IR ŠIE dar MOKO MUS LAISVĖS ir DEMOKRATIJOS?! ŽMONĖS, ATSIKVOŠĖKIT!

Autorius: Liudmila Petkevičiūtė Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2018-03-13 20:45:22, skaitė 1233, komentavo 3

IR ŠIE dar MOKO MUS LAISVĖS ir DEMOKRATIJOS?! ŽMONĖS, ATSIKVOŠĖKIT!

Iš Afrikos vergovėn į Ameriką buvo išgabenta keliasdešimt milijonų žmonių, iš kurių tik keliolika milijonų pasiekė paskirties vietą. Šio "verslo" varytojai išžudė milijonus, ir po šiai dienai garbstomi kaip "pirmyneiviai", "atradėjai" ir "civilizacijos" nešėjai.

Žmones gaudė, rakino grandinėmis ir sukrovę laivuose kaip malkas gabeno "protuoliai" ir "mokėtojai gyventi" iš Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Portugalijos, Ispanijos, JAV - vis tų šalių, kurios esą didžiai civilizuotos.

Ir jie dar mus laisvės, lygybės, brolybės ir net KULTŪROS mokys!

Žmonės, nebūkim žiopliai.

Pasiūrėkite atidžiau į žemėlapį - "Vergų gabenimo iš Afrikos į Šiaurės ir Pietų Amerikas per dvi minutes". ĮDOMIAUSI - tie judantys taškučiai. Tai vergus gabenę laivai. Sustabdžius filmuką ir atsistojus rodykle ant bet kurio iš jų, pasirodo kiekvieno vergus gabenusio laivo duomenys. Galima pasidomėti, kas kiek ir ko gabeno. Sakau - stulbina "civilizuotųjų" šalių niekšybės ir veidmainystė!..

TIEMS, KAS drįsta teigti, kad JAV dar nebuvo, kai vergovė Amerikoj jau buvo (CHA! ir iš kur tokie "įsitikinimai"?! ar tik ne iš tamsumu pagarsėjusios lietuvių "žiniadrabstos"?). TAIGI TIEMS naivuoliams SAKAU:

JAV gyvuoja nuo 1776, ir LABAI AKTYVIAI gabenosi vergus! Vergija JAV teisiškai tebuvo panaikinta TIK 1865 (!!!). Bet netrukus susigriebta ir 1876 paskelbti vadinami "segregaciniai" įstatymai, pagal kuriuos juodaodžiai atskiriami nuo baltųjų ir skelbiami prastesniąja rase ir žemesniuoju sluoksniu.

Tie RĖKSMINGO, ATVIRO, teisiškai įteisinto RASIZMO įstatymai JAV galiojo iki 1965 (!!!) ir įteisino juodaodžių niekinimą (segragaciją) visose viešose vietose.

Su juodaodžiais dar ilgai elgtasi kaip su nelygiais: jie buvo visuotiškai niekinami ir BŪTINAI gaudavo prastesnes paslaugas, nei baltieji. Dėl šių įstatymų juodaodžių amerikiečių gyvenime iškilo galybė ekonominių, švietimo bei socialinių bėdų, kurios JAV ligi šiolei "atsirūgsta".

Vieni iš ryškiausių ATVIRAI, ničnieko į vatą nevyniojant RASISTINIŲ, arba jų "teisine" kalba pagražintai vadinamų "segregacinių", kitaip Džimo Krau, įstatymo pavyzdžių yra:

~ draudimas negrams būti šalia baltųjų valstybinėse mokyklose, viešose vietose ir viešajame transporte;
~ atskiri tualetai ir restoranai baltiesiems ir juodaodžiams,
~ atskiri daliniai JAV kariuomenėje ir panašiai.

IR ŠIE, hm, nežinau nė kaip pavadinti tokius veidmainius (turiu omeny tiek JAV "viršūnėles", tiek "šakneles"), dar MOKO MUS LAISVĖS ir DEMOKRATIJOS?!!!

ŽMONĖS, ATSIKVOŠĖKIT! Ir daugiau lavinkitės, nes su tokiu tamsumu ir paprasčiausių dalykų NEŽINOJIMU jums bet kas gali visokiausių makaronų prikabinti...

O IR KABINA - BAČKOMIS, KATILAIS IR PUODAIS!..