažinsime patys sau, jog tokia padėtis darosi paprasčiausiai nepakenčiama save gerbiančiam žmogui bei imsimės priemonių, kurių dar nėra uždraudę „patriotai“, tai padėčiai keist.

Sarmatai

Įvertink straipsnį: +0 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

3 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
4 | 2017-08-22 | Lietuva | +0 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
148 | 2017-08-21 | Lietuva | +11 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
233 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
166 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...
132 | 2017-08-21 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Nelegalūs imigrantai iš Artimųjų Rytų 2015 metais neliko Graikijoje ar Vengrijoje, nes skaitė šias šalis ubagėmis. Perėję numatytą maršruto atkarpą, jie periodiškai gaudavo pinigines perlaidas iš JAV labdaros organizacijų. KP speciali korespondentė Darja Aslamova atsakė radijo „KP“ eteryje į tris „naivius klausimus“ apie bėglių srautą, užtvindžiusį ES valstybes (ES). Skaityti toliau...
956 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -9
Organizacija „Jauna Banga“
Šiemet Lietuvoje vykstantys festivaliai itin kliūva valdžios atstovams: pasilinksmino vietose, anot jų, neturėtų būti jokio alkoholio, festivaliuose taip pat neva nevaldomai cirkuliuoja nelegalios psichoaktyviosios medžiagos. Ar siekiama priversti festivalius ir jų lankytojus trauktis iš Lietuvos? O gal festivaliai šiandien tėra nuo 2017 m. sausio 1 d. vykdomos baudžiamosios narkotikų politikos veidrodis? Ministras teigia, kad į festivalius susirinkęs jaunimas ne tik nesupranta, koks gali būti medžiagų poveikis, bet ir vartoja bet ką, gautą „iš nepažįstamo žmogaus“. Skaityti toliau...
452 | 2017-08-20 | Lietuva | +33 -2
Durnių Laivo Kapitonė
"Sausio 13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi, traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų." Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuk Skaityti toliau...
106 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -2
Algimantas Lebionka
Vyriausias Barselonos rabinas Meir Bar-Hen po teroro atakų, per kurias žuvo 14 žmonių ir virš 100 buvo sužeista, pasakė, kad Europoje žydai prarado tėvynę. Jis patarė žydams „parodyti Ispanijai nugarą“, sugrįžti ir apsigyventi Izraelyje. „Europa prarasta“, - paaiškino rabinas Meir Bar-Hen interviu "Times of Israel", rašoma austrų Krone. Jis pasakė:„Netikiu, kad žydai čia liks visiems laikams, ir kviečiu jus pirkti nekilnojamą turtą Izraelyje. Mes neturime kartoti klaidas žydų Alžyre ir Venesueloje ir geriau anksčiau nei per vėlai“. Skaityti toliau...
130 | 2017-08-20 | Kaimynai | +16 -0
Algimantas Lebionka
Po teroro aktų Ispanijoje Lenkijos premjerė pakvietė Europos sąjungos valstybes peržiūrėti saugumo ir migracijos politiką. Lenkijos premjerė Beata Šidlo televizijos TVP programoje rugpjūčio 19 dieną pareiškė, kad Ispanijoje įvykę teroro aktai – tai eilinis argumentas Europos saugumo politikos pakeitimui. Lenkijos premjerės žodžiais, ekstremistai, grasinantys europiečių saugumui, naudoja ES migracijos strategiją, kurią įdiegė Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Į tai nebegalima užmerkti akių: „Reikia prabusti iš letargo miego, pasikelti nuo kelių ir, pagaliau, ir nebijoti pažiūrėti tiesai į akis. Skaityti toliau...
127 | 2017-08-20 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Vakar centriniame Vokietijos dienraštyje die Welt pasirodė didžiulis straipsnis, skirtas „Lenko kortai“, pavadintas „Lenko žalioji korta atveria migrantams ES vartus“.  https://www.welt.de/wirtschaft/article167686123/Polens-Greencard-oeffnet-Migranten-alle-Tore-zur-EU.html Globalistų oligarchų, vadinamų media-baronais, valdomas dienraštis die Welt, kaip beje ir likusi Europos spauda, labai išsigando, kad keli šimtai tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos respublikų gyventojų, kurie Lenkijos konsulatuose įrodys savo „lenkiškas šaknis“ ir gaus „lenko kortą“, gali atvyks dirbti į Vokietiją. Skaityti toliau...
75 | 2017-08-20 | Pasaulis | +10 -0
Algimantas Lebionka
Juodąja mirtimi Europoje vadindavo maro epidemiją, didžiausią ankstesniųjų amžių, iki pat 19-ojo, mūsų kontinento nelaimę. 2015 metais į Europą liberalai-globalistai užnešė dar baisesnę nelaimę – jų sugalvotus „pabėgėlius“, kuriems, pažeisdami visus ES įstatymus ir susitarimus, jie atidarė ES sienas, ir į kontinentą atvedė (už atėjimą mokėjo pinigus) milijonus jaunų-sveikų vyrų iš Azijos ir Afrikos, be jokių dokumentų, be jokių jų praeities įrodymų, kartu su jų juoda-teroristine praeitimi, jų radikaliuoju Islamu, terorizmu, svetima kultūra, viduramžių papročiais, Europoje pamirštomis, Skaityti toliau...
82 | 2017-08-20 | Pasaulis | +5 -0
Algimantas Lebionka
Kaip bumerangas sugrįžo į Ameriką mada griauti paminklus: iki šiol juos griovė pagal Amerikos nurodymą Sadamui Huseinui Bagdade, Dzeržinskiui Maskvoje, Leninui Kijeve, rusų kareiviui-išvaduotojui Taline ir Varšuvoje. O dabar mada sugrįžo namo – į Ameriką. Visais šiais atvejais prasmė viena ir ta pati – kova už hegemoniją. Nugalėtojai griauna nugalėtųjų paminklus. O nugalėtieji piktai murma, bet nieko negali padaryti. Skaityti toliau...
103 | 2017-08-20 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Kiekvieną dieną Europoje nekliudomai išsilaipina koks tūkstantinis nelegalių imigrantų-potencialių teroristų desantas, nepaisant to, kad ES šalys turi savo kariuomenes, kurios privalo ginti Europos sienas nuo užpuolimo, jos turi brangiai kainuojančią NATO, kuri irgi turėtų jas ginti. Bet armijos jų negina, o užsiima ekshibicionizmu, tariama kova su smegenų vėžiu sergančio amerikiečių senatoriaus-idioto ir jo neadekvačių kolegų išgalvotais baubais iš Rytų. Skaityti toliau...
148 | 2017-08-20 | Lietuva | +9 -0
Durnių Laivo Kapitonė
„Mes į „WikiLeaks“ siuntėme įvairius duomenis, įskaitant iš Rusijos vyriausybės pavogtą informaciją. Ji būtų atskleidusi rusų veiksmus ir įrodžiusi, kad Rusijos saugumo tarnybos nekontroliuoja „WikiLeaks“, – sakė žinutes „Foreign Policy“ parodęs šaltinis. Daug „WikiLeaks“ darbuotojų, savanorių ir jų šeimos narių yra nukentėję nuo Rusijos korupcijos ir žiaurumo. Buvome tikri, kad „WikiLeaks“ tą informaciją paviešins. Tačiau Assange'as rasdavo vieną pasiteisinimą po kito.“ Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851