Nuo 2004 m. praėjo 14 m. ir šiandien mes jau mokame bijoti kur kas labiau nei tada

Anonimusas
+ 11 - 0
Autorius: Lidžita Kolosauskaitė
Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/2018/05/02/lidzita-kolosauskaite-n...
7536-05-02 (2018 m.), skaitė 346
17

Kai vyko Pakso apkaltos skandalas, buvau pakankamai jauna ir naivi tai laikyti tikra “konstitucine krize“ ir, aišku, pasisakyti už tai, kad jis turėtų būti pašalintas iš pareigų. Tuo metu Prezidento privatūs pokalbiai bei susirašinėjimai sukėlė neregėtą visuomenės reakciją, kai prie Prezidentūros masiškai rinkosi protestuoti moksleiviai, studentai ir pan.

Tačiau jau prieš kokius metus aš pasakiau, kad anoji krizė lyginant su šiuo metu esančia krize buvo visiškas niekas. Ir kad šiandien net teoriškai neįmanoma tokia situacija, kad tiek žmonių rinktųsi protestuoti prieš Prezidentę. Tik pamanykit – turime vos ne analogišką situaciją.

Realiai blogesnę situaciją. Prezidentės laiškai (o mes galime laikyti, kad tai buvo jos laiškai, nes ji to nepaneigė) patvirtina tokį įdomų faktą, kurį aš jau senokai buvau pastebėjusi – TS-LKD, LS ir Prezidentė realiai yra viena grupuotė, pritaikyta skirtingoms rinkėjų preferencijoms. Prezidentė, prisidengdama savo tariamu “nepartiškumu“ ir “kova su oligarchais“, de facto priklausė net dviems partijoms ir perdavinėjo “linkėjimų“ vienam didžiausių Lietuvos oligarchų. O reakcija?Jokios reakcijos.

Lietuvos protas ir sąžinė Nr. 1 situaciją apibūdino maždaug taip (ne pažodžiui): “Jei tai legit, tai crazy stupid“. Taip, taip, čia tas pats žmogus, kuris laisvės sosyskomis ir konservatoriškais mitingais kovoja už tvarką Lietuvoje. Tas pats. Ką apie situaciją pasakė pati Prezidentė arba jos kanceliarija? Ne pažodžiui – “negalima komentuoti, nes vyksta ikiteisminis tyrimas“. Koks bliamba ikiteisminis tyrimas?! Dėl Prezidentės? Dėl jos laiškų?

Neabejoju, kad tokio ikiteisminio tyrimo nėra, nes… Konstitucija nenumato galimybės iškelti baudžiamąją bylą pareigas einančiam Prezidentui. Aišku, kad tas tyrimas ir minėti laiškai niekaip tiesiogiai nesusiję. O net jei ir būtų – kas yra svarbiau – pateikti tautai paaiškinimą dėl visiškai neadekvačios situacijos, kuri leidžia įtarti dviejų partijų ir Prezidentės politines manipuliacijas rinkėjų pasitikėjimu, ar… kažkaip ten hipotetiškai nepakenkti ikiteisminiam tyrimui?

Prezidentės kanceliarijos atsakymas, ypač įvertinant, kad laiškai siųsti iš oficialaus Prezidentūros serverio, yra neatlaikantis jokios kritikos. Ir normaliai laisvės sosiskos jau turėtų būti kepamos Prezidentūros kieme. Bet ką mes matome? Kelias bangeles ir tylą.
Nuo 2004 m. praėjo 14 m. ir šiandien mes jau mokame bijoti kur kas labiau nei tada.


11   0
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 17

17. Laurynui komuna 1 0
2018-05-04 13:03:10

Kiti pasauliai, planetos, izoliuotos rusys...tau cia, matyt, vyriausiasis vsk rabinas prisnekejo. Nesuradai tu rysio su dievu ir nesurasi, nes murkdaisi suokalbiu teorikos ir ezoteriniame mesle. Per tūkstančius metų tokie kaip jus, dievo ieskotojai, o is tikro banalus individualistai-melancholikai, neišaiškino nė vieno gamtos reiškinio, neišsprendė nė vienos problemos. Tokie kaip jus, nuolat kišasi į mokslus, į tą iš tiesų ne savo sritį, „tikrindami“, kritikuodami ir pritempdami iki savo vaizdiniu, jų išvadas, kritikuodama jų pasiekimus. As su tamsta nesiruosiu gincytis. Tai varginantis dalykas. Aiskinti tiesas zmogui, kurio smegenis pazeide romantinis-dvasinis pelesis, bergzdzias reikalas. Tik paskysiu, kad tokiu naivuoliu uždavinys buvo ir tebėra ne vystyti pažinimą, bet išlaikyti žmonių sąmonėje prieš tūkstančius metų susidariusius naivius vaizdinius apie pasaulį, gamtą ir žmogų, visokiais būdais siekiant, kad žmonės kuo mažiau „ragautų vaisiaus nuo pažinimo medžio.

16. Laurynas 0 0
2018-05-04 15:51:55

Tavo "pažinimo medis" - tai Mordechujaus ir jo draugo Engelso haliucinogeninis grybas :DDD Kurį jūs - beviltiški zombiai ir dogmatikai paskelbėte "visagaliu, nes neklystantis, mokymu", nors pats, vienu komentaru žemiau logiškai išmąstei, kad žmogaus pažinimas negali būti objejktyvus ir visaapimantis, todėl negali būti ir "visagalis, nes neklystantis".

Paskaičiuok debile, kiek tau reikės pridėtinio laiko, kol suvoksi, savo stabo Mordechujaus "neklystamumo" dogmos absurdiškumą :DDD

15. Laurynas 0 0
2018-05-04 15:55:06

Beje, sveikinu, tave lochą - vienintelės gyvenamos planetos visaje VIsatoje atstovą :DDD

Kuo tu debile, skiriesi nuo žydkrikščių žynių, tvirtinančių, kad homo sapiensų veislė - vienintelė visoje Visatoje, turinti sąmonę :DDD

Durniai, per 200 metų, taip ir nesupratę "pirminio mordechujizmo klausimo" - "kas yra pirmiau: dvasia ar materija?" podjobkės :DDD

14. Komuna suradusiam dieva Laurynui 1 0
2018-05-04 10:17:21

Gamtos produktai nėra nei tobuli, nei netobuli, bet tokie, kokie susidaro, esant atitinkamoms objektyvioms materijos judėjimo sąlygoms. Greta būtinų reiškinių gamtoje, žinoma, būna ir atsitiktinių. Atsitiktinumas papildo būtinumą, bet atsitiktiniai reiškiniai taip pat turi savo priežastį, kurioje irgi atsiskleidžia tam tikri dėsningumai. Panašus reikalas ir su tobulumo sąvoka. Mes vėl esame linkę viską matuoti tobulumo matu: vieni daiktai mums atrodo netobuli, kiti truputį, o dar kiti – labai tobuli. Bet juk tai mūsų subjektyvus požiūris, kuris giliai įsišaknijo religinėje pasaulėžiūroje, klaidindamas protavimą. Tokie kip jus nuolat vartoja posakius: „Iš nieko niekas neatsiranda“, „Ko neturi, kitam neduosi“. Atseit, tobulesnė būtybė negali kilti iš mažiau tobulos būtybės, nes aukštesnė būtybė turinti kažką daugiau už žemesniąją. Kadangi gamtoje yra įvairaus tobulumo būtybių, tai ši tobulumo gradacija įrodanti dievo buvimą. Šitokiame samprotavime gamtos reiškiniai nudažomi mūsų subjektyvizmu, sužmoginami. Žmogiškas požiūris tinka, kalbant tik apie žmogų ir jo veiksmus, bet filosofuojant apie gamtą ir jos reiškinius, juo labiau apie Visatą, reikia „nusiimti žmogiškus akinius“, nes, žiūrėdamas pro juos, pridarysi klaidingų išvadų. Mes neturime teisės įvairias materijos formas vertinti subjektyviu tobulumo kriterijumi. Gamtos produktai nėra nei tobuli, nei netobuli, bet tokie, kokie susidaro, esant atitinkamoms objektyvioms materijos judėjimo sąlygoms. Absoliutinio tobulumo nėra ir negali būti nei gamtoje, nei visuomenėje. Tobulumas ar netobulumas, jeigu vartosime tuos žodžius, yra materijos vystymosi padariniai. Kiekvienas daiktas, kiekviena būtybė yra savaip tobula, nes ji turi jos būčiai būdingas savybes, apsprendžiamas objektyvių sąlygų, ir savaip netobula, nes kiekvienas reiškinys, daiktas vystosi toliau. Jus ir i jus panasus, labai mėgsta jodinėti pasaulio tvarkos arkliuku: pasaulio tvarka tvirtai įrodanti, kad yra dievas – „pirmoji“ tvarkos priežastis. Tikintieji tuo arkliuku tariamai prijoję dievą, ne tik neišsprendžia „tvarkos“ problemos, bet palieka kaip buvę pačioje jos pradžioje. Mat, jei, pasak jų, tvarka ar dėsningumas negali būti amžinas arba egzistuoti savaime, tai tą patį reikia pasakyti ir apie dievą. Juk dievas esąs tobuliausia, atseit, tvarkingiausia būtybė. Tačiau dievas, jų pačių teigimu, esąs nesukurtas, amžinas. Vadinasi, vis dėlto tvarka gali būti nesukurta, amžina! Tuo būdu, ką jie vieną kartą neigia, tą bematant jau teigia. Belieka paklausti: jei tvarka ir dėsningumai negali būti amžini, jei juos būtinai turėjo sukurti kita būtybė, tai kas sukūrė „aukščiausiąją tvarką“ – dievą?

13. Laurynas 0 0
2018-05-04 11:05:57

Visas šitas ilgas komentaras reiškia viena: žmogus yra per durnas ir netobulas, kad suvokti Visatą objektyviai, ir veritną viską subjektyviai.

Tad kokio bybio, jūs, debilai, pripažįstantys, jog esate per durni, jog suvokti Visatos materialiąją dalį, arogantiškai išpūtę žandus, kartojate savo dogmas, neigdami tai, ką esate per durni (patys pripažįstate) suvokti?

Klounai :DDD

Aš bent jau sąžiningai sakau: nežinau Dievo pavidalo, nežinau kas yra prieš gimimą ir kas bus po mirties, nežinau mūsų Visatos pradžios ir jos atsiradimo priežasties.

Bet matau, jog mums uždėtos aiškio ribos: laike (gyvenimo trukmė), erdvėje (planeta Žemė) ir veiksmuose ("laisvė - tai įsisąmoninta būtinybė").

O jūs net nesugebate pripažinti, kad "visagalis, nes neklystantis marksizmas" - tai tik dar viena subjektyvi ideologizuota razinkų krapštymo iš šiknos teorija, mano mieli nedadaryti mordechujistai :)))

Krapštykite toliau - mordechujizmas būtent tam ir buvo išpropagandintas, kad aktyvūs debilai turėtų užsiėmimą ir netrukdytų rimtiems dėdėms toliau pisti visą žmoniją.

MAZELTOFF!

Ir nepamirškite apsiskabyti - kaip ir jūsų neklystantis ir visagalis dievas Mordechajus.

12. Laurynui 0 0
2018-05-03 20:00:13
Atsipeikėk pagaliau, "tikratiki". Tarkime, egzistuoja dievas, arba kažkoks aukščiausiasis protas, kuris valdo pasaulį. Tavo požiūriu, tai yra pati tobuliausia esybė. Religijos požiūriu, pasaulis yra taip suorganizuotas, kad geriau sugalvoti negalima. Bet pamėginkite pagal šį požiūrį paaiškinti pasibaisėtiną masių engimą kapitalistinėse šalyse, kruvinus karus, prostituciją, milijoninių masių badavimą ir visokias socialines ligas. Štai toji „aukščiausioji esybė“, tasai aukščiausiasis protas, kuris iš tikrųjų egzistuoja tik vaizduotėje, leidžia visa tai, nuo ko kenčia žmonija. Jeigu religingi žmonės mokėtų mąstyti kaip reikia, jie turėtų sukilti prieš tokį dievą, kuris nieko kaip reikiant negali įgyvendinti, kuris negali užkirsti kelio krizėms. Ar tai problemų išsprendimas? Tai žmogaus protavimo, žmogaus tiriančios, svarstančios ir aiškinančios minties stabdymas. Jei „tokia dievo valia“, jei „viską dievas sukūrė ir sutvarkė“, tai ką daryti žmogui? Tuomet jam nėra kas veikia, belieka poterius kalbėti.
11. Laurynas 0 0
2018-05-03 23:01:25

Cha cha cha. O toks daiktas kaip „laisva valia“ tau girdėtas? Ar Dievui reikalingi vergai-biorobotai-zombiai, kurie nuo pat gimimo iki mirties veiktų pagal iš anksto jiems duotą "planą"?

Aš savo durna galva, manau, jog Dievas duoda kiekvienam pasirinkimo laisvę ir ribas, kuriose žmogus ta savo laisve gali naudotis. Ribos - kiekvienam skirtingos ir priklauso nuo to, kokią įtaką žmogus savo apsisprendimu gali daryti kitiems. Ir kodėl Dievas turi kištis, kai vieni debilai ir nedorėliai SAVO PAČIŲ LAISVA VALIA dubasinasi su kitais nedorėliais ir debilais?

Daug rimtesnis klausimas - o kokia mūsų gyvenimo prasmė? Kodėl mums - mūsų sielai yra reikalinga šita fizinio gyvenimo patirtis?

Štai šioje vietoje ir tarpsta sektos, bei religijos pateikdamos savo gatavus receptus ir varydamos savo ganomuosius į paklusnių avelių gardus.

Mano manymu, šis pasaulis mūsų sieloms yra reikalingas įgauti būtent fizinio gyvenimo patirtį - ir kaip mes su tuo gyvenimu elgiamės: žudom ir kankinam vieni kitus ar mylyme ir rūpinamės, jau yra mūsų valios ir mūsų apsiprendimo reikalas. Ką mes su ta patirtimi darysime toliau? Nežinau ir kol neatsisveikinau su savo gyvenimo etapu šiame pasaulyje - tol nesužinosiu.

Tuo tarpu, kokia yra tavo - marksisto-materialisto gyvenimo prasmė, jeigu tu tik fizinių impulsų komplektas, veikiantis pagal aplinkos suformuotus stimulo-atsako procesus?

Būtent tavo racionalistinė-materialistinė pozicija leidžia elgtis su žmogumi kaip su daiktu - grynai pagal išskaičiavimą ir ekonominę naudą. Kaip beje ir elgiasi "kapitalistų klasė", prieš kurią, tipo tu "kovoji", o iš tikrųjų - propagandinį jos požiūrį.

Juk žiūrint racionaliai, materialistiškai ir iš ekonominės naudos pozicijų, Leningrado blokados metu dalį fizinės naudos nenešančių gyventojų reikėjo perbdirbti į konservus, kuriais būtų užtikrintas likusių Leningrado gynėjų kovinis pajėgumas. Beje, Volteras tokią situaciją ir tokį sprendimą sarkastiškai pateikė „Kandide“ - aišku, primityvi literatūra, ne Mordechajus ir ne Gorkis, bet pasiskaityk :)

10. Laurynui su nevalinga meile ;) 0 0
2018-05-04 01:40:16

Ar žmonės visalaik turėjo laisvą valią? Matyt, pats Dievas žmonėms ją suteikė padarydami žmones 'išrinktąja rūšimi' (juokelis apie tavo susižavėjimą žydais).

Kur prasideda ir baigiasi laisva valia? Pilna žmonių, kurie neįgalus patys ką nors nuspręsti. O dar tie kurie numiršta smegenims neišsivysčius. Gal kai baigiasi laisva valia prasideda nelaisva valia? ar kaip?

Kapinių video minėjai, kad jauti savo tikratikystės tiesą. Jausmai yra nevalingi, jie pagrinde remiasi individų patirčių asociacijomis. Vienas pastebėjęs treninguotą jaunuolį pajaus nerimą: 'nusikaltėlis!' Kitas pajus džiaugsmą: 'o! kolega sportininkas!' Trečias jaus šleikštulį: 'kaimietis!' Ar, pagal šį pavyzdį, yra teisingų-neteisingų jausmų? Ar mažiau jautrūs už tamstą (faktiškai negalintys pajusti tavo pajustos tikratikystės 'realybės'), gali turėti valią, jei jų organizmas nevalingai jaus, jog tai neteisinga ir blogai jausis bandydami save įtikinti? Įtikinti save, jog gera jaustis blogai... čia jau vaikystės problematikos narpliojimas psichiatrams.

 

9. Laurynas - 1-a dalis 1 0
2018-05-04 10:47:26

O kodėl tu manai, kad fiziniame pasaulyje tik žmonės yra "išrinktoji rūšis"? Mano giliu įsitikinimu - Žemės tik viena iš daugybės planetų, kuriose gyvena "išrinktosios rūšys". Ir mes ne šiaip sau esame izoliuoti nuo kitų "išrinktųjų", o tam kad patys, savo jėgomis praeitumėm šį gyvenimo etapą.

Beje kalbant apie taip mano mylymus ir užjaučiamus žydus - jų šeimininkai, užsimaskavę tarp semitų "levitų" klano pavidalu, su savo biomase tūkstantmečius atlieka eugenikos eksperimentus, grįstus patirtimi gauta iš gyvūnų pasaulio.

Juk žmogus - tai neatsiejamai ir "homo sapiens" rūšies gyvūnas. Jeigu tas gyvūnas sužalotas fiziologiškai, arba apsigimęs, tuomet natūralu, kad jo galimybės realizuoti savo laisvą valią gali būti apribotos. Tačiau nereikia pamiršti, kad žmonės, kaip ir visi kiti gyvi padarai gali gyventi tik savo zoologinės rūšies sociume - be kitų žmonių, žmogus žmogumi neužaugs. Todėl visi žmonių populiacijoje atsirandantys nukrypimai - išsigimimai, traumos ir pan. tai yra ŽMONIŲ BENDROS VEIKLOS PASEKMĖ. Jeigu pasekmės yra chujovos - vadinasi, veikla yra neteisinga ir reikia keisti visuomenės modelį.

Karai, žudymai, kankinimai, apsigimimai, degradavimas, prostitucija, vienas kito išnaudojimas - tai yra ŽMONIŲ BENDROS VEIKLOS PASEKMĖ. Jeigu mes toliau gyvensime taip kaip gyvename dabar - šitos problemos tik kaupsis, pasekmės vis sunkės, kol visuomenė žlugs ir jos vietą užims mažiau ydinga visuomenė.

Dėl tikratikystės, "tiesos jautimo" ir jausmų "teisingumo".

Yra toks vienas jausmas, pagal kurį gali pasitikrinti bet kurio kito savo jausmo "teisumą" - tai sąžinė. Jeigu kyla klausimų - pasinaudok.

Neveltui visos religijos ir dauguma ideologijų turi savo metodikas, kaip apeiti sąžinę ir kaip apgauti patiems save. Judėjams netgi specialiai eugenikos prijomas naudojamas - bybio apskabymas devintą dieną nuo gimimo, kad tik žmogeliams sutrikdyti natūralų psichikos vystymąsi. Nes KIEKVIENAS normaliai ir be specialaus smegenų pisimo užaugęs žmogus būtent per sąžinę gali vertinti savo laisvos valios pasirinkimą.

Todėl kai reikia atimti iš žmogaus valią yra ilgai ir nuobodžiai pisamos smegenys ir glušinama sąžinė. Tiksliau, sąžinė yr pakeičiama visokiais "etikos kodeksais", "samurajų keliais", "religijų dogmomis", "pasaulietine morale" ir pan.

8. Laurynas - 2-a dalis 1 0
2018-05-04 10:47:53

Kuo religija skiriasi nuo tikratikybės? Tuo, kad religija turi savo apeigas, ritualus, ir kaip taisyklė - tarpininkus tarp "tikinčiojo" ir "tikrojo sertifikuoto dievo". Kiekvienoje religijoje "tikintysis" privalo laikytis būtent tokių ritualų, šventai tikėti būtent tokiomis dogmomis. O svarbiausia - atsiduoti į rabinų-kunigų-gurų-šamanų-"mokytojų" rankas ir klausyti jų kaip paties "dievo". Nes kaip pasakyta „Talmude“: „ką rabinas pasako, tą Dievas padaro. Jeigu rabinas pasakys ant juodo, kad tai yra balta - vadinasi taip ir yra.“ (laisva citata iš Duglaso Rido „Ginčas dėl Siono“).

Tuo tarpu tikratikis siekia ASMENINIO ryšio su Dievu. Ir tam nėra jokių ritualų ir kokių nors aprobuotų metodikų. Kadangi kiekvieno iš mūsų siela yra Dievo dalis - mes visada galime kreiptis į Jį per save. Aišku, jeigu mums to reikia ir jeigu mes patys to norime. Ir kiekvienas gaus tik JAM VIENAM skirtą atsakymą. Ir tik JAM VIENAM tinkamu būdu.

Visos "masinės maldos" ir tikinčiųjų gaujų šliaužiojimas keliais ar raytais po kulto objektus - tai tėra vienos ar kitos religijos egregoriaus pumpavimas ir pakrovimas savo energija. Būtent tą egregoriuje sugeneruotą energiją paskui pardavinėja savo bažnyčiose-sinagogose-mečetėse-ašramuose priklūs opiumo liaudžiai pardavėjai. Tik tiek, kad su Dievu tai neturi visiškai nieko bendra.

O šiaip klausimai geri. Ir juos verta ramiai apmąstyti, kiekvienam ieškant savo atsakymo į juos :)

7. Komuna 0 0
2018-05-02 23:27:34
Labai malonu, kad tamsta skaičiuoji mūsų narius ir stebi besiburiančius žmones. Bet štai bėda. Žmonės tavo propaguojamo dievo taip pat neieško. Kodėl? Gal dėl visko kalta buržuazinė propoganda, o gal kaltas tas lietuviškas būdas, o gal šaknys dar gilesnės?
6. Laurynas 0 0
2018-05-03 13:12:44

"Žmonės tavo propaguojamo dievo taip pat neieško" --- visų pirma, "propaguoti dievo" apskritai neįmanoma.

Galima propaguoti kokią nors ideologiją, religiją, sektos tikėjimą, o štai "propaguoti Dievą", tai toks pats intelektualinis absurdas kaip "propaguoti saulę" arba "propaguoti orą". Mors jums - rabino anūko Mordechajaus-Markso maldininkams, visa realybė yra tik "sociologiniai konstruktai", kuriuos galima paneigti, atneigti ir propaguoti :D

Antra, jeigu tu pats pakeitei sau Dievą kažkokiomis intelektualinėmis konstrukcijomis ir jos kol kas užganėdina tavo dvasinius poreikius - tai toli gražu nereiškia, kad kiti lygiai taip pat pasirinko ateistinę bedievystę. Lygiai kaip tik atvirkščiai - sektų klęstėjimas rodo, jog žmonės, ilgai ir nuobodžiai prievarta šerti ateizmu, ieško, ir bando suprasti savo dvasinę dedamąją. Ir neišvengiamai ieško kelių į kontaktą su Dievu. na ir ten juos meškerioja visų veislių avinų ir avelių piemenys ir vilnos kirpėjai.

5. Laurynui 1 0
2018-05-02 23:05:47
Tu dėl klasikų nesijaudink, geriau paieškok eilinio žydų sąmokslo, o dar geriau, patapšnok per romuvos paliktą krūvelę.
4. Laurynas 0 0
2018-05-03 13:20:34

O aš dėl judėjo levito-rabino palikuonies ir nesijaudinu - jam suteiktas šansas buvo išnaudotas ir tema išsemta. Tai kad šiandien globalūs kultūrtrėgeriai bando atgaivinti marksizmo religiją - yra beviltiškas bandymas antrą kartą įbrįsti į tą pačią upę ir rodo tik tai, kad kadrų badas neišvengiamai iššaukia ir idėjų badą.

Jūsų, marksistų, bėdelę (viena iš daugelio) yra tai, kad negalite pripažinti, jog marksizmo tisklas buvo paruošti reformą pereinant iš vienos kontroliuojamos sistemos (kapitalizmo) į kita kontroliuojamą sistemą (socialfašizmą), kuriame TAS PATS parazitinis šūdelitis ir toliau kontroliuotų lochų mases, tik prisidengdamas kitokiomis iškabomis.

3. Komuna 4 0
2018-05-02 19:54:54
Koks kvailas tinklalapio "būkime vieningi" pavadinimas. Su kuo mes turime būti vieningi? Su buržujais, mokančiais darbininkui minimumą ir pasisavinančiais darbininko sukurtą vertę, ar vieningi turi būti dirbantieji, supratę save kaip klasę...tarp vilko ir ėriuko vienybės būti negali, kaip ir negali būti abstrakčios tautos vienybės. Studijuokite klasikus, gerbiamieji.
2. Laurynas 0 0
2018-05-02 21:32:38

Tamstai be abejo labiau patiktų šūkis "Visų šalių proletarai, vienykitės!" Tik kažkodėl žmonės visiškai nenori vienytis nei apie jūsų kibirkštį, iš kurios be Fininterno pinigų niekaip neįsidega net mažas niekingas lauželis, nei apie jūsų apšiktus ir aptapšnotus klasikus.

Kaži kodėl taip yra? Nesusimąstėte?

1. Durnių Laivo Kapitonė 3 0
2018-05-02 13:12:29

PVZ,

1702 straipsnis.   Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas

KEISTA:

2010 06 15 įstatymu Nr. XI-901 (nuo 2010 06 29)

(Žin., 2010, Nr. 75-3792)

 

1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

---------------------------------------------------------------

Kad neigti kazkoki nusikaltima turi buti isiteisejes teismo nuosprendis,
-- koks teismas nuteise nors viena zmogu del Sausio-13?
  yYra tik itariamieji- o straipsnis jau sukurtas

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito