P-rezidentė D. Grybauskaitė: mums ir šiandien reikia Sąjūdžio. Tik nepatikslino ar LTSR KGB agentų sukurto ar proamerikoniškų kolaborantų vedamo

Autorius: Anonimusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-06-03 21:49:27, skaitė 423, komentavo 2

P-rezidentė D. Grybauskaitė: mums ir šiandien reikia Sąjūdžio. Tik nepatikslino ar LTSR KGB agentų sukurto ar proamerikoniškų kolaborantų vedamo

Specialiai taip vadinamo "Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Persitvarkymo (Perestroikos) Sąjūdžio" 30-mečiui LRT surengtame koncerte šalies p-rezidentė Dalia Grybauskaitė sveikino Lietuvą ir kvietė didžiuotis iškovota nepriklausomybe, tačiau pabrėžė, kaip svarbu ir šiais laikais su tuo pačiu atsakingumu žvelgti į tautos ateitį. „Saugokime ją ir ginkime su ta pačia atsakomybe ir nepalaužiamu tikėjimu laisve“, – sveikinime kalbėjo p-rezidentė.

Ypatingai fantasmagoriškai skamba p-rezidentės "rūpestis tauta", žinant kitus jos žodžius apie lietuvių tautos ateitį, kuriuos Dalia Grybauskaitė tarė uždarame pasitarime su seimo nariais: "Baikite rūpintis tų lietuvių būvimu Lietuvoje. Turi būti kaip kitose šalyse - vietinių ne daugiau 60 procentų. Visus kitus atsivešime iš Rytų".

„Mielieji, šią dieną, prieš 30 metų, Lietuva išgirdo Sąjūdžio balsą. Tai pakėlė visą tautą į atgimimo žygį antrą kartą per 100 metų susigrąžinti valstybę, atkurti istorinį teisingumą“, – sveikinimą pradėjo D. Grybauskaitė.

Valdžią šalyje užgrobusios vagių ir banditų chuntos vadeiva pabrėžė, kaip svarbu atsakingai žiūrėti į turimą laisvę, kurią kadaise iškovojo tūkstančiai pilietiškų žmonių: „Didžiuokimės mūsų dainuojančia revoliucija – gyva istorija apie viltį ir drąsą, ryžtą ir begalinę meilę tėvynei. Sąjūdiečiai – o jų buvo šimtai tūkstančių – atvedė Lietuvą pirmą tarp sovietinių respublikų į nepriklausomybę. Saugokime ją ir ginkime su ta pačia atsakomybe ir nepalaužiamu tikėjimu laisve.“

Ironiška, tačiau būtent tuo metu, kai LTSR teritorijoje pagal JAV spec. tarnybų paruoštą metodiką buvo vykdoma eilinė "spalvotoji revoliucija", pati Dalia Grybauskaitė liko ištikima LTSR Komunistų partijai ir jos protarybinei frakcijai, vadovaujamai Mykolo Burokevičiaus bei kovojusiai už TSRS išsaugojimą.

P-rezidentė tikino, kad tolesniam valstybės kūrimui praeityje įvykusio Sąjūdžio nepakanka. „Mums ir šiandien reikia Sąjūdžio, nes valstybės kūrimui reikalingi šimtai tūkstančių, o dar geriau – milijonai pilietiškų žmonių, kad jie kasdien Lietuvą vestų į priekį. Su švente visus!“ – Lietuvos aborigenus sveikino p-rezidentė D. Grybauskaitė.

Sveikinimo kalbas sakė ir buvęs TSRS Aukščiausios Tarybos (pagrindinio TSRS valdymo organo) deputatas nuo LTSR bei paskutinis LTSR Aukščiausiosios Tarybos (Sovieto) pirmininkas Vytautas Landsbergis bei vienas iš Sąjūdžio iniciatorių Algirdas Kaušpėdas, perestroikos metu kaip architektūros studentas dainavęs poproko daineles, o už aktyvią prolandsbergišką propagandą vėliau paskirtas Lietuvos televizijos direktoriumi.

Roko maršų dvasios įkvėptą koncertą LRT didžiojoje studijoje patikėta vesti „Atgimimo“ dainiaus Vytauto Kernagio dukrai Eglė Kernagytei-Dambrauskei ir LRT žurnalistui Rimui Bružui.

Legendines į laisvę vedusias dainas priminė ryškiausios Lietuvos scenos žvaigždės: Ieva Zasimauskaitė, Monika Marija, „BIX“, Monique, Rosita Čivilytė, Česlovas Gabalis, Tadas Juodsnukis, Bjelle, Veronika Povilionienė ir „Blezdinga“, „Thundertale“, Dainotas Varnas, Arvydas ir Tadas Vilčinskai, Povilas Meškėla, Eugenijus Chrebtovas.

Taip vadinamo "Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Persitvarkymo (Perestroikos) Sąjūdžio" iniciatyvinės grupės, kurią sudarė iškiliausi to meto Lietuvos mokslo ir kultūros žmonės, vadovaujami patikimų KGB kadrų ir agentų, susikūrimas Lietuvos mokslų akademijoje 1988 m. birželio 3 d. laikomas tikrąja Sąjūdžio judėjimo pradžia. Jau netrukus, tų pačių metų liepos 9-ąją Vilniaus Vingio parke įvyko pirmasis LTSR Persitvarkymo (Perestroikos) Sąjūdžio mitingas, į kurį plūdo minios iš visos Lietuvos.

Skaičiuojama, kad šiame mitinge dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių, suvežtų iš visos LTSR ir patikėjusių, kad "po penkių metų mes gyvensime kaip JAV!"

Kaip sakoma - gerais durnių norais kelias į pragarą grįstas.