Į pagalbą Subotinui

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-03-09 20:27:02, skaitė 1237, komentavo 12

Į pagalbą Subotinui

Pagal BK 170 str. "Viešas pritarimas SSRS nusikaltimams" nuteistas Jurijus Subotinas už žodžius:

- „Ačiū Stalinui, Sniečkui ir Tarybų valdžiai..."

Subotino teisme 2017 spalį:

- „Dėkojant Stalinui, vienam iš didžiausių nusikaltėlių žmonijos istorijoje, provokuojamai pritariama SSRS įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ir prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams.“, – rašoma byloje pateiktoje išvadoje.

Kadangi teismas kuris bandė nuteisti Subotiną veltui neaušins burnos, tai to teismo noriu paklausti: - Koks teismas kada už kokius nusikaltimus nubaudė Staliną? Ar bent apkaltino.

Juk teisingumą vykdo teismai. O jeigu Stalinas nėra nuteistas? Ką gi tai galėtų reikšti? Kai nėra kaltinamojo teismo nuosprendžio.

Dėl TSRS vykdytos agresijos genocido ir kitų nusikaltimų žmoniškumui prieš Lietuvos Respubliką (kažkodėl vadinamos SSRS) klausimas tas pats. Koks teismas kada už ką nubaudė TSRS? Jeigu nėra įsiteisėjiusio teismo spręndimo?

Ką tai galėtų reikšti? Juk kaltas ar nekaltas pasako teismas tik teismas ir vien tik teismas.

Kokius nusikaltimus padarė nacistinė Vokietija Lietuvos Respublikai? Koks teismas kada tai nustatė? Kokios kompensacijos pareikalautos sumokėti Lietuvos Respublikai? (Niurnbergo tribunolas nesiskaito. Juk kalbame apie Lietuvos Respubliką) Juk norint neigti nacistinės Vokietijos nusikaltimus Lietuvos Respublikai ar juos menkinti - juos reikia žinoti. Jie turi būti nustatyti ir išvardinti. Kaip ir TSRS nusikaltimai Lietuvos Respublikai.

BK 170 straipsnis.  
Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas

1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams,  juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

---
p.s.- Jeigu žmogelis iš vienos pusės mato skleidžiamą propagandą o iš kitos tiesą- jam yra išplautos smegenys. O jei žmogelis mato propagandą iš abiejų pusių - jis ŠAUNUOLIS. Jis - žmogus.

Dabar be putų ir seilių drabstymosi prašau atsakyti. O  gal žinote jūs? Tada prašau parašyti ir paaiškinti komentaruose apačioje.