Prof. Stanislovas Tomas suformulavo „Lietuvos pensijų dydžio dėsnį“

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.lt/20... 2018-05-18 10:42:11, skaitė 589, komentavo 2

Prof. Stanislovas Tomas suformulavo „Lietuvos pensijų dydžio dėsnį“

Profesorius teigia, kad pensijų dydis Lietuvoje apibrėžiamas formule: P = Ba – Pav, kur – Ba biudžete skiriami asignavimai pensijų mokėjimui, Pav – lėšos, kurias valdžios atstovai pavagia iš pensininkų. Plačiau apie Lietuvos senelių apvogimo anatomiją prof. Stanislovas Tomas papasakojo Kazimiero Juraičio laidoje.