Kas žudė Lietuvos gyventojus - "Laisvės kovotojai" ar "teroristai"? Klausimas skaudus, bet nesudėtingas (17)

Laurynas Ragelskis
+ 38 - 6
Autorius: Laurynas Ragelskis
Šaltinis: http://ldiena.lt...
7535-11-08 (2017 m.), skaitė 1766
17

"Airijos Respublikos Brolija" - viena pirmųjų organizacijų pritaikiusių modernią terorizmo metodiką savo "Kovai už laisvę". 1867-ųjų metų okupantų britų karikatūra

Pastaruoju metu Lietuvos informacinėje erdvėje meistriškai ir dirbtinai suaktyvinta viešoji diskusija apie didvyrius ir žydšaudžius ko gero tėra tik viena dalis tarptautinės judėjų mafijos plano, kaip priversti nulupti daugiau kailio nuo amžinai jiems skolingų gojų.

Tačiau, kaip ir kiekviename blogyje, šiame šaršale yra ir tam tikros naudos - vėl turime progą atsakyti sau į klausimą: kas buvo tie asmenys, kurie po Didžiojo Tėvynės karo pabaigos priešinosi LTSR valstybei - "Laisvės kovotojai" ar nusikaltėliai prieš Lietuvos žmones.

Tam, kad išvengti šališkumo, būdingo tiek vienos, tiek kitos nuomonės atstovams, siūlau pasinaudoti amerikietiškos laisvės ir demokratijos produktu - internetine enciklopedija Wikipedia.org.

Straipsnis: Terorizmas (https://lt.wikipedia.org/wiki/Terorizmas).

Iš straipsnio išmesta visa beletristika, paliekant tik konkrečius požymius, kuriuos galima būtų vienareikšmiškai įvertinti - "taip" ar "ne", tai yra, tinka jie aptariamai asmenų grupei ar ne.

1. Terorizmu (lot. terreo 'aš gąsdinu') paprastai yra vadinamas organizuotų grupuočių sistemingas grasinimas ar nenuspėjamo smurto naudojimas siekiant ideologinių tikslų.

"TAIP"

- Grupės buvo organizuotos.
- Grasinimus vykdė sistemingai.
- Smurtas taip pat buvo naudojamas nenuspėjamai.
- Tikslai buvo ideologiniai - "nuversti komunistų režimą" ir "atkurti buržuazinę santvarką",

2. Pagrindinis terorizmo taikinys – civiliai gyventojai, o pagrindinis ginklas – baimė.

"TAIP"

- Žudomi ir terorizuojami buvo visų pirma civiliai gyventojai:
tik 1,500 iš ~20.000 nužudytųjų priklausė kokiai nors oficialiai represinei valdžios struktūrai,
dar apie 1,500 - dalyvavo LTSR valstybės arba ūkio valdymo organuose,
visos likusios aukos yra išskirtinai civiliai vietiniai gyventojai, tarp kurių:
1000 - vaikai ir kūdikiai,
dar apie 1000 - moterys.
- Pagrindinis ginklas - nuolatinė baimės būsena, palaikoma aktyvios veiklos teritorijoje.

3. Teroristų metodai – žmonių grobimas, sprogdinimai, individualūs ir grupiniai nužudymai, infrastruktūros gadinimas, įsilaužimai į kompiuterinius tinklus ir pan. – yra nusikalstami.

"TAIP"

- Žmones grobė;
- sprogdino;
- žudė po vieną, grupėmis ir šeimomis;
- niokojo infrastruktūrą - degino ir sprogdino pastatus, nes geležinkeliams ar tiltams gadinti neturėjo reikalingų pajėgumų.
- Visi šie veiksmai pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus yra nusikaltimai.

4. Sąvoka teroristas turi stiprią neigiamą prasmę. Paprastai taip įvardijami organizacijų nariai vengia šios sąvokos ir save vadina separatistais, partizanais ar laisvės kovotojais.

"TAIP"

- Liaudyje jie buvo vadinami "banditais" arba "miškiniais", oficialiuose informacijos šaltiniuose buvo naudojamas terminas "teroristai";
- patys save vadino "miško broliais";
- šiandien ideologiniai šalininkai juos vadina "partizanais", "laisvės kovotojais", tais pačiais "miško broliais", bet niekada "teroristais".

5. Terorizmą dažnai planuoja bei vykdo mažos, gerai organizuotos grupelės, susaistytos stiprių socialinių ryšių (artimi draugai, šeimos nariai ir pan.).

"TAIP"

- Visos grupės paprastai buvo sudarytos iš vietinių gyventojų kelių šeimų narių;
- slapti padėjėjai, kaip taisyklė - giminaičiai.

6. Tyrimais nustatyta, jog dauguma teroristų yra iš pasiturinčių šeimų, žymi jų dalis turi aukštesnįjį ar net ir aukštąjį išsilavinimą.

"TAIP"

- Šiandieniniai ideologai teigia, kad "į mišką išėjo tautos žiedas";
- grupių vadovais paprastai tapdavo buržuazinės LR represinių ir valdymo organų nariai;
- didžioji dalis grupių narių priklausė buvusių ekonomiškai pasiturinčių tos vietos gyventojų kategorijai.

7. Daugumą terorizmo atakų įvykdo kariui tinkamo 16–40 metų amžiaus vyrai.

"TAIP"

- Tai patvirtina tiek LTSR, tiek šiandieninės buržuazinės LR oficialioji istoriografija ir surinkta faktinė medžiaga.

Kaip matome, nėra nė vieno punkto,  pagal kurį taip vadinamo "pokario pasipriešinimo" dalyvių atžvilgiu negalima būtų taikyti "teroristo" apibrėžimo.

Tai, kad šiandien oficialioji ideologija pristato teroristus kaip "didvyrius" ar "kovotojus už laisvę" - visiškai nieko ypatingo ar išskirtinio:

Visais laikais teroristus palaikanti pusė idealizavo jų teroristinę veiklą ir jeigu tik paimdavo valdžią į savo rankas, kaipmat užsiimdavo jų šlovinimu. Ir, kaip taisyklė, pasikeitus "politinei konjuktūrai" vakarykščiai didvyriai vėl tampa banditais ir teroristais, o jų vietą ant pjedestalų užima vakarykščiai banditai ir teroristai.

Tai puiki iliustracija, koks iš tikrųjų neteisingas ir klaidinantis yra teiginys, kad "tikslas pateisina priemones". Tarytum žudyti, kankinti, terorizuoti vardan "aukštesnių tikslų" yra gėris, kai tuo tarpu lygiai toks pats žudymas, kankinimas ir teorizmas vardan "ne tokių aukštų tikslų" - tampa blogiu ir elementariu kriminaliniu nusikaltimu.

O juk iš tiesų, viską į vietas sustato teisingai ir tiksliai parinktas vertinimo kriterijus, kuriuo ir siūlau mums visiems naudotis:

"PRIEMONĖS pateisina TIKSLĄ".

Arba perfrazuojant ir patikslinant daugeliui taip mielą žydkrikščionybės tezę:

"Pagal jų darbus vertinkite juos, o ne pagal jų skelbiamus tikslus, siekius bei dosniai beriamus žodžius, kad ir kokie jie gražūs bebūtų".

86% Plius 86% Plus
14% Minus 14% Minus
38   6
Komentarai: 17
17. to N 2017-11-11 18:12:54

Na ir košė tamstos galvoje. Viskas sumalta ir suplakta. Kažkoks neomarksizmas, liberalizmas, fašizmas. Ir visa tai atskieta lietuviškojo "patriotizmo" smarve. Marš studijuoti marksizmo klasikus. Gal tada čia neberašinėsi blėnių. 0 1
16. N. 2017-11-11 14:58:13

http://communitarian.ru/posts/filosofi/kapitalizm_kak_eres_zhidovstvuyuschih_ot_pokloneniya_mamone_do_unichtozheniya_roda_chelovecheskogo_26112015

Galų gale pavyko. Jei dar neįsikels, tuomet (kas turi ūpo - o vis dėl to verta) atsiverskit communitarian.ru, str. "Капитализм, как ересь жидовствующих. От поклонения мамоне до уничтожения рода человеческого".

0 0
15. N. 2017-11-11 14:50:29

Dar į pagalbą, kad pajudėtumėt iš mirties taško: http://communitarian.ru/posts/filosofi/kapitalizm_kak_eres_zhidovstvuyuschih_ot.

0 0
14. N. 2017-11-11 14:52:54

netiksli nuoroda, pataisau: http://communitarian.ru/posts/filosofi/kapitalizm_kak_eres_zhidovstvuyuschih_ot_pokloneniya_mamone_do_unichtozheniya_roda_chelovecheskogo_26112015. Bent pavadinimą perskaitykit.

0 0
13. N. 2017-11-11 14:28:05

Jūs užstrigote XIX a. ir nerandate sąsajų tarp marksizmo ir to, į ką jis transformavosi, - į neomarksistinį liberalizmą,  nužmogėjimą, asmenybės praradimą, galop apokaliptinius reiškinius.  Juk Marksas irgi rašė apie kapitalą, kuris savaime nėra nei geras, nei blogas. Viskas priklauso nuo to, kas ir kaip su juo elgiasi. Marksizmas niekur neišnyko - jis tik pakeitė kailį.

Su Tėvynės išdavikais ir velnių tarnais daugiau jokių diskusijų.

0 1
12. To n 2017-11-10 16:49:17

Ar tik pats nebūsi tų "laisvės kovotojų" giminaitis, ar anūkas? Pokario laikų Lietuvoje vyko KLASIŲ KOVA, o ne kova už "laivę" (čia aišku reiktų užduoti klausimą, kokia ir kieno "laisvė". Ar laisvė lietuviškąjai buržuazijai ir toliau engti tautą ir paskutinę sermėgą nuo jos plėšti?). Ne, negerbiamas "patriote". Tokios "laisvės", tauta nenorėjo. Ji puikiai prisiminė smetoninės fašistinės diktatūros "malonumus" ir "laisves", todėl ir gynėsi nuo šitų "miško brolių", stodami į Naikintojų batalionus. Seni žmonės pasakoja, kad gerai "miškiniai" nuo jų gaudavo į skudurus. 1 0
11. N. 2017-11-10 10:34:53

Kai kas labai nenori prisiminti Kaniūkų kaimo sunaikinimo, žudynių Rainių miškelyje. Prisiminkit!

" „Pamačius šiuos 73 Rainų miškelyje rastus lavonus reikėjo pripažinti, kad čia komunistai pranoko patys save. Lavonai buvo žiauriai sužaloti, kai kuriais atvejais apskritai nepanašūs į žmones. Kokias pragariškas, tiesiog neįtikėtinas kančias iškentėjo Telšių kalėjimo lietuviai politiniai kaliniai, pasibaisėtinai byloja iki neatpažinimo sužaloti jų kūnai. Reikia pabrėžti, kad jie buvo kankinti tam, kad jų kankintojai patenkintų savo pašėlusią sadizmo aistrą. To siekdami, sadistai savo aukoms kankinti išgalvojo įmantriausių, sveiko proto žmogui net neįsivaizduojamų kankinimo priemonių. Jie savo kankinamas aukas svilino ant laužo, degino jas ugnimi ir elektra, plikė jų rankas ir kojas verdančiu vandeniu. Toliau, jie kankinius daužė šautuvų buožėmis, vielomis su švino gabaliukais galuose ir kitais kietais įnagiais, pjaustė juos peiliais, badė durtuvais, laužė kojų ir rankų kaulus, durtuvais badė kojų padus, nugaras, krūtines, pilvus, įvairiose kūno vietose gyviems lupo odą; kai kuriems kankiniams nupjaustė ausis, išbadė akis, ištraukė liežuvius. Daugumai kankinių galvos kiaušai sudaužyti, smegenys ištiškusios. Dar pažymėtina, kad iki pasiutimo įšėlę raudonieji buvo apimti kažkokio neregėtai šlykštaus seksualinio sadizmo. Beveik ko ne visiems kankiniams žiauriai sužaloti lyties organai, o kai kuriems nupjauti ir sukišti į burnas. Iš visko matyti, kad iki pamišimo įšėlę raudonieji dvidešimto amžiaus inkvizitoriai savo aukas taip kankino, kad kuo daugiau joms suteiktų skausmo ir galėtų savo iškrypusius jausmus patenkinti, žiūrėdami į iš skausmo besiraitančias, konvulsijų tąsomas savo aukas. Ar tai galėjo būti žmonės? Sunku patikėti. Sunku patikėti, kad būtybės, turinčios širdį ir sielą, galėjo įvykdyti tokią tragediją, kaip Rainių miškelyje.“ 

4 0
10. N.>Laurynui 2017-11-10 10:29:20

Čia moralinis daltonizmas, gerbiamasis. Kas geriau: okupuoti svetimą kraštą ar ginti jį? Su kuo Tu - su okupantais ir jų grobuoniškais tikslais ar su Tėvynės gynėjais, tegu irgi žudžiusiais? Ir jei pradėtume sverti, kas žudė baisiau, su didesne neapykanta ir fanatizmu, manau, atsakymas būtų dar paprastesnis ir aiškesnis. Tu ir visi Tavo pliusininkai ir dabar su okupantais. O krikščionybėje dvasinė gyvybė yra svarbiau už kūniškąją. Okupantai žudė dėl svetimos teritorijos, mūsų partizanai - kovojo, kad išliktų žmogiškoji laisvė. Jeigu jau pats pradėjai vertinti iš krikščionybės pozicijų, tai turėtum žinoti, kad vienas iš pagrindinių jos  postulatų yra saugotis tų, kurie gali amžinai pražudyti ir kūną, ir sielą. Mūsų partizanai žudė Tėvynės (vadinasi, ir Dievo) išdavikus, okupantai (žydruskiai ir jiems parsidavę lietuviai) - nekaltus žmones.

0 3
9. Laurynas 2017-11-10 21:13:05

Lietuvos okupantai yra išgamos-satanistai žydkrikščiai, sąjūdistinių chuntistų gauja, apipjaustabybiai "skandinavų" bankininkai ir jiems tarnaujanti šūdinteligentija.

0 0
8. Anonimas 2017-11-09 10:34:40

Rado "šaltinį", bl.

0 0
7. Laurynas 2017-11-09 10:38:04

Turi ką nors prieš amerikietiškos laivės ir kapitalistinio verslo produktą? Gali pasiimti Ddidžiąją Tarybinę Enciklopediją.

Rezultatas bus tas pats.

2 0
6. Anonimas 2017-11-09 04:05:02


 

0 0
5. Petia 2017-11-09 00:39:55

Grupeles fanatu, nesvarbu kurios puses, lietuviu ar rusu, yra teroristai. Komunistai miskeliuose niekuo detus zmones irgi zude. Isvis reiketu pamirst tuos dalykus ir ziuret i prieki. Tokie straipsniai yra akivaizdus skaldyk ir valdyk pavyzdys. Tokie straipsniuksciai tik dar labiau priesina zmones. Gincykites tarpusavy. Kuo labiau susipriesine ir ibaiminti zmones tuo juos lengviau valdyt. O kol mes tokioj stadijoj esam - nesusivienysim pries neteisybe. Tik to ir tereikia "elitui" 

3 0
4. Laurynas 2017-11-09 09:02:07

"Grupeles fanatu, ... yra teroristai" --- specialiai tokiems, kaip tamta ir buvo išvardinti teroristų požymiai, kad nuimti makaronų nuo ausų.

Taip, susiskaldymas labai naudingas šūdeličiui, tačiau dar naudingesnis jam yra žmonių tamsumas ir nesugebėjimas atskirti priežasties nuo pasekmių.

Ką tamsta savo suveltos minties komentaru puikiai iliustruoji.

2 1
3. Petia 2017-11-09 20:57:47

Ragelskini kelmuk, lyg blin komunistai nezude miskeliuose zmoniu? Rainiu miskelis ir tt? Tu cia agentelio darba atlieki ar ka? Marksistinis fanatas

1 1
2. Laurynas 2017-11-09 22:06:24

Mielas Petia, kaip tau, tokiam protingam paaiškinti, kad Mordechajus su savo globalaus protapisio projektu ir Wikipedia.org - nors abu priklauso judėjams, tačiau yra skirtingos kategorijos produktai?

Kadangi, tau toks paprastas dalykas vistiek nedaeis, siūlau paimti ir Wikipedijoje naudojamą terorizmo apibrėžimą pritaikyti komunistams (kad ir ką, toks idiotas, kaip tu, jais laikytum), o tada savo neįkainojamo darbo rezultatus, galėsi drąsiai nusiųsti į delfinariumą.

Jie įvertins.

1 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2017-11-08 19:07:26

Nesvarbu kas žudė. Mes žinom kas yra atsakingas. Jonas Žemaitis- Vytautas Seimo deklaracija pripažintas Lietuvos valstybės vadovu, faktiškai vykdžiusiu Lietuvos respublikos prezidento pareigas TSRS okupacijos metais. 
Ane? Jei vykdei Prezidento pareigas - tai būk mielas atsakyk- už stribų siautėjima dienomis. Už banditų siautėjimą naktimis.  Juk jei partizanai turįjo ginklus struktūrą- tai jie ir atsakingi už nužudytus civilius.

Kaip ir Sausio 13 aukos... Kas ten labai nori būti faktiniu Valstybės Vadovu brūkšnys Prezidentu?  Tai tegul teisia Karo Tribunolas už civilių aukas - Juk nei Latvijoje nei Estijoje civilių aukų nebuvo

12 0

Siųsti komentarąLatvijoje sulaikytas pensininkas, įtariamas šnipinėjimu Rusijos naudai
S.Jakeliūnas prašo, kad VTEK įvertintų galimai neteisėtą lobistinę G.Landsbergio veiklą privačių pensijų fondų naudai
Algimantas Rusteika. Patyčios – vienintelis jų argumentas
A. Juozaitis pristatė rinkiminės programos „Lietuva yra čia“ metmenis ir savo bendražygius (nuotraukos, video) (4)
Kristina Brazauskienė. Būkite atsargūs išnuomodami savo būstą žemos socialinės atsakomybės moterims! (1)
Urvinis rusofobinis nacionalizmas. Ar tikrai tai vienintelė nacionalinė idėja Lietuvoje? (2)
Lietuvoje įsteigtas visuomeninis judėjimas „Socialistų partija“ (3)
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas: Bausti, negalima pasigailėti!
Pagrindinis žmonių partijos tikslas (3)
V. Sinica. Propagandos anatomija arba apie cenzūrą LRT eteryje (3)
Konservatoriai, pirmyn! Prezidentė patikėjo jiems brangiausią dalyką
Vilniuje, tarp Fabijoniškių ir Šeškinės, jau neaišku kelintą kartą per kelis mėnesius, dega kioskai
Nacionaltautininkų "ideologas" Marius Kundrotas - tipiškas valdžiagyvių ir šūdeličio SISTEMOS gynėjas ir sargis (1)
Rolandas Paksas. Genocidas skurdu (1)
Politologas: Lietuvos URM nusprendė "paaukoti" kolaborantus vardan dujų (1)
Vidas Mačiulis - žurnalistas ar tik juo apsimetantis valstybinio turto grobstytojas su KGB agentūros stogu?
Ovacijomis ir audringais plojimais pasitikta prezidentė D. Grybauskaitė: Jūs patikėjote manimi, aš patikėjau Jumis (12)
V. Sinica. Prisidengdama kova prieš smurtautojus valstybė ėmėsi ardyti mylinčių tėvų šeimas
Dėkui tau PRIBALTIKA už tavo rusofobiją (1)
Evaldas Balčiūnas. Kiek žydų ašarų yra giroje kurią geriame? (7)
Alvydas Veberis. Žalioji valdžios ir teisingumo mafija
Seimas paskelbė dviejų dienų referendumą, su dviejų savaičių pertrauka, dėl dvigubos pilietybės įteisinimo (2)
Lietuva neturi ko pasiūlyti pasauliui, išskyrus nepriklausomybės imitaciją
Kvietimas į mitingą prieš cenzūrą LRT: SUGRIAUKIME PROPAGANDOS SISTEMĄ!

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI