Parazitai feisbuke aktyviai ieškantys ir skundžiantys cukebergui Lietuvos piliečius (12)

Anonimusas
+ 48 - 6
Autorius: rokiskis parazitovicius
Šaltinis: https://m.facebook.com/message...
7535-12-23 (2017 m.), skaitė 4937
12

besisypsantis pedikas ricardas savukynas

Štai socialiniame tinkle „Facebook“ veikiančios grupės homoaktyvistai „Jorkšyro elfai“ nariai, aktyviai ieškantys ir skundžiantys homofobus , teigia, kad į prašymus blokuoti neteisėtą turinį socialinis tinklas sureaguoja jau per kelias valandas ar dienas, nors kartais nutinka taip, kad atsakymo tenka laukti ir pusmetį.

pediku gomiku vadas ricardas savukynas

Visi tikriausiai pastebėjo, kad paskutiniu metu vyko masinė, gerai koordinuota, valdoma iš vieningo centro informacinio karo nusikaltėlių ataka prieš kitaminčius, pacifistus, realius opozicionierius valdančiai konservatorių/liberalų chuntai, aktyvius, drasius piliečius ar šiaip padorius, protingus, savarankiškai mąstančius žmones. Akivaizdu, kad tai yra karas prieš Lietuvos piliečių konstitucines teises ir laisves. Jis yra vykdomas aukščiausių Lietuvos valstybės pareigūnų (JAV kolonijos administracijos) palaiminimu, sprendžiant pagal atakos kryptį, mąstą, ataką vykdančius asmenis, brutalius ir negarbingus metodus. Mums, šios informacinės agresijos tiesioginėms aukos ir taikiniams, paliekama vis mažiau erdvės savo teisėms ir laisvėms realizuoti, valstybės valdantys elitai vis labiau ima nepaisyti įstatymų, demokratinės visuomenės principų, vis atviriau perima fašistinio teroro valdymo modelį, kuris buvo pradėtas kurti dar 1990 metais.

Teroras vis labiau tampa pagrindine valstybės valdymo priemone, piliečiams vis sudėtingiau tampa realizuoti savo konstitucines teises vadovaujantis įstatymu, asmenų lygybės prieš įstatymą ir įstatymo viršenybės principais. Lietuvoje vis atviriau įsigali Alfredo Stresnerio fašistinės korupcinės diktatūros forma - draugams viskas, režimo priešininkams visas įstatymo griežtumas.

Vienas įžūliausiai socialiniuose tinkluose siautėjančių Lietuvos chuntos įrankių yra liūdnai pagarsėjusi NATO informacinio karo, kibernetinio saugumo pajėgų grupė jorkšyrų elfai (tokie šunys, kurie save įsivaizduoja patriotais).
Tūlas, save kovotoju pries Kremliaus propagandą įsivaizduojantis, Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius) jau pora metu koordinuoja Lietuvos valdžios išpiarintą ypač agresyvią ir atgrasią „pogrindininkų“ grupę socialiniame „Facebook“ tinkle maskuojančiu pavadinimu „Jorkšyru elfai“. Jos nariai, nepaisydami jokių teisinių ir etinių normų, persekioja kitokią nuomonę, priešingą oficialios Lietuvos valdžios propagandos aparato įkyriai brukamai nuomonei, turinčius Lietuvos piliečius, neteisėtai renka apie juos informaciją, skundžia garbingus, padorius ir drasius piliečius „už jų netinkamą ideologiją“ darbovietėms, mokslo įstaigoms, šantazuoja jų šeimas ir artimuosius.

Viešoje erdvėje tokie „elfai“ elgiasi labai įžūliai, nepadoriai, mėgaujasi savo nebaudžiamumu ir tokių virtualioje erdvėje siautėjančių „patriotų“ nebaudžiamumas gali sukurti iliuziją, kad jie atstovauja kažkokią absoliučią tiesą, išreiškią absoliučios Lietuvos piliečių daugumos nuomonę, bando tokiais nepadoriais veiksmais sukurti klaidingą įspūdį, neva, „visa Lietuva“ su jais. Jų yra nepilnas tūkstantis, dauguma jų narių yra pasyvūs dėl etiškai nepriimtinų grupės darbo metodų , o nemažai grupės narių grupę paliko dėl grupės administratorių ypatingai žemo elgesio kultūros standartų propagavimo ir taikymo socialiniuose tinkluose.

„Jorkšyro elfai“ yra valdžios remiamas projektas. Tai grupė, kurių daugybė buvo įsteigta JAV specialiųjų tarnybų Pabaltijo šalyse NATO vykdomo plataus visuomenės dezinformavimo operacijos "Kibernetinio saugumo pajėgos" pagrindu, kurios paskirtis yra okupuotose JAV teritorijose iš vietinių čiabuvių paruošti pakankamą kiekį pigios patrankų mėsos JAV/NATO karinei agresijai prieš Rusiją už JAV globalinio kapitalo pelno padidinimą. Šis NATO inicijuotas ir kuruojamas projektas buvo pradėtas realizuoti po 2015 metų pavasarį Rygoje įvykusio NATO šalių specialiųjų tarnybų susitikimo. JAV ir NATO karo nusikaltėlių gauja pajuto, kad Vakarų totalinis melas, dezinformacija, informacinės atakos akivaizdaus melo ir klastočių pagrindu jau nebeturi tokio poveikio, kuriuo Vakarų kolonizatoriai naudojosi vykdydami valstybinius perversmus visoje posttarybinėje erdvėje, buvusios darbo žmonių valstybės Tarybų Sąjungos respublikose.

Šiam projektui realizuoti buvo nusamdyti daugybė taip vadinamų internetinių trolių - Seimo narių, valstybės tarnautojų, įvairių "žurnalistų", "politologų", "ekspertų", radijo ir televizijos laidų darbuotojų, krašto apsaugos ministerijos ir valstybės saugumo departamento agentų, - kurie įkyriai paltina melą, dezinformaciją, įžūliai dėsto proamerikietišką, pronatišką, rusofobišką poziciją, aktyviai kursto tautinę nesantaiką, vykdo karo su Rusija propagandą, skatina neapykantą pacifistams, kairiesiems, kitaminčiams, kitatikiams. "Jorkšyrų elfai" yra vienas iš tokių visuomeninės sąmonės militarizacijos ir kolonizacijos įrankių, kurio specializacija yra socialiniai tinklai. Jų pagrindinė veiklos kryptis yra oficialios valdžios pozicijos propaganda, tačiau tuo jie neapsiriboja.

Jie kovoja su žodžio, minties laisve, siekia eliminuoti iš viešo diskurso nuomonių pliuralizmą, vykdo psichologinį terorą prieš kitaminčius socialiniuose tinkluose, nesankcionuotai ir neteisėtai renka informaciją apie jiems ir valdžiai oponuojančius asmenis, susidoroja su tokiais asmenimis perduodami tokią informaciją asmens darbdaviams, kurie , pasinaudoję tokia neteisėtai surinkta info, neretai atleidžia žmones iš darbo dėl netinkamų jo pažiūrų ar kritikos valdžios vykdomai vidaus ar užsienio politikai, arba ima terorizuoti savo darbuotojus, galiausiai jorkšyrų šunys skundžia žmones policijai, prokuratūrai, Facebook administracijai , siekdami susidoroti su žodžio, įsitikinimų, nuomonės laisve.

Tokio psichologinio teroro pavyzdžių jau yra pakankamai, kad susidaryti pagrįstą nuomonę apie tokius „internetinius chuliganus“ - tai informacinio karo nusikaltėliai, samdomi žodžio laisvės ir nuomonių pliuralizmo žudikai, kurių žemi, nepadorūs kovos su kitaminčiais metodai ne tik prieštarauja gerai moralei, bet ir prieštarauja Lietuvos Konstitucijos 22, 25 straipsnių nuostatoms bei kitiems galiojantiems Lietuvos įstatymams, demokratinės visuomenės principams.

Nežiūrint į akivaizdžiai tokių internetinių trolių nusikalstamą veiklą, jie yra aktyviai globojami korumpuotos Lietuvos valdžios ir teisėsaugos. Trolių nusikalstamoje veikloje aktyviai dalyvauja ne tik etiškai degradavę entuziastai, kurie šioje veikloje randa sau puikią galimybę nebaudžiamai eksponuoti, tiražuoti savo degradavusią etiką, parodyti visą savo išsigimusios sielos nepadoriausias, nepriimtinas normaliems žmonėms, paprastai realiame gyvenime greitai ir griežtai baudžiamas apraiškas. Šioje veikloje dalyvauja taip pat ir eilė Seimo narių iš konservatorių ir liberalų frakcijų, aukštas pareigas einančių valstybės tarnautojų, krašto apsaugos ministerijos, saugumo, policijos, sukarintų fašistinių organizacijų veikėjai, žinomi žiniasklaidos atstovai, taip vadinami ekspertai iš Dž.Soroso finansuojamų „centrų-institutų“ ir panašūs žmogaus teisių pažeidėjai.

Ką galima daryti, kaip galima būtų priešintis tokiam terorui, kai jį vykdo įstatymų leidybos, vykdymo, teisėsaugos ir ketvirtosios valdžios atstovai, gaunantys sau darbo užmokestį iš jūsų sumokėtų mokesčių?

Paprastai šie veikėjai visais įmanomais būdais stengiasi patekti į Jūsų FB draugų sąrašą tam, kad paskui , ir tai atitinka jų degradavusios etikos normas, galėtų Jums kenkti. Todėl:

1. Pirmiausiai nueikite į jorkšyrų elfų (ranka nekyla rašyti didžiąja raide) puslapį https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/ ir ten spustelėkite opciją „See all members“. Ši funkcija parodo, kokie asmenys yra šioje grupėje ir pirmiausiai atveria Jūsų „draugus“ , kurie nesigėdija Jums daryti kiaulystes. Paspaudus ant tokio „Draugai“ lentelės atsiveria opcijos ir viena iš jų yra „Pašalinti“. Šalinkite be gailesčio. Dar geriau būtų, jeigu Jūs nusikopijuotumėte tokio „draugo“ pavadinimą, paspaudus FB lango viršuje dešinėje esančią rodyklę žemyn atsiveria opcijos, kurių viena yra „Nustatymai“. Spaudžiam, atsiveria opcijos, viena iš kurių yra „Blocking“, spaudžiam. Atsiveria lentelė „Blokuoti“ , įrašom norimo blokuoti asmens pavadinimą ir spaudžiam „Blokuoti“.

Dauguma informacinio karo nusikaltėlių, NATO liokajų turi susikūrę kelias dešimtis FB paskyrų, kad galėtų iš jų vykdyti savo nusikalstamą veiklą anonimiškai ir likti nenubaustais. Apsilankykite jose, nepatingėkite, negailėkite sugaišto laiko vardan savo ramybės. Tokios paskyros dešinėje yra simbolis < ... >. Jį paspaudus atsiveria lentelė su opcijomis, kurių viena yra „Pranešti", spaudžiam. Atsiveria keletas opcijų, pasirinkite vieną iš jų, spauskite „Tęsti“, atsivers „Pranešti Facebook kad peržiūrėtų“, spauskite ir pažymėkite „Atlikta“. Tą patį galite padaryti kiekvieną rytą su pačia jorkšyrų elfų grupe, kai kiekvieną rytą patikrinsite, ar Jūsų draugų tarpe neatsirado toks „jokšeris“.

Šlykščiausiai socialiniuose tinkluose elgiasi žemiau nurodyti, kaip čia jų nepavadinus jų tikraisiais vardais, jorkšyrų šunys. Jie paprastai visada turi kelias paskyras, neretai feikines, iš kurių vykdo savo teroristinius išpuolius, platina savo nuodus, dezinformaciją, melą, šmeižtą, varžo žodžio laisvę, persekioja kitaminčius, skundžia juos FB administracijai, rašo šmeižikiškus pranešimus į jiems nepatinkančių komentatorių darbovietes, užsiima kita prieštaraujančia viešajai tvarkai, bendražmogiškai etikai ir gerai moralei, o ne retai ir įstatymams , veikla. Korumpuota prokuratūra, teismai atsisako ginti aktyvių piliečių teises, kurias nuolat aukščiau išvardintais būdais pažeidinėja jorkšyrų elfai, tokius šlykščius Lietuvos padugnių išpuolius vadina „humoru“, „žodžio laisve".

Grupės administratoriai ir nariai – https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/members/

Ričardas Savukynas (Rokiškis Rabinovičius) – grupės įkūrėjas
https://www.facebook.com/rabinovicius?lst=100005166016816%3A100000431278034%3A1511587854

Asta Kuznecovaitė
https://www.facebook.com/asta.kuznecovaite
https://www.facebook.com/asta.kuznecovaite.35

Gabrielė Adams
https://www.facebook.com/gabrielle.adameu

Vytautas Gaubas
https://www.facebook.com/vytautas.gaubas
https://www.facebook.com/vytas.gaubas

Tomas Vaičekauskas
https://www.facebook.com/tomas.vaicekauskas

Vitalijus Simovičius
https://www.facebook.com/simovicius.vitalijus

Edgaras Kučinskas
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004739085383

Miško brolis
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011383333107

Janis Munks
https://www.facebook.com/janis.muchks?fref=gc...

Motiejus Pre (Prelgauskas)
https://www.facebook.com/motiejus.prelgauskas.50

Petras Zakarka
https://www.facebook.com/petras.zakarka

Justas Jan
https://www.facebook.com/justukass

Vytautas Bačiauskas
https://www.facebook.com/HH8818

Algis Bira
https://www.facebook.com/algis.bira

Sąrašas nėra galutinis, kaip ir nėra ribų jų cinizmui, niekšybei, vulgarumui. Kiekvienas, kuriam teko patirti šių veikėjų išpuolius, gali šį sąrašą papildyti ir su jais atlikti aukščiau aprašytas asenizacijos procedūras. Jų komentai ir postai pasižymi įžūlumu, provokuojančiu cinizmu, nepagarba žmogui, oponento orumo niekinimu ir žeminimu, šlykščiais prasimanymais, atviru šmeižtu, vulgariais įžeidinėjimais. Neatsakinėkite į jų komentarus ir nekomentuokite jų provokacinių žinučių – jie užmokestį gauna už atsakymų į jų komentarus/postus skaičių. Tiesiog ignoruokite arba rašykite savo žinutę ar komentarą, o ne atsakinėkite jiems. Negavę dėmesio, jie greitai miršta savo nešvankiame turinyje.

Dažniausiai, kaip jau pažymėjau, jorkšyrų šunų postai yra nepadorūs ir šlykštūs, jais visada siekiama ne išsakyti savo nuomonę, o įžeisti oponentą.. Tokių žinučių dešinėje yra taip pat simbolis ... (trys taškai). Spaudžiame,atsivers opcijos, kurių viena yra „Pranešti apie įrašą“. Ir toliau renkatės „Manau , to neturėtų būti Facebook“ ir pasirenkate iš pateiktų opcijų Jums tinkamą variantą, kad „FB‘ peržiūrėtų. Kartais FB į tai reaguoja ir paskyrą tokio „patrioto“ uždaro.
Su tokių „patriotų“ nepadoriais komentarais reikia , tiesiog būtina, atlikti tokią pačią operaciją. Tokio „komentaro“ dešinėje yra kryželis, spaudžiame „Slėpti“. Atsiveria taip pat opcijos, iš kurių viena yra „Pranešti“, toliau elgtis aukščiau pastraipoje aprašytu algoritmu. Facebook dažniau neigiamai reaguoja į neapykantą, patyčias, asmeninius įžeidimus skatinančius kometarus.

Jeigu jau „jorkšyro šunims“ pavyko jus blokuoti, tai Jūs ir toliau galite stebėti FB (tačiau negalite būti aktyvus), ir , matydami internetinių trolių patyčias, juos blokuoti, pranešti FB administracijai. Valykite FB erdvę nuo nepadorių „patriotų“ dergimosi – tai savigyna nuo informacinės agresijos, tai jūsų teisė.

Be to, kiekvieną dieną gavę pranešimą iš FB administracijos, kad jūs esate laikinai blokuoti, todėl negalite, dėl jorkšyrų šunų nešvarių žaidimų, būti aktyvūs, bendrauti su draugais, pabaigoje yra frazė „Jeigu manote, kad tai matote per klaidą, prašome praneškite mums.“ Atsivers langelis kuriame įdėkite panašaus turinio pranešimą:

„.Mr. Ricardas Savukynas aka Hannibal Lecter. One of the ugliest faces in Lithuania. Ugly and freak. He created one of the most aggressive networks of harassers and hooligans on faceboook "Jorkšyrų elfai" - https://www.facebook.com/groups/jorksyrai/ group of complaints, funded by the Lithuanian government.. Hunting people that don't support regime of Lithuania. He is specialist in contacting employers asking them to sack the Lithuanian citizens that post their opinion on facebook or other social media against Lithuania‘s regime politic. His group "Jorkšyrų elfai" is a gathering of the ugliest faces of Lithuania. A group of freaks, trolls and mentally unbalanced people that should be studied by professional psychiatrists.

Dear FB, I have a very reason to believe that your blocking policy is extremely flawed and this is not correct.
Facebook should not be a tool for repression, a place for psychological terror.“

Pradėk dieną nuo apsivalymo nuo "jorkšyrų šunų“. Kiekvienas pagal savo galimybes. Kartu mes galime padaryti pasaulį švaresniu.

88% Plius 88% Plus
12% Minus 12% Minus
48   6
Komentarai: 12
12. vladas lukosevicius 2018-07-01 18:21:14

Tas  Ričardas  Savukynas  labai  užneša  į  vaikpisį   tik  ką  pasitenkinusį  prie  vaikų  darželio .

 

 

0 0
11. Рамзан Кадыров 2017-12-28 17:36:48

Я его буду бить .ausrys krisciunas.. http://ldiena.lt/pvs/5700 2 1
10. Paskutines dienos teisejas 2017-12-28 17:22:44

nesuprantu as jusu litovcai jums tik pukybe svarbi (pvz -cia mano straipsnis as ji rasiau kovalskis sulikiene alaunis pastoviai klykia cia mano rasyba ) tai kas jums rupi ar informacijos srautas ar autorystes su savo as galesit vieni patys savo rasinelius skaityti 1 3
9. Autorius 2017-12-28 11:35:07

Žinutės autorius yra nurodytas neteisingas. Nereikėtų su jorkšyrų šunimis kovoti jorkšyrų šunų metodais. Žinutės autorius yra Jonas Kovalskis. Jo FB paskyros yra pagal jorkšyrų šunų skundus užbanintos visos.

3 0
8. Anonimas 2017-12-26 09:39:28

jau tris kartus parazitai blokavo. Bet vis tiek neužčiaups. Juokinga jankių demokratija

4 1
7. vladas lukosevicius 2017-12-24 11:31:59

Blokuokite visi iškrypėlį Algis Bira ir kitą jo profilį Algis Bira II .
Jis skundė ne vieną , per jį ir Šustauską blokavo ne kartą , ir mano darytas nuotraukas trynė .

9 2
6. lietuvis 2017-12-24 10:55:34

Kažkur labai girdėta. savi skundžiasi saviems. o grybauskaitės bei kitų žydiškos kilmės atskalidimui paneigti mossad sugalvojo naują taktiką - šalių pripažinimą dėl Izraelio sostinės perkėlimo. Štai Balsavo visų šalių litvakai esantys valdžioje. Kaip manote kodėl Grybaiskaitė pasisakė prieš? (tuoj gali paneigti "Aš taip nesakiau") bet... Viskas tik tam kad paneigti mitus kiek šalyse prilindę į valdžią žydų. Štai nesutiko su Trampu ir žydija - reiškia ne litvakė. Ir visi kas nesutiko galėjo "plauti" abejones gojuose. O žydam koks skirtumas kas ką pasakė<jie ką darė ir darys toliau, nes jie niekada nieko neklausia - kiek "E" priedų dėti gojų maistuose, kiek karų sukelti ir kur> tai pakazucha ir daugiau neiko. ačiū

11 3
5. Komunistas 2017-12-24 08:21:36

Geras straipsnis. Galiu pasirasyti po kiekvienu straipsnio zodziu. Pats esu nuo tu jorksyru sunu nukentejes.

10 2
4. Anonimas 2017-12-23 23:29:38

jorksyru elfu pokalbiai kaip jie skundzia zmones https://tinyurl.com/y6w455f4 10 4
3. Anonimas 2017-12-24 12:04:30

anonimo nuorodos neveikiancios.

1 1
2. Anonimas 2017-12-23 23:15:59

jorksyru elfu tel nr ir visi kiti duomenys https://goo.gl/ZhDGZe 9 4
1. Vytautas 2017-12-24 21:36:57

Šiaip nuorodą įjungus mano sistema perspėja kad bus kasama kriptovaliuta. :)

4 0

Siųsti komentarąVilniuje, tarp Fabijoniškių ir Šeškinės, jau neaišku kelintą kartą per kelis mėnesius, dega kioskai
Nacionaltautininkų "ideologas" Marius Kundrotas - tipiškas valdžiagyvių ir šūdeličio SISTEMOS gynėjas ir sargis (1)
Rolandas Paksas. Genocidas skurdu
Politologas: Lietuvos URM nusprendė "paaukoti" kolaborantus vardan dujų
Vidas Mačiulis - žurnalistas ar tik juo apsimetantis valstybinio turto grobstytojas su KGB agentūros stogu?
Ovacijomis ir audringais plojimais pasitikta prezidentė D. Grybauskaitė: Jūs patikėjote manimi, aš patikėjau Jumis (9)
V. Sinica. Prisidengdama kova prieš smurtautojus valstybė ėmėsi ardyti mylinčių tėvų šeimas
Dėkui tau PRIBALTIKA už tavo rusofobiją
Evaldas Balčiūnas. Kiek žydų ašarų yra giroje kurią geriame? (4)
Alvydas Veberis. Žalioji valdžios ir teisingumo mafija
Seimas paskelbė dviejų dienų referendumą, su dviejų savaičių pertrauka, dėl dvigubos pilietybės įteisinimo (2)
Lietuva neturi ko pasiūlyti pasauliui, išskyrus nepriklausomybės imitaciją
Kvietimas į mitingą prieš cenzūrą LRT: SUGRIAUKIME PROPAGANDOS SISTEMĄ!
Dovilas Petkus. Raudonasis Linas vis dar sėdi kabinete
Kremliaus ruporas surengė dar vieną hibridinę ataką prieš Lietuvą (1)
Artėjant Timati gastrolėms konservatoriai intensyvina savo mėgiamo atlikėjo reklaminę kampaniją
„Bado akcijos“ metinėms
Žurnalistai prieš visuomenę (4)
Atitrūkimas nuo realybės: Lietuva aukoja branduolinį saugumą dėl politikos
Latvijos verslininkas pateikė 30 milijonų eurų vertės ieškinį prieš Lietuvą Paryžiaus arbitražui
Rusofobija Lietuvoje ― išimtis ar taisyklė?
L. Linkevičius toliau ragina panaikinti Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą
Kuo pasitikėti — reitingais ar širdimi?
Lietuviški kačiukai ir šuniukai kartu su kibinais keliaus į Japoniją

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI