Sausio 13 dienos žudynių Vilniuje organizatorius Gorbačiovas apsigyveno JAV. Gal laikas prašyti JAV jį deportuoti į Lietuvą ir teisti?

Algimantas Lebionka
+ 11 - 0
Autorius: Algimantas Lebionka
Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2...
7536-06-01 (2018 m.), skaitė 454
3
Sausio 13 dienos žudynių Vilniuje organizatorius Gorbačiovas apsigyveno JAV. Gal laikas prašyti JAV jį deportuoti į Lietuvą ir teisti?

https://1.bp.blogspot.com/-iBqFitZAiyY/Ww66xi4LaFI/AAAAAAAAJ-0/TxWCw9R1mTs1vxr4jcfb4jEQ_TOxK6djwCLcBGAs/s1600/308895.jpg

1991 metų sausio 13-osios naktį prie Spaudos rūmų, Televizijos bokšto bei Lietuvos radijo ir televizijos pastato TSRS kariuomenė nužudė 14 civilių. Šimtai žmonių buvo sužeisti. Niekam nekyla abejonių, kad įsakymą susidoroti su civiliais galėjo duoti tiktai tuometinis Komunistų partijos generalinis sekretorius Michailas Gorbačiovas, kuris TSRS valstybėje vadovavo ir kariuomenei, ir saugumui. Tuo metu tai buvo absoliutas. Į Lietuvą jis atsisakė vykti ir dalyvauti teisme bet kokiame statuse.

Dabar Lietuvai atsirado galimybė šį nusikaltėlį deportuoti į Lietuvą, nes jis persikėlė gyventi į mūsų strateginio partnerio šalį, į JAV.

Rusijoje Michailas Gorbačiovas daugelio rusų irgi skaitomas sunkiu nusikaltėliu. Čia irgi ruošiamasi jį teisti. Anksčiau jis gyveno Vokietijoje, Bavarijoje. Čia savo 17 kambarių vilą jis pardavė už 7 milijonus eurų ir pirko nekilnojamą turtą JAV. Šaltiniai teigia, kad Gorbačiovas pasistengė išvykti toliau nuo Rusijos, kur jam planuojama kelti baudžiamąją bylą. Jis gali būti kaltinamas valstybės sugriovimu. Laikas tam pribrendo. Krizė Rusijoje plečiasi. Be išorės priešų imta ieškoti vidaus priešų. Gorbačiovas kaip niekas kitas yra kaltas imperijos sugriovimu. 

Deputatų užklausimas prokuratūrai jau buvo 2014 metais. Visi pasirašiusieji deputatai dirba ir šioje valstybės Dūmoje. Ekspertai ir politologai ruošia visuomenę, kalbėdami už ką pagal įstatymus galima teisti Gorbačiovą. Televizijų kanalai pasakoja apie niekšybę ir gobšumą generalinio sekretoriaus, apie jo žmonos Raisos brolį, kurį ji kartu su Gorbačiovus supūdė psichiatrinėje ligoninėje. 

Šiuo metu Rusijos pramonė gamybos apimtis sudaro vos 40 procentų 1990 metų Rusijos federacijos pramonės apimties, todėl sakyti, kad TSRS buvo „milžinas ant molinių kojų“ yra melas. Šią valstybę sugriovė Michailas Gorbačiovas, o vėliau pribaigė Borisas Jelcinas.

Gorbačiovo persikėlimas į JAV suteikia šansą Lietuvos valdžiai pareikalauti deportuoti šį nusikaltėlį į Lietuvą ir čia teisti. Tik ar yra tam politinė valia?


100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
11   0
Komentarai: 3
3. Durnių Laivo Kapitonė 2018-06-02 10:03:55

Sausio Tryliktoji ir palyginimui aukų skaičiai:
--- Breiwikas vienas pats nušove 77 civilius žmones...
--- Nicoje vienas nusikaltelis atsisedes i sunkvežimi
sutraiške 84 civilius žmones...
--- Berlyno centre per itariama teroro išpuoli sunkvežimiui
isirežus i Kaledu muge, žuvo mažiausiai 12 žmoniu, apie
pusšimtis buvo sužeisti (2016m)

Sausio 13-ąją 1991 metais Wikipedijoje rašo, kad
keli šimtai išmokintu žūdyti ir galimai vykdydami TSRS Prezidento
įsakymus ir nurodymus : TSRS Pskovo divizijos desantininkai,
KGB specialiosios paskirties grupė ,,ALFA,, grupė aukštų
sovietinės armijos kariškių, sovietų armijos šarvuočiai ir
tankai šaudydami į minią iš ,,kalašnikovų,, , kulkosvaidžių, pistoletų
 ,,Makarov,, ir ,,TT,, ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.
,,13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo
 ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi,
 traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų.,,
( Dabar Wikipedijoje šiek tiek paredaguota)
  Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per
civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų
agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai
jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo
įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė
yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas
naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuką galėjo pervažiuoti taikius
žmones yra provokacija prieš Lietuvą ir TSRS agresijos neigimas.
Kiekvienam kaščiūnui  yra aišku kokių įstatymų turėjo laikytis ir kieno
nurodymus vykdyti TSRS karininkai ir kareiviai Vilniuje Sausio 13-ąją.
 Visi TSRS karininkai pulkininkai ir generolai privalėjo laikytis Lietuvos
Respubikos Aukščiausiojo  Sovieto nutarimo dėl TSRS konstitucijos
galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimo kuris įsigaliojo
nedelsiant nuo priėmimo momento 1990 metais kovo 11 dieną.
  Man šiandien keista žiūrėti į JK kažkokias derybas keistus referendumus.
Nu priėmei parlamente nutarimą, kad išstoji iš ES ir baigtas kriukis...
Kam ten dar gilintis į kažkokias sutartis ekonominius ryšius... Neverta gi.
Bukučiai tie britai ane?
  Grįžtam į mūsų dienas. Norvegija. Sala. Daug civilių stovykloje. Breivikas.
Ginkluotas. Vienui vienas. --- Breiwikas vienas pats nušauna 77 civilius žmones...
 
Suprantat koks tas NESUDERINTAS klausimas?
  Juk jei teigsi, kad TSRS karininkai žude netyčiškai - taip
neigsi TSRS agresiją. Tai jau BK straipsnis...
  O jei pasakysi kad jie šaudė ir traiškė civilius vaikus moteris
ir senolius specialiai ir tyčia - aukų skaičius mažokas...
Jums taip neatrodo?
Ukraina neatiduoda Lietuvai įtariamųjų Sausio 13 byloje buvusių
TSRS karininkų. Kodėl? Jie juk Lietuvos draugai.
Kur buvo ką veikė draugė Dalia Grybauskaitė Sausio 13 kitoje barikadų
pusėje?
  O kuriai pusei Sausio-13 aukos buvo naudingos? Sovietų komuniagoms Maskvoje
ar Lietuvos Sąjūdžio vadams?
   Įdomu kodėl teismas neteisia TSRS Prezidento Gorbačiovo? Negi KGB grupė ALFA
galėjo skraidyti po TSRS be Gorbačiovo nurodymo?

0 0
2. Durnių Laivo Kapitonė 2018-06-02 10:03:13

  Prie reikalo.
„Mūsų gairės“ vadovas Povilas Masilionis dėl savavališkai
išleistos Galinos Sapožnikovos knygos turės aiškintis teisme.Jam pareikšti
kaltinimai dėl viešo pritarimo SSRS nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar
jos gyventojams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo. Knygoje tendencingai
iškraipomi istoriniai faktai apie 1991 metais vykusias beginklių žmonių
žudynes prie televizijos bokšto.
 Savavališkai? Kas čia dabar? Koks savavališkai? Neatsiklausė kažko?
Kodėl Sapožnikova nėra paduota į teismą ir nuteista? O pilietis tik
atkartojes Sapožnikovą baudžiamas? Blogi Rusijos teismai? Jų neteisingas
nutartis turėsit galimybę apskųsti Strasbūre. O gal valdžiagyviai bijot
susimauti? Ir pralaimėti? Jei Lietuva turėtų prokūrorą su dideliais
plaukuotais kiaušiais, tai paduotu Sapožnikovą į teismą už šmeižtą.
Juk knyga buvo ir Italijoje pristatyta. Rusijos teismai atsisakytų
nubausti šmeižikę. Va tada Lietuva kreipusi į Starsbūro teismą ir
ten šmeižikė būt nubausta ir Rusijos teisinė sistema parodyta tokia
kokia yra. Bet kodėl Lietuva nenori nueiti kelio iki tarptautinio
teismo Strasbūre? Gal balti siūlai kyšo?

BK 170 str.   Viešas pritarimas SSRS nusikaltimams.
1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos teisės aktais
įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos teismų sprendimais pripažintiems
genocido ar kitiems nusikaltimams ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba
karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką
vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems
nusikaltimams Lietuvos Respublikai...
  Nu jūs supratot? Masiulionis nuteistas dėl Sausio-13 įvykių interpretavimo.
Betgi Sausio-13 teismai dar vyksta. Dar nėra įsiteisėjusių teismo spręndimų
dėl Sausio-13. Teismas dar vyksta. Nukentėjusieji yra. Laikas ir vieta
žinoma. Bet nėra nė vieno nuteisto dėl S-13 aukų. Nėra nė vieno vykdžiusio ar
joje dalyvavusio asmens nubausto už labai sunkius ar  sunkius nusikaltimus.
Ęsti tik ĮTARIAMIEJI.
Tad kol nebus paskelbta galutinė teismų nutartis Sausio-13 byloje - tol ir
bausti už Sapožnikovos knygą dėl S-13 nelogiška. Juk nėra nusikaltėlių. Tad
neįmanoma teisinti ar pritarti to ko nėra. O jei paaiškės, jog savi šaudė į
savus? Juk teismas dar ilgai tęsis ir tęsis ir tęsis.
  Kodėl taip tempiama guma su Sausio 13 byla? Todėl, kad daug baltų siūlų.
Ir Strasbūruose 99 procentai Lietuva bus paduota ir pralaimės. Kol nėra
nuospręndžio, tol sėdintys kalėjime neturi ko apskųsti. Panašiai teismai
elgiasi Ukrainoje. Sulaikomas žurnalistas. Apkaltinamas neva Tėvynės išdavimu.
Šimtas liudininkų. Per posėdį apklausiami du liudininkai. Teismo psėdžiai
vyksta kartą per mėnesį. Žurnalistas turi sėdėti nes kaltinimas sunkus.
O liudininkai žurnalisto nėra nei mate nei girdėje. Toks išaldytas procesas.
Ir žurnalistas sėdi kalėjime. Ir teismo nuospręndžio neapskųsi, nes jo nėra.
Tai buvo mano nuomonė. Jei suklydau- pataisykit. Nesu teisininkas. Man
taip va viskas atrodo.
Ar tiesa, kad žuvusiųjų per Sausio-13 skrodimų bylos įslaptintos?
Kodėl nepaimami interviu iš 59 sužeistų nuo kulkų S-13 dalyvių?
Kur tos 59 kulkos? Negi visi sužeidimai kiaurai?

0 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-06-02 10:02:53

Jakilaitis neigia TSRS agresiją per Sausio-13 įvykius.

   Ai atvažiavo vakar toks Rimas pašnekėti pakalbėti. Šiaip nieko
toks senis. Tik labai jau nusiteikęs prieš Išrinktąją Tautą. Jo
senelis dar prieš karą draugavo su tokia labai gražia Išrinktosios
Tautos moterimi. O jos vyrui tai nelabai patiko. Beje irgi Išrinktosios
Tautos atstovas. Tai Tą Rimo senelį ir nušovė Palangoje Birutės gatvėje.
Su dviem pistoletais. Šovė vieną kart. Sužeidė. Tada Rimo senelis
stambaus tokio sudėjimo išmušė pistoletą ir pradėjo bėgti. Tada išrinktosios
Tautos vyras iš kišenės išsitraukė antrą pistoletą ir dar kartą šovė.
Pataikė į miego arteriją. Iškart negyvas...
  Tai tas Rimas veždavosi su ,,Žiguliuku,, tokią moterį iš mano kaimo
prie prūdų. Tokia graži aukšta pilno kūno sudėjimo juodais garbiniuotais
plaukais pardavėja dirbo. Ir kai išgirdau jo kalbas apie Išrinktąją Tautą
paklausiau Rimo:- o tai kaip pats manai kokios tautybės ta moteris?
Sakau, tu pagalvok prisimink. Ir kai kitą kart vėl atvažiavo buvo labai
pasimetęs. Matyt organizmo hormonų siautūliui nesvarbu tautiniai skirtumai.
Pasirodo jog Išrintosios Tautos nemėgėjas mielai mėgdavo Išrintosios
Tautos atstovės dailų kūną. O gal ir sielą. Nesigilinau.
  Tai va. Rimas manęs paprašė ką nors parašyti apie Sausio-13 ąją. Ta
proga, kad  buvo nubaustas lietuviškai išleidęs Sapožnikovos knygą
vienas Veikėjas. Rimas dar norėjo Kaune daryti tos knygos pristatymą.
Gerai, sako, kad neapsiėmiau... Tai pradedam. Nuo Jakilaičio.
    LRT laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis 2013 09 25 dieną ir sako
per LRT:- ,,Pedofilijos nebuvo. Ūsas išteisintas. Po mirties. PEDOFILIJOS
NEBUVO. Tai yra įsiteisėjęs teismo spręndimas.(...) Aš konstatuoju faktus.
Pedofilijos nebuvo. Ūsas išteisintas,,
  Nu nebuvo ir nebuvo. Nieko nebuvo. Nei tvirkinimo, nei mirčių. Nieko.
   Teisingai mąsto Jakilaitis. Teisia tik teismas. Kaltu pripažysta tik
teismas. Kol teismas nenuteisė tai nėra kaltųjų ir nusikaltėlių.
  Tik dalis Lietuvos gyventojų yra kitokios nuomonės. Nes piliečiai
gaudavo informacijos iš viešų šaltinių. Apie Ūso ir Stankūnaitės melavimus
parodymų kaitaliojimus Stankūnaitės turtingą kirpėjos verslą ir t.t. ir pan.
O teisėjas priėmė nutartį remdamasis tik tais įrodymais kurie prisegti
prie bylos. Jei prokūroras nepadėjo ant teisėjo stalo įrodymų apie
pedofeliją, tai teisėjas taip ir parašė. Remdamasis tik ir vien tik
tais įrodymais kurie buvo byloje.  Supranti Jakilaiti? Įrodymus renka
prokūroras. Teismas tik vertina. Vertina tik tai kas prisegta prie bylos.
Supranti? Tai prokūroro valioje kokius įrodymus dėti ant stalo teisėjui.
Ir visuomet pigiau papirkti tyrėja ar prokūrora nei teisėją teisme.
  Jakilaitį, išdrysi viešai garsiai pasakyti, jog Masiolas neėmė kyšio
brendžio dėžutėje,jei teismas jo nenuteis ir nepasodins? Išdrysi?
Juk 99,9 procentai,kad teismas Masiolo nenuteis.
Juk pagal tave- nėra nuospręndžio, nėra nusikaltimo. Pagal tave tai
Lietuvoje net nėra korupcijos. Nes nėra nuteistųjų. Ir teismo nutarčių.
(Butkevičius nesiskaito- ten buvo Lansbergio plaukuota ranka...)
  Jakilaiti, o kaip dėl dingusio baikerio Kumpio ir Obliaus? Juk nėra
teismo nutarties. Reiškia Oblius nenudaigojo Kumpio. Dalis Lietuvos
kitokios nuomonės. O prokūrorai prieš Oblį nesurinko įrodymų. Reiškia
vieną- Oblius nekaltas.Oblius nežudė. Juk nėra įsiteisėjusios nutarties.
  Prie reikalo.

0 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAILDiena.lt grupė „Feisbuke“
Straipsnių TOP-as

Paveiksliukai


Video