Savi šaudė į savus? SOP ,,Aitvaras,, Afganistane.

Anonimusas
+ 10 - 0
Autorius: Durnių Laivo Kapitonė
Šaltinis: http://ldiena.lt...
7536-01-03 (2018 m.), skaitė 1541
7

Savi šaudė į savus? SOP ,,Aitvaras,, Afganistane.
 
 Paskaičiau straipsnį. Ir kai mintys susigulėjo noriu papasakoti
jums kas gi ten parašyta. Nuorodos ir skrynai bus padėti apačioje.
 Vadinasi:- Spec. pajėgų karys: nukenksmintų priešų skaičius,
manau, nustebintų Lietuvą. Parašytas 2015 m. lapkričio 27 d. Delfyje
  Labai nustebino citata. Paskaitykit patys:
,,1992-iais Lietuvius kovos su terorizmu mokė geriausi prancūzų
instruktoriai. Čia mūsų pareigūnai įgijo organizacinės patirties
(kovinės jau buvo įgiję AT gynybos metu per Sausio įvykius ir
sovietinį pučą).,,
  Kiek man buvo pasakojama, tai per Sausio 13 įvykius taikūs
lietuviai taikiai be ginklų apgynė TV bokštą, Spaudos Rūmus, Seimą.
 O štai mums SOP vadas pasakoja apie kovinę patirtį įgytą per Sausio
įvykius 1991 metais. Tai šaudė į savus? Juk žuvusieji nuo kulkų buvo
civiliai lietuviai ir tik vienas sovietų karinininkas iš ,,Alfa,, grupės
į nugarą. Kovinė patirtis tai kai šaudoma koviniais šoviniais ne
šaudykloje. Įdomi tema. Tie karininkai moka gražiai papasakoti, tik
reikia įdėmiai klausytis. Jie kaip ketverių metų vaikai. Kalbėti jau moka
o kada nustoti proto nėra. Tikiuosi žurnalistai ir prokūrorai paklausinės
SOP vadus ir sužinos daugiau apie kovinę patirtį įgyta per Sausio įvykius.
 
Dabar Afganistanas. Citata:
   ,,Kaip pavyzdį kariai papasakojo apie
pasalą, kuri teroristams baigėsi labai liūdnai. Jie užpuolė lietuvius
ir greitai atsitraukė. O tuo metu čia skraidė nepilotuojami lėktuvai.
 Dronai užfiksavo, į kurį kaimą pasitraukė užpuolikai. „Aitvaras“
nurodytą kaimą apsupo, prasidėjo mūšis. Į pagalbą atskrido aviacija.
Visa maištininkų grupė (6 ar 7 žmonės) buvo sunaikinta. Kariai surinko
nukautųjų telefonus ir perdavė juos žvalgybiniam centrui. Išanalizavus
telefonų duomenis paaiškėjo, kad teroristai turi ryšių su aukščiausiais
 oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka,,
  Tai buvo SOP vado citata. Reikalingas paaiškinimas ką jis čia papasakojo?
Ar supratote patys? Kaip stebėtojas iš šono nepalaikydamas nė vienos pusės.
    Įvyksta konfliktas tarp dviejų ginkluotų grupuočių  per kurį nėra
žuvusiųjų ar sužeistųjų- faktas. Stipresnė grupuotė pradeda persekioti
kitą ginkluotą grupę, kuri pasislepia taikiame kaime kuriame pilna vaikų
nėščių moterų ir senolių. Pirma grupė išsikviečia aviaciją ir lėktuvai
subombarduoja taikų kaimą bombomis apšaudo valdomomis raketomis šaudo
paprastomis raketomis oras- žemė ir stambaus kalibro kulkosvaidžiais.
Galimai yra civilių aukų, bet apie tai SOP vadas mums nepasakoja.
Nukaunami ginkluotos grupės nariai ir išanalizavus telefonų duomenis
pasirodo, kad ta grupė pavaldi ir vykdo Afganistano Prezidento ir
Afganistano premjero Įsakymus ir nurodymus. Tai yra- ,,Aitvaras,, kurio
misija Afganistane padėti Afganistano vyriausybei nužudo pavaldžius
Afganistano vyriausybei partizanus. Ką kitą gali reikšti citata:- ,,turi
ryšių su aukščiausiais oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka,,
Tai tada tegul ,,Aitvaras,, nuvažiuoja į Kabulą ir sunaikina Afganistano
oficialius vadovus Prezidentą Premjerą  ir visus ministrus. Logiška ane?
 Kaip ir viskas. Šaudė ,,Aitvaras,, į savus Afganistane?
  Kodėl vadinami ,,maištininkais,, ir ,,teroristais,, kariai kurie turi
ryšių su Afganistano vadovais ir jiems pavaldūs?
 Kodėl ,,Aitvaras,, neiššovė žalios signalinės raketos? Gal konflikto
nebūtų buvę su Afganistano partizanais vykdančiais Afganistano Premjero
įsakymus? O dabar nužūdyti partizanai. Sunaikintas subombarduotas kaimas.
  p.s.- Šiaip jei SOP vadas būt nutylėjęs apie lėktuvus bombardavusius
taikių afganistaniečių kaimą ir apie rastus pas nužūdytus partizanus
afganistaniečius įrodymus telefonuose apie pavaldumą Afganistano
vyriausybei tai visai graži istorija būt papasakota.


/////
2015 m Specialųjų Operacijų Pajėgų (SOP) kariai pasakojo:- Mašiną sprogimas
 apvertė, o joje likęs karys neteko kojos, buvo pažeista rega. Sužeistą karį
 gydė geriausi specialistai, dabar jis jau vaikšto su kojos protezu, po gydymo
 jis ir vėl mato. Neseniai vedė. „Jo gyvenimas nesustojo“
2017 m antraštė delfyje apie tą patį karį:- Tarnybos metu be kojos likusį karį
pribloškė biurokratų požiūris: o kas tu toks ir ko nori?
/////
https://s13.postimg.org/d2tyj4taf/aitvaras2.png
https://s13.postimg.org/jgj1mf8h3/aitvaras.png
https://s13.postimg.org/cq2kd00qv/aitvaras3.png
https://s13.postimg.org/4fho7pl07/aitvaras1.png
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/spec-pajegu-karys-nukenksmintu-priesu-skaicius-manau-nustebintu-lietuva.d?id=69660944

 


10   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 7

7. Dočys - Senam išdavikui 2 0
2018-01-05 16:03:10

Na, o Aitvaras man taip pat abejones kelia, nes kovoti su Afganistano patrijotais yra nedora. Nedovanotina. Afganistano mudžahedinai yra mūsų partizanų atspindys tame krašte. Vienas Aitvaro atstovas dirba Lietuvoje, bet man atrodo, kad jis nesupranta, ką turėtų dirbti. Lietuvos valdžia užildyta priešų kolaborantais!

6. Durnių Laivo Kapitonė 3 0
2018-01-05 19:15:05

Tai kad jie nužudė kovotojus kurie turi ryšių su oficialia Kabulo valdžia. Ta prasme pavaldūs Afganistano vyriausybei. Ką tai reiškia?

5. Dočys - Senam išdavikui 0 1
2018-01-05 15:51:31

Lietuvoje komunistų nebuvo, nes komunizmas neegzistavo, o po Europą klaidžiojo tik komunizmo šnėla. Lietuviai, kurie pritarė rusų okupantui, buvo išdavikai kolaborantai.

Smetoną vadinti fašistu - nusikaltimas, nes Lietuvoje fašizmo net užuomazgų nebuvo. Jis buvo tautinių pažiūrų (tautininkas). Jo valdytą laikotarpį priskirčiau prie man patinkančio tautinio socializmo laikotarpio. Tuomet buvo Lietuvos ,,aukso amžius"!

Jeigu išsivadavusi Lietuva būtų ėjusi šiuo, išbandytu keliu, padėtis būtų puiki ir emigravę lietuviai būtų namuose.

4. Durnių Laivo Kapitonė 4 0
2018-01-05 18:46:10

1935 metais berno metinė (METINĖ) alga buvo 200 litų
mergos ir pusbernio 150 litų.
Karininko alga buvo 300 litų per mėnesį (MĖNESINĖ)
štai kodėl bolševikų propagandistų sėkla puikiai sudygo. Ir aišku kodėl karininkai išėjo į mišką. 
Logiška? Ir  aišku kodėl Lietuvos valdžiagyviai šiandien perka šarvuočius ant kurių greičiausiai sumontuos vandens patrankas.

3. Vytautas 10 0
2018-01-03 19:42:35

Savi vis ir tebešaudo į savus. Kad ir save kompromituojančiomis žiniomis. Neįtikėtinas SOP vado žioplumas gali tapti realia grėsme Lietuvos valstybei. 

2. Durnių Laivo Kapitonė 8 0
2018-01-03 19:01:52

nu kai keliamas klausimas savi šaudė į savus. Tai gal jie? Juk buvo nušauti civiliai. O SOP tomis dienomis įgavo kovinės patirties.

1. Senas Komunistas 13 0
2018-01-03 18:55:40

Na ir kas čia nuostabaus? Juk visi žino, kas darėsi Lietuvos TSR 1988-1991 metais. Juk tais laikais Tarybinėje respublikoje knibždėte knibždėjo cžv, mossad, mi 5 ir kitokių velnių. Ju šalyje vyko kontrrevoliucija. Pats butkevičius apie tai rašė. O kad aitvaras (ar kaip jis ten vadinasi) yra aklas jav iperialistų įrankis ir taip aišku. Jei Lietuvoje įvyktų revoliucija, net neabejoju, kad tie imperialistiniai kareivos šaudytų į lietuvius. Kaip sakant, senai atidirbta fašistinė smetonos praktika.

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito