LDiena.lt - Komentaras apie pagonybę, Jorės šventę ir etnokultūrinį opiumo liaudžiai kioską

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: https://www.youtube.com/watch?... 2018-04-30 18:46:11, skaitė 1038, komentavo 11

LDiena.lt - Komentaras apie pagonybę, Jorės šventę ir etnokultūrinį opiumo liaudžiai kioską

Įžangai apie žydkrikščių dviveidišką tikėjimą sielos nemirtingumu ir kapitalizmuso bei žydkrikščionybės simbiozės apsireiškimą kapinėse.

Įspūdžiai po Jorės šventės:

- Jorės šventę ir jos paliktus dvejopus jausmus;
- apie pagonis - kas jie yra;
- apie tai kuo remiasi dabartinių neopagonių - Romuvos religijos atkūrimas;
- apie tai kaip etnografinė rekonstrukcija iškraipo tikėjimą;
- iš kur atsirado žodis "baltai";
- kodėl pavadinimas "Senasis baltų tikėjimas" yra ne tik absurdiškas, bet ir pasityčiojimas iš mūsų protėvių;
- apie neopagonių norą užsidėti sau aprobuotą ir sertifikuotą etiketę, kad tapti „pripažinta tradicine religine bendruomene“;
- ar bus atidarytas etnokultūrinio opiumo liaudžiai kioskas?
- 20:20 kokią tikėjimo doktriną siūlo Romuvos neopagonių vedliai?
- „šventumas“ ir „darna“ - labai gražūs žodžiai, tačiau kokia jų prasmė ir turinys romuvietiškoje neopagonybėje?
- apie tai, kuo GYVAS tikėjimas skiriasi nuo etnokultūrinio TEATRO;
- klausimas J. Vaiškūnui: Ar Dievas YRA, ar "dievas - tai socialinis konstruktas"?
- 31:10 sektų požymiai, kurie tinka neopagonims-romuviečiams;
- 45:22 apie bobinčių vedantį Romuvos neopagonis į sektantizmą;
ir padėka už jūsų paramą LDienai.

Iš Jorės šventės:

Žemynos stabas, apkabinėtas „škaplieriais“


https://www.youtube.com/watch?v=RckR6...

Neopagonių-romuvių ratas


https://www.youtube.com/watch?v=GVVVt...

Perkūno stovyla "Perkūno šventykloje"


https://www.youtube.com/watch?v=Vsq32...

Papildomai apsišviesti:

Klausimas I. Trinkūnienei: „Kokias vertybes puoselėja Romuva?“

https://youtu.be/OPARc6nMgxk?t=13m5s

„Nedalia“ - virtualios romuviečių tarpusavio skerdynės


https://youtu.be/Sn5oXI9XeKE