Karbauskis vėl laimės, jei elitas nepripažins kolūkių sugriovimo tragedijos

Anonimusas
+ 18 - 1
Autorius: Rimas Naujelis
Šaltinis: http://sputniknews.lt/columnists/20180126/4970813/karbauskis...
7536-01-27 (2018 m.), skaitė 1096
7

Karbauskis, archyvinė nuotrauka
Karbauskis, archyvinė nuotrauka

It koks meteoritas, Lietuvos padangėje nušvito viena netikėta politinė idėja. Bet nušvito trumpam ir kaip meteoritas išnyko tamsoj

Gaila, nes Ainė Ramonaitė, jaunyva, bet jau politikos mokslų profesorė, išsakė svarbią idėją, kuri dar gali mums labai praversti.

Organizavusi išsamią Lietuvos kaimo gyventojų apklausą apie sovietmetį, Ramonaitė turėjo pripažinti šiaip jau akivaizdžią tiesą: tie gyventojai jaučiasi žeminami, kai žeminamas sovietmetis. Kodėl? Nes daugeliui tai buvę geriausi jų gyvenimo metai, kai jie turėjo stabilų darbą ir uždarbį.

O kadangi nūnai daugelis kaimo žmonių darbą prarado arba gauna pensijas, iš kurių vos vos išgyvena, tai štai jie ir ilgisi sovietmečio, o tiksliau stabilumo ir nors nedidžiulių, bet garantuotų pajamų. Ir to jausmo, kad rytojus tau užtikrintas.

Žinoma, profesorė neatrado Amerikos. Apie Lietuvos kaimo žmonių skepsį dėl įvykusių revoliucinių pokyčių Lietuvoje seniai kalbama. Naujovė šiuo atveju ta, kad pripažinta politologė nebara tų žmonių už tai, kaip įprasta kitiems politologams, nekritikuojų ir nepravardžiuoja jų atsilikėliais, o bando suprasti juos ir jų motyvus. Deja, tai gan retas reiškinys dabar.

Negana to, Ramonaitė paskleidė kitą ereziją, kai apibendrino žmonių atsakymą į klausimą, ar  visuomenė buvo pasirengusi Sąjūdžiui, ar dalį jos Sąjūdis visgi ištiko visai netikėtai.

"Labai mažai kas — ne tik Lietuvoje, bet taip pat ir Rusijoje — tuo metu tikėjo ir iš anksto numatė, kad sistema gali sugriūti", — konstatavo profesorė interviu portalui "Bernardinai".

Vėl gi, tai labai sąžiningas žmonių nuotaikų apibendrinimas. Jis prieštarauja šiuo metu kuriamam mitui, esą "visa lietuvių tauta", Sąjūdžiui pakvietus, pakilo į didvyrišką kovą už laisvę. Galbūt, kai kam to norėtųsi, bet taip nebuvo. Disidentai, kovoję už sąžinės laisvę, yra gerbtini. Bet gerbkime ir tiesą, o ji nėra patraukli: disidentų buvo absoliuti mažuma.

Štai dar vienas, mūsų politologų terpėje šviežias A. Ramonaitės pastebėjimas: "Kad ir kaip ten būtų, vis tiek su sovietmečiu atėjo ir modernizacija: elektra, fabrikai, valgyklos. Nemažai žmonių tai sieja su pažanga." Tai — akivaizdus faktas, bet mes jau taip pripratome prie jo sistemingo neigimo, kad jo teigimas pripažintos politologės lūpomis skamba kaip sensacija. (Tad susimąstykime, kokioje intelektualinėje būklėje mes atsidūrėme…)

"Mes įpratę kolūkių sugriovimo temos rimtai nevertinti ir netgi iš to pasijuokti. Ir visgi po šios vasaros giluminių interviu apie sovietmetį ir nepriklausomybės atgavimo laikotarpį labai aiškiai supratau, kad ši tema visai nejuokinga, o veikiau slepia žiaurią žaizdą, kuri dar ir šiandien, po tiek metų, niekaip neužgyja"- tęsė Ramonaitė.

Kalbėdama apie kolūkių likimą, ji pavartojo žodžių derinį "kolūkių sugriOvimas", o ne "sugriUvimas". Sakytum, skiriasi tik viena raidė, tačiau ne: skiriasi esmė. Toliau A. Ramonaitė konstatuoja, kad kolūkiai buvo būtent sugriauti, o ne patys sugriuvo, nes neatsirado politikų, kurie tą procesą būtų norėję suvaldyti.

Interviu pabaigoje Ramonaitė ištarė kai kam gal skaudžius, bet teisingus žodžius: "Žmonės kaime kolūkius traktavo ne kaip okupacinės valdžios kūrinius, bet kaip savo pačių rankomis sukurtą vertybę. Taigi, taip išeina, kad buvo sugriauta viskas, ką jie visą gyvenimą darė ir kūrė. Nubrauktas visas jų gyvenimo indėlis. Likusi didžiulė nuoskauda. Jie nebuvo ir nėra iš esmės nusiteikę prieš Lietuvos nepriklausomybę. Kai kurie jų net buvo nemaži nepriklausomybės entuziastai, visą sovietmetį išlaikę tautiškumą. Bet tautiškumas jiems visiškai puikiai dera su geru kolūkių vertinimu."

Netrukus profesorė sulaukė griežto, "patriotinio" atkirčio. Didžiu patriotu save pozicionuojantis žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius viename iš portalų apkaltino ją noru pakeisti ar net sugriauti "Lietuvos valstybingumo mitą". Taip ir parašė, nesidrovėdamas — "mitą", tuo, beje, sumenkindamas patį mūsų valstybingumą ir pripažindamas save kažkokios mitologijos atstovu.

Ramonaitė, anot šio žurnalisto, siekia "integruoti kolchozus, o gal ir visą LTSR, į Lietuvos valstybingumo mitą". O juk viskas, kas susiję su sovietmečiu, privalo būti atmesta, nes tarybų valdžiai represavus smetoniškąjį elitą, Lietuvos kaime liko "gyventi ir daugintis stribai ir prisitaikėliai".

Toks požiūris, nors ir radikaliai išreikštas, vienaip ar kitaip būdingas daugeliui naujojo elito atstovų. Ramonaitės desperatiška pastanga suprasti likimo suluošintus kaimo žmones kol kas lieka šaukiančiojo balsu tyruose. Niekas nenori gilintis į lietuviškojo kaimo tragediją ir nykimą. Tuo labiau imtis jam padėti išlikti.

Užburtas ratas. Elito pamirštas ir ignoruojamas kaimas keršija jam, rinkdamas į Seimą anti-elitą, kaip antai Ramuno Karbauskio "valstiečius". Tada esamas elitas imasi Karbauskio kompromitavimo visais įmanomais būdais, kabinėdamasis kartais prie visiškų smulkmenų. Tai sukelio kaimo žmonių užuojautą ''skriaudžiamajam'', ir jie vėl už jį balsuos. Jo partija štai vėl pirmauja apklausose.

Norint išeiti iš šio užburto rato, pirmiausia miesto elitas galėtų grąžinti kaimui moralinę skolą. Pirma, pagerbdamas kaimą kaipo tokį, nes be kaimo nebūtų išlikusi pati lietuvių tauta. Antra, jei ne atsiprašydamas, tai bent jau, Ramonaitės pavyzdžiu, parodydamas supratimą ir empatiją kaimo žmonėms, kurių daugelis po staigios kolūkių griūties iki šiol neatgavo psichologinės pusiausvyros.

Geriau tai padaryti vėliau, nei niekada.


18   1
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 7

7. Durnių Laivo Kapitonė 1 0
2018-01-29 21:27:43
Gražus bus Šimtmetis: Kaip ir kodel Dinastinis Anukas Nr.1 laimejo SEIMO rinkimuose didele dali balsu? Todel kad jis daug buvo rodomas runkeliams o tuos tas auksinis lietutis ir paveike: Nagi va LRT: Ir kas ten kalba ir maloniu vyrišku balsu žada parodyti Lietuvai vieninteli teisinga kelia? Ogi Anukas Gabrielius. Dar jis pasiryžes sustabdyti prieša ir taiku atoma. Ir štai per ausis tu supranti - tavo ausys klauso Mesijo kalbos... Neskubedamas padarai penkis pritupimus ir eini i virtuve gerti bananu sulciu. O virtuveje ,,Šilelis-320,, transliuoja LTV... Ir ka mes ten matome brangiu kostiumu? LietuviŠkos firmos,,AUDIMAS,, Taip. Jus neapsirikote- ten Jakilaitis kalbina ir visaip giria Anuka Gabrieliu. Dar jam uždavineja iš anksto paruoštus ir suderintus klausimus. Ir Anukas nepuola veidu i purva. Jis išdesto savo ižvalgas ir tavo akys supranta, kad mato ji. Tikraji Pranaša kuris nuves Lietuva... Atsigeres sulciu jungi kompa ir atsiverti Delfi. Ir kas gi ten toks nuotraukoje? Taip. Tikrai taip. Jus ten matote Anuka Gabrieli. Žvilgsnis žvelgia visai pro pt jus toli toli i Vakarus. Taip - jus neapsirikote. Jis žvelgia vakarus nes priešas ateis iš Prusu šalies lyg audros debesis. Ne tokie ižvalgus priešo ieško rytuose... Ir tik Genijai supranta Kad Lietuva su priešu ribojasi vakaruose... Jis vienas iš geniju... Smakras išdidžiai pakeltas... Lupose sustingusi niekinanti Lietuvos priešus lengva šypsenele... Matosi kad rupindamasis Lietuva yra truputi pavarges... Akys supranta - šitas tikrai myli Lietuva... Laikas važiuoti pašalpos i SODRA. Ijungiu savo BMW radija. O ten per Žiniu RADIJA jau turetumet atspeti kas pasakoja žinas Lietuvos gelbejimo plana, bet ji atskleis tik jei ji išrinksit spalio 9 diena... Neitiketina... Jis kaip koks Antžmogis. Vienu metu keliose vietose. Jis kaip Lietuvos stebuklas... Kaip Dievas... Net delfio naujienu paieškoje išmeta (g. landsbergis - 468000 rezultat7) (putinas- 89800 rezultatus) (Grybauskaite- 84500 rezultatus) Nebeskaitau Užkalnio nebeklausau Valatkos... Po jais nekomentinu nelaikinu kommentaru ir ju neminusuoju. Nieko nepraradau ir jauciuosi geriau. Tikrai... REKOMENDUOJU IR JUMS taip daryti...
6. vladas lukosevicius 5 0
2018-01-28 20:20:44

GRAŽUS  BUS  LT  100-metis ,,, 

Su  Lansbergiu  laisvės  pribuvėju  KGB  agentu  ir   stukačiumi  ir  su  KGB  kekše  Grybauskaite .....

Popuasai  Afrikoje  ant  palmių  juokiasi .....

5. Durnių Laivo Kapitonė 2 6
2018-01-27 12:43:52

Dėl kolūkių.
Kolūkiai susikūrė ir galėjo egzistuoti tol kol buvo daug neproduktyvaus rankų darbo- šerti šakėmis gyvulius paršus keules. Ravėti kauptukais runkelius būrokus ir kokurūzus.
  Ką šiandien veiktų kolūkiečiai  kai didelį žemės plotą apdirba vienas ųkininkas su savo sūnais?
Suprantat?

4. Laurynas 9 1
2018-01-27 12:51:08

Šiandien, esant tokiam technikos lygiui, kolūkietis dirbtų 4 valandas per dieną, o likusį laiką skirtų kultūrai, savišvietai, dvasiniam tobulėjiimui, šeimai ir Tėvynei.

Būtent toks buvo Stalino planas, kaip turi vystytis Tarybų Sąjunga ir tarybinė visuomenė.

3. Durnių Laivo Kapitonė 5 3
2018-01-27 13:18:57

Šiandien tas nedirbantis gali skirti dar daugiau laiko kultūrai, savišvietai, dvasiniam tobulėjiimui, šeimai ir Tėvynei.  Keturiom valandom daugiau

2. Anonimas 1 0
2018-01-29 12:24:13

Kapitone,nors ir durnių laivo,mokykis rašyti ar bent perskaityk ką parašei. Elementari gramatika...

1. Gojus 7 0
2018-01-27 11:33:30

Gražios įžvalgos. Lęndzbergis į Lietuvą atnešė patyčių kultūrą ir ją aktyviai puoselėja, nuolat išgalvodamas pravardes ir menkindamas kitus. O šiame straipsnyje rodoma pagarba. Kas sugebės pakamanoti pagarba savo politinį arkliuką manau toli jos.

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito