Vienalyčių „šeimų“ įteisinimo siekiama prisidengiant vienišais tėvais

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2017/1... 2017-10-25 07:56:27, skaitė 1178, komentavo 0

Vienalyčių „šeimų“ įteisinimo siekiama prisidengiant vienišais tėvais

Vienalyčių „šeimų“ įteisinimo siekiama prisidengiant vienišais tėvais

2017 m. spalio 19 d. Seimas priėmė Šeimos stiprinimo įstatymą, kuriuo siekiama įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir kryptis užtikrinant šeimos politikos nuoseklumą, ilgalaikiškumą ir veiksmų tęstinumą kuriant šeimai palankią aplinką.

2017 m. spalio 24 d. LR Prezidentei įteiktas 81-os nevyriausybinės organizacijos ir 27-ių akademinės bendruomenės narių ir visuomenės veikėjų pasirašytas raštas, kuriuo LR Prezidentė prašoma nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo. Prašyme teigiama, kad Šeimos stiprinimo įstatyme pabrėžiamas vyro ir moters papildomumo principas „nėra suderinamas su modernios europinės valstybės vystymosi vizija.“ Siūlant atmesti Šeimos stiprinimo įstatymą taip pat pabrėžiama: „Lyčių papildomumo, o ne lyčių lygybės principas yra būdingas valstybėms, kurios patiria ortodoksinių religijų įtaką.“ 

Kreipimęsi siekiama sudaryti įspūdį, jog įtvirtintas vyro ir moters papildomumo principas prieštarauja vienišų tėvų ar įtėvių interesams. Tokie teiginiai melagingi, neatitinka tikrovės ir yra instrumentiškai pasitelkiami dėl visuomenės viešosios nuomonės tendencijų negalint tiesmukai reikalauti „nediskriminuoti“ vienalyčių porų. Priimtoje galutinėje Šeimos stiprinimo įstatymo redakcijoje tarp galimų šeimos pagrindų minimi ir artimos giminystės ryšiais. Vieniši tėvai ar vienišos mamos su savo vaikais, o taip pat seneliai su vaikaičiais, yra artimi giminaičiai, todėl įstatymas visus šiuos santykius laiko šeima. Įstatymai jau dabar giminystei prilygina įvaikinimo santykius tarp įvaikių ir įtėvių.  

Tai nestebina, nes dokumente eksplicitiškai nepaminėtas daugumos dokumentą pasirašusių organizacijų ir asmenų viešai deklaruojamas tikslas – vienalyčių asmenų partnerysčių ir santuokų bei galimybės įsivaikinti įteisinimas. Šis tariamai heteroseksualios orientacijos vienišus tėvus ir įtėvius nuo diskriminacijos ginantis kreipimasis yra ne pirmas bandymas prisidengiant vienišais tėvais ir įtėviais atverti šeimos teisinį statusą ir vienalytėms poroms. 

Prezidentei skirtą prašymą nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo parėmusi Lietuvos gėjų lyga, tą paliudydama išplatino atskirą situaciją komentuojantį pranešimą, kuriame teigiama: „<...> nors šiuo projektu ir siekiama svarbių bei reikšmingų Lietuvos visuomenei ir valstybei tikslų, įstatyme įtvirtintas šeimos apibrėžimas netiesiogiai diskriminuoja Lietuvoje gyvenančias tos pačios lyties šeimas.“

Kreipimąsi prezidentei pasirašė daugelis seksualinių mažumų politinių reikalavimų gynimu pasižymėjusių organizacijų: Lygių galimybių plėtros centras, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Lietuvos žmogaus teisių centras, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Žmogaus teisių organizacijų koalicija, Tolerantiško jaunimo asociacija, NVO koalicija „Moters teisės - visuotinės žmogaus teisės“, Politinė LGBT teisių organizacija Rainbow Rose, VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lietuvos liberalus jaunimas, Viešoji įstaiga „ Europos namai“, VšĮ Europos žmogaus teisių fondas, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Europinių inovacijų centras.

Greta įprastai uz LGBT reikalavimus kovojančių organizacijų, šį kreipimąsi pasirašė ir iki šiol tokių tikslų nedeklaravusios organizacijos ir asmenys - Atviros Lietuvos fondas, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos medicinos studentų asociacija, VšĮ „Jaunimo linija“, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, NVO koalicija „Už vaiko teises“, Lietuvos politologų asociacijos prezidentas doc. Liutauras Gudžinskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) direktoriaus pavaduotoja studijoms doc. Margarita Šešelgytė ir VU TSPMI Rusijos ir Vidurio Rytų Europos studijų centro vadovė prof. Dovilė Jakniūnaitė.

Su visu kreipimosi tekstu ir pasirašiusiomis organizacijomis bei asmenimis galite susipažinti šioje nuorodoje. 

---
LDiena.lt
Gerbiamų skaitytojų dėmesiui - pilnas pederastų ir kitų iškrypėlių lobistų bei advokatų sąrašas:

Žmogteisistų ir profesionalių projektinių pinigų "įsisavintojų" kontoros bei pseudointelektualiniai parazitai, save laikantys "akademine bendruomene":

1. Lygių galimybių plėtros centras
2. Lietuvos žmogaus teisių centras
3. Žmogaus teisių organizacijų koalicija
4. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras
5. Susivienijimas Žali.lt
6. Labdaros ir paramos fondas FRIDA
7. VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai
8. Moterų informacijos centras
9. Tolerantiško jaunimo asociacija
10. Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
11. Lietuvos moterų lobistinė organizacija
12. ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija Demetra
13. VŠĮ GMM projektai, iniciatyva Birutė Bebaimė
14. Diversity Development Group
15. VšĮ Naujos kartos moterų iniciatyvos
16. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras
17. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras
18. Atviros Lietuvos fondas
19. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
20. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
21. Širvintų moterų klubas "Jums"
22. Lietuvos medicinos studentų asociacija
23. VšĮ Naratyvas
24. Koalicija „Galiu gyventi“
25. Žmogaus teisių stebėjimo institutas
26. Lietuvos liberalus jaunimas
27. Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL
28. Demos kritinės minties institutas
29. Psichikos sveikatos perspektyvos
30. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
31. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
32. Pilietinių iniciatyvų centras
33. Viešoji įstaiga „Europos namai“
34. LSDMS Mažeikių skyriaus moterų klubas
35. Šeimos klubas „Šeimos akademija“
36. Lietuvos demokratinės moterų kolegijos Klaipėdos skyrius
37. Kauno apskrities moterų krizių centras
38. Asociacija Vilniaus Moterų namai
39. Lietuvos sakaliukų sąjunga
40. Tyrėjų grupė „Balticada“
41. Lietuvos neįgaliųjų forumas
42. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras
43. VšĮ Paramos vaikams centras
44. Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija
45. LSDMS Visagino skyrius
46. Marijampolės apskrities moters veiklos centras
47. Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)
48. VšĮ Europos žmogaus teisių fondas
49. VšĮ „Jaunimo linija“
50. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga
51. VšĮ Šeimos santykių institutas
52. Nacionalinis pacientų susivienijimas „Už visų teisę į geriausią gydymą“
53. Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras
54. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
55. Moters pagalba moteriai
56. VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras
57. VšĮ Studijos ir karjera
58. VšĮ Romų visuomenės centras
59. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) Kelmės klubas
60. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų centras
61. VO „BRANDA“
62. VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
63. Asociacija „Klaipėdos jaunieji socialdemokratai“
64. Kauno Moters Užimtumo Informacijos Centras
65. VšĮ Geros valios projektai
66. Suvalkiečių draugija „SUVALKIJA“
67. Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
68. LSDMS Alytaus rajono moterų klubas
69. Socialinių inovacijų fondas
70. Europinių inovacijų centras
71. Labdaros ir paramos fondas „KITOKS MATAS“
72. Marijampolės apskrities vyrų krizių centras
73. Marijampolės visuomeninių organizacijų sąjunga
74. Kauno moterų draugija
75. Nacionalinis socialinės integracijos institutas
76. Alytaus miesto moterų krizių centras
77. Joniškio moterų asociacija
78. Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
79. NVO koalicija „Už vaiko teises“
80. NVO koalicija „Moters teisės - visuotinės žmogaus teisės“
81. Politinė LGBT teisių organizacija Rainbow Rose

Atskiri profesionalūs išgamos, iškrypėliai ir kiti psichinių negalavimų kamuojami asmenys:

1. Ilgamečio rinkimų klastotojo Vaigausko dukra - lesbietė dr. Laima Vaigė, Upsalos universitetas
2. Lesbietė prof. dr. Dalia Leinartė, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto pirmininkė
3. Prof. dr. Milda Ališauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
4. Pederastas Romas Zabarauskas, kino režisierius
5. Doc. dr. Liutauras Gudžinskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
6. Laima Kreivytė, Vilniaus universitetas ir Vilniaus dailės akademija
7. Prof. dr. Ilona Tamutienė, Viešojo administravimo katedra, Vytauto Didžiojo universitetas
8. Prof. dr. Aušra Maslauskaitė, VDU Socialinių mokslų fakultetas
9. Prof. dr. Dovilė Jakniūnaitė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Tarptautinių santykių katedra
10. Lekt. Donatas Paulauskas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centras
11. Aušra Padskočimaitė, Upsalos universitetas, Rusijos ir Eurazijos studijų institutas
12. Dr. doc. Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedra
13. Aušra Simoniukštytė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytoja
14. Dr. Jolanta Bielskienė
15. Dr. Karolis Žibas, Etninių tyrimų centras
16. Prof. dr. Irmina Matonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė
17. Jurga Bučaitė-Vilkė, VDU Sociologijos katedros docentė
18. Dr. Juliana Lozovska, Lundo Universitetas
19. Dr. Gabrielė Labanauskaitė, Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija
20. Advokatė dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė
21. Politinės filosofijos Prof. dr. Andrius Bielskis
22. Artūras Tereškinas, Lietuvos mokslo premijos laureatas, sociologas
23. Prof. habil. dr. Vlada Stankūnienė
24. Socialinių mokslų dr. Egidijus Mardosas
25. Neurobiologijos mokslų dr. Jūratė Lašienė
26. Doc. Dr. Margarita Šešelgytė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
27. Dr. Loreta Šaltinytė