Karo prievolės įstatymas nedraudžia palikti vienų vaikų jaunesnių nei šeši metai

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-04-01 23:20:00, skaitė 616, komentavo 1

Karo prievolės įstatymas nedraudžia palikti vienų vaikų jaunesnių nei šeši metai

Atėjo toks laikas, kai tenka paskaityti pasakų Anūkei. Beskaitant tenka gilintis į esmę ir kyla klausimų...

Vištytė ir Gaidelis
„...kai tik metė Gaidelis riešutų kiekelę, išmušė Vištytei akelę.
(...) kai tik metė Gaidelis kekelę, išmušė vištytei ir kitą akelę.
(...) Dabar Vištytė parbėgo rėkdama namo.“

KLAUSIMAS - Kaip akla višta parbėgo namo? Kaip ji rado kelią iš miško? PSD. Ar sumokėjo pacientė Vištelė PSD? Kas mokės invalidumą ir už gydymą?

Smurtaujančio gaidelio temą atidėsim kitam kartui. Nors juo jau turėtų susidomėti policininkai.

Šiandien Šakalienė su Žiobiene greit sutvarkytų smurtaujantį vyrą. Tiesa, O Gaidelis Vištytei kas? Vyras? Brolis? Tėvas? Tai svarbus klausimas. Gal kaimynas?

Vilkas ir Ožiukai
„Išeidama ganytis, ožkelė palieka vaikelius namie, liepia jiems duris gerai užsidaryti ir nieko neįsileisti.“

KLAUSIMAS - Kas ožiukų tėvas? Kur ožiukų tėvas? Alimentai? Auklė?

Temą apie mamą paliekančią vaikus be priežiūros panagrinesim kitą kartą. Bet vaikų teisių apsaugos tetulytės jau turėtų vykti į ožkelės trobelę.

Šiandien Lietuvoje jau draudžiama palikti vienus vaikus kuriems mažiau nei šeši metai. Bet Karo ministrui jaunesnių nei šeši metai vaikų tėvą nedraudžia imti į kariuomenę ir į apmokymus. Kažkokie keistoki įstatymai. Karo prievolės įstatyme automatiškai turėjo būti apribojimai Karo ministrui lįsti prie šeimų turinčių jaunesnių nei 6 metai vaikų. Tiksliau jei turi nors vieną vaiką kuriam dar nėra šešių. VIENĄ... Juk mama lieka viena su vaiku namuose. Gal reikia nueiti į parduotuvę o vaikui temperatūra. Galų gale į tualetą užsidaryti.

Karo prievolės įstatymas
9 straipsnis. Būtinosios karo ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atidėjimas
- ...žmonos nėštumo laikotarpiu ir iki vaikui sukaks 3 metai;

Ką mano apie tai Žiobienė ir Šakalienė? Nereikėtų Karo Prievolės įstatyme skubiai padaryti pataisas dėl prievolininkų auginančių vaikus jaunesnius nei šeši metai? Seimo Sesija tuoj prasidės.

Dabar jums ištraukos iš 1996m. „Gražiausios lietuvių pasakos“

GRAŽIAUSIOS PASAKOS - (Necenzūrinis žodis)

- Kad tu taip padarei, reiktų tave nužūdyti.
- eik šen su manim, aš tave gerai pamylėsiu.
- še tau šitą vyną- vienu mauku išgerk
- Dabar še tau puskibirį vyno- išgerk.
- Dabar še tau kibirą vyno- išgerk
- ir drožė su ranka jam per veidą.
- Užpykes karaliūnas kaip davė atgal, tai vežėjo galva, nutrūkusi nuo pecių, nulėkė už kelių varsnų.
- kodėl tu jį užmušei?
- Aš nenorėjau užmušti, aš jam tik skolą atidaviau
- Norejo jį užmušti, bet paskui pagalvojo, jog negerai bus.
- Tuoj išjojo prieš juos visi dvylika brolių, bet karaliūnas kaip apsisuko, tai vienu užsimojimu visiems dvylikai galvas nukirto.
- tu tą merginą turi pavogti, kitaip jos negausi.
- o velnias atlėkes išplėšė man akis
- Jeigu šių dviejų dalykų neišpildysi, aš tave gyvą sudraskysiu.
- ir tol kurtai ją draskė, kol visai sudraskė

Štai tokios pasakos. Tai kokie vaikai gali užaugti klausydami prieš miegą tokių pasakų? Kas jiems gali sapnuotis? Kaip jie elgsis ir elgiasi užaugę? Kodėl vaikai smurtauja ir žiaurūs?