Tos pačios lyties sutuoktiniai turi teisę gyventi bet kurioje ES valstybėje

Autorius: Anonimusas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-06-06 13:53:17, skaitė 301, komentavo 0

Tos pačios lyties sutuoktiniai turi teisę gyventi bet kurioje ES valstybėje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) šiandien paskelbė sprendimą byloje Relu Adrian Coman ir kt., kuriuo teigiama, kad sąvoka „sutuoktinis“, vartojama reglamentuojant apsigyvenimo laisvę Sąjungoje, apima ir tos pačios lyties partnerius. 

Liuksemburge įsikūręs aukščiausios instancijos ES teismas nusprendė, kad homoseksualų pora, rumunas ir amerikietis, turi tas pačias gyvenimo vietos teises kaip ir kitos Sąjungoje susituokusios poros.

„Nors valstybės narės gali nevaržomai pasirinkti, ar numatyti tos pačios lyties asmenų santuokas savo vidaus teisinėje sistemoje, jos negali riboti Sąjungos piliečio apsigyvenimo laisvės atsisakydamos jo tos pačios lyties ne ES pilietybę turinčiam sutuoktiniui suteikti išvestinę teisę apsigyventi jų teritorijoje“, – rašoma Teisingumo Teismo spaudos pranešime.

2012 m. Briuselyje susituokę Rumunijos pilietis Relu Adrian Coman ir JAV pilietis Robert Clabourn Hamilton kreipėsi į Rumunijos valdžios institucijas dėl teisės amerikiečiui sutuoktiniui gyventi šalyje ilgiau nei tris mėnesius. Prašymas grįstas direktyva dėl judėjimo laisvės, garantuojančios asmeniui galimybę apsigyventi toje ES valstybės narėje, kur gyvena sutuoktinis. Rumunijoje tos pačios lyties santuokos neįteisintos, todėl buvo atsakyta, kad amerikietis negali būti pripažintas „sutuoktiniu“. R. A. Coman ir R. C. Hamilton Rumunijos teismui pateikė ieškinį, prašydami konstatuoti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos, kiek tai susiję su judėjimo laisvės įgyvendinimu Sąjungoje. Galiausiai byla pateko į ESTT.

Šis ESTT sprendimas reiškia, kad visos ES valstybės narės bus priverstos pripažinti tos pačios lyties porų santuokas, sudarytas už jų teritorijos ribų, judėjimo laisvės ir teisės apsigyventi šalyje srityse. Tai turės pasekmių šalims, kuriose vienalytės santuokos neįteisintos: Lenkijai, Slovakijai, Bulgarijai, Latvijai, Lietuvai.