Fašistinė cenzūra Lietuvoje: dėl išleistos knygos – teisiamųjų suolan (21)

Anonimusas
+ 12 - 2
Autorius: Kibirkštis
Šaltinis: http://kibirkstis.blogspot.lt/...
7536-02-26 (2018 m.), skaitė 971
21

2017-ųjų kovo 8-ąją, lyg norint labai jau savotiškai paminėti Tarptautinę darbo moterų solidarumo dieną, buvo surengta keletas kratų, pradedant publicisto P. Masilionio vadovaujamų leidyklų „Politika“ ir „Mūsų gairės“ patalpomis.

Dėl ko tai įvyko? Štai tų pačių metų vasarį išėjo didžiulę oficiozo isteriją sukėlusios rusų žurnalistės G. Sapožnikovos knygos „Išdavystės kaina“ lietuviškas vertimas. Mat minėtame leidinyje skatinama suabejoti dabar mūsuose priimta ir nekritikuotina 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių versija, už kurios paneigimą savu laiku buvo nuteistas ir A. Paleckis. Prasidėjo dar vienas policinis cirkas, kuris dabar, praėjus kone metams, pereina į aukštesnę pakopą – teismo salę.

Apie tai buvo galima sužinoti vien atsivertus nuo pat ryto „Delfio“ viršutinėse rubrikose besipuikavusį straipsnį su antrašte „Propagandistės Sapožnikovos knygą išleidusiam senoliui gresia teistumas“. Tonas duodamas aiškus – štai kažkoks tai blogiukas išleido baisiai eretišką, tiesiog nedorą knygą ir už tai dabar gausiąs ko nusipelnęs – teisman jį! Taip šneka „laisvoji“ skandinaviško kapitalo „lietuviškoji“ žiniasklaida.

Kaip ne keista, viskas grindžiama LR Baudžiamojo kodekso 170-2 str., kuriuo iš esmės bandoma uždrausti bet kokią atvirą diskusiją Tarybų Sąjungos bei Tarybų Lietuvos istorijos klausimais, juolab suabejoti dabarties „demokratų“ ir „patriotų“ ideologiją grindžiančiais mitais. Tiesa, šio įstatymų prieštaravimas tiek 1992-ųjų LR Konstitucijos 25 str., užtikrinančiam teisę į nuomonę ir josios reiškimą, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10-ojo str. 1-ai daliai.

Betgi mūsų landsbergiečiams tokie dokumentai – nė motais. Užtat, kaip netrukus po minėtųjų kratų teisingai nurodė patsai Masilionis, ir turime „Valstybę ant melo pamatų“. Melo, kurį valdančioji klasė su jai parsidavusiomis politinėmis prostitutėmis, apskritai su visu biurokratiniu aparatu, ruošiasi ginti iki paskutinio. Tačiau, kaip sakoma, melo kojos trumpos ir tiesa, vienaip ar kitaip, visgi nugali.

Kad mūsiškiai policininkai, prokurorai ir dargi teisėjai, be abejo, valdžios ir, būkime tikri, ypač konservatorių nurodymais veikdami, už režimui nepatogios knygos išleidimą taip smarkiai puola net 78-erių metų amžiaus veteraną, rodo jų desperaciją. Fašistinę A. Smetonos Lietuvą primenančiomis akcijomis jie tik parodo, kokie yra apgailėtini. Juolab, kai pačios G. Sapožnikovos knygos, kaip ten bebūtų, nuslėpti nepavyko ir nepavyks – nes ji jau seniausiai išplitusi po interneto platybes.

Tokie yra faktai. Patinka jie kam nors ar ne, bet tiesa lyg yla iš maišo lenda. Ir ji lys. Nes tvirtai besilaikančio P. Masilionio byla, kaip ir prasidedąs niekšiškas jo persekiojimas, sąmoningųjų, pažangiai nusistačiusių ir tikrai, o ne lozungais patriotiškų mūsų visuomenės sluoksnių ne tik neišgąsdins, bet tiktai įkvėps tęsti darbą ir kovą dėl galutinio tiesos laimėjimo.

Kibirkštis

Taip pat skaitykite:

G. Sapožnikova. Išdavystės kaina
P. Masilionis. Valstybė ant melo pamatų 

85% Plius 85% Plus
15% Minus 15% Minus
12   2
Komentarai: 5
5. AnonPatarčiauimas 2018-02-28 12:50:30

Apsilankyti pas psihiatra....

0 0
4. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-26 20:38:27

Sausio Tryliktoji ir palyginimui aukų skaičiai:
--- Breiwikas vienas pats nušove 77 civilius žmones...
--- Nicoje vienas nusikaltelis atsisedes i sunkvežimi
sutraiške 84 civilius žmones...
--- Berlyno centre per itariama teroro išpuoli sunkvežimiui
isirežus i Kaledu muge, žuvo mažiausiai 12 žmoniu, apie
pusšimtis buvo sužeisti (2016m)

Sausio 13-ąją 1991 metais Wikipedijoje rašo, kad
keli šimtai išmokintu žūdyti ir galimai vykdydami TSRS Prezidento
įsakymus ir nurodymus : TSRS Pskovo divizijos desantininkai,
KGB specialiosios paskirties grupė ,,ALFA,, grupė aukštų
sovietinės armijos kariškių, sovietų armijos šarvuočiai ir
tankai šaudydami į minią iš ,,kalašnikovų,, , kulkosvaidžių, pistoletų
 ,,Makarov,, ir ,,TT,, ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.
,,13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo
 ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi,
 traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų.,,
( Dabar Wikipedijoje šiek tiek paredaguota)
  Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per
civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų
agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai
jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo
įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė
yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas
naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuką galėjo pervažiuoti taikius
žmones yra provokacija prieš Lietuvą ir TSRS agresijos neigimas.
Kiekvienam kaščiūnui  yra aišku kokių įstatymų turėjo laikytis ir kieno
nurodymus vykdyti TSRS karininkai ir kareiviai Vilniuje Sausio 13-ąją.
 Visi TSRS karininkai pulkininkai ir generolai privalėjo laikytis Lietuvos
Respubikos Aukščiausiojo  Sovieto nutarimo dėl TSRS konstitucijos
galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimo kuris įsigaliojo
nedelsiant nuo priėmimo momento 1990 metais kovo 11 dieną.
  Man šiandien keista žiūrėti į JK kažkokias derybas keistus referendumus.
Nu priėmei parlamente nutarimą, kad išstoji iš ES ir baigtas kriukis...
Kam ten dar gilintis į kažkokias sutartis ekonominius ryšius... Neverta gi.
Bukučiai tie britai ane?
  Grįžtam į mūsų dienas. Norvegija. Sala. Daug civilių stovykloje. Breivikas.
Ginkluotas. Vienui vienas. --- Breiwikas vienas pats nušauna 77 civilius žmones...
 
Suprantat koks tas NESUDERINTAS klausimas?
  Juk jei teigsi, kad TSRS karininkai žude netyčiškai - taip
neigsi TSRS agresiją. Tai jau BK straipsnis...
  O jei pasakysi kad jie šaudė ir traiškė civilius vaikus moteris
ir senolius specialiai ir tyčia - aukų skaičius mažokas...
Jums taip neatrodo?
Ukraina neatiduoda Lietuvai įtariamųjų Sausio 13 byloje buvusių
TSRS karininkų. Kodėl? Jie juk Lietuvos draugai.
Kur buvo ką veikė draugė Dalia Grybauskaitė Sausio 13 kitoje barikadų
pusėje?
  O kuriai pusei Sausio-13 aukos buvo naudingos? Sovietų komuniagoms Maskvoje
ar Lietuvos Sąjūdžio vadams?
   Įdomu kodėl teismas neteisia TSRS Prezidento Gorbačiovo? Negi KGB grupė ALFA
galėjo skraidyti po TSRS be Gorbačiovo nurodymo?

5 1
3. afiget 2018-02-26 20:33:27

net ldiena nereaguoja i respublikos saraseli. Afiget. Kazko durniu laivo kapitonas labai aktyvus pasidare....Jokios reakcijos niekur, isvada viena - pakabinti ir skausminga reakcija pas visus be isimties.

0 1
2. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-26 19:04:32

Savi šaudė į savus? SOP ,,Aitvaras,, Afganistane.
 
 Paskaičiau straipsnį. Ir kai mintys susigulėjo noriu papasakoti
jums kas gi ten parašyta. Nuorodos ir skrynai bus padėti apačioje.
 Vadinasi:- Spec. pajėgų karys: nukenksmintų priešų skaičius,
manau, nustebintų Lietuvą. Parašytas 2015 m. lapkričio 27 d. Delfyje
  Labai nustebino citata. Paskaitykit patys:
,,1992-iais Lietuvius kovos su terorizmu mokė geriausi prancūzų
instruktoriai. Čia mūsų pareigūnai įgijo organizacinės patirties
(kovinės jau buvo įgiję AT gynybos metu per Sausio įvykius ir
sovietinį pučą).,,
  Kiek man buvo pasakojama, tai per Sausio 13 įvykius taikūs
lietuviai taikiai be ginklų apgynė TV bokštą, Spaudos Rūmus, Seimą.
 O štai mums SOP vadas pasakoja apie kovinę patirtį įgytą per Sausio
įvykius 1991 metais. Tai šaudė į savus? Juk žuvusieji nuo kulkų buvo
civiliai lietuviai ir tik vienas sovietų karinininkas iš ,,Alfa,, grupės
į nugarą. Kovinė patirtis tai kai šaudoma koviniais šoviniais ne
šaudykloje. Įdomi tema. Tie karininkai moka gražiai papasakoti, tik
reikia įdėmiai klausytis. Jie kaip ketverių metų vaikai. Kalbėti jau moka
o kada nustoti proto nėra. Tikiuosi žurnalistai ir prokūrorai paklausinės
SOP vadus ir sužinos daugiau apie kovinę patirtį įgyta per Sausio įvykius.
 
Dabar Afganistanas. Citata:
   ,,Kaip pavyzdį kariai papasakojo apie
pasalą, kuri teroristams baigėsi labai liūdnai. Jie užpuolė lietuvius
ir greitai atsitraukė. O tuo metu čia skraidė nepilotuojami lėktuvai.
 Dronai užfiksavo, į kurį kaimą pasitraukė užpuolikai. „Aitvaras“
nurodytą kaimą apsupo, prasidėjo mūšis. Į pagalbą atskrido aviacija.
Visa maištininkų grupė (6 ar 7 žmonės) buvo sunaikinta. Kariai surinko
nukautųjų telefonus ir perdavė juos žvalgybiniam centrui. Išanalizavus
telefonų duomenis paaiškėjo, kad teroristai turi ryšių su aukščiausiais
 oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka,,
  Tai buvo SOP vado citata. Reikalingas paaiškinimas ką jis čia papasakojo?
Ar supratote patys? Kaip stebėtojas iš šono nepalaikydamas nė vienos pusės.
    Įvyksta konfliktas tarp dviejų ginkluotų grupuočių  per kurį nėra
žuvusiųjų ar sužeistųjų- faktas. Stipresnė grupuotė pradeda persekioti
kitą ginkluotą grupę, kuri pasislepia taikiame kaime kuriame pilna vaikų
nėščių moterų ir senolių. Pirma grupė išsikviečia aviaciją ir lėktuvai
subombarduoja taikų kaimą bombomis apšaudo valdomomis raketomis šaudo
paprastomis raketomis oras- žemė ir stambaus kalibro kulkosvaidžiais.
Galimai yra civilių aukų, bet apie tai SOP vadas mums nepasakoja.
Nukaunami ginkluotos grupės nariai ir išanalizavus telefonų duomenis
pasirodo, kad ta grupė pavaldi ir vykdo Afganistano Prezidento ir
Afganistano premjero Įsakymus ir nurodymus. Tai yra- ,,Aitvaras,, kurio
misija Afganistane padėti Afganistano vyriausybei nužudo pavaldžius
Afganistano vyriausybei partizanus. Ką kitą gali reikšti citata:- ,,turi
ryšių su aukščiausiais oficialiais Afganistano vadovais arba jų aplinka,,
Tai tada tegul ,,Aitvaras,, nuvažiuoja į Kabulą ir sunaikina Afganistano
oficialius vadovus Prezidentą Premjerą  ir visus ministrus. Logiška ane?
 Kaip ir viskas. Šaudė ,,Aitvaras,, į savus Afganistane?
  Kodėl vadinami ,,maištininkais,, ir ,,teroristais,, kariai kurie turi
ryšių su Afganistano vadovais?
 

1 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-02-26 19:03:16

Sausio Tryliktoji palyginimui skaiciuose::
--- Breiwikas vienas pats nušove 77 civilius žmones...
--- Nicoje vienas nusikaltelis atsisedes i sunkvežimi
sutraiške 84 civilius žmones...
--- Berlyno centre per itariama teroro išpuoli sunkvežimiui
isirežus i Kaledu muge, žuvo mažiausiai 12 žmoniu, apie
pusšimtis buvo sužeisti (2016m)

Sausio 13-ąją 1991 metais Wikipedijoje rašo, kad
keli šimtai išmokintu žūdyti ir galimai vykdydami TSRS Prezidento
įsakymus ir nurodymus : TSRS Pskovo divizijos desantininkai,
KGB specialiosios paskirties grupė ,,ALFA,, grupė aukštų
sovietinės armijos kariškių, sovietų armijos šarvuočiai ir
tankai šaudydami į minią iš ,,kalašnikovų,, , kulkosvaidžių, pistoletų
 ,,Makarov,, ir ,,TT,, ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.
,,13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo
 ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi,
 traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų.,,
( Dabar Wikipedijoje šiek tiek paredaguota)
  Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per
civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų
agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai
jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo
įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė
yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas
naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuką galėjo pervažiuoti taikius
žmones yra provokacija prieš Lietuvą ir TSRS agresijos neigimas.
Kiekvienam kaščiūnui  yra aišku kokių įstatymų turėjo laikytis ir kieno
nurodymus vykdyti TSRS karininkai ir kareiviai Vilniuje Sausio 13-ąją.
 Visi TSRS karininkai pulkininkai ir generolai privalėjo laikytis Lietuvos
Respubikos Aukščiausiojo  Sovieto nutarimo dėl TSRS konstitucijos
galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimo kuris įsigaliojo
nedelsiant nuo priėmimo momento 1990 metais kovo 11 dieną.
  Man šiandien keista žiūrėti į JK kažkokias derybas keistus referendumus.
Nu priėmei parlamente nutarimą, kad išstoji iš ES ir baigtas kriukis...
Kam ten dar gilintis į kažkokias sutartis ekonominius ryšius... Neverta gi.
Bukučiai tie britai ane?
  Grįžtam į mūsų dienas. Norvegija. Sala. Daug civilių stovykloje. Breivikas.
Ginkluotas. Vienui vienas. --- Breiwikas vienas pats nušauna 77 civilius žmones...
 
Suprantat koks tas NESUDERINTAS klausimas?
  Juk jei teigsi, kad TSRS karininkai žude netyčiškai - taip
neigsi TSRS agresiją. Tai jau BK straipsnis...
  O jei pasakysi kad jie šaudė ir traiškė civilius vaikus moteris
ir senolius specialiai ir tyčia - aukų skaičius mažokas...
Jums taip neatrodo?
  Toks Simonas Kroydonas pas save Facebūke remdamasis karininkų pasakojimais
teigia jog savi šaudė į savus. Bet Simoną  pažįstantys pasakoja jog Simonas pabėgo
į Ukrainą. O Ukraina neatiduoda Lietuvai įtariamųjų Sausio 13 byloje buvusių
TSRS karininkų. Neatiduos ir Simono.
  Vėlgi. Bandyti gilintis ir aiškintis kuriai pusei S13 aukos buvo naudingos o kuriai
neverta. Aukos buvo naudingos Gorbačiovui ir TSRS komunistų partijai. Juk taip?
Gal manote kitaip?
   Įdomu kodėl teismas neteisia TSRS Prezidento Gorbačiovo? Negi KGB grupė ALFA
galėjo skraidyti po TSRS be Gorbačiovo nurodymo?

0 0

Siųsti komentarąEvaldas Balčiūnas. Kiek žydų ašarų yra giroje kurią geriame?
Alvydas Veberis. Žalioji valdžios ir teisingumo mafija
Seimas paskelbė dviejų dienų referendumą, su dviejų savaičių pertrauka, dėl dvigubos pilietybės įteisinimo (1)
Lietuva neturi ko pasiūlyti pasauliui, išskyrus nepriklausomybės imitaciją
Kvietimas į mitingą prieš cenzūrą LRT: SUGRIAUKIME PROPAGANDOS SISTEMĄ!
Dovilas Petkus. Raudonasis Linas vis dar sėdi kabinete
Kremliaus ruporas surengė dar vieną hibridinę ataką prieš Lietuvą
Artėjant Timati gastrolėms konservatoriai intensyvina savo mėgiamo atlikėjo reklaminę kampaniją
„Bado akcijos“ metinėms
Žurnalistai prieš visuomenę (3)
Atitrūkimas nuo realybės: Lietuva aukoja branduolinį saugumą dėl politikos
Latvijos verslininkas pateikė 30 milijonų eurų vertės ieškinį prieš Lietuvą Paryžiaus arbitražui
Rusofobija Lietuvoje ― išimtis ar taisyklė?
L. Linkevičius toliau ragina panaikinti Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą
Kuo pasitikėti — reitingais ar širdimi?
Lietuviški kačiukai ir šuniukai kartu su kibinais keliaus į Japoniją
Šimtai sunkvežimių už 70 milijonų eurų padės dar labiau atgrasyti Rusiją (5)
Kaimynų kerštas Lietuvai: Lietuva vėl išsidūrė su SGD terminalu
Kiaulės ausys ant neveikiančios sinagogos durų - nusikaltimas, o patyčios iš šventinių mišių - legalus reklamos būdas (1)
Prekybcentrių („Maxima“, „Norfa“, „Iki“, „Rimi“) vergai valdžios nejaudina (2)
Atsakymas į klausimą: "Bliamba, žmonės, na kada Jūs pradėsit patys galvoti?" (2)
Liudvikas Jakimavičius. Tokios protkrušystės gal galėtume tikėtis Mozambike ar Šiaurės Korėjoj (2)
Dėl naujienų portalo DELFI tendencingo manipuliavimo viešąja nuomone ir […] Arvydo Juozaičio teisių pažeidimo (1)
Vėl šventė skurstantiems: „Lidl“ parduotuvėje p-rezidentė D. Grybauskaitė davė startą šimtmečio „Maisto banko“ akcijai (6)

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI