JAV kolonijos Lietuva pigi patrankų mėsa išvyko į JAV okupuotą Ukrainą

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-01-30 19:51:36, skaitė 1587, komentavo 4

JAV kolonijos Lietuva pigi patrankų mėsa išvyko į JAV okupuotą Ukrainą

JAV kolonijos Lietuva pigi patrankų mėsa išvyko į JAV okupuotą Ukrainą. 12 pagal NATO karo nusikaltėlių gaujos standartus ištreniruotų galvažudžių Lietuvos čiabuvių iš vietinės NATO okupacinės kariuomenės "Geležinio vilko" motopėstininkų brigados JAV okupuotoje Ukrainoje 2 mėnesius mokys vietinius ukrobanderlogus kaip žudyti Ukrainos piliečius, laisvės kovotojus, civilius gyventojus, dėstys JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos taikomas visame pasaulyje belaisvių kankinimo metodikas, civilių gyventojų terorizavimo, grąsinimo, bauginimo ir susidorojimo su kitaminčiais, kitatikiais, kitataučiais gudrybių. Vergai neieško laisvės - jie ieško vergų sau. 

NATO okupacinės kariuomenės Lietuvoje čiabuviai savo kišimosi į svetimos valstybės Ukrainos reikalus vykdys Lvovo srityje Javorovo nacistinių nusikaltėlių ruošimo poligone. Anksčiau spaudoje jau buvo pranešta, kad JAV kolonijos Lietuva galvažudžiai vykdys savo nusikalstamą veiklą prieš JAV laikinai okupuotos Ukrainos tautą kartu su kitais JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos šalių galvažudžiais iš Kanados, JAV ir Lenkijos. Ypatingas dėmesys ruošiant iš vietinių nacistų-banderlogų karo nusikaltėlius bus skiriamas snaiperių paruošimo programai. JAV kolonijos Lietuva fašistinių sukarintų organizacijų žudikai jau seniai dalyvauja Rytų Ukrainos laisvės kovotojų ir civilių gyventojų žudynėse. Spaudoje jau ne kartą buvo pranešimų apie lietuvių snaiperių dalyvavimą Maidano žudynėse. Šie nusikaltėliai vis dar nėra nestojo prieš teismą ir nėra nubausti. 

Karo su Rusiją kurstytojai, tautinės neapykantos rusams propagandistai , Lietuvos chunta-JAV marionetė šiais metais nusprendė pasiųti į JAV okupuotą Ukrainą iki 60 treniruotų žudikų. Manoma, kad tai yra tik mažytė viešai skelbiamo melo dalis. Realus lietuvių karo nusikaltėlių skaičius turėtų būti žymiai didesnis. Taip pat nėra skelbiama, kiek lietuvių karo nusikaltėlių jau žuvo šiame JAV kolonijiniame kare prieš Ukrainos tautą. 

Davose karo su Rusija propagandos ministrė Lietuvos prezidentė D.Grybauskaitė kurstė Vakarų kolonizatorius pradėti karą su Rusija ir skatinti JAV okupuotos Ukrainos chuntą pradėti NATO karinę agresiją prieš Rusiją istorinėse Rusijos žemėse Ukrainoje. Tokiu būdu galima būtų išvalyti Ukrainos teritoriją nuo etninių rusų, kuriems JAV propaganda išplovė smegenis ir privertė juos jaustis ne rusais, bet kažkokiais nežinomais ukrainiečiais. Taip Ukraina turės galimybę tapti Europos Sąjungos nare. Ta prasme, tuščia teritorija, kai ukrainiečiai išžudys vienas kitą, atiteks Vakarų kolonizatoriams. Neblogas planas Ukrainai. JAV 5 kolona - Lietuvos konservatoriai/liberalai/ socdemai/ fašistai - Lietuvoje šį planą beveik įvykdė. Lietuviai, JTO duomenimis, yra sparčiausiai nykstanti tauta pasaulyje, bet ukrainiečiai, jeigu atidžiai klausys landsberginių ykspeerrrrdų paskaitų ir vykdys tiksliai kubilinių rekomandacijas, gali aplenkti Lietuvą savęs naikinimo rungtyje. 
Mokykitės, ukrobanderlogai, landsberginiai yra geri genocido specialistai, lietuviai tai puikiai žino...