OKUPANTAMS NETARNAUSIM!

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/club158375857?w... 2018-01-31 20:44:17, skaitė 2251, komentavo 7

OKUPANTAMS NETARNAUSIM!

2018.01.23 d. Klaipėdos raj. gyventojas Marius Valius į gautą iš Krašto Apsaugos Ministerijos šaukimą tarnauti kariuomenėje atsakė drąsiu, pilietišku pareiškimu adresuotu Krašto Apsaugos Ministrui, Seimo pirmininkui, ministrui pirmininkui ir prezidentei, kuriame pareiškė griežtai atsisakantis tarnauti JAV- okupuotos Lietuvos, NATO kariniame padalinyje. 

1949 m. Ženevos Konvencija draudžia okupuotų kraštų gyventojus imti tarnybon į okupacinę kariuomenę. 
Ledas pajudėjo, upės nebeužtvenksi! 

Jaunime, tie kurie esate politiškai pribrendę ir manote, kad Lietuva yra JAV-NATO okupuota, prisijunkite prie šios nesmurtinio pasipriešinimo akcijos, t.y. atsisakymo tarnauti okupacinio režimo JAV-NATO padalinyje „Lietuvos“ kariuomenėje! Išsaugosi taiką Lietuvoje – išsaugosi Lietuvą! Lietuva – demilitarizuota zona! 

LIETUVIAI IR LIETUVOS PILIEČIAI JAV-NATO OKUPANTAMS NETARNAUJA! 

YANKEE, GO HOME! 

STOP US/NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD! 

US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2! 

US/NATO MUST BE DESTROYED! 

PEACE - YES! NO III WORLD WAR! 

JAV/NATO KARO NUSIKALTĖLIAI - LAUK IŠ Lietuvos! 

Dėl informacijos kreiptis: 
Lietuvos Išsivadavimo Sąjunga (iniciatyva) 862253835 Žilvinas Razminas