Banditų gaujos vadeivos A. Ramanausko sodyba ir suėmimo vieta – Kultūros vertybių registre

Anonimusas
+ 11 - 13
Autorius: Anonimusas
Šaltinis: http://ldiena.lt...
7536-05-20 (2018 m.), skaitė 278
5

Banditų gaujos vadeivos Adolfo Ramanausko, (banditų tarpe žinomo kaip "Vanagas") tėviškės sodyba ir suėmimo vieta įrašytos į Kultūros vertybių registrą.

Kultūros paveldo departamento (KPD) Penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba suteikė šioms vietoms teisinę apsaugą ir pripažino nacionalinės reikšmės objektais, pranešė departamentas.

Į Kultūros vertybių registrą įrašyta A. Ramanausko tėviškės sodybos namo vieta Bielėnų kaime, Lazdijų rajone.

A. Ramanauskas gimė JAV, su tėvais į Lietuvą atvyko 1921 metais ir apsigyveno Bielėnų kaime.

Dabar sodybos namo vietoje yra išlikę stambių akmenų pamatai, jie kartu su žemės reljefu įvardyti kaip vertingosios savybės. 

Saugoma pripažinta ir Kaune, Kalniečių gatvėje, esanti vieta, kur banditą ir žudiką A. Ramanauską-Vanagą suėmė LTSR teisėsaugos pareigūnai. 2012 metais čia pastatytas skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurtas paminklas, skirtas Lietuvos žmonių žudikui ir kankintojui atminti.

Seimas 2018-uosius yra paskelbęs teroristo A. Ramanausko metais, nes šiemet sueina 100 metų nuo jo gimimo.

Ta proga perversmininkų chuntos valdomoje Lietuvoje chuntos pačiulptukai ir "inteligentijos" parazitai demonstruojantys savo lojalumą vagiuų ir banditų chuntai, rengia fotografijų parodas, minėjimus, organizuoja pėsčiųjų bei dviračių žygius.

Be to, šiemet tikimasi tęsti 2017 metų vasarą pradėtą A. Ramanausko ir kitų teroristų, banditų ir Lietuvos žmonių žudikų palaikų paiešką. Archeologiniai kasinėjimai turėtų būti vykdomi Vilniaus Našlaičių kapinėse Antakalnyje.

Manoma, kad A. Ramanauskas gali būti palaidotas viename kape su dar dviem asmenimis, kurie sušaudyti tą pačią dieną kaip ir banditų vadeiva.

1940 metais A. Ramanauskas buvo užverbuotas į LTSR saugumo informatorius ir teikė informaciją Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos saugumo organams apie antitarybine veikla užsiimančius asmenis. 

A. Ramanauskas vadovavo Dzūkijoje veikusiai banditų gaujai, 1949 metais su kitais banditų vadeivomis jis pasirašė taip vadinamą karikatūrinę "Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio" deklaraciją.

Užsienio šalių specialiųjų tarnybų, visų pirma - JAV, organizuotas banditų teroras prieš taikius Lietuvos gyventojus vyko nuo 1944 iki 1953 metų. Jo metu "miškiniais" praminti teroristai ir banditai nužudė apie 20 tūkstančių tarybinės Lietuvos respublikos piliečių, tarp kurių beveik tūkstantis - kūdikių ir vaikų. Nužudydami vieną ginkluotą LTSR teisėsaugos pareigūną arba kareivį taip vadinami "kovotojai už Lietuvos laisvę" nužudydavo 10 beginklių, skurstančių kaimo gyventojų.

Taip kad visiškai pagrįstai šiandien herojizuojamas "pasipriešinimas" savo esme buvo nacionalistinių teroristų genocidas prieš Lietuvos liaudį.

Banditų ir teroristų gaujos vadeiva A. Ramanauskas buvo suimtas 1956 metais, tardomas prisipažino dėl savo nusikaltimų, išdavė kitus nusikaltėlius, ir po metų jam buvo įvykdyta mirties bausmė.


11   13
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 5

5. Komuna 2 1
2018-05-21 11:22:18

Tuo būdu reakcinė lietuvių buržuazija emigracijoje, tarnaudama imperializmui ir darydama visa, kad nuverstų tarybinę santvarką Lietuvoje socializmo kūrimo laikotarpiu, pasireiškė kaip pikčiausias lietuvių tautos priešas. Jos pasireiškimo pasekmes mato e ir dabar. Sukrdas, emigracija, nusikalstamumas, savižudybės. Štai tie kapitalistinio gyvenimo perliukai. Ir viskas tik dėl to, kad saujelė turčių lobtų daugumos sąskaita.

4. Komuna 3 1
2018-05-21 11:17:25

Kokia buvo miškinių sudėtis? Antitarybininkų, kovojusių prieš Tarybų valdžią respublikoje, branduolį sudarė klasiniai Tarybų valdžios priešai – buvę aktyvūs buržuazinių partijų bei organizacijų veikėjai, buržuazinės Lietuvos kariuomenės nacionalistinių pažiūrų karininkai, policininkai, šauliai, įvairūs hitlerinių okupantų talkininkai, reakciniai katalikų dvasininkai. Įvairūs buvo eiliniai ginkluotos kovos dalyviai. Iš pradžių, dar tebevykstant Didžiajam Tėvynės karui, jos gretose buvo gausu nespėjusių pasitraukti. Hitlerininkų aktyvių talkininkų, bijojusių atsakomybės už padarytus lietuvių tautai nusikaltimus. Į nacionalistinį pogrindį kartu su aiškiais tarybinės santvarkos priešais pateko ir kai kurie tarybinei santvarkai visai nenusikaltę žmonės, kurie objektyviai galėjo ir nebūti Tarybų valdžios priešais. Buržuazinės propagandos paveikti, apsinuodiję nacionalizmo tvaiku, jie nesugebėjo susiorientuoti vykstančiuose istoriniuose įvykiuose. Socialiniu požiūriu nacionalistinių ginkluotų gaujų sudėtis taip pat buvo įvairi. Nors daugumą jų sudarė išnaudotojų klasių atstovai, tačiau buvo ir suklaidintų darbo žmonių, ypač iš vidutinių ir vargingųjų valstiečių. Klasių kovos bei antitarybinių elementų legalizavimosi eigoje nemažai nacionalistinės propagandos suklaidintų asmenų paliko gaujas. Pastarųjų sudėtis klasiniu požiūriu pasidarė vienalytiškesnė, o į pereinamojo laikotarpio pabaigą nacionalistiniame pogrindyje teliko tik užkietėję Tarybų valdžios priešai, slegiami jau padarytų nusikaltimų naštos.

3. Komuna 3 0
2018-05-21 11:10:31

Tais laikais vyko klasių kova  kad ir kaip bandytų buržuaziniai istorikai pateikti tų laikų įvykius. Nacionalistinis ginkluotas pogrindis visaip – bauginimu, diversijomis, teroru, ypač karo pabaigoje ir pirmaisiais pokario metais,– stengėsi trukdyti socialistinės visuomenės kūrimą. Kad pakirstų partinių, tarybinių organų ir visuomeninių organizacijų darbą, pirmiausia jis terorizavo komunistus ir komjaunuolius, valsčių ir apylinkių tarybų aktyvistus, žemės komisijų narius, naujakurius ir kitus aktyvius naujo gyvenimo kūrėjus. Nacionalistų teroras ypač skaudžiai palietė respublikos valstiečius naujakurius. Tarybinė agrarinė reforma apribojo, o valstiečių ūkių kolektyvinimas visai naikino kaimo buržuaziją, kuria rėmėsi nacionalistinės ginkluotos gaujos. Todėl nacionalistai, gindami buožijos interesus, teroru stengėsi sutrukdyti žemės reformą, o vėliau – ir žemės ūkio kolektyvizaciją. Jie norėjo, kad buvusieji bežemiai ir mažažemiai atsisakytų Tarybų valdžios jiems duodamos žemės ir teikiamos paramos. Kai bauginimais ir grasinimais nieko nepadarydavo, tuomet griebdavosi ir žudynių.

2. Durnių Laivo Kapitonė 9 0
2018-05-20 12:57:01

Ringe parodymus duoda svarbiausias eLeRTe propagandistas istorikas Savukynas:
--- ,,Vienas populiariausiu ir, deja, iki šiol gaju mitu apie pokario partizanines
kovas – tai, kad Vakaru valstybes ragino Lietuvos partizanus kovoti su okupantais..
--- ,,Šio mito autoryste drasiai galima priskirti sovietines propagandos meistrams,,
  Štai tokie Savukyno naratyvai. Juos isimenam.
  O dabar i ringa kvieciamas antras propagandistas istorikas Anušauskas:
--- 1945 metu rudeni Didžiosios Britanijos slaptoji žvalgybos tarnyba MI6 ruoše
išeivius iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kad jie slapta sugrižtu i sovietu
okupuotas valstybes ir organizuotu pasipriešinima.
--- 1945 metu spalio 15-osios nakti Latvijos pakranteje buvo išlaipintas rezistentu
desantas. Laivas apsiverte Baltijos juroje, todel latviai neteko dalies krovinio,
radijo stoteliu, amunicijos.
--- 1947 metais Lenkijoje J.Deksnys vel susitiko su J.Lukša ir perdave jam 1000 JAV
doleriu, kuriuos siunte britai.
--- pirmasis lietuviškas desantas buvo ruošiamas 1949 metu sausio menesi Švedijoje
ikurtoje žvalgu mokykloje. Tarp ju buvo lietuviai J.Deksnys, Kazimieras Piplys ir
Valdemaras Briedis.
--- 1950 metais i šita žaidima isitrauke JAV Centrine žvalgybos agentura (CŽA).
CŽA tikejosi, kad ju paruošti rezistentai sugebes perduoti žinia Lietuvos pogrindžiui,
 kad šie ruoštusi ilgai kovai.
PASIKARTOSIU. TAI SVARBU:
--- CŽA tikejosi, kad ju paruošti rezistentai sugebes perduoti žinia Lietuvos pogrindžiui,
kad šie ruoštusi ilgai kovai.

  Anušauskas duodamas perodymus teigia jog CIA (arba CŽV) per siunciamus diversantus i
Lietuva pogrindžiui perduos žinia, kad šie ruoštusi ilgai kovai.
  Savukynas duodamas parodymus teigia, jog mita apie tai jog Vakarai ragino partizanus kovoti
su okupantais išsigalvojo  sovietines propagandos meistrai.

  Tai dabar kas gaunasi. Arba Savukynas meluoja ir Vakarai ruoše diversantus aprupino juos
pinigais amunicija ginklais ir kurste kovoti su okupantais.
Arba. Arba Anušauskas yra sovietines propagandos meistras.

1. Laurynas 4 0
2018-05-20 23:50:12

Šitiems išgamoms toks žodis kaip "tiesa" yra "ne šio pasaulio kategorija", todėl visiškai vienu atveju chuntos pačiulptukai rėkia apie vienokią "istorinę tiesą", kitu atveju ir kita proga rėkia lygiai atvirkščią "istorinę tiesą".

Tai yra šlykštu, tačiau reikia suvokti, kad DISKUSIJA PAREMTA FAKTAIS SU IŠGAMOMIS YRA NEĮMANOMA.

Tai ne žmonės, o gleivėtos amebos, be stuburo, be sąžinės ir labai dažnai, be smegenų.

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito