Lietuva skolinsis pusantro milijardo eurų visuotiniui šaukimui ir karui su Rusija (5)

Anonimusas
+ 7 - 1
Autorius: Aligator
Šaltinis: http://www.balkaninsight.com/e...
7536-02-13 (2018 m.), skaitė 1200
5

lietuvos karo misija pasaulyje

Prasidėjo diskusijos dėl Lietuvos kariuomenės ateities. Seime jau pristatyta analizė dėl galimo visuotinio jaunuolių šaukimo į kariuomenę. Jeigu politikai pritars, atlikti tarnybą būtų kviečiami visi jaunuoliai, iš karto baigę vidurinę mokyklą. Svarstoma, kad tokia prievolė tektų ir merginoms. Be to, galvojama ir apie tarnybos atlikimo laiko ilginimą, mat dabartinis 9 mėnesių modelis yra minimalus ir nevisuomet pavyksta paruošti tinkamus specialistus. Lietuvos karybos specialistai ir politikos mokslininkai sveikina tokias mintis ir teigia, kad dėl demografinės krizės, ateityje Lietuva vis tiek neišvengs visuotinio šaukimo.

Ši reforma valstybei kainuotų apie pusantro milijardo eurų, vėliau kasmet reikėtų papildomai skirti dar po kelis šimtus milijonų eurų. Žinovu teigimu, kad jei toks žingsnis būtų žengtas, tai dar labiau atgrasytų Rusiją nuo galimos agresijos.

Krašto apsaugos ministerija neatmeta galimybės, kad visuotiniame šaukime dalyvautų ir merginos, tačiau tai pareikalautų ženkliai didesnių finansų. Šiemet Lietuva gynybai skiria 2,06 proc. bendrojo vidaus produkto, arba 873 mln. eurų. Ministerijos duomenimis, anksčiausias vaikinų visuotinis šaukimas galėtų įvykti 2024 m., jeigu tam kasmet būtų skiriama po 105 mln. eurų. Vaikinai ir merginos galėtų būti šaukiami nuo 2026 m. su sąlyga, kad pasiruošimui būtų skiriama po 280 mln. eurų.

„Taip, mes turime dvi alternatyvas, kurios yra politinis sprendimas. Pirmas dalykas yra kariuomenės modernizavimas ir susiję dalykai. Pasiekti 2 proc. – taip, reikia investuoti ir toliau, bet visuotinis šaukimas galėtų vaidinti labai gerą vaidmenį pilietiniam ugdymui, bet tokiu atveju turėtume susitaikysi su papildomai finansai“, - komiteto posėdyje kalbėjo R. Karoblis.

Krašto apsaugos ministerija suskaičiavo, kad visuotinė vaikinų karo prievolė apimtų apie 6300 jaunuolių kasmet, o šaukiant vaikinus ir merginas šis skaičius išaugtų iki maždaug 12300 žmonių. Anot R. Karoblio, visuotinis šaukimas sustiprintų visuomenės ir kariuomenės ryšį, pilietiškumą ir patriotizmą, gerintų jaunuolių fizinius, socialinius įgūdžius, suteiktų darbo rinkai reikalingų kvalifikacijų bei suaktyvintų ekonomiką.

Dalinis šaukimas į Lietuvos kariuomenę grąžintas 2015 m., reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje. Šiais metais planuojama pašaukti 3,8 tūkst. karo prievolininkų, tai yra 300 daugiau jaunuolių nei pernai.

Lietuvos karo misija pasaulyje: lietuvos karo misija pasiskolinus pinigu...

lietuvos karo misija pasaulyje
lietuvos karo misija pasaulyje
lietuvos karo misija pasaulyje
lietuvos karo misija pasaulyje

87% Plius 87% Plus
13% Minus 13% Minus
7   1
Komentarai: 5
5. Murat Ozturk 2018-02-13 21:42:51

pasauktas merginas kariuomeneje sterilizuos darys cheminius bandymus dauguma negrys po tarnybos 1 0
4. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-13 18:00:34

Visiškai slaptai  
ĮSAKYMO NR. 0064/2015
Dėl Lietuvos gynybos ,,Č,, dieną      
Pirma dalis.

Kovotojų pajėgų formavimas:

   Pirma

Suformuojamas batalionas kovotojų iš Prezidentūros
dvaro ekonominės ir socialinės grupės vyriausiųjų patarėjų
ir paprastų patarėjų, Nacionalinio Saugumo grupės, Spaudos
tarnybos, Švietimo mokslo ir kultūros grupės, Teisės grupės,
Vidaus politikos grupės, Užsienio politikos grupės, Prezidento
protokolo skyriaus, Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro.
asmenų aptarnavimo skyriaus, Bendrųjų reikalų skyriaus, Dokumentų
valdymo skyriaus, Finansų skyriaus, Informacijų technologijų
skyriaus, Komunikacijų skyriaus, Personalo skyriaus, Transporto
skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Valstybės pažinimo skyriaus
VALSTYBĖS PAŽINIMO SKYRIAUS!!!!!!!!, Viešųjų pirkimo skyriaus,
Vidaus audito tarnybos. Ir svitos suaugusiųjų  šeimų narių.
Be medicininės komisijos ir amžiaus cenzo.
Antras batalionas formuojamas iš Seimo narių iš Seimo narių
padėjėjų patarėjų ekspertų ir jų šeimų narių. Visi Seimo nariai
įrašomi į antrajį batalioną išskyrus Kaščiūną. Šitas netinkamas.
 Trečias batalionas surenkamas iš Vyriausybės. Visi ministrai
jų pavaduotojai patarėjai vairuotojai sargybiniai įrašomi į
trečio bataliono sąrašus. Taip pat ir jų šeimų nariai atitinkantys
pagal amžių Karo prievolės įstatymą. Be sveikatos patikrinimo.
  Brigadai  suteikiamas garbingas pavadinimas:-
,,Valdo Šlepečių Brigada,,. Paskiriamas gynybos ruožas. Siena
su Baltarusija nuo Visagino iki Druskininkų. Apginkluojami gautais
iš JAV moderniais pilietinio karo laikų M-14 šautuvais. Kiekvienas
turi turėti dujokaukę, dozimetrą radiacijai meruoti ir šluotą
ilgu kotu radijacijai vaikyti, nes priešas susprogdins Astroveco
atominę prieš prasidedant kariniams veiksmams.

    Antra

priešui priešinasi 12 Lietuvos generolų 42 pulkininkai 207
komandorai  673 majorai 320 kariūnų 4600 šauktiniai 6300 kariai savanoriai
ir 22000 krašto apsaugos sistemos tarnautojai. Jų planai yra įslaptinti, tad
civiliokai į armijos veiksmus jokiu būdu nesikiša. Jiems nupirkta pakankamai boxeriu
auksinių šakučių ir šaukštų. Bei samčių...

 

    Trečia

 Švenciausią ir svarbiausią Tevynės objektą - Gedimino pilį su
Trispalve paskirti saugoti ir ginti didžiausiai Lietuvoje ęsanciai
 realiai jėgai:   ( Įsakymas ruoštas 2015 kai pilis dar negriuvo- DLK pastaba)
- KGB rezervistai. Turintis karininko laipsnį. Pvz. kapitonas Valionis (URM).|
Leitenantas Pocius (VSD)
- KGB padalinio Lietuvoje Antrosios valdybos 400 slaptųjų bendradarbių.
- 1587 įslaptinti 75 metams KGB bendradarbiai kurie prisipažino bendradarbiave.
- 3121 KGB bendradarbis kuris neprisipažino bendradarbiaves liustracijos komisijai.
- 197 274 Komunistų partijos nariai. Bet ne visi, o tik tie kurie paslėpė
savo partinius bilietus su Lenino atvaizdu ir dabar veiklą vykdo Lietuvos
partijose. Laiku išvertę kailį ir todėl labai atsidavę savo naujiems šeimininkams.
Bet tie lojalumą Trispalvei turės įrodyti be ginklo - plikomis rankomis
 smaugti okupantą... Kodėl jiems nebus duodamas ginklas suprantate.
Suformuoti tris brigadas. Pavadinti- ,,Richardo Sorgės Legionas,,
Dėl tam tikrų biografijos faktų Vadu paskirti Ukrainos Reikalų ministrą Linkevičių.

    Ketvirta

 KARO PROPAGANDISTAI

3 0
3. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-13 17:59:24

Kas nekariaus GRYBU karo:
KARAS.
Vadė paskelbia karo padetį.. Ir į karą išeina visi 2509238
patrijotai mušti okupantų...
Pasiaiškinam ar tikrai 2509238 piliečiai stos į kova su okupantais.
Suskaičiuojam tuos kurie karo nekariaus:

   1- Nešcios moterys ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Čia pridedam visas
gimdymo įstaigas personalą kaip ir vaikų ligonines ir jų personalą.
Ir be abejo vaikų darželiai ir personalas.Negi vaikai sėdės
rūsiuose visą karo laiką? Vykstant karui moterys gimdys patriotus o
maži patriotai sirgs... Kodel p-Rezidente šia piliecių kategoriją
gąsdina karu? Negražu. Gąsdinimu nėra skatinamas šauktinių gimdymas.
   2- Antra kategorija tai asmenys iki 21 metų. Paskaičiuojam:2016m. bendrojo ugdymo mokyklas
baigė 27,5 tūkst. abiturientų. Padauginam iš 21 ir gaunam 577500 vaikų iki 21 metų. Pusė
milijono kurie nekariaus ir juos reikes maitinti prižiūreti ir auklėti. Jei Valstybė
neleidžia jiems pirkti degtinės- tai manau neturi teisės siųsti į karą. Tai reiškia,
kad visi mokiniai ir jų mokytojai kaip ir švietimo ministerija karo veiksmuose nedalyvaus.
Mokiniai mokysis,o mokytojai juos mokins patriotizmo. Klausimas - kodel ši piliecių grupė
turi gyventi nuolatineje Karo Ministro kurstomoje neva gręsiančio KARO itampoje? Juk taip
skatinama emigracija.
   3- Pirmosios dvi kategorijos maitinsis o jų auklėtojai gaus atlyginimus.
Tad trečia kategorija bus maisto ir pramones prekių parduotuvės bei
bankai. Juk sutiksit, kad ir karo metu reikės valgyti visiems civiliams... Maisto už dyka
Maksimoje neduos. Kariai ir jų generolai pasiruošė maisto ir aprangos atsargu. Jiems ar
karas ar taika... Jie pasiruošė viskam. Trečiajai kategorijai reiktu priskirti visus be
kurių negali funkcionuoti pirmosios dvi kategorijos: elektros tinklai , dujininkai,
kanalizacija ,vandens tiekimas, ryšio priemones. Tų negalima imti į kariuomenę ir
Saldžiūnas per ėLėRTė neturetų ju gąsdinti karu. Ypač reiktu pasirūpinti kanalizacija
Seimo rumuose. Juk užtries.Įsivaizduokit Žirmūnus tris vasaros mėnesius be kanalizacijos.
Arba Šilainius visą žiemą be šildymo.
   4- Kategorija visi vyresni nei 65 metų senoliai. Visi neprigirdintys. Visi su blogu
regejimu. Susipyke su savo nuosavu protu. Taipogi morgai ir laidojimo įstaigos. Ir duobkasiai.
 Laidoti teks mirusius savo mirtimi taipogi ir karo veiksmuose. Ir priešo karių kūnus.Nepaliksi
 lavonų smirdeti kol karas pasibaigs... Kaščiūnas nekariaus. Pritariat?
5- Šitoj kategorijoje bus ginkluoti policininkai kaimų įgaliotiniai kalėjimai blaivyklos.
Gaisrininkai ir staliai.Karo metu vyks nusikaltimai gaisrai vagystes prievartavimai
žmogžudystes apiplešimai. Ir tuos nusikaltelius kažkas tures sulaikyti ir nuteisti.
Gaisrus uzgesinti . Karo metu gali būti jog gaisrų bus netgi kiek daugiau anei Taikos
metu. Teismai kaip ir teisėjai bei prokūrorai į karą neis....
6- Vaikų teisių Žiobienė priėmė įstatymą draudžianti vaikus iki  6 metu palikti vienus...
Mobilizacijos istatyme turi buti numatyta, kad draudžiama kviesti į kariuomenę tevus vaikų
iki 6 metų. O jei tai vieniša mama - ir jų senelius.
7- Visi ūkininkai auginantys veršius bei karves runkelius bei bulves liks jų auginti ir per
karą. Maisto civiliams reikės...Tai manau kad visi gamintys auginantys ką nors valgomo turės
būti atleisti nuo karo kariavimo.
8- Narkomanai.... Taip taip draugai. Narkomanai netarnaus Tevynei.

4 0
2. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-13 17:57:15

Kaip organizuoti kariu atranka - nuosekliai ir be trydos
PIRMAS ETAPAS-
 Pradedam nuo mokyklos - pradinis kario parengimas. Vesti pamokas turetu atsargos
 karininkas. Susipažinimas su kario apranga, dienotvarke, ginkluote, situacija
Pasaulyje, truputi rikiuotes, truputi šaudymo. Pradžioje iš orinio. Jei yra
 išlikusi šaudykla - mažo kalibro šautuvas. Galima mokyti šaudyti ir iš trumpo
vamzdžio ginklu. Sulaukus 16 pasiimti charakteristika iš mokyklos charakteristika
iš karinio parengimo mokytojo ir važiuoti pas kareivius. Ten patikrins sveikata
(ugis svoris regejimas klausa  galuniu skaicius...)Jei sveikata tinkama -
jaunuolis pildo anketa - autobiografija, kalbu žinojimas, religija, pomegiai )
  Jei kariuOmenei pirminiame etape tinkamas - išduodamas laikinas šauktinio
pažymejimas ir nurodoma i komendatura atvykti kai sukaks 18 metu. Na o tie kam
nepasiseke - itraukti i rezervo sarašus ir ju nebeieškoti nebeskambinti jiems.
Nebent prasidetu karas....
  JOKIU BUDU NEIEŠKOTI IR NEVERSTI PRIEVARTA TARNAUTI IŠVYKUSIUJU IŠ LIETUVOS
Motyvai manau aiškus? Ar paaiškint, kad netekes darbo ir karjeros prievarta
paemes ginkla šauktinis gali pradeti šaudyti ne i tuos...
 UŽDRAUSTI KARO MINISTRUI NET PAGALVOTI DRUMSTI ŠEIMOS RAMYBE
 KURIOJE AUGA BENT VIENAS VAIKAS IKI TAM VAIKUI SUKAKS 12 METU...
 
 ANTRAS ETAPAS-
 Ir štai sulaukes aštuoniolikos ir troštantis tuoj pat atiduoti gyvybe už Tevyne
jaunuolis atvyksta i komendatura rankoje laikydamas charakteristika. Pirmiausia
 tikrinama sveikata. Vel. Ugis svoris regejimas klausa galuniu skaicius kraujo
analizai. Ne tik kraujo grupei. Bet ir pažiureti kaip ten reikaliukas su
hašišu kokainu širke... Jei randama narkotiku pedsaku - šauktinis brokuojamas
visiems laikams. Kad tai nebutu taip paprasta išvengti karines tarnybos - jo
byloje padaroma žyma ir perduodama duomenu bazei. Tokiems neturetu buti leidžiama
 laikyti vairuotojo teises, gauti leidima ginklui, dirbti valstybes tarnautoju
dirbti pedagogini darba. Na ne visam gyvenimui. Šauktinis juk ne Paksas. Kai
pristatys pažyma iš priklausomybes ligu centro - apribojimus bus galima nuimti.
  Toliau - analizuojam charakteristikas ir asmens duomenis apie teistuma ir
sulaikymus policijoje. Jei teistas už vagystes smurtinius nusikaltimus narkotiku
 platinioma seksualinius nusikaltimus šnipinejima - jus tokiam duotumet ginkla
Valstybes vardu? Jei adekvatus ir prognozuojamas tegul pildo anketa.
Autobiografija... Pomegiai. Sportas. Pageidavimai kur nori tarnauti...

  galbut taip daroma ir šiandien - bet labai jau daug trydos...
2016 metai

2 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-13 17:54:46

Artėjant Lietuvos šimtmečiui simbolis galėtų būti toks pakaruoklių ansamblis skulptūros Lukiškių aikštėje:

LIETUVOS PASIEKIMAI IR PASIDIDŽIAVINAI: (Biški man baisu nes žemiau
yra surinkta neslapta susisteminta medžiaga. O už tai Lietuvoje:- ,,Kitoje byloje
įtariamas civilis klaipėdietis, kuris sistemiškai rinko neįslaptintą
informaciją,, 2018 m. vasario 1 d Delfis

 


2018 m. vasario 5 d. Darosi nebejuokinga: Lietuvoje dantis geriau
rauti lauk, nei taisyti

2017 m. gruodžio 11 d. 20:27 Modesta Meškė DELFI fotožurnalistė
Nušlavė dėvėtų rūbų parduotuves ir už juokingą kainą pasipuošė šventėms

2017 m. spalio 26 d. 21:59 delfis 2014 metais atliktas tyrimas parodė,
kad iš apklaustųjų apie 33 proc. vyrų ir apie 32 proc. moterų neturi
6 ir daugiau dantų

2017 m. spalio 21 d. 10:10 delfius 32-ejų Irina viena tris dukras augina
vos iš 160 eurų siekiančių mėnesinių pajamų. Vienintelis moters pinigų
šaltinis – išmokos iš valstybės. Irina pripažinta dalinai nedarbinga,
serga tuberkulioze, tad save ir 3 dukras ji išlaiko tik iš neįgalumo
pašalpos

2017 m. spalio 18 d. 10:21 delfius: V. Savukynas. Ar dabartiniai
keturiasdešimtmečiai pasmerkti būsimam skurdui?

2017 m. spalio 19 d. 19:50 delfis: Vargo Lietuva: vis labiau griūvantis
Vaiko raidos centro stogas apnuogina sistemines bėdas

2017 m. gegužes 26 d. 11:00 delfius :  Skroblu g. 31 namo I-oje laiptineje
gyvenantys žmones, iš karto iejus i laiptine, prie duru rado nemalonia
staigmena – žmogaus fekalijas.

2017 m. birželio 19 d. 17:25 delfis:
Gresia tikras siaubas: nuo liepos Vilniuje paskambine i „greitaja“, atsakymo
galite nesulaukti

2017 m. birželio 18 d. 11:45 LRT ir Delfis Živile Kropaite
Pastebi nauja mada: idomius devetus radinius derina su brangesniais drabužiais

ELTA 2016 m. gruodžio 15 d. 14:10
Lietuvoje beveik kas trecia moteris ir kas ketvirtas vyras gyvena skurde

2016 m. gruodžio 1 d. 23:51 delfis
Praverusi namu Naujojoje Vilnioje duris suglumo: daugiavaike šeima gyvena
be vandens ir tualeto


LRT Radijo Laida Ryto garsai 2016 balandžio 18 diena
  „Ypac jauni žmones nori buti madingi, kiekviena sezona isigyti vis nauju
drabužiu, todel ir yra tiek daug padevetu drabužiu.“, – sako O. Bložiene.
 devetu drabužiu ir daiktu pasiula jau gana didele, ji nebeturetu labai plestis,
 turetu keistis struktura, atsirasti vis daugiau kokybiškesniu prekiu“, – pastebi ji.

  Delfis 2016 rugpucio 13 diena
Anykšciu „Humanoje” – grumtynes del senu batu
    Prie dežes daugiau neprileidžia nieko, kol nesusigriebia daug batu. Tik tada, kai
 lieka "apiplyšeliai batai" ir kitiems leidžia apsižiureti”, - redakcijai kalbejo
 parduotuves vidaus tvarka nepatenkinta pirkeja.

2016 m. rugpjucio 27 d. 00:04 delfis
Devetu drabužiu angaras, i kuri pirkejai važiuoja iš visos Lietuvos

  Delfis 2016 m. rugpjucio 25 d. 20:00
 Ispejimas Palangos poilsiautojams: „gamtiniu reikalu“ atlikimas juroje gali smarkiai atsirugti

  Pakaruokliais Lietuva pasižymi irgi- aštunta vieta. Pasaulyje...

2 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Lietuvai BVP teoriškai peržengus 75 proc. ES vidurkio ribą, Komisija siūlo net 24 proc. sumažinti mūsų šaliai skirtą ES paramą
Šventasis Naglis išmetamas iš Seimo viešbučio : nuslėpė turintis butą VILNIUJE?
Esi prieš Barnevernet praktikų taikymą Lietuvoje? – Tai tu už smurtą prieš vaikus
Atvirai konservatoriams TS-LKD partijai ir už ją balsuojantiems (4)
A. Širinskienė. Apie pagarbą ir aroganciją
A. Švarplys. Prievartinis pažiūrų diegimas yra ne tolerancija, o bolševizmas (2)
Visuomenės pakantumas transseksualams: nuo neapykantos iki meilės
Lenkija ir Vengrija blokuoja seksualinių iškrypėlių privilegijų įtraukimą į ES teisės aktus
Žmonių partijos lakštingala kreipėsi į tautą
NSGK pirmininko Vytauto Bako prašoma atsakyti į klausimus, tarp kurių – ir jo tarnystė kitoms valstybėms
S. Dambrauskas. Miškų fronte: Sisteminė kova prieš saugomas teritorijas?
Lietuvos šeimas atstovaujančios organizacijos, priešingai nei jų oponentai, reikalauja, kad Seimas keistų Vaikų teisių įstatymą (2)
Parodomasis susidorojimas su kitaminčiais: Titovui dėl "Ramanausko bylos" uždrausta išvykti iš Lietuvos (1)
Gediminas Merkys. Korupcijos tvaikas virš universitetų nesisklaido, virš valstybės taip pat
Vilniaus mero rinkimai — favoritai aiškūs? (1)
Rolandas Paulauskas. Kas čia daros? Nr. 11
Mitinge su kauke? Taip. Ir būtinai! (1)
Naglis Puteikis: Visiškai palaikau Eglę ir Gintarą Kručinskus (3)
V. Vobolevičius. Šeimų organizacijos turėtų siekti didesnio sutelktumo
Seimo ŽT komitetas susirūpino vaiko interesų ir moters teisių apsauga smurto šeimoje atvejais
Valstybėje bevaldystė (įspūdžiai po Seimo valdybos posėdžio)
Ramūnas Alaunis: Lietuvos mokytojų streikas prieš jų pačių išugdytą monstrą. Ar reikia palaikyti mokytojų streikus? (2)
Mindaugas Puidokas. Kovosime visi kartu (4)
Dovilas Petkus. Ko mes dar nesupratome gindami šeimą? (2)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI