Kaip nereikia kariauti su rusais, arba trumpas jauno kario kursas (4)

Anonimusas
+ 28 - 0
Autorius: Igoris Romanovič
Šaltinis: https://cont.ws/...
7536-02-22 (2018 m.), skaitė 1390
4

Dear Mom! Rytoj mūsų kuopa siunčiama į Camp-Ledge poligoną Šiaurės Karolinoje. Anksčiau ten buvo ruošiami jūrų pėstininkai, apmokomi mūsų pergalingiems karams Irake ir Afganistane, ir dabar jie parengs nugalėti kare su Rusija. Šie rašenz yra visai suįžūlėjo, jie įsikišo į mūsų rinkimus, taip pat paėmė Krit salą iš Jukrein, kaip mums sakė mūsų kapralas Džonsas. Mes pasipraktikuosime, o tada parodysime šitiems alchašams, kas yra JAV jūrų korpusas. Aš parašysiu jums, kai tik atvyksiuį vietą. Jūsų sūnus Kodis.

Dear Mom! Taigi atvykom į vietą. Čia aplink miškas. Tai gerai, nes visi rusai gyvena ir miške, kaip pasakojo mūsų kapralas Džonsas. Miško viduryje yra tikras villadž. Jis anksčiau buvo irakietiškas, bet dabar jį paverstė į rusišką, tik kai kur liko palmės. Bet kapralas Džonsas sakė, kad rusai prie Juodosios jūros taip pat turi palmes, taigi viskas gerai, nes netrukus mes būsime ir ten. Netoli kaimo yra kareivinės, kuriose mes apsigyvenome. Rytoj mums buvo pažadėtas siurprizas, ir aš jums apie tai pasakysiu. Jūsų sūnus Kodis.

Dear Mom! Wow! Pamanyk tik mes turėsime tikrą masuotę! Pasirodo, kad karinio jūrų laivyno departamentas pririnko rusakalbių statistų, kurie vaidins  Rusijos karius ir taikūs gyventojai. Beje, rusiškai "villadž" - tai "dierievnia". Viskas atrodys kaip tikram Holivudo blokbaksterije! Jūsų sūnus dabar bus  Bruce Willis! Ar ne kietai? Yra apie trisdešimt statistų, visi emigrantai. Vairuotojai, statybininkai, pardavėjai, aitišnikai , pora mokytojų, kelios moterys, o viena net su penkiamete maža dukra. Kai kam  šimtas dolerių per dieną - geri pinigai, bet kažkas ėjo tiesiog išėjo iš smalsumo. Rusu vyrus aprengė striukėmis iš vatos, batais ir pilotėmis su žvaigžde, o moteris aprengė plačiais spalvotais sijonais ir apmuturiavo didelėmis skaromis - visi kaip tikroje Rusijoje. Vaikinai ir aš tiesiog sprogo nuo juoko iš tų klounų. Rytoj mes pradedame apmokymus. Būtinai papasakosiu apie savo įspūdžius! Jūsų sūnus Kodis. ***

Dear Mom! Tai buvo tiesiog puiku! Trys  mūsų buriai įsiveržė į šią dierievnią iš trijų pusių kaip uraganas. Mes greitai paguldėme dešimtį statistų su nurašytais neveikiančiais AK snukiais į žemę ,  ir pasiskirstę ėmėmės valymo. Du stovi iš abiejų pusių, aš išmušu duris, greitai įmetu du granatas į namus, nubėgu, o tada vaikinai pro langus į vidu paleidžia serija po apkabą. Moterys - statistai šaukė rusų kalba "gelbėkit"! Viskas dūmuose, skamba rusiška muzika ir smarkiai smirdėjo mėšlu. Viešpatie, kaip šitie rusai gyvena tokiomis sąlygomis? Jie tiesiog kiaulės! Apskritai, mes gerai pasilinksminome. Kapralas Džonsas juokais paleido seriją tuščiais kelioms statistėms virš galvų  - jos išsigando, o mums nuo juoko vos pilvai neplyšo. Jūsų sūnus Kodis.

Dear Mom! Šiandien mes šlifavome antipartizaninio karo taktiką. Vyriškiai - statistai paslėpė, o mes turėjome juos rasti. Kapralas Džonsas pasiūlė puikią idėją, kad nereikėtu gaišti veltui laiko ir nenaršyti mėšlu smirdančių namų. Mes suvarėme visus statistus į daržinę ir per garsiakalbį pranešėme, kad jei "partizanai" - statistai neišeis per tris minutes, tada mes daržinę padegsime. Niekas neišėjo. Tada kapralas Džonsas atvedė mergytę - statistę, paėmė jos meškiuką, nupjovė galvą taktiniu peiliu ir surėkė, kad mergaitė bus sekanti. Man atrodo, Mama, kad Džonsas persistengė.

Mergaitė apsipylė ašaromis - ir tada pasirodė vienas statistas - nupiepęs tipas su akiniais. Jis tylėdamas priėjo prie mūsų kapralo ir trenkė jam į žandikaulį su neveikiančio nurašyto AK buože. Buožė, kaip paaiškėjo, vis dar veikė gana gerai. Gražūs, balti mūsų kapralo dantys blykstelėjo saulėje ir nukrito apie du metrus nuo tos vietos, kur sudribo mūsų kapralas. Mes visi stovėjome kaip žaibo trenkti, mama. Imti ir trenkti ginkluotam dviejų metrų JAV jūrų pėstininkui į veidą galėjo tik laukinis be garbės ir sąžinės. O čia dar ta mergaitė priėjo prie nejautraus kapralo kūno ir porą kartų džiaugsmingai spyrė į jam į šonkaulius. Iš kur jie jų pririnko - Sibiro džiunglėse?

Mūsų kapralo boifrendas sužvigo, griebė savo "Colt" užtaisyta koviniais šaudmenimis ir pradėjo šaudyti į nupiepėlį. Bet nesėkmingai, nes dėl ašarų pradėjo tekėti tušas. Bet užtat iš visų plyšių pradėjo mus pulti statistai su kažkokiu siaubingu riksmu: "Rra!" - ar "Yura!". Aš net nespėjau laiko išgirsti, nes kažkas smarkiai smogė man per šalmą ir aš praradau sąmonę. Kada atsipeikėjau, jau buvo tamsu ir nieko nebuvo šalia. Mėginsiu išsigauti iš šios prakeiktos bazės. Aš parašysiu jums rytoj, o tai mano planšetinis jau mirksi ir kažkas juda krūmuose. Man baisu, mama. Noriu namo, į Kaliforniją. Jūsų sūnus Kodis.

Dear Mom!  Rusakalbių statistų paieška mokymams: kam rengiasi NATO?

Draugas atsargos jefreitorius paskyrė man nariadą į tualetą , ir aš turiu minutę kad parašyčiau tau. Aš tarnauju gerai. Kapralas Džonsas taip pat tvarkoje, jis stovi prie tumbočkos ir šaukia "šmirno!" kada į kareivinės įeina draugas vyresnysis atsargos leitenantas ar draugas atsargos viršila.

Dienotvarkė mums surašyta minutėmis. Tai žolės dažymas, tai takelių šlavimas barzdos skutimo šepetėliais, tai rikiuotės užsiėmimai su dainomis. Aš jau išmokau dainą: "U soldata vychodnoi, pugavicy v riad".

 JAV jūrų pėstininkai rikiuotės metu.

Vienas iš trijų būrių visada apsikasinėja paradinėje aikštėje. Normatyvas - penkios minutės, tranšėja pilnu profiliu, kas neišsitenka į normatyvą eina pūsti Humvee rato be pompos. Bet tai yra vis tiek geriau nei pusti su rankine pompa tanko ratus, kad jis važiuotu minkščiau.

Turiu jums gerų naujienų! Jūrų pėstininkų korpuso vadovybė galiausiai baigia slaptas derybas su statistais ir mes visi busime išleisti mainais į tai, kad statistai niekam nepasakos kaip trisdešimt civilių paėmė į nelaisvę du šimtus jūrų pėstininkų. Jiems dar buvo pažadėta sumokėti, o tai mergaitei dovanos tris pliušinius meškiukus ir penkias lėles Barbes. Ji, beje, susidraugavo su kapralu Džonsu ir dažnai nešioja jam saldainių, kada jis verkia prie savo tumbočkos. Rusai pasirodė esą geri žmonės - mes visi esame gyvi ir sveiki, ačiū jiems už tai.

Taigi greitai pas mane dembelis! Aš jau pradėjau siūtis prie kamufliažo paauksuotus akselbantus ir pabaigiau  daryti dembelio albumą. Netrukus pasimatysime! Jūsų sūnus, pirmojo tarnybos mėnesio duchas Kodis.

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
28   0
Komentarai: 4
4. Datulė 2018-02-24 09:11:38

Liuks, bič, C vitamino pasigamino beskaitant.

4 0
3. Anonimas 2018-02-24 07:59:01

Linksma skaityti. Prisijuokiau. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Rusai užgrūdinti karų. O amerikonai gerai kariaut moka tik filmuose

7 0
2. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-22 21:55:34

JUS VISI MIRSIT...a! a! a! a! a! MIRSIT NUŠVITINTI RADIOAKTYVIU SPINDULIU...
Saldžiunas už karo kurstyma mirs pirmas. Jo žarnas les varnos...
 a!a!a! Gyvieji pavydesit mirusiems... Jus mirsit nuo spindulines ligos...
Tuoj puls putkinas. Jo desantininkai pavogs jusu klozetus... ai!ai!ai!ai!
Ruskyno bombonešis subombarduos tiltus ir lieptus bei užtvankas.
Mokytojai policininkai gydytojai noretumet didesniu atlyginimu? Nieko nebus...
reikia pirkti patranks ir amunicija. O jus galit emigruoti... Apsieisim be jusu...
 Visi bekit iš Lietuvos... Šeimomis... Uždarykit firmas... Išvežkit iranga i saugias
 Valstybes... Užsienieciai net negalvokit investuoti Lietuvoje... putkino bombonešiai
 vis tiek subombarduos... JUS VISI MIRSIT.... negimdykit... kas dar galit darykites
 abortus... Nepasmerkit vaiku kancioms... Kas turit galimybe atsisakykit Lietuvos
pilietybes ir priimkit kitu valstybiu nes busit pasaukti i kariuomene ir mirsit kare.
jums mina nutrauks koja arba snaiperis peršaus dilbi ir chirurgas amputuos ranka...
 Prezidente sake kad baltarusiai tycia susprogdins savo atomine ir nuodys lietuvius..
 Imkit bankuose kreditus. Ju gražinti nereikes... Parduokit viena inksta ar kepenis ir
Džiaukites paskutinemis gyvenimo akimirkomis... Baliavokit... uostykit...
Prezervatyvai? Kam- vistiek mirsit... ir  jusu nešcios moterys mirs...

17 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-22 21:54:58

Karo medicinos tarnyba pataria, kaip išvengti šaukimo į kariuomenę:

Nesinori kotais mirti paliepus Karo ministrui?
Turi kitokių planų savo taikiame gyvenime? Nori sveikai ir ilgai gyventi?
  Gavus šaukimą ir vykstant pas kareivius į visas komisijas reikia pasiruošti:
-- Ant maikės turi būti nupieštas didelis Putino atvaizdas su bet kokiais rusiškais užrašais.
 (Atkreipiu demesį - demonstruoti viešai Putino nuotrauką jokiais Lietuvos įstatymais nėra uždrausta...)
--  Šalikas - Rusijos veliavos spalvuų trikaloras.... Irgi tai kažkodėl Lietuvoje nėra uždrausta.
-- Kuprinėje turi tyliai groti kolonėlė su Gazmanovo įrašais... Geriausia ,,Ja roždion v Sovietckom
Sojūze sdelan ja v SSSR.
-- Švarko atlape - Georgijaus juostelė. (nedraudžiama Lietuvoje...)
-- Telefone skambutis - Rusijos himnas. Arba internacionalas...
-- Laikas nuo laiko išsitraukti fotoaparatą ar telefoną ir filmuoti...
 jei klaus kam - sakyti kad praše Algirdas ir sakė sumokės už nuotraukas...
Tarnybos vieta prašyti paskirti Vilniuje arciau Seimo ir duoti 142 šovinius ir
 kalašnikovą,,,  Papasakoti jog kalašnikovu jau išmokino naudotis mokykloje kai
vasaros atostogų metu važiavai kelis kartus stovyklauti į Rusija.
Išmokti kelis rusiškus žodžius ir juos vartoti atsakinejant
į klausimus. Ju reikšmė nėra svarbi - kareiviai kaip ir jūs rusiškai nemoka...
Nu manau tai padėtu...
Nebeskaitau Užkalnio. Po juo nekomentinu ir nelaikinu kommentarų.
 Nieko nepraradau sutaupiau laiko  jauciuosi geriau. REKOMENDUOJU IR JUMS...

16 0

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI