Nutraukti prieš tautinius socialistus nukreipti ikiteisminiai tyrimai

Anonimusas
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Žilvinas Razminas
Žilvinas Razminas

Pranešame savo skaitytojams, tiek draugams ir bendražygiams, tiek ir priešininkams, kad per vakar (kovo 17 d.) rodytas LNK žinias buvo paskelbta apie prieš tautinių socialistų aktyvą ir Žilviną Razminą nukreiptų ikiteisminių tyrimų dėl Panevėžyje bei Jurbarke platintų atsišaukimų nutraukimą (vaizdo įrašą rasite apačioje).

Mums malonu sužinoti, kad patys prokurorai pasielgė sąžiningai ir nepasidavė politiniam spaudimui iš Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) veikėjų pusės, atsisakydami kelti baudžiamąsias bylas už paprasčiausiai nepadarytas nusikalstamas veiklas (primename, jog tyrimai buvo vykdomi dėl tariamo „terorizmo kurstymo“ bei „antikonstitucinių grupių kūrimo“). Buvo pripažinta, kad, kaip mes esame ne kartą pabrėžę, jog mes nieko panašaus nedarome.

Nors buvo viešai paskelbta apie šių ikiteisminių tyrimų nutraukimą, nacionaldarbininkų judėjimo vadovas Žilvinas Razminas kol kas dar nėra gavęs tai patvirtinančių laiškų. Tuo pačiu verta pažymėti, kad yra vykdomi ir keli kiti ikiteisminiai tyrimai dėl tų pačių atsišaukimų – tame tarpe ir Klaipėdoje; belieka tikėtis, kad sveiku protu ir sąžine paremtas Panevėžio prokurorų sprendimas sudarys teigiamą precedentą, kuriuo paseks ir kitus ikiteisminius tyrimus vykdantys prokurorai bei kiti pareigūnai.

rinkimai_2487.jpg
A. Paulauskas - anksčiau kolaboravo su tarybine valdžia, o dabar ištikimas proakerikoninės klikos ciūcikas

Tačiau vis dėlto lieka ir nepatenkintų šių ikiteisminių tyrimų nutraukimo faktu – Seimo NSGK pirmininkas, Artūras Paulauskas, LNK žiniose rodytame siužete su pasipiktinimu komentavo blaivų prokurorų sprendimą.

Jis teigė: „Yra žodžiai „kovoti“ – tam tekste yra kelis kartus paminimas. Pabaigoj kaip ir nėra to žodžio „kovoti“, bet tekste yra ne kartą pakartota – „reikia kovoti“. Tai dar čia klausimas, ar nėra  raginimas smurtauti. Tai aš galvoju, kad… Aš jau anksčiau sakiau – ir mes Komitete esam priėmę sprendimą – kad peržiūrėti tuos įstatymus, kurie nukreipti prieš mūsų valstybės suverenitetą, prieš mūsų valstybės nepriklausomybę, kad tie įstatymai, kurie buvo parengti… Jie tiesiog, žiūrint į šios dienos situaciją, jie nebe… sunkiai pritaikomi, jie sunkiai, sakysim, veikia.“

Iš šito mes matome, kad ponui A. Paulauskui labai nepatinka kitokių nei jis politinių pažiūrų (kurias jis gyvenime yra ne vieną kartą „keitęs“ priklausomai nuo karjerai palankių aplinkybių) Lietuvos piliečių teisė į laisvą žodį ir nuomonę ir, kad iš NSGK galima tikėtis iniciatyvų „griežinti įstatymus“, t. y. likviduoti formaliai Lietuvoje garantuojamą teisę į laisvą žodį, kad represinėms struktūroms būtų visiškai atrištos rankos persekioti tikrąją šalies opoziciją, kuriai ir atstovauja tokie aktyvistai kaip Ž. Razminas.

Itin nesąžiningai skamba A. Paulausko mėginimai sutapatinti raginimus „kovoti“ su raginimu „smurtauti“, kai pačiame atsišaukimų tekste yra aiškiai parašyta, jog yra raginama kurti nesmurtinio pasipriešinimo grupes kovai su okupaciniu režimu – ką savo išvadose, atrodo, pamini ir patys prokurorai; „kova“ juk nebūtinai yra smurtinių metodų naudojimui tapatus dalykas, bet turi ir gali turėti įvairias formas, kurios mūsų kovos atveju pasireiškia būtent nesmurtiniu pasipriešinimu ir švietėjiška veikla.

lapukas.jpg
Taip atrodo atsišaukimai, dėl kurių buvo pradėti keli ikiteisminiai tyrimai.

Jei įsiskaitysime (arba, įsijungę apačioje pateikiamą vaizdo įrašą, įsiklausysime) į viršuje pacituotus A. Paulausko žodžius, tai pamatysime gana juokingą susipainiojimą žodžiuose: „Aš jau anksčiau sakiau – ir mes Komitete esam priėmę sprendimą – kad peržiūrėti tuos įstatymus, kurie nukreipti prieš mūsų valstybės suverenitetą, prieš mūsų valstybės nepriklausomybę […] .“

Nejaugi A. Paulauskas sako, kad dabartiniai „laisvosios“ Lietuvos įstatymai yra ar gali būti nukreipti „prieš mūsų valstybės suverenitetą, prieš mūsų valstybės nepriklausomybę“? Tai būtų tikrai įdomi mums naujiena, nes tada išeitų, kad jis pripažįsta faktinio Lietuvos suvereniteto praradimo faktą, kurį Ž. Razminas ir pabrėžia, reikalaudamas realaus suvereniteto ir nepriklausomybės iškovojimo.

Kai dėl pačių Ž. Razmino vadovaujamų tautinių socialistų pozicijos, tai mūsų veikla yra nukreipta būtent į Lietuvos suvereniteto, į Lietuvos nepriklausomybės siekį, pripažįstant objektyvų šiandienos faktą, kad jokio suvereniteto, jokios nepriklausomybės šiandieninė Lietuva, būdama paprasčiausia transnacionalinio monopolistinio kapitalo kolonija ir Vašingtono-Briuselio ašies vasaliniu satelitu, marionetine „valstybe“, neturi.

Atsižvelgdami į A. Paulausko bei kitų panašių elementų darytą spaudimą, tegalime padėkoti prokurorams dėl jų sąžiningumo atsisakant pradėti akivaizdžiai politines bylas prieš teisę į laisvą žodį naudojančius Lietuvos piliečius. Bet mes tuo pačiu puikiai suprantame, kad iš A. Paulausko ir jo valios vykdytojų galima tikėtis ir tolimesnių persekiojimų, o tame tarpe ir atvirai žodžio laisvę neigiančių įstatymų projektų, kurie tikriausiai netolimoje ateityje galės būti pristatomi Seime.

Tuo tarpu mūsų aktyvas pažada ir toliau, laikydamasis formaliai nustatytų įstatymų rėmuose, ir toliau tęsti savo darbą ir kovą, nepriklausomai nuo žodžio laisvės priešų grasinimų ir gąsdinimų ar persekiojimų. Kaip esame sakę ne vieną kartą – tegul šunys loja, o mūsų karavanas važiuoja.

Įvertink straipsnį: +2 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

90 | 2017-08-23 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
86 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
119 | 2017-08-23 | Lietuva | +19 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
110 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-23 | Kaimynai | +4 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
313 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -3
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
363 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-22 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
116 | 2017-08-22 | Lietuva | +7 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
93 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-22 | Lietuva | +5 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
98 | 2017-08-22 | Lietuva | +12 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
219 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
463 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
223 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851