Savi šaudė į savus? SOP „Aitvaras“ Afganistane

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-01-03 17:35:40, skaitė 2022, komentavo 8

Savi šaudė į savus? SOP „Aitvaras“ Afganistane

Paskaičiau straipsnį. Ir kai mintys susigulėjo noriu papasakoti jums kas gi ten parašyta. Nuorodos ir skrynai bus padėti apačioje.

Vadinasi: "Spec. pajėgų karys: nukenksmintų priešų skaičius, manau, nustebintų Lietuvą", parašytas 2015 m. lapkričio 27 d. Delfyje.

Labai nustebino citata. Paskaitykit patys:

„1992-iais Lietuvius kovos su terorizmu mokė geriausi prancūzų instruktoriai. Čia mūsų pareigūnai įgijo organizacinės patirties (kovinės jau buvo įgiję AT gynybos metu per Sausio įvykius ir sovietinį pučą).“

Kiek man buvo pasakojama, tai per Sausio 13 įvykius taikūs lietuviai taikiai be ginklų apgynė TV bokštą, Spaudos Rūmus, Seimą.

O štai mums SOP vadas pasakoja apie kovinę patirtį įgytą per Sausio įvykius 1991 metais. Tai šaudė į savus? Juk žuvusieji nuo kulkų buvo civiliai lietuviai ir tik vienas sovietų karinininkas iš „Alfa“ grupės į nugarą. Kovinė patirtis tai kai šaudoma koviniais šoviniais ne šaudykloje. Įdomi tema. Tie karininkai moka gražiai papasakoti, tik reikia įdėmiai klausytis. Jie kaip ketverių metų vaikai. Kalbėti jau moka o kada nustoti - proto nėra. Tikiuosi žurnalistai ir prokūrorai paklausinės SOP vadus ir sužinos daugiau apie kovinę patirtį įgyta per Sausio įvykius.

Dabar Afganistanas. Citata:

„Kaip pavyzdį kariai papasakojo apie pasalą, kuri teroristams baigėsi labai liūdnai. Jie užpuolė lietuvius ir greitai atsitraukė. O tuo metu čia skraidė nepilotuojami lėktuvai.

Dronai užfiksavo, į kurį kaimą pasitraukė užpuolikai. „Aitvaras“ nurodytą kaimą apsupo, prasidėjo mūšis. Į pagalbą atskrido aviacija. Visa maištininkų grupė (6 ar 7 žmonės) buvo sunaikinta. Kariai surinko nukautųjų telefonus ir perdavė juos žvalgybiniam centrui. Išanalizavus telefonų duomenis paaiškėjo, kad teroristai turi ryšių su aukščiausiais  oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka.“

Tai buvo SOP vado citata. Reikalingas paaiškinimas ką jis čia papasakojo? Ar supratote patys? Kaip stebėtojas iš šono nepalaikydamas nė vienos pusės.

Įvyksta konfliktas tarp dviejų ginkluotų grupuočių  per kurį nėra
žuvusiųjų ar sužeistųjų- faktas. Stipresnė grupuotė pradeda persekioti
kitą ginkluotą grupę, kuri pasislepia taikiame kaime kuriame pilna vaikų
nėščių moterų ir senolių. Pirma grupė išsikviečia aviaciją ir lėktuvai
subombarduoja taikų kaimą bombomis apšaudo valdomomis raketomis šaudo
paprastomis raketomis oras- žemė ir stambaus kalibro kulkosvaidžiais.

Galimai yra civilių aukų, bet apie tai SOP vadas mums nepasakoja. Nukaunami ginkluotos grupės nariai ir išanalizavus telefonų duomenis pasirodo, kad ta grupė pavaldi ir vykdo Afganistano Prezidento ir Afganistano premjero Įsakymus ir nurodymus. Tai yra - „Aitvaras“, kurio misija Afganistane padėti Afganistano vyriausybei nužudo pavaldžius Afganistano vyriausybei partizanus. Ką kitą gali reikšti citata: „turi ryšių su aukščiausiais oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka“. Tai tada tegul „Aitvaras“ nuvažiuoja į Kabulą ir sunaikina Afganistano oficialius vadovus Prezidentą Premjerą  ir visus ministrus. Logiška ane?

Kaip ir viskas. Šaudė „Aitvaras“ į savus Afganistane?

Kodėl vadinami „maištininkais“ ir „teroristais“ kariai kurie turi ryšių su Afganistano vadovais ir jiems pavaldūs?

Kodėl „Aitvaras“ neiššovė žalios signalinės raketos? Gal konflikto nebūtų buvę su Afganistano partizanais vykdančiais Afganistano Premjero įsakymus? O dabar nužūdyti partizanai. Sunaikintas subombarduotas kaimas.

p.s. Šiaip jei SOP vadas būt nutylėjęs apie lėktuvus bombardavusius taikių afganistaniečių kaimą ir apie rastus pas nužūdytus partizanus afganistaniečius įrodymus telefonuose apie pavaldumą Afganistano vyriausybei tai visai graži istorija būt papasakota.

2015 m Specialųjų Operacijų Pajėgų (SOP) kariai pasakojo:

Mašiną sprogimas apvertė, o joje likęs karys neteko kojos, buvo pažeista rega. Sužeistą karį gydė geriausi specialistai, dabar jis jau vaikšto su kojos protezu, po gydymo  jis ir vėl mato. Neseniai vedė. „Jo gyvenimas nesustojo“.

2017 m. antraštė delfyje apie tą patį karį: "Tarnybos metu be kojos likusį karį pribloškė biurokratų požiūris: o kas tu toks ir ko nori?"

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/spec-pajegu-karys-nukenksmintu-priesu-skaicius-manau-nustebintu-lietuva.d?id=69660944