Užsiūkime jiems burnas? Apie Juozo Stakevičiaus, Rūtos Vanagaitės, Algirdo Paleckio, Simono Gurevičiaus ir kitokių valatkų teises į Žodžio Laisvę (4)

Blogeris Zeppelinusas
+ 6 - 6
Autorius: Blogeris Zeppelinusas
Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge...
7535-10-26 (2017 m.), skaitė 879
4

Šiek tiek pavėluotų pamintyjimų apie jau praėjusią aktualiją - skaudžią dalies elito atstovų reakciją į madingų drapanų kūrėjo, garsiojo stilisto Juozo Statkevičiaus interviu Kremliaus Agitptopo portalui Sputniknews. 

Žr. Juozas Statkevičius: to, kas vyksta Lietuvoje jau neįmanoma kęsti
http://sputniknews.lt/…/juozas-statkevicius-to-kas-vyksta-l…

Taigi, pirmas klausimas yra toks - ar tas Facebookuose kilęs neeilinis šaršalas atspindi kažkokią vertą dėmesio visuomeninės raiškos problemą? Ir jeigu sutarsime, kad visgi atspindi, tuomet kils antras klausimas - o tai kame ji yra, ta problema, kuri duoda tokį kreivą atspindį?

Esu užsideklaravęs USA modelio Žodžio Laisvės šalininkas. Mano supratimu laisvoje ir demokratinėje šalyje pilietis turi turėti teisę NEBAUDŽIAMAS viešai reikšti bet kokią poziciją - kiek ji nepatiktu valdžiai, įtakingai visuomenės daliai ar net jos daugumai.

Tai yra fundamentinė laisvos visuomenės vertybė, kurios nesauganti ir neginanti visuomenė tiesiog nustoja būti laisva pagal faktą. Nors ir toliau pageidautu vadintis tuo skambiu vardu, bet tai būtų tik tuščias garsas, neatspindintis realios padėties. Šia nuostata grįstą poziciją reiškiu socialiniuose tinkluose bei internetuose.

Ar tai reiškia, kad negali būti jokių nuomonių, kurių raišką ribotu laisvos visuomenės įstatymai? Ne, tikrai nereiškia. Gali būti įstatyminiai ribojimai, bet labai konkrečiais ir tiksliai apibrėžtais atvejais, kurie susiję su asmens garbės ir orumo, vaikų bei vartotojų teisių apsauga. Kaip tai geriausiai yra sureguliuota būtent JAV teisėje.

Visos kitos, tiesiogiai įstatymo nedraudžiamos nuomonės turi būti reiškiamos nebaudžiamai VISOMIS prasmėmis - tiek teisminio persekiojimo iš valstybės teisėsaugos organų, tiek neteisminio susidorojimo iš darbdavių bei viešųjų paslaugų teikėjų pusės.

Bet ar tai reiškia, kad visuomenė turi tylomis priimti visokius svaičiojimus ir faktų klastojimus, nukreiptus prieš jos istorija, kultūrą, tradicijas, vertybes ir pan.?

Ne, tikrai nereiškia.

Žodžio laisvė galioja visiems, todėl žmogus, viešai reiškiantis kažkam nepatinkančią nuomonę turi aiškiai suvokti, jog gali susidurti su analogišku atkirčiu - ir išgirsti atsakomąją viešą vertinamojo pobūdžio nuomonę dėl jo paties išreikšos pozicijos, asmenės veiklos ir pan.

Reikia pabrėžti - turiu omenyje būtent kovos "žodžiu prieš žodį" situaciją, o ne raginimus neteisminiam susidorojimui darbdavių/viešųjų paslaugų teikėjų rankomis ar tokio susidorojimo organizavimo atvejus. Nes tai visiškai netolygūs ir nelygintini dalykai.

Būtent kovos "žodis prieš žodį" atveju nuomonės/pozicijos reiškėjas kritikų gali būti paskelbtas marginalu, esančiu "už padorios/patriotinės/tolerantiškos/tautiškai susipratusios/pažangios/kultūringos/meniškai išprususios/Tėvynę mylinčios/etc.etc./ visuomenės dalies" ribos. Kadangi klasifikuoti nuomones bei jų reiškėjus pagal nuosavus subjektyviai dalinamus kriterijus ir dalinti skambius užvardinimus bei apibūdinimus suklasifikuotiems objektams irgi yra Žodžio Laisvės dalis.

Reikia suprasti ir aiškiai įvardinti paprastą tiesą: šitas klasifikavimas, įvardinimas bei paskelbimas esančiu "už ribos" yra rimtas tiek, kiek yra palaikomas kritikuojamos nuomonės reiškėjui svarbios visuomenės dalies.

Akivaizdu, jog kokiam prisiekusiam viešąjam homokritikui yra visiškai nusispjaut į Tolerantiško jaunimo asociacijos veikėjų kvykavimus, piktus vertinimus bei prasivardžiavimus "homofobu". Nes ši organizacija nėra jam autoritetinga, o jos nuomonė - nėra svarbi.

Lygiai taip, kaip ir kokiam pagyvenusiam polonofilui šeriuota plike nusičiaudėt į viešus prolietuviškų jėgų kaltinimus dėl svetimos tautos interesų iškėlimo aukščiau savos. Nes kaimyninės šalies veikėjų glostymai bei valdiški dėmesio ženklai jam žymiai svarbesni ir įtakingesni.

Kitaip sakant, rimčiausias dalykas ir pagrindinis Žodžio laisvės reguliatorius laisvoje visuomenėje yra ne teisėsaugos bausmės ar neteisminio susidorojimo per darbdavius/viešųjų paslaugų teikėjus, bet reali grėsmė susilaukti rūstaus visuomenės daugumos pasmerkimo dėl kokios nors piktybiškos nuomonės išsakymo. Su visomis iš to išplaukiančiomis išstūmimo už padorios visuomenės dalies ribų ir kraštutinio marginalizavimo pasekmėmis.

Algirdas Paleckis ir jo nuomonė dėl Sausio 13-osios aukų - geriausias to pavyzdys. Didelę politinę perspektyvą turėjęs veikėjas išreiškė tokią nuomonę, dėl kurios iškart atsidūrė politikos bei padorios visuomenės dalies užribyje. Nūnai niekam nei įdomu, nei svarbu - ką jis ten kalba. Nes nurašytas, o tiksliau - pats nusirašė.

Nesunku suprasti kodėl taip nutiko - A.Paleckis išreiškė nuomonę, 100% atspindinčią Lietuvos priešų brukamą antilietuvišką pozicija, kurios tikslas yra apjuodinti lietuvių tautos kovos už laisvę didvyrius bei paniekinti tos kovos aukas. Tokie dalykai, kaip atviras stojimas priešo pusėn ir jo, o ne savo tautos interesų atstovavimas tiesioginės informacinės kovos atvejais, nedovanotini. Žmogus buvo klasifikuotas, kaip "lietuvių tautos interesų išdavikas" ir absoliuti dauguma Lietuvos visuomenės tokiai klasifikacijai pritarė.

Tačiau, kaip ir minėjau - kalbu apie legalų pilietinės visuomenės poveikį piliečiui dėl jo nebaudžiamai išsakomos nuomonės. Būtent per alternatyvios vertinamojo pobūdžio nuomonės raišką, o ne apie teisėsaugos teisminį persekiojimą ar neteisminio susidorojimo organizavimą per spaudimą darbdaviams ir pan. Nes toks persekiojimas bei susidorojimas yra su Laisva Visuomene ir Žodžio Laisve nesuderinami dalykai.

Kuriuos, tačiau, nuolat matome Lietuvoje.

Grįžtant prie pradinės temos, t.y. Juozo Statkevičiaus pasisakymų Rusijos propagandiniame portale Sputnik ir jų vertinimo.

Užduokime sau kelis klausimus.

Ar Laisvoje Lietuvoje p.Juozas turi teisę viešai reikšti savo mintis? Be abejo, taip. Turi, kaip ir kiekvienas mūsų demokratinės valstybės pilietis.

Ar Lietuvos meninio/kultūrinio elito atstovui, koks neabejotinai pagal faktą yra p.Juozas, derėjo reikšti tokias mintis būtent toje aikštelėje? Manau, kad ne.

Ar už tai jis turi būti persekiojamas teisėsaugos ar saugumo organų? Ne, jokiu būdu.

Ar iš jo turi būti atimti valstybiniai apdovanojimai bei biudžetiniai užsakymai? Ne, nemanau - tikrai ne tas atvejis.

Ar jo klientai bei darbų užsakovai turi nutraukti santykius su Juozu? Tik tuo atveju, jeigu jiems tas Juozo pozicijos reiškimas asmeniškai atrodo įžeidus jų pačių ar mūsų valstybei jų supratimo apie valstybę kontekste. Kitaip sakant, tegul kiekvienas sprendžia savo nuožiūra.

Ar Juozo pasisakymas gali būti viešo negatyvaus vertinimo ir rūstaus pasmerkimo objektas? Taip, gali. Kodėl ne?

Nes Žodžio Laisvė galioja visiems. Tame tarpe - savideklaruotiems hiperpatriotams, turintiems nežinia kuo grįstų pretenzijų į Kosminio Mąsto Moralinius Autoritetus, Pagrindinius Viešosios Raiškos Vertintojus ir Galutinius Arbitrus. Lygiai taip, kaip gali reikšti savo pritariančias pozicijas ir Juozo šnekų palaikytojai.

Atkartokime esmines pretenzijas ponui Juozui ir įvertinkime, kiek jos teisingos:

1) Pasirinkta netinkama internetinė aikštelė kalbėjimui - propagandinis Kremliaus Agitpropo informacijos sklaidos kanalas?

Taip, pretenzija teisinga. Sputniknews.lt yra būtent toks. Tai jokia ne neutrali rusakalbė žiniasklaida ar proeuropietiška informacinė aišktelė.

2) Netinkamas svetimoje, užsienio aikštelėje kalbėjimo tonas ir akcentai, varymas ant savų?

Taip, pretenzija teisinga. Vienas dalykas yra, kai žmona varo ant savo vyro namuose ar artimiausių giminių rate, o visai kitas - kai ji tą patį, su visokiomis intymiomis detalėmis sako viešai ar plačiam pašalinės auditorijos ratui. Savo valstybės bėdas ir problemas elitarijams dera aptarinėti savo aikštelėse, skirtose vidiniam naudojimui ir savo kalba.

3) Galimybės panaudoti žinomą ir autoritetingą tam tikruose ratose Lietuvos elito atstovo vardą ir citatas antilietuviškoje propagandoje?

Taip, pretenzija teisinga. Protingas elito narys turėtu tai suprasti ir tokių progų išnaudoti savo vardą specialiai nekurti. Nesakau, kad galima to išvengti - nes Agitpropo propagandistams nėra sunku išsiversti ir kokį privatų Facebooko įrašą, bet reikėtu vengti tiesioginių galimybių prikabinti tavo vardą prie antilietuviškos propagandos kūrimo.

4) Pokalbio turinys, šmeižtas, melagingos žinios, prasimanyti ar pritempti faktai, kuriuos galima panaudoti prieš Lietuvą? Nėra tokių.

Pretenzija nepagrįsta.

5) Meilės Rusijai ir jos kultūrai prisipažinimas, darbų su rusų menininkais įvardinimas? Taip, bet tai jokiu būdu nėra lygu prisipažinimui meilei Putino režimui ar pan.

Pretenzija dėl to yra keista, bei perlenkta. Reikalauti pabrėžtinos nemeilės ne konkretaus valstybės režimo politikai, bet visai tautai, kaipo tokiai, šiais laikais būtų itin keistas dalykas.

Lietuvos viešoji erdvė sklidina žmonių, deklaruojančių savo meilę lenkams, žydams, amerikiečiams, musulmonams, ispanams, italams, lotynoamerikiečiams ir negrams. Ir nėra čia problemos. Bene tik rusai turėtu būti išimtis? Vargu bau.

Taigi, apibendrinkime - kame yra problema? Tikrai ne tame, KĄ Juozas Statkevičius pasakė.

Nes nieko ypatingos jis ir nepasakė. Elementarus bobiškai emocingas pliurptelėjimas "vajėzus, kaip viskas blogai ir net dar blogiau" stiliumi.

Problema yra tik tame - KAM ir KUR jis tai pasakė. Tik tiek. Kitaip sakant, bėda tame, kad mūsų elito narys neturi supratimo - kur dera šnekėti apie vidaus reikalus, o kur ne.

Norėčiau priminti, jog žinojimas - kuria proga ir kokioje situacijoje kaip derėtu rengtis, elgtis, kalbėti - yra bendros žmogaus kultūros dalykas. Paprastai ugdomas asmens auklėjimo ir socializavimo procese. Ir tie visuomenės nariai, kurie nuo vaikystės buvo auklėjami ir socializuojami tinkamai, tokį privalomą kultūringam žmogui žinojimą bei supratimą įgija. O tie, kam nepasisekė gyvenime, taip ir lieka tarp tų, kuriuos vadiname nekultūringais žmonėmis.

Akivaizdu, kad ponui Juozui tokios elementarios kultūros trūksta. Kaip kur dera rengtis jis išmano puikiai, o štai kur ką dera šnekėti - neturi žalio supratimo. Nes šioje bendrosios kultūros srityje yra totali tundra.

Visiškas žvaigždės, mėgstančios dalyvauti oficialiuose šventiniuose priėmimuose pasirėdžius pilna grybautojo uniforma - į guminius botus sukištomis cargo kelnėmis, languotais flaneliniais marškiniais bei skrybliumi su tinkleliu nuo uodų - analogas.

Būtent tokią pagrįstą pretenziją dėl bendrosios kultūros stokos ponui Juozui ir derėtu išsakyti. Jeigu jau esi meninio/kultūrinio elito atstovas, tai išmok ne tik pagal vietą ir progą tinkamai rengtis, bet ir elgtis bei šnekėti.

O ne skelbti jį išdavikų, agentu ar dar kokiu naudingu idiotu, iš kurio reikia atimti ordinus, pajamas bei duonos kąsnį.

Ir tai jau yra dalies Juozo kritikų bendrosios kultūros stokos problema. Nes jie nesupranta - kas yra Žodžio Laisvė ir Laisva Visuomenė ir kad joje prieš žodį turi būti kovojama žodžiu, o ne neteisminio susidorojimo organizavimu.

P.S.Beje, ar pastebėjote vieną įdomų dalyką?

Tie, kas aršiai puola Juozą Statkevičių kažkodėl nereiškia jokių pretenzijų poniai Rūtai Vanagaitei dėl jos aktyvaus dalyvavimo Kremliaus Agitpropo kanaluose su pagal jų šablonus sukurpta antilietuviška ir antiistorine medžiaga?

Taip pat neteko stebėti jų priekaištų naujajam Vilniaus žydų bendruomenės vadovui p.Simonui Gurevičiui, kuris irgi reiškiasi Kremliaus propagandiniuose portaluose ir įžūliai kartoja Lietuvos istorikų paneigtus Agitpropo prasimanymus!

Kodėl turėtume imti jų priekaištus ponui Juozui už gryną pinigą? Perdėm atsiduoda dvigubais standartais bei hipokritiškumu.

[dėmesio patikrinimas] Įdomu, kiek žmonių sugebės perskaityti šį sąmonės srautą iki šios vietos? Spėju, tokių bus nedaug. Pasižymėkite komentaruose, jei sėkmingai įveikėte mano grafomanijos priepuolį. Atskirai padėkosiu.

50% Plius 50% Plus
50% Minus 50% Minus
6   6
Komentarai: 4
4. bloggeris 2017-10-26 20:27:25

matosi subtiliai gina savus - lenda per jūsų pasamonę - žr antraštę, o "bombos" straipsnio galite ir neskaityti. Ldiena visrta į naują DELFI.LT ringą už jūsų bukumą - kas daugiau

1 1
3. Laurynas 2017-10-27 12:57:30

O kas sakė, kad LDiena.lt - tai ne dar viena lochų ganykla?

Jūs ieškote interneto straipsneliuose "tiesos" ir "išminties"? Argi ne lochai?

0 1
2. la verita 2017-10-26 18:11:41

Keistas straipsnis. Aišku, kiekvienas turi teisę pareikšti savo nuomonę, net it blogeris. Tuo labiau garsus dizaineris Juozas Statkevičius, kurį dabar visokio plauko ,,patriotai" Ramanauskai Greiti pjauna, kaip dramblys bitę. Dizaineris nepasakė jokios netiesos, beje net ir vadinamajam ,,propagandiniam" portalui. O pas mus ar nėra tokių propagandinių? Dieve, apsaugok, patys populiariausi vadinamieji portalai ir yra tie mūsų propagandiniai. O dėl talentingos rašytojo Rūtos Vanagaitės - taip pat netikiu, kad ji parašė netiesą, tuo labiau, kad pasipiktino irgi propagandininkas ponas Anušauskas, kuriuo netikiu labiau. Rūtos Vanagaitės knyga ,,Mūsiškiai" tiesiog puiki. Jeigu nenorime užsimerkti prieš savo istorijos dėmes. kaip ten bebūtų, man tėvai pasakojo apie kai kurių partizanų ,,žygdarbius", mūsų vienų giminių šeima Kupiškio rajone yra visą išžudyta ,,miško brolių", net ir maži vaikeliai. Ir tik todėl, kad jaunas šeimos tėvas dirbo kolūkyje ir dirbo gerai, sąžiningai, kaip buvo visada įpratęs. Nebijokime savo istorinės tiesos. Štai lenkai jos nebijo, rašo apie savo juodąsias dėmes, o šiandien per TV jų nuostabus filmas ,,Ida", apdovanotas ,,Oskaru". 5 1
1. Anonimas 2017-10-26 16:26:19

Man tai kilo tokie klausimai. Ar Juozas pasakė netiesą ? Ar jo išsakytos mintys pakenkė tikros demokratijos vystymuisi Lietuvoje. Manau į abu šiuos klausimus atsakymas, - "ne", nes jei visi suoktų kaip tapinai, ramanauskai ar milkevičiūtės,- Lietuva stagnuotų, ką realiai mes ir stebime. Melas, dalinis ar pilnas, ar tiesiog nesakymas tiesos savo piliečiams yra politikos ir politikų pagrindinis įrankis, todėl "ne vietoje" ir "ne laiku" pasakyta tiesa, jiems nepageidautina. Nematau čia tragedijos, geriau politikai pagalvotų, ką reikia jiems daryti, kad taip pasakyti nemeluojant būtų neįmanoma.

9 1

Siųsti komentarąKuo maitinti vaikus mokyklose ir darželiuose?
Lietuvos žemdirbiai kovoja, kad tiesioginės išmokos pasiektų ES vidurkį
„Vanagą“ pakasus – tarptautinis skandalas (1)
Demokratija pavojuje — ar Lietuvai gresia diktatūra?
Landsbergiai susidoroja su išdrįsusiais prabilti apie jų šeimos verslo skaidrumą
Seime pradėtos svarstyti parlamentinio tyrimo išvados dėl LRT veiklos
Ar Austėjos Landsbergienės darželiai turi teisę bausti vaikus už jų tėvų pažiūras? (1)
Policinės valstybės teismai vis labiau įžūlėja
LEO LT kūrėjas ir įtakingas advokatas prisiteisė iš Naglio Puteikio 6000 eurų už sutarties paviešinimą
Neplauta konservatorių politinė išangė vėl spekuliuoja ir teršia mirusio Algirdo Patacko vardą
Nuo metų pradžios Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 12 tūkst žmonių
R. Paksas: „Klakerių“ demokratija turi pasibaigti
​Stanislovas Tomas: Prezidentei dėl beviltiško Vyriausybės melo teks kreiptis į JAV su prašymu perduoti Abu Zubaidą atgal į Lietuvą (4)
Naujos Švietimo pataisos: kodėl siūloma moksleivius ugdyti kurti darnią šeimą?
Seimo narys Zbignev Jedinskij ir signataras Zigmas Vaišvila: „Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?“
Į Lietuvą atgrasyti Rusijos atvyksta NATO laivai (1)
Rusija pareiškė apie Kijevo "isteriją" dėl turistų skaičiaus padidėjimo Kryme (1)
Kaip kvailinama visuomenė, užduodant jai beprasmes temas "diskusijoms" (3)
T. Baranauskas. Europa, kurios nenorime matyti: kodėl ji gina stribus ir vilioja islamistus?
Rusijos ambasados Lietuvoje pareiškimas / Заявление Посольства России в Литвеt (2)
Ramanauską-Vanagą perlaidojo. Pokario tragedijos nesuprato (2)
Konservatoriai ir kiaulės akys
R. Cibas. „Švytuoklė“ (2)
Prasidėjo pokarinių banditų garbinimo isterijos: ar pilietinis karas media erdvėje neperaugs į kruviną puotą? (4)

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAIStraipsnių TOPas

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA
Laisva informacija - laisvas žmogus!

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito