Edmundas Kasperavičius: Lietuva neišvengiamai grįš pas Rusiją

Anonimusas
+ 28 - 2
Autorius: Levas Ryžkovas
Šaltinis: https://sputniknews.lt/columnists/20180606/6195266/edmundas-...
7536-06-07 (2018 m.), skaitė 430
4

Edmundas Kasperavičius, nuotrauk aiš įvykio vietos
Edmundas Kasperavičius, nuotrauk aiš įvykio vietos

Sputnik Lietuva skelbia antrąją išskirtinio interviu su vienu iš labiausiai ieškomų "valstybės nusikaltėlių", kaltinamu respublikos karinio perversmo Lietuvoje organizavimu, dalį

1991 metais, po tragiškų įvykių Vilniuje, prie televizijos bokšto, Kasperavičius kelis mėnesius vedė visas Lietuvos TSR televizijos laidas. Šias laidas šalies gyventojai vadino "Kaspervizija". Būtent šios televizijos laidos leido Lietuvos generalinei prokuratūrai inicijuoti prieš Kasperavičių ir kitus Lietuvos komunistų partijos lyderius baudžiamąją bylą dėl kaltinimų sunaikinti teisėtą valdžią 1991 metų sausio-rugpjūčio mėnesiais (2010 metais į kaltinimų sąrašą buvo įtraukti karo nusikaltimai).

Net KET nepažeidė

- Ar galima pavadinti buvusį Rygos omonininką Konstantiną Michailovą (Nikuliną) ir rusą Jurijų Melį politiniais kaliniais?

— Tikrai galima. Aš mažai žinau apie Michailovą. Bet aš esu susipažinęs su faktais, kuriuos surinko Giedrė Gorienė — laikraščio "Karštas komentaras" vyriausioji redaktorė. Kai juos suvedi, matai daug neatitikimų. Akivaizdu, kad Michailovas tiesiog tapo atpirkimo ožiu, kad būtų baigta Medininkų muitinės byla. Jei šis tyrimas būtų atliekamas sąžiningai, tai atvestų tiesiogiai į nepriklausomybės kovos "herojų" butus.

Ir, galbūt, tiesiai pas tuometinius valstybės vadovus.

O Jurijus Melis iš viso turi būti apdovanotas. Leitenanto Melo veiksmuose nėra ne tik nusikaltimų žmonijai požymių, bet ir kelių eismo taisyklių pažeidimų. Sovietų karininkas Melis turi būti apdovanotas už ištvermę, už tai, kad nepasidavė apmokytų, dirbusių pagal užsakymą instruktorių  provokacijoms, už tai, kad  nenaudojo karinių ginklų, kruopščiai vadovavo karinės technikos judėjimui, ir tokiu būdu išgelbėjo žmones, kuriuos apėmė masinė psichozė.

Yra visos galimybės paversti šališką teismą  panašiu į teismą prieš Georgijų Dimitrovą, kurį naciai apkaltino Reichstago padegimu, tačiau vėliau turėjo jį išteisinti. Ši byla gali nuskambėti visame pasaulyje. Kad šie žmonės išliktų istorijoje kaip herojai, kurie tapo teisminės savivalės aukomis, šiuolaikinėje Europoje tai yra pakankamai leistina.

Tamsiausia prieš aušrą

- Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie procesus, vykstančius respublikoje. Kur jie veda? Kur yra jų galutinis taškas?

— Dar būdamas karo akademijos kursantu susidomėjau dialektika. Ir aš vis dar nežinau jokio kito mokslinio mąstymo metodo. Būtina istoriškai pažvelgti į reiškinius ir procesus, atskleisti vidaus varomąją jėgą iš skirtingų pusių, atsižvelgiant į tarpusavio santykius tarp bendrų ir privačių kategorijų.

Lietuva yra pėstininkas pasaulio didžiajame žaidime. Taip buvo ir 1991 metais. Dėl daugelio priežasčių būtent Baltijos šalys buvo pasirinktos kaip dviejų priešingų politinių sistemų mūšio laukas. Reikia pripažinti, atsirado labai protingų ir "įžvalgių" nacionalinių kadrų, kurie buvo nepatenkinti gyvenimu TSRS ir pasirengę "persirengti" ir išduoti savo įsitikinimus. Jie tikėjosi, kad privatizavimo metu gaus didžiulius respublikos turto gabalus. Jiems labai padėjo lietuvių emigracija, iš tų, kurie palaikė Hitlerį ir pabėgo su fašistais į Vakarus.

Tada Lietuvai atiteko svarbus vaidmuo šiame žaidime. Ir ji atliko šį vaidmenį. Žmonės, kurie tada "kovojo" už nepriklausomybę, atėjo į valdžią. Dabar valdo jų vaikai, net jų anūkai. Landsbergio anūkas jau valdžioje. Todėl jie nepaliks šio lovio. Jie yra skolingi tiems, kurie juos atvedė į valdžią, ir griežtai vykdo visus keliamus reikalavimus. Todėl Lietuvai neverta laukti iš jų nieko gero.

- Bet ar kas nors gali pasikeisti? Ar respubliką ir toliau valdys Landsbergių dinastija?

— Lietuvoje kas nors pasikeis, kai įvyks pasauliniai pokyčiai. Kaip ir 1990-aisiais, jei kas pasikeis pasaulyje, tai taip pat paveiks Lietuvą. O pasaulyje būtinai viskas pasikeis.

Niekada anksčiau taip įžūliai nesielgė imperijos viršininkas — JAV. Mes žinome, kiek baisių nusikaltimų, įskaitant ir karo nusikaltimus, kiekvieną dieną daroma su jų palaiminimu. Jos atleido vadžias. Ir jau neatšaukiamai apsigėdino prieš visą pasaulį.

- Kuo?

— Daug kuo, pirmiausia, savo melu, purviniausių "psichologinio karo" metodų naudojimu tarpvalstybiniuose santykiuose. Melas apsigyveno aukščiausiame politiniame lygmenyje. Pirmasis pradėjo meluoti buvęs CŽV vadovas Džordžas Bušas vyresnysis. Jis suprato, kad "psichologinio karo" metodai yra labai galingas ginklas. Ir dabar ši "mada" meluoti yra tokia klestinti, kad visi — prezidentai ir prezidentės, įskaitant mūsų, Lietuvos — meluoja tiesiai į akis.

Kas yra "melas kvadratu"? Kai šie žmonės ruošiasi meluoti tam tikra tema, jie prieš pat melą skelbia: "Mūsų priešininkas šia tema meluos". Labai dažnai dabar tai pastebima. Ir dėl Skripalių, ir dėl lėktuvo. Ši situacija kelia susirūpinimą, bet kartu ir džiugina.

Džiugina, nes tai jau yra kraštutinis kritimo laipsnis. O pagal dialektiką, kai pasiektas kraštutinis laipsnis, visada prasideda  atoslūgis, vyksta neigimo neigimas, tai reiškia, kad tiesa pradės laimėti. Gal ir ne dabar. Bet greitai.

- O naktis visuomet tamsiausia prieš pat aušrą.

— Štai! Puikiai pasakyta! Noriu dar kartą pabrėžti, kad raudonąją vėliavėlę su pjautuvu ir kūju, kurią mes numetėme, pagavo Kinija. Kinija tvirtai seka socializmo keliu su kiniškais ypatumais, kurie atmeta tam tikras rimtas sovietinio socializmo klaidas. Ir iš esmės, Kinija tampa dar vienu pasaulio tvarkos poliu. Be to, ji vis stiprėja. Štai kodėl aš žinau, kad pasaulio tvarka pasikeis. Kinijoje aš tai jaučiu labai aiškiai.

- Ir koks bus Rusijos vaidmuo naujame geopolitiniame scenarijuje?

— Kartu su Kinija ir kitais naujosios pasaulio tvarkos rėmėjais. Tai Kinijos interesas. Niekas, išskyrus Rusiją, negali tapti tokiu stipriu sąjungininku. Niekas nepadės Kinijai — nei Amerika, nei Japonija, nei Europa. Bet Rusija dėl daugelio priežasčių — istorinių, geografinių, karo stretegijos — padės. Ir, svarbiausia, Rusija turi išteklius. Ne tik iškastinę žaliavą. Bet ir proto. Tai įrodo Rusijos karinė galia, kuri iki šiol išlieka. "Vienas diržas — vienas kelias" yra ilgalaikė politika, kurios įgyvendinimas, mano nuomone, ir nulems pasaulinius pokyčius.

- Kas tokiu atveju bus su Amerika? Ar ji išnyks?

— Amerika niekur neišnyks. Niekas nieko nesunaikins. Amerika išliks Amerika, tačiau ji turės atsisakyti pasaulinių siekių, jai teks apsiriboti tvarkos nustatymu savo suskaldytoje šalyje, galbūt regione.

Ir tada viskas pasikeis Lietuvoje. Esant tokiai situacijai, Lietuvai nereikės, kad valdžioje liktų Vakarams įsipareigoję žmonės. Tada, tikiuosi, ateis tikri patriotai, kurie rūpinsis Lietuva. Ir tada ir aš, Kasperavičius, atvyksiu į Lietuvą, nebijodamas, kad busiu paskelbtas kolaborantu. Arba kaip anksčiau — Judu. Tada paaiškės, kad nebuvo jokios sovietinės okupacijos, kad lietuviai puikiai gyveno Tarybų Sąjungoje. Paaiškės, kad Lietuvai reikalingi geri kaimynystės santykiai su Rusija, tegul blogai organizuoti, bet labai geri. Tai neišvengiamai laukia Lietuvos.

Nauja nomenklatūra

- Neseniai puošniai buvo paminėtas Sąjūdžio 30-metis. Kaip vertinate šios organizacijos sėkmę?

— Prieš trisdešimt metų visi lietuviai be išimties buvi įsimylėję Sąjūdį. Juk jie skelbė kilnią kovą už Lietuvos atgimimą, už teisinės valstybės sukūrimą, už respublikos ekonominį suverenitetą, už nomenklatūros privilegijų panaikinimą, uprieš gamtos užterštumą, prieš istorinių ir kultūrinių paminklų sunaikinimą, prieš tarptautinių santykių blogėjimą, už nacionalinės kultūros klestėjimą ir prieš užsienietišką dominavimą. Visa tai užrašyta Sąjūdžio dokumentuose.

Sąjūdžio judėjimo Lietuvoje 30-metis jubiliejus >>

Belieka tik gailėtis, kad toks mylimas Sąjūdis 90-ųjų pradžioje užbaigė savo veiklą. Nuo to laiko Lietuvoje nėra masinių mitingų, nėra jokių žygių. Niekas "neapkabina" Baltijos jūros ir nepiketuoja "atominio pragaro" — Ignalinos AE, neįkainojamo respublikos turto.

Iškyla klausimas. Jei Sąjūdis nutraukė savo kilnią kovą, tada visi anksčiau minėti tikslai buvo pasiekti?

- Retorinis klausimas. Ne, žinoma!

— Žinoma, ne. Aš pasakysiu daugiau: tikriems Tėvynės patriotams, išskyrus Sąjūdžio paskelbtas ir neišpildytas užduotis, gyvenimas kelia kilnesnes užduotis.

- Kokias?

— Pirma, Lietuvos gelbėjimas nuo išnykimo, nuo gyventojų išsisklaidymo ieškant geresnio gyvenimo. Antra, ekonomikos, visų pirma, mūsų turtingos derlingos žemės, kurios gyvulininkystės produktai kadaise buvo žinomi visam pasauliui, atgaivinimas. Trečia, ateities kartų lietuvių išvadavimas nuo didžiulės tėvynės išorės skolos, su kuria jie neturi nieko bendra. Ketvirta, tų pačių žmonių valdžios pasiglemžimo sustabdymas.

- Ir kokia išvada?

— Labai paprasta. Sąjūdis pasirodė esąs ciniškas lietuvių tautos apgavikas. Visi gražūs šūkiai buvo tik dūmtraukis, ekranas, už kurio paslėpti tikrieji tiek vietinių, tiek užjūrio šios organizacijos įkvėpėjų tikslai.

Daugelis Sąjūdžio lyderių atliko jiems pavestas užduotis, įsitvirtino prie valdžios lovio ir neįtikėtinai praturtėjo, o pasiaukojamai tikinti jais tauta gavo "ilgą nosį".

Taigi norėčiau paklausti jų: "Už ką jūs taip nekenčiate tautos, kuri jus taip mylėjo?"

Pirmą Edmundo Kasperavičiaus interviu dalį skaitykite čia >>


28   2
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 4

4. Anonimas 1 2
2018-06-07 23:39:02

stovedamas prie seimo negalejau pagalvot, kad kada nors desiu pliusa kaspervizijos vedejui

3. Durnių Laivo Kapitonė 1 1
2018-06-07 22:00:50

Yra BK straipsnis 170-2, surandami piliečiai ir pagal jį teisiami.
Man nesuprantamas dalykas. Negi tyrėjai prokūrorai bei teisėjai nemoka
skaityti ir suprasti teksto? Kas vyksta? Kodėl? Ir kada baigsis?

Viešas pritarimas SSRS nusikaltimams. Bet SSRS nusikaltimai turi būti
pripažinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais nusikaltimais. Suprantat?
Pasakymas bendrai, kad va ten trėmė, sodino kitaminčius ir gėjus ėmė
prievarta į kariuomenę manęs netenkina. Turi būti teismo nutartis.

1- Genocidas.
  Lietuva bandė nuteisti Vasiliauską kaltindami-
jį genocidu. Bet štai kokia nesėkmė Strasbūre. Lietuva pralaimėjo.
Ir dabar net nuo kažkokio muziejaus svarstoma nuimti žodį ,,genocido,,
nes genocido nebuvo. Nes nėra įsiteisėjiusio teismo nuospręndžio
Tai reiškia, kad genocido nebuvo. Straipsnis yra, bet nuteistųjų nėra.
 
2- ,,nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos
gyventojams,,
  Klausimas. O kokie yra nacistinės Vokietijos nusikaltimai Lietuvos
Respublikai pripažinti įsiteisėjiusiais ES ar Lietuvos Respublikos
teismų nuospręndžiais? Jūs ramiai įkvėpkit oro ir
atsakykit. Niurnbergo tribunolas nesiskaito. Lietuvos Respublika
Niurnbergo procese nedalyvavo. Tai kokius nusikaltimus Lietuvos
Respublikai padarė nacistinė Vokietija? Ir kada galėjo padaryti?
Juk 1941 birželio 22 Lietuva buvo TSRS sudėtyje. O 1991 metais
kai Lietuvos Respublika buvo atkurta nebuvo nacistinės Vokietijos.
Štai koks klausimas.

3- ,,viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai,,
  Vėlgi klausimai tie patys. Dėl nacistinės Vokietijos agresijos
atpuola, nes nacistinė Vokietija niekaip negalėjo užpulti Lietuvos
Respublikos. O koks yra galiojantis teismo nuospręndis dėl TSRS
agresijos? Kad būtų galima neigti TSRS agresiją, turi būti įsiteisėjęs
teismo nuospręndis. Lietuvos. ES. Arba(ir) tarptautinio teismo.
Prašau man pasakyti. Kur koks kada. Ačiū.

2. Durnių Laivo Kapitonė 0 1
2018-06-07 22:00:26

4- ,,1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje
dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikos gyventojams,,
   Manau klausimas aiškus. Atsakymas irgi. Negalima neigti nusikaltimų,
ar teisinti asmenų nes nėra nė vieno nuteisto. Yra tik ĮTARIAMIEJI.
Sausio-13 byla dar vyksta. Ir neaišku kada baigsis. Nes spręndimai bus
apskųsti ir Strasbūre paaiškės kalti ar nekalti. Dabar nėra kaip
skųsti nuospręndžio, nes nėra nuospręndžio. Neigti menkinti irgi nėra
ką ir kaip.
  o jau bus teisiamas trečias pilietis. Paleckiukas. Tas kur Sapožnikovos
knygą išleido. Ir Simonas Krydonas. Gal jau užteks?
  Panašiai vyksta Ukrainoje. Sakykim Savčenko pateiktas sunkus kaltinimas
neturint svarių įrodymų. Tėvynės išdavimas. Pagal tokį straipsnį nėra
numatyta paleisti už užstatą. Teismo posėdžiai vyksta du kart į mėnesį
apklausiant du neva liudininkus per vieną posėdį. Neva liudininkų šimtas.
Paskaičiuokit kiek laiko sėdės už grotų o pakui turės paleisti, nes nėra
įrodymų. O kištis į tyrimą Vakarai negali. Nuspręndžio neapsakųsi, nes
tyrimas. Ir tyrimas vyks kokius du metus. O greičiausiai nekaltas žmogus
sėdės.
  Lietuvoje tas pats. Dėl Sausio-13 tampoma guma. Nes teisėjai žino,
kad byla po jų nutarties būtinai atsidurs Strasbūre. O ten reikės
įrodymų o ne tik politinės valios. Ir nesinori susimauti kaip su
Vasiliausku.

  Baudžiamasis Kodeksas

170 2 straipsnis.   
Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams,
SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos
Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar
šiurkštus menkinimas

1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar
Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais
Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais
pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui
arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino,
jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu
būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat
tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos
įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar
nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos
teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus
genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo
nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems
agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje
dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams
Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai
menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar
įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,

-baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu,
arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

1. Če Gevara 12 4
2018-06-07 09:15:39

Puikus interviu. Lietuvai labai trūksta tokio proto žmonių, kaip Edmundas Kasperavičius. Tikiuosi sulaukti tų laikų, kai jis grįš į tėvynę, kai nebeliks vakarams įsipareigojusių "patriotų".

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito