Antanui Sniečkui – 115

Autorius: Kibirkštis Šaltinis: http://kibirkstis.blogspot.lt/... 2018-01-11 14:51:22, skaitė 1424, komentavo 0

Antanui Sniečkui – 115

Sausio 10-ą dieną suėjo 115 metų, kaip gimė ilgametis LKP ir Tarybų Lietuvos valstybės vadovas A. Sniečkus (1903-1974). Nuėjęs ilgą ir sunkų revoliucinio kovotojo kelią ir pokario metais vadovaudamas socializmo statybai mūsų brangiojoje žemėje, jis įėjo į Lietuvos ir lietuvių tautos istoriją kaip pats iškiliausias jos lyderis, kurio nuopelnų tėvyneiatminimo ištrinti negali nei menkystų ir politinių prostitučių šmeižtas, nei ilgametė laiko tėkmė. Šįsyk jūsų dėmesiui siūlome pasiskaityti anksčiau mūsų skelbtą neilgą A. Sniečkaus biografiją bei „Marksisto bibliotekos“ kolektyvo paruoštą elektroninę Sniečkaus raštų dvitomio „Su Lenino vėliava“ kopiją.

Skaitykite:

Antanas Sniečkus: patriotas ir internacionalistas

A. Sniečkus. Su Lenino vėliava. 1 tomas

A. Sniečkus. Su Lenino vėliava. 2 tomas