Amžinoji ugnis vėl liepsnoja ant Šatrijos aukuro (18)

Anonimusas
+ 20 - 31
Autorius: Ąžuolė Bajor
Šaltinis: http://alkas.lt/2017/10/27/a-b...
7535-10-28 (2017 m.), skaitė 1463
18

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-2-e1509118256639.jpg
Amžinoji ugnis vėl liepsnoja ant Šatrijos aukuro | Asmeninė nuotr.

Rugsėjo 10 d. eidamas 83 metus mirė tautodailininkas, senojo baltų tikėjimo tęsėjas, Žemaičių baltų tikėjimo bendruomenės „Šatrijos Romuva“ žynys, Amžinosios Ugnies sergėtojas Adolfas Gedvilas. Jo mirtis tapo paskatinimu jo pasekėjams tęsti velionio pradėtus darbus – šventoji ugnis jo garbei buvo saugoma visą vėlių laiką (40 dienų), o dabar su savanorių pagalba  bus saugoma amžinai. Šatrijos Romuvos vaidilė Ąžuolė Bajor pasakoja apie ilgą bendruomenės kelią šio svarbaus darbo link.

Adolfas Gedvilas buvo kuklus ir pasišventęs žmogus

Vienu iš didžiausių stebuklų mano kelyje įvardiju pažintį su Šatrijos romuvos žyniu Adolfu Gedvilu ir jo žmona, vaidilute Magdalena Gedviliene. Pirmiausia susipažinau su Magdute atvykusi apžiūrėti Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaro, kurį jie buvo įkūrę ir jame gyveno. Buvau sužavėta moters įstabaus grožio, mielumo, žemaitiškos tarmės,  apeiginių apdarų ir gintarinių papuošalų didingumo. Jau nekalbu apie patį muziejų, Adolfo rankų darbo stulbinančius kūrinius, biblioteką… 

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-1.jpg
Magdalena Gedvilienė, Adolfas Gedvilas, Ąžuolė Bajor Žemaičių karaliaus Ringaudo dvare 2017 m. | Alaks.lt, V. Kašinsko nuotr.

Mane žavėjo viskas, ką mačiau, ką girdėjau ir, svarbiausia, ką pajutau. O pajutau gilų dvasinį ryšį. Tada ji man papapasakojo apie Adolfo dvidešimt metų vedamas kasmetines apeigas ant Šatrijos kalno, jų  dvaro žinyčioje saugomą šventąją ugnį. Atsisveikinant padovanojau jai žalvarinį žiedą, kurį ji paprašė pasimatuoti, o aš paprašiau, kad būtinai kitą kartą atvažiavus  supažindintų mane su Adolfu. Nors tuomet jis jau buvo silpnos sveikatos, tačiau susitikimas įvyko. Pažintis su Adolfu, užsispyrusiu žemaičiu, nebuvo tokia paprasta ir jauki kaip su jo žmona. Jis tiesiai,  aiškiai ir trumpai dėstė savo pasaulėžiūrą ir mąstymą.  Taip pat jaučiau, kaip mane iš visų pusių stebi, klausinėja ir klausosi. Mane žavėjo jo žemaitiškas būdas: tvirta, be užuolankų, niekam neprimetama nuomonė, jo gili išmintis ir atmintis. Pajutau, kad tai gyvas žinių šaltinis, iš kurio be atokvėpio kilo troškulys gerti žinias. Pradėjau dažniau lankytis, skolinausi knygas iš bibliotekos, mokiausi žemaitiškai „rokoutis“. Auginau ir stiprinau savo šaknis.

Jis džiaugėsi mano atsiradimu, jis tikėjo manimi ir tai mane stiprino, augino. Kartą paprašė būti jo užvadėliu: rūpintis Šatrijos romuvos bei Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaro veikla. Bet didžiausias jo rūpestis buvo šventos ugnies Gabijos išsaugojimas, jo pradėtų darbų tąsa. Dėl silpnos sveikatos pats nebegalėjo vesti apeigų ant Šatrijos kalno,  skatino mane jas vesti,  laikantis tam tikrų, jam priimtinų, svetimybėmis neiškreiptų veiksmų.

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-4.jpg
Ąžuolė Bajor ir Adolfas Gedvilas 2017 m. | Alkas.lt, V. Kašinsko nuotr.

Viena iš sudėtingiausių ir svarbiausių man tekusių užduočių buvo jo prašymas sutuokti jauniausiąją anūkę ant Šatrijos kalno. Labai atsakingai ruošiausi, juk žinojau, kad mane seks ir vertins  akyla Adolfo akis.

Bendraujant  jis man  žėrė išmintį, klausdavo mano nuomonės, o ypač apie knygą, kurios taip ir nebaigė rašyti. Aš daug pasakodavau apie tai kas, kur vyksta, nes dažnai  dalyvaudavau įvairiuose su baltų tikėjimu  susijusiuose renginiuose tiek  Lietuvoje, tiek Latvijoje ir Prūsijoje.

Daug kalbėdavome apie Lietuvos Romuvos veiklą, ateitį.  Jam rūpėjo, kas vyksta. Jis visada geru žodžiu minėdavo krivį Joną Trinkūną- Jaunių, kuris buvo jo krikštatėvis. Nors  Adolfas nenorėjo niekam ir nuo nieko priklausyti, bet visuomet siekė darnos ir supratimo. Jis buvo jautrus ir kuklus žmogus. Jis visuomet kuklindavosi vadinamas garbės kriviu,  sakydavo, kad koks jis čia garbės krivis, kam jam ta garbė ir kas iš to; kas ten žino, nebent visagalis laikas, gal kada ir Žemaitija turės savo tikrąjį krivį ar krivę. 

Kasmet, man kaip Šatrijos romuvos vaidilei, važiuojant į Jorės šventę Kulionyse, Adolfas perduodavo savo parašytas knygas vaidilai Jonui Vaiškūnui. Taip pat perduodavo sveikinimus ir linkėjimus visai Lietuvos romuvai. Aš jam pasakodavau tai, ką mačiau, jaučiau, patyriau, o ne tai, ką kiti galvoja, perpasakoja. Visuomet  stengiausi matyti gražius, prasmingus darbus. Tačiau jo ausis pasiekdavo ir priešiškos nuomonės, atgarsiai. Liaudyje sakoma: bitės skraido po pievą rinkdamos gėlių nektarą ir pasisotinusios grįžta namo, o musės tik zvimbia ir zvimbia, sukdamos ratus aplinkui, nerasdamos vietos ir niekaip  nepasisotindamos. 

Po A. Gedvilo laidotuvių – ryžtas kūrenti Amžinąją ugnį

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-7.jpg
Amžinosios ugnies atnaujinimo apeigos 2017 m., Šatrija | Alkas.lt, V. Kašinsko nuotr.

Adolfas, kaip ir daugelis romuviečių, laukė valstybinio baltų religijos pripažinimo, nors labai nemėgo žodžio religija, jam priimtiniau buvo vadinti tikėjimu, pasaulėjauta, tačiau jis puikiai suprato, kad kai kurie dalykai neišvengiami susidurus su valstybiniais įstatymais. Deja, iškeliavo į Dausas to nesulaukęs, tačiau sulaukė greičiau nei galėjo tikėtis, įsivaizduoti, manyti ar numatyti,  kad jo mirtis sugrąžins šventąją ugnį į Šatriją. Palaidojus Adolfą, dar bebūnant kapinėse, Antanina iš Ariogalos paklausė, ar pritariu ugnelės nuvežimui iš kapinių į  Šatriją. Labai apsidžiaugiau sakydama, kad tai labai  gražu, kilnu ir sveikintina. Ji su savo vyru Petru yra vieni iš nuoširdžiausių, mieliausių žmonių Šatrijos romuvoje. Petras visada labai atsakingai ir garbingai neša Adolfo krivulę, o jų sūnus Juras yra Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaro (ŽKRD) vėliavnešys. Antanina visada su savo kūrybos puoštu žibintu labai jautriai rūpinasi šventos ugnies perkėlimu. Tai ta šeima, tie žmonės, kurių dėka viskas ir prasidėjo.  Į Šatriją nuvažiavo apie 10 žmonių. Atliekant apeigą girdėjosi visų vieningas  noras, kad ugnis Šatrijoje degtų amžinai.

Šį sumanymą laimino ir Lietuvos romuvos Krivė Inija Trinkūnienė.  Paskutinis savo palinkėjimą tarė Vaidotas Digaitis iš Laukuvos, sakydamas:  „jei jau taip norime visi, tebūnie“ –  taip ir liko vienas nakčiai – taip kaip stovėjo, tuščiomis rankomis budėti prie ugnies. Jo žmona Jūratė, kuri visada kantriai ir išmintingai palaiko savo vyro rizikingus ir sudėtingus sumanymus, atvežė malkų, maisto. Juk Vaidotas – tai tas nenuilstantis keliautojas žirgais, kuris jojo prie Juodosios jūros, apjojo Lietuvą,  vienas apjojo aplink Baltijos jūrą, netgi vienas ryžosi ilgai kelionei dviem žirgais į rytus. Visur keliaudamas jis vežėsi šventą Šatrijos ugnį. Sakyčiau, gerai kad ta ilga kelionė į rytus nutrūko po kelių mėnesių, nes be jo tikėjimo, ryžto ugnis šiandien Šatrijoje tikrai nedegtų. Pirmą naktį budėdamas kūrė, būrė sumanymus ateičiai.

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-6.jpg
Šatrija nuo Raudonkalnio 2017 m. | Asmeninė nuotr.

Antrą naktį jau budėjome kartu, klausiausi jo sumanymų, slapčia galvodama, kad tai tiesiog neįmanoma, bet žodžiu bijojau pažeisti jo ryžtą. Anksti ryte pamačiau atvažiavusį mus pakeisti atkaklūjį Algirdą iš Vilkijos,  kuriam teko atlaikyti vieną iš sunkiausių naktų, kovojant su žvarbiu lietingu oru. Po kelių dienų, dar negavus Varnių regioninio parko leidimo, Vaidotas pats vienas sukūrė, meistriškai sukonstravo užuovėją ant Šatrijos. Gražu buvo stebėti ir gerėtis, kaip jo visa šeima –  žmona, trys vaikai su antromis pusėmis –  visi kuo puikiausios nuotaikos mikliai vykdė tėvo paliepimus užnešant ir statant užuovėjos dalis ant kalno. Darius Ramančionis, pats dirbdamas Kurtuvėnų regioniniame parke, pasirūpino gauti leidimą iš Varnių regioninio parko 40 dienų Adolfo Gedvilo garbei kūrenti ugnį ant Šatrijos kalno.

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-5-e1509119826302.jpg
Vaidotas Digaitis – ugnies sergėtojas | Asmeninė nuotr.

Praėjus tam laikui, po 40 dienų, spalio 21 atlikome apeigas ant Šatrijos, kapinėse ir galutinai išlydėjome velionį  į Dausas. Po sočių pietų suskubome atgal į Šatriją perkelti užuovėjos į Raudonkalnį. Mielas ir supratingas Pašatrijos gyventojas Algis Varanavičius ir jo žmona, išgirdęs mūsų pasišventimą kurenti šventąją ugnį, nedelsiant sutiko ir leido pasistatyti žinyčią kalnelyje priešais Šatriją. Baigus perkelti užuovėją visi laimingi sulindome į ją ir uždainavome Žemaičių liaudies himną „Ir paauga žali lyjpa“.  Vaidotas visus suskaičiavo sakydamas, kad mūsų 21 ir mėnesio diena 21. Kažkas suskaičiavo, kad mūsų dvidešimt, o Vaidotas tarė šypsodamasis, kad Gabijytę tai pamiršome priskaičiuoti. Kol bus pastatyta pastovi žinyčia, ugnis dabar kurenasi laikinoje užuovėjoje-žinytėlėje ant mūsų vadinamo Ugnies kalno. Dienomis, esant palankiam orui, ji  bus nunešama ant Šatrijos kalno aukuro.   

satrijos-romuva-gedvilas-a-bajor-nuotr-3-e1509119891156.jpg
Su Magdalana Gedvilienė ugnies sergėjimo užuovėjoje | Asmeninė nuotr.

Labai džiugu, kad bendraminčių dėka žinia apie šventos ugnies sergėjimą skrieja aplink pasaulį. Dabar yra sudaromas ugnies sergėtojų sąrašas metams į priekį. Žmonės, sužinoję apie šį stebuklą, iš įvairių Lietuvos vietų, romuvų,  net gyvenantys užsienyje skambina, džiaugiasi, sveikina ir užsirašo į budėjimo  eilę jiems patogiu laiku. Kasdien sulaukiame svečių  užsukančių į ugnies Gabijos namus. Namų durys visuomet plačiai atviros geros valios bendraminčiams. Vaišiname juos arbata, paskojame apie Adolfo darbų tęstinumą, pristatydami jo trijų knygų rinkinį  „Toks gyvenimas…“, du žemaičių kalbos žodynėlius. Ugnies namuose nors ir pilna dūmų, tačiau jie akimirksniu išsisklaido, kai sėdi šalia šventos ugnies tykiai ir taikiai dūmodamas. Šventa ugnis, kad ir po 600 metų pertraukos, vėl dega Žemaitijos širdyje – Šatrijoje.  Atėjo laikas…

Kelias  į Romuvą

Mano kelias prasidėjo prieš 15 metų, kai pavežamas pakeleivis papasakojo apie Lietuvos romuvos judėjimą. Man vos  pasididžiavus, kad gyvenu šalia bemaž 700-800 metų senumo ąžuolo, jis akimirksniu paklausė, ar gyvenu  Jusaičiuose. Labai nustebau, kad jis žino  mano kaimo pavadinimą, girdėjęs apie mano ąžuolus.  Dar didesnę nuostabą sukėlė tai, kad jis papasakojo apie šalia  mano sodybos esantį alkakalnį, vadinamą Jusaičių alka, apie jame  vykstančias apeigas. Aš, šalia pragyvenusi septynerius metus,  to net nežinojau. Matyt, dar nebuvo atėjęs laikas. Nuo tada pradėjau gilintis į protėvių tikėjimą, ilgokai tykiai  sekiau Lietuvos romuvos veiklą. Buvau girdėjusi įvairiausių nuomonių, nuogirdų  apie tai, kas vyksta. Kai atėjo laikas, nuvykau į  jaunimo romuvos  stovyklą Dvarciškėse gyvai susipažinti ir patirti visa tai. Tai buvo stipru. Mano žiauriai nukirstos protėvių tikėjimo šaknys išleido pirmąsias liaunas šakneles.  Ten pirmą ir vienintelį kartą sutikau krivį Joną-Jaunių Trinkūną. Nepamirštamai įstrigo senoje troboje per durų plyšį, kaip  tapytame paveiksle, pamatytas vaizdas: sėdi krivis baltais marškiniais, lininėmis kelnėmis palinkęs prie rašomojo stalo priešais langą, o kairėje pusėje visa siena nuo lubų iki žemės nukrautomis knygų lentynomis…  Džiaugiuosi šiuo giliu prisiminimu, kuris gyvas manyje ir stiprina mano senąją protėvių pasaulėžiūrą. Palaipsniui ėmė plėstis romuvos bičiulių ratas. Rinkau, sijojau įvairias nuomones apie romuvų veiklą, apie vaidilas, apeigas. Norėjau bešališkai  pati išjausti, su kuo ir kur man pakeliui.

Atėjus laikui, paprašiau, kad Adolfas Gedvilas su žmona  sustiprintų mano pasirinktą protėvių tikėjimo kelią. Buvo susakyta, kaip turiu pasiruošti, ką turiu atsivežti, kaip apsirengti, o svarbiausia  – reikėjo turėti krivulę, kurią galiausiai radau apeigų dienos ankstų rytą vaikščiodama pajūriu. Apeigoje turėjau atsakinėti į klausimus, išklausyti pamokymų, pasakyti priesaiką. Dovanų gavau Adolfo pagamintą gintarinį saitą ir Kazio Saudargo knygą „Auka Praamžiui“ su įrašu „Gerbiamai Ąžuolei švento apsisprendimo proga prie Šatrijos šventos ugnies Ringaudo dvaro žinyčioje. Linkiu neišduoti garbaus žiniuonės vardo. Šatrijos žynys Adolfas“. Krivulę,  kuri jam nelabai  patiko (buvo neįprastai maža) paprašė palikti ir pažadėjo per žiemą  kaip nors pasistengti ją išpuošti savo rankomis. Kai po pusmečio ją man įteikė, žado netekau: tiek širdies, pastangų reikėjo jam įdėti ją taip nuostabiai, kruopščiai drožinėjant. Jis jau senokai bedrožinėjo, nes pirštai sunkiai besučiupinėjo įrankius, sakydavo, kad veikia tik vienas pirštas, kuriuo gali spaudyti klavišus rašant knygas kompiuteriu.

Ant krivulės buvo išraižyta „Šatrijos amžinos ugnies vaidilė Ąžuolė“. Atėjo laikas kai šaknys atžėlė, vaisiai subrendo. Su Adolfo palaiminimu ir pasitikėjimu garbingai tęsiu jo pradėtus darbus.

Autorė yra Šatrijos Romuvos vaidilė

39% Plius 39% Plus
61% Minus 61% Minus
20   31
Komentarai: 18
18. Komunistas 2017-10-30 17:52:03

Abdula, taigi, patys juos rinkote, tai ko inkščiate? Patys baltijos kelyje stovėjote, dainavote ir kitaip kliedėjote....mat nusibodo tamstos būti TSRS vitrina, panoro prisijungti prie "laisvosios" Europos....susigundėte traškia prancūziška bandele ir lewis džinsais, tai ir turite "rojų". O beje, jie ne komunistinės iškamšos, o išverstaskūriai. Tiksliau būtų juos vadinti oportunistais. Tokie prie bet kokios valdžios gerai gyvena. Būtų tikrasis fašizmas-jie vies vien valdytų. Kodėl po karo nesunaikino banditų? Taigi, politika tokia. Ne naikinti, o auklėti ir šviesti...nepritariu naikinimams ir šaudymams. Kas jums sakė, kad byranti valstybė nebuvo ginama?

0 0
17. Abdula 2017-10-31 15:42:23

Viskas teisinga. Dėkoju.

0 0
16. Vytautas 2017-10-29 21:20:16

Na su jokiomis religijomis žaisti nėra prasmės. Šio pasaulio kūrėjai su religijomis neturi nieko bendro. Esmė labai paprasta. Ne materialiame pasaulyje egzistuoja dvi amžinos esybės moteriška ir vyriška. Pradžiai jos sukūrė ne biologinę civilizaciją su labai plačiomis materijos keitimo galimybėmis. Čia žmonės - dievai apie kuriuos kalba vedos. Nors vedos jau kalba apie pirmosios civilizacijos kūrinius panašius į juos pačius. Pati pirmoji civilizacija kažkaip transformavosi į kažką ir "įlindo" gylin į aukštesnes vibracijas ir kažkur toliau už elektronus. Savotiškai jų vystymasis ties ta vieta ir baigėsi. Žemė liko tuščia. Tuomet pirmapradžiai kūrėjai jau sukūrė mus kaip biologinę civilizaciją ir su ne materialia "dalele" kaip jie. Tiesiog tikrąja to žodžio prasme esam pirmapradžių kūrėjų vaikai ir tokie kaip jie ne materialia prasme. Atitinkamai ir nemirtingi ne materialia prasme. laikas nuo laiko čia įsikūnijame. Aišku su rytietišku persikūnijimu tai neturi nieko bendro.  O perspektyvoje kūrėjais ir tapsime.  Tik problema ta kad "tikrų žmonių" tėra 200000 čia ir 100000 ne materialiame pasaulyje. Kiti tik "tikrų žmonių" klonai. Kad klonuoti įmanoma manau niekas neabejoja. O klonai atsirado dėl labai elementarios priežasties. Tiesiog pirma civilizacija pastebėjo kad gali naudotis mūsų emocijų energija. Tai ir "užveisė" fermą. Visos religijos būtent iš pirmos civilizacijos kaip valdymo forma ir energijos "pumpavimo" galimybė. Bet 2012m viskas pasikeitė. Mes buvom atskirti nuo tos pirmosios civilizacijos poveikio. Na o ji susinaikino pati, nes jokios egzistavimo prasmės neliko. Perspektyvoje turėtų vykti tam tikras atskyrimas ir mūsų tarpe. Blogi žmonės perkeliami į labai panašią žemės kopiją ir esamas sąlygas, o geri žmonės lieka gyventi šioje žemėje transformuotoje į rojų. Gerumo blogumo kriterijus vienintelis "kaip žmogus daro kitam tai kas jam pačiam blogai". Kitaip kaip stipriai žmonės pažeidinėja vieni kitų laisvą valią. Tai tokia  visa ko esmė. Niekam nereikia nei melstis, nei nieko garbinti o elementaria būti žmonėmis. :)

0 1
15. Abdula 2017-10-29 16:24:21

Viskas labai dorai teigiama. Žemaičiai stoja taikos sargybon. Visas kryžiuočių, okupantų, kolaborantų kenkėjiškas veiklas įveiksime taikiu pasipriešinimu. Užteks naikinti tautą, kultūrą ir geros valios žmones. Inkščiant išsigimėlių karo triūbom ir propagandiniam kenkėjiškam "rusai puola", įveiksime šią šunvotę užmarštimi.

3 2
14. Komunistas 2017-10-28 18:51:33

Amžinoji ugnis, Šatrijos aukuras, romuviečiai, pagonybė (21 amžiuje)....dar vienas buržuazijos įrankis, kvailinant liaudį. Ir visai nenuostabu, kad juos remia buržujų valdžia. 8 2
13. Anonimas 2017-10-28 18:59:30

jie išvien su alkas. O Alkas - Grybauskatės draugas. Draugas Tautininkų. Tai suprantate ką tai reiškia? Kodėl Karabasas ir jo naisiai eina iš proto dėl religinių apiegų COSplayinimo? Tai nieko bendra su Dvasia!!!

4 0
12. Abdula 2017-10-30 08:59:37

Gerbiamas Komuniste, atsakykite į šiuos kuklius mano klausimus:

Kodėl komunistų iškamšos valdo mūsų šalį? (Tikrieji komunistai iškamšų yra persekiojami iki šiol).

Kodėl po karo nesunaikinote visų banditų ir leidote jiems atgimti?

Kodėl jūsų valdymo laikais laisvės buvo daugiau ir kodėl jūs negynėte savo byrančios valstybės?

1 1
11. Aistis 2017-10-30 14:00:07

Kaip žiauriai suniokojo patrijotinius jausmus Laisvės metais įsigalėje pasaulinės ELITOS  Globalizavimo - pilietizavimo progamos. Prieškarinėje - Smetonos Lietuvoje visi tautiečiai, vedami tikrųjų tautos patrijotų rūpinosi savąja visa tauta ir skleidė senosios lietuvių tautos dvasią, keldami ar net sureikšmindami Karaliaus Vytauto svarbumą mūsų valstybės ir tautos istorijoje... bet kaip meistriškai tai įaugo į tautą: šimtai tūkstančių lietuviukų buvo pakrikštyta karalių ir karalienių vardais. Tai ir tarybiniais metais skatino tautiškumą, neapykantą okupantams, savęs - kaip lietuvių vertinimą. O kas dabar? Kažkoks  "Komunistu"  pasivadinęs, lyg ne lietuvis, nebegalvoja, kaip atkurti beveik sunaikintą lietuvių tautos vienybę, kovai dėl tautos išlikimo,  tik piktinasi vienu gražiausiu šių laikų  žingsniu į mūsų tautos dvasingumo atkūrimą, nors ir bendrai prižiūrimu Tautos dvasingumo simboliu - Amžinąja liepsnele, įžiebta tikro patrijoto Adoflo Gedvilo, ir  tos gražios tradicijos tąsa. Kaip gražu būtų, jei visuose mūsų krašto piliakalniuose įsižiebtų ir ilgam degtų Amžinosios Tautos Dvasios liepnelės, telnkiančios aplinkui save tūkstančius mūsų tautiečių - mūsų Dvasios ir Tautos išlikimo. . 

1 1
10. Laurynas 2017-10-30 22:53:31

Kaip puikiai veikia patriotistinio debilinimo programa rodo gerbiamo Aisčio komentaras.

Seilėtis apie parazitų ir fašistinės chuntos sukurta Vytauto kultą - ir nematyti už jo į šūdą sumintų daugiau nei 9 nuošimčių beraščių lietuvių gyvenimo.

2 0
9. Laurynas 2017-10-28 12:11:29

Žydkrikščių-okupantų laikas baigėsi.
Satanistai išsėmė Dievo Atlaidumo ir Kantrybės taurę, todėl bus nutrinti nuo Dievo Žemės paviršiaus bendromis Pagonių, Sentikių ir Tikratikių pastangomis.

6 14
8. N. 2017-10-29 15:17:25

Pats, man rodos, neteisingai vartoji "žydkrikščių" terminą, jau turbūt sakiau. "Žydkrikščiai" - "pakrikštyti žydai" ar "žydai krikščionys", o tokių yra labai mažai. Krikščionys gali būti ir apsikrikštiję žydai, ir pagonys. Čia visas straipsnis skirtas pagonims, kurie nepažįsta tikrojo Dievo ir garbina už save žemesnius kūrinius. Jokios amžinosios ugnies nėra, amžina yra Dievo Dvasia, kurios pagonys nepažįsta.

O kad Dievo Atlaidumas ir Kantrybė baigiasi, iš esmės sutinku, - stebėkit laiko ženklus ir pranašysčių apie pasaulio pabaigą pildymąsi.

4 1
7. Laurynas 2017-10-29 19:31:35

Tamsta N., neteisingai traktuoji "žydkrikščių" terminą. "Žydkrikščiai" - tai yra "žydkrikščionybės" išpažinėjai.

2 1
6. N. > Laurynui 2017-10-30 13:21:01

O ar yra kitokia krikščionybė negu žyd-? :) (kalbant labai supaprastintai)

1 0
5. Laurynas 2017-10-30 22:57:02

Nėra.

Tačiau praktiškai visose kultūrose ir religijose yra krikšto apeigos, kai į bendrą egregorių yra pajungiamas naujas narys.

Todėl neteisinga vadinti "krikščionimis" satanistinės-judaizmo sektos adeptus, taip tarsi pasakant, jog visi kiti yra už žmogiškos kultūros ribų.

0 0
4. N. 2017-10-31 09:53:42

Jei glaustai, tai krikštas krikštui nelygu:).

0 0
3. Anonimas 2017-10-28 11:43:29

judėjai "žaidžia" lietuvių tradicijas, ne kitaip

13 6
2. Laurynas 2017-10-28 12:08:44

O kas trukdo patiems lietuviams jas žaisti?

Tingi?

7 14
1. kitas Anonimas 2017-10-28 17:28:23

Karbauskis žaidžia taips pat. Ratas plečiasi.

5 2

Siųsti komentarąVidas Mačiulis - žurnalistas ar tik juo apsimetantis valstybinio turto grobstytojas su KGB agentūros stogu?
Ovacijomis ir audringais plojimais pasitikta prezidentė D. Grybauskaitė: Jūs patikėjote manimi, aš patikėjau Jumis
V. Sinica. Prisidengdama kova prieš smurtautojus valstybė ėmėsi ardyti mylinčių tėvų šeimas
Dėkui tau PRIBALTIKA už tavo rusofobiją
Evaldas Balčiūnas. Kiek žydų ašarų yra giroje kurią geriame? (4)
Alvydas Veberis. Žalioji valdžios ir teisingumo mafija
Seimas paskelbė dviejų dienų referendumą, su dviejų savaičių pertrauka, dėl dvigubos pilietybės įteisinimo (1)
Lietuva neturi ko pasiūlyti pasauliui, išskyrus nepriklausomybės imitaciją
Kvietimas į mitingą prieš cenzūrą LRT: SUGRIAUKIME PROPAGANDOS SISTEMĄ!
Dovilas Petkus. Raudonasis Linas vis dar sėdi kabinete
Kremliaus ruporas surengė dar vieną hibridinę ataką prieš Lietuvą (1)
Artėjant Timati gastrolėms konservatoriai intensyvina savo mėgiamo atlikėjo reklaminę kampaniją
„Bado akcijos“ metinėms
Žurnalistai prieš visuomenę (3)
Atitrūkimas nuo realybės: Lietuva aukoja branduolinį saugumą dėl politikos
Latvijos verslininkas pateikė 30 milijonų eurų vertės ieškinį prieš Lietuvą Paryžiaus arbitražui
Rusofobija Lietuvoje ― išimtis ar taisyklė?
L. Linkevičius toliau ragina panaikinti Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą
Kuo pasitikėti — reitingais ar širdimi?
Lietuviški kačiukai ir šuniukai kartu su kibinais keliaus į Japoniją
Šimtai sunkvežimių už 70 milijonų eurų padės dar labiau atgrasyti Rusiją (7)
Kaimynų kerštas Lietuvai: Lietuva vėl išsidūrė su SGD terminalu
Kiaulės ausys ant neveikiančios sinagogos durų - nusikaltimas, o patyčios iš šventinių mišių - legalus reklamos būdas (1)
Prekybcentrių („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“) vergai valdžios nejaudina (2)

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI