Mokytojas neteko darbo TIK dėl pažiūrų? Tai yra Lietuvoje žodžio laisvė ar jau nebe?

Autorius: Raimondas Navickas Šaltinis: https://plus.google.com/u/0/11... 2015-02-13 18:58:55, skaitė 7360, komentavo 0

Mokytojas neteko darbo TIK dėl pažiūrų? Tai yra Lietuvoje žodžio laisvė ar jau nebe?

Keistos naujienos atsklinda iš Laikinosios Sostinės. 

Dryžuotųjų internetų aktyvistas, besidarbuojantis informatikos mokytoju Kauno Atžalyno mokykloje, neteko darbo, nes A.Ramanauskas-Greitai jį apskundė mokyklos administracijai dėl jo įrašų asmeninėje Facebooko paskyroje.


Bobiškas išgama ir ubagiškas stučiokas, krikščionis-demokratas Algis Ramanauskas moko,
kas pridera lietuviui mokytojui, o kas ne.

Iškart sakau, kad to mokytojo reiškiamos pažiūros man nepatinka, o deklaruojama pozicija - nepriimtina. Tačiau klausimas NE apie tai, o visai kitas: 

Tai ar tebeturi Laisvos, Nepriklausomos ir Demokratinės Lietuvos pilietis Konstitucijos jam suteiktą teisę į žodžio laisvę? 

Ar  Dvasių valia ir kažkokiu nepastebimu būdu mes tą fundamentinę demokratijai Laisvę ir Teisę... praradome?  

Tenka priminti, jog žodžio laisvė yra NE tada, kuomet pilietis gali laisvai reikšti daugumai priimtinas savo pažiūras. Tokia "žodžio laisvė" buvo ir sovietmečiu, jos ir nūnai gausu tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje, tiek Kinijoje.

Žodžio laisvė yra tada, kuomet galima viešai ir nebaudžiamai reikšti tokias pažiūras, kurios daugumai ar valdančiam elitui bei jo ideologams nepriimtinos, nepatinka, etc. Kaip tai yra, pvz. Amerikoje, t.y. JAV.

Kaip teigiama, tas mokytojas savo pažiūrų pamokų metu bei šiaip mokykloje niekada nereiškė. Švietimo bei kitų įstatymų nepažeidinėjo. Apie jas sužinota tik iš jo Facebooko įrašų. Kaip ir kodėl jis tapo atviro administracinio susidorojimo dėl atsietoje nuo darbovietės viešoje erdvėje reiškiamų pažiūrų auka?

Dovanokite, bet panašu, jog tai tiesiogiai prieštarauja tam, kas rašoma Konstitucijoje, Darbo Kodekse, Lygių galimybių įstatyme bei Baudžiamajame Kodekse?

Žinoma, tuoj atsiras žmonių, kurie pradės aiškinti, kad jis skleidė putinistinę propagandą, o su ja reikia kovoti.  Atsakymas yra paprastas: tai ir kovokite su propaganda ir jos masinės sklaidos įrankiais. Tam yra krūvos visokių kontrpropagandinių, teisinių, etc. priemonių.

Tačiau ir silpnesnio maumenėlio Lietuvos pilietis, net ir paveiktas putinistinės propagandos bei ja nuoširdžiai įtikėjęs nenustoja būti laisvos, demokratinės valstybės piliečiu ir nepraranda Konstitucijos jam suteiktos teisės viešai, atvirai ir nebaudžiamai reikšti savo nuomonę įstatymo ribose, kokia kvaila ar nemaloni ta nuomonė kam nors neatrodytų. 

Todėl tokio tipo administracinio persekiojimo už ne darbo metu ir ne darbo vietoje išreikštas asmens pažiūras atvejai, kuris nutiko tam Kauno mokytojui yra nepriimtini ir absoliučiai smerktini. Nes tokie cirkai yra normali putinistinės Rusijos praktika. Jeigu ją bandoma taikyti pas mus - tai kuo mes skiriamės nuo jų? 

Valstybė yra laisva ir demokratiška, jeigu jos piliečiai turi galimybę naudotis Konstitucijos jiems suteiktomis laisvėmis ir teisėmis. 

O jeigu jos tik deklaruojamos, bet nevykdomos, tuomet apie demokratiją ir laisvę geriau būtų patylėti.

---
LDiena.lt: na, gal dabar gerbiamam rusofobiškajam Blogeriui Zeppelinusui aka Raimondui Navickui nebeatrodys tokios juokingos "amerikanofobiškųjų radikalų" demonstracijos, kuriose į megafonus rėkiama, kad Lietuva nėra NEI laisva, NEI demokratiška valstybė.