1990 metais Lietuvoje JAV specialiosios tarnybos įvykdė "spalvotą" revoliuciją pagal Džino Šarpo technologiją

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-05 22:09:51, skaitė 1564, komentavo 0

1990 metais Lietuvoje JAV specialiosios tarnybos įvykdė

1990 metais Lietuvoje JAV specialiosios tarnybos įvykdė "spalvotą" revoliuciją pagal Džino Šarpo technologiją. Šio perversmo varomoji jėga buvo totalinis antitarybinis melas, urvinis nacionalizmas, gyvuliška rusofobija, nepagydomas masinis smegenų landsbergizmas. Šios buržuazinės kotrrevoliucijos tikslas buvo atvesti į valdžią proamerikietišką chuntą, globalistų valdomus vietinius parsidavėlius, kurių rankomis Lietuvos teritorija turėjo atitekti JAV-UK kolonizatoriams, o vietinius čiabuvius turėjo ištikti tas pats likimas, kuris ištikdavo čiabuvius visur pasaulyje, kur savo koją įkeldavo JAV-UK kolonizatoriai. 

Sąjūdistinio perversmo būdu JAV-UK kolonizatorių valia valdžią Lietuvoje uzurpavo valdomi iš Vašingtono parsidavėliai - konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, fašistai ir kiti proamerikietiški niekšai bei JAV naudingi idiotai. Naujai gimusios iš melo ir neapykantos landsberginės chuntos tikslas buvo sunaikinti Lietuvą, perduoti ją pusvelčiui JAV-UK kolonizatoriams ir gauti iš šio siaubingai nepadoraus verslo - Tėvynės pardavimo - savo Judo sidabrinius. Dėl savo sidabrinių konservatoriai-liberalai yra pasirengę padaryti bet kokį nusikaltimą prieš savo tautą - atimti iš lietuvių tautos, kalbą, kultūrą, pramonę, gebėjimą realizuoti suvereno galias, vykdyti naudingą tautai vidaus ir užsienio politiką, priiminėti ir vykdyti naudingus tautai įstatymus, neįsileisti į savo teritoriją JAV-NATO okupacinės kariuomenės, galiausiai valdyti protėvių dabartinei tautai dovanotą Lietuvos žemę. 
A.Stancikienė apie JAV-NATO kolonizatorių liokajus konservatorius ir kitus globalistų nusikaltėllus Lietuvoje. 
LIETUVAI BŪTINA VISŲ GYVENIMO SFERŲ TOTALINĖ DELANSBERGIZACIJA! 
TAUTOS IŠDAVIKUS - KONSERVATORIUS, LIBERALUS, SOCDEMUS, NACIONALISTUS, FAŠISTUS - Į TAUTOS TRIBUNOLĄ! 
KOMPRADORINIS ELITAS PRIVALO ATSAKYTI UŽ SAVO NUSIKALTIMUS PAČIU GRIEŽČIAUSIU BŪDU SU VISO NUSIKALSTAMU BŪDU PER PASKUTINIUS 27 METUS ĮGYTO TURTO KONFISKACIJA! 

https://www.facebook.com/130181757042039/videos/71380..