STALINAS (8)

Anonimusas
+ 15 - 6
Autorius: Anno
Šaltinis: https://cont.ws/@magazintrafar...
7536-06-15 (2018 m.), skaitė 1367
8


Josifas Džiugašvilis, Visariono sūnus - Stalinas

Tai tik nedidelė žodžių apie Vadą dalis.. Jis nieko nepaliko abejingais. Jo veiksmus ir orumą pripažino tiek draugai, tiek priešai. Ir jei jau kam kalbėti apie jį, tada tik panašaus masto asmenybėms..

Štai jis žymiausias ir didingiausias iš mūsų bendraamžių. Jis paskui save veda 170 mln žmonių 21-ame milijone kvadratinių kilometrų. Darbe jis susijęs su daugybe žmonių. Ir visi tie žmonės jį myli, tiki juo, palaiko jį. Visu ūgiu jis iškyla virš Europos ir Azijos, virš praeities ir virš ateities. Tai pats žymiausias ir tuo pačiu metu mažiausiai ištyrinėtas žmogus pasaulyje.

Anri Barbius, prancūzų rašytojas, žurnalistas ir visuomenės veikėjas

Komunizmas prie Stalino iškovojo visų vakarų nacijų aplosdismentus ir susižavėjimą. Komunizmas prie Stalino davė mums patriotizmo pavyzdžius, lygius geriausiems istorijos analuose. Komunizmas prie Stalino išaugino geriausius generolus pasaulyje. Krikščionybės ujimas ? Visai ne. Nėra jokių religinių persekiojimų. Cerkvių durys atviros. Mažumų rasiniai persekiojimai ? Visiškai ne, Žydai gyvena kaip visi. Politinės represijos ? Žinoma. Tačiau dabar tapo aišku, kad tie kurie buvo sušaudyti butu išdavę Rusiją jos vokiškiems priešams.

Viljamas Eitkenas Biverbrukas, anglų ir kanadiečių politinis veikėjas, leidėjas, verslininkas ir mecenatas

Stalinas iš pat pradžių padarė man įspūdį savo sugebėjimais, ir mano nuomonė nepasikeitė. Jo asmenybė kalbėjo pati už save, ir jos vertinimas nereikalavo perdėjimų. Pas jį buvo geros manieros, matyt, gruziniškos kilmės. Aš žinau, kad jis buvo negailestingas, bet gerbiu jo protą ir jaučiu jam simpatiją, kurios ištakų taip ir  negalėjau pats sau iki galo paaiškinti. Matyt tai buvo Stalino pragmatizmo pasekmė. Greitai užsimirštama , kad kalbiesi su partiniu veikėju… Aš visada jame matydavau jame įdomų pašnekovą, niūrų ir griežtą, kam dažnai nuteikdavo apsvarstomi klausimai. Aš nepažinojau žmogaus, kuris taip valdytusi pasitarimuose. Stalinai buvo puikiai informuotas visuose jį liečiančiuose klausimuose, apdairus ir operatyvus… Už viso to, be abejo, stovėjo didi jėga.

Entonis Idenas,  64-as Didžiosios Britanijos premjeras

“Didele laime Rusijai buvo tai, kad sunkių išbandymų metais šaliai vadovavo genijus ir nedvejojantis pulkvedys Stalinas. Jis buvo pačia  iškiliausia asmenybe, imponuojančia mūsų besikeičiančio ir žiauraus to laiko periode, kuriame praėjo visas jo gyvenimas.

Stalinas buvo nepaprastos energijos ir nepalenkiamos valios jėgos žmogus, ryžtingas, žiaurus ir negailestingas pokalbyje, kuriam netgi aš, išauklėtas čia, Britanijos parlamente, negalėjau nieko priešpastatyti. Visu pirma Stalinas turėjo didelį jumoro ir sarkazmo jausmą ir sugebėjimą tiksliai suvokti mintis. Ši Stalino jėga buvo tiek didi, kad jis  atrodė nepakartojamas tarp visų laikų ir visų valstybių vadovų.

Stalilnas padarė mums didingiausią įspudį. Kis turėjo gilią, be jokios panikos, logiškai apmastutą išmintį. Jis buvo nenugalimas meistras sunkiais momentais rasti išėjimo kelius iš pačios beviltiškiausios padėties. Be viso to, pačiais kritiškiausiais momentais, o taip pat pačiais iškilmingiausiais  momentais, Stalinas buvo vienodai susilaikęs ir niekada nepasiduodavo iliuzijoms. Jis buvo nepaprastai sudėtinga asmenybė. Jis sukūrė ir valdė milžinišką imperiją. Tai buvo žmogus, kuris savo priešą naikino savo gi priešu. Stalinas buvo didingiausiu, neturinčiu sau lygiu pasaulyje, diktatoriumi, kuris paėmė Rusiją su arklu, o paliko su atomine ginkluote.

Vinstonas Čerčilis, 61 ir 63 Britanijos premjeras

Stalinas - viena iš didingiausių šiuolaikinės istorijos figūrų. Jis tvirtai įrašė savo vardą ne tik Tarybų Sąjungos,  bet ir pasaulio istorijoje. Jam vadovaujant senoji istorija pasikeitė, atsinaujino, pajaunėjo ir pavirto į dabartinę Tarybų Sąjungą. Jis iškėlė TSRS iki galingos pasaulinės valstybės lygio - padarė ją galingesne nei kada nors buvo ar galėjo tapti Rusija.

Jucho Paasikivi, 7 Suomjos prezidentas,  2 ir 28 Suomijos premjeras

Stalinas kalba be pagražinimų ir moka net sudėtingas mintis išreikšti paprastai. Kartais jis kalba paprastai, kaip žmogus, kuris  įpratęs taip suformuluoti savo mintis , kad jos būtu aiškios nuo Maskvos iki Vladivostoko. Galbut jis neturi šmaikštumo, bet jam, neabejotinai, būdingas jumoras, kartais jo jumoras tampa pavojingu. Laikas nuo laiko jis nusijuokia prislopintu šelmišku juoku. Jis jaučiasi gana laisvai ivairiose srityse ir atmintinai, nepasiruošęs visada tiksliai cituoja datas, vardus , faktus.

Mes kalbėjomės su Stalinu apie spaudos laisvę, apie demokratiją ir apie jo asmenybės sudievinimą. Pokalbio pradžioje jis kalbėjo bendromis frazėmis ir vartojo žinomus partinio leksikono šablonus. Vėliau aš nustojau jame jausti partinį vadovą. Prieš save įžvelgiau individualybę. Ne visada sutikdamas su manim, jis visą laiką išliko gilus, protingas, susimąstęs.

Lionas Feichtvangeris, vokiečių rašytojas , vienas iš labiausiai pasaulyje skaitomų vokiškai rašančių autorių

Prisipažinus, aš žiūrėjau į Staliną su šiokiu tokiu įtarumu ir išankstiniu nusistatymu. Savo sąmonėje aš sukūriau labai atsargaus, savyje susikaupusio  fanatiko, despoto, pavydaus valdžios monopolizatoriaus. Aš tikėjausi sutikti žiaurų, kietą doktrinerį ir savimi pasitikintį gruziną - kalnietį kurio dvasia niekada nebuvo išsiveržusi iš gimtųjų kalnų lygumų. Visi neaiškūs gandai, visi įtarimai nustojo man egzistuoti amžiams po to , kada aš pasikalbėjau su juo keletą minučių. Aš niekada nebuvau sutikęs labiau nuoširdaus, padoraus ir sąžiningo žmogaus; jame nėra nieko tamsaus ir grėsmingo, ir šiomis jo savybėmis reikia paaiškinti jo milžiniška valdžią Rusijoje.

Herbertas Velsas, anglų rašytojas ir publicistas

Stalinas nė karto nepasikartojo. Jis kalbėjo taip kaip šaudė jo kariauna - tiksliai ir tiesiai. Jis pasveikino mane keliais greitais rusiškais žodžiais. Jis paspaudė mano ranką trumpai, tvirtai, mielai. Jis šiltai šypsojosi. Nebuvo nei vieno nereikalingo žodžio, gesto ar kuno judesio. Atrodo kad kalbi su nuostabiai subalansuota mašina, protinga mašina. Josifas Stalinas žinojo ko jis nori, žinojo ko nori Rusija, jis manė, jūs irgi tai žinote. Šito antrojo vizito metu mes kalbėjomės beveik keturias valandas. Jo klausimai buvo aiškūs, trumpi ir tiesūs. Kad kaip ir pavargęs buvau, aš atsakinėjau tokiu pat tonu. Jo atsakymai buvo greiti, nedviprasmiški, jie buvo ištariami taip, lyg būtu buvę apgalvoti daug metų atgal.

Haris Hopkinsas, amerikiečių valstybinis ir politinis veikėjas, F. Ruzvelto artimiausias bendražygis

Stalinas buvo pirmas tarp lygių koalicijos sąjungininkų. Pokarinė stalininės valstybės vidaus ir užsienio politika, buvo sąlygota visų pirma Stalino siekiu sustiprinti Rusijos valstybingumo statusą, užtikrinti jos globalinius interesus.

Čan Kaiši, Kinijos respublikos prezidentas, maršalas ir generalisimus

Stalinas - nuostabi asmenybė. Jis apdovanotas nepaprastais sugebėjimais ir protu, o taip gebėjimu suvokti praktiškų klausimų esmę. Jis vienas tų lyderių, lygiai su Ruzveltu ir Čerčiliu, ant kurių pečių gula tokia atsakomybė, kokios neteks jokiam žmogui artimiausius 500 metų.

Kordelas Halas, 47 JAV valstybės sekretorius

Viena iš daugybės susijusių,  su Stalinų, įdomių aplinkybių: jis labiau literatūriškai išsilavinęs nei bet koks kitas jo laikmečio valstybinis veikėjas. Palyginus su juo Džordžas Loidas ir Čerčilis - tik stebėtinai blogai apsiskaitę žmonės. Kaip, beje, ir Ruzveltas.

Čarlzas Persis Snou, anglų rašytojas, fizikas, valstybinis veikėjas

Tikriausiai, joks kitas žmogus, išskyrus Staliną, negalėtu padaryti to paties kare, su tokiu negailestingumo lygiu, lankstumu ar tikslo siekimu , ko reikalavo sėkmingas kariavimas tokiais nežmoniškais mastais.

Piteris Ustinovas, britų kino aktorius, režisierius, dramaturgas, scenaristas, rašytojas, laikraščių ir žurnalų kolumnistas, tele- ir radio - vedėjas, prodiuseris, Emmi, Gremmi, Oskar premijų Laureatas

Stalinas turėjo kolosalų autoritetą, ir ne tik Rusijoje. Jis mokėjo “prijaukinti” savo priešus, nepanikuoti pralaimėjus ir neapsvaigti nuo pergalių. O pergalių pas daugiau nei pralaimėjimų.

Stalininė Rusija - tai ne ankstesnė Rusija, žuvusi kartu su monarchija. Tačiau stalininė valstybė be jo vertų įpėdinių pasmerkta.

Stalonas Teherane kalbėjo kaip žmogus , turintis teisę reikalauti ataskaitos. Neatverdamas kitiems dviems konferencijos dalyviams rusų planų, jis pasiekė to, kad jie patys jam išklojo savo planus ir ir juos pakoregavo pagal jo reikalavimus. Ruzveltas prisijungė prie jo, kad atmestu Čerčilio įdėją dėl plataus vakarų ginkluotų pajėgų  Vienos, Prahos ir Budapešto puolimo per Italiją, Jugoslaviją ir Graikiją. Iš kitos pusės, amerikiečiai, tam pritardami, atmetė, nepaisydami anglų nusistatymo, siūlimą peržiūrėti konferencijoje politinius klausimus liečiančius centrinę Europą, ypač klausimą dėl Lenkijos, kur tuoj - tuoj turėjo įeiti rusų armijos.

Benešas informavo mane apie derybas Maskvoje. Jis apibūdino Staliną kaip žmogų daug nekalbantį, bet tvirtą siekimuose, turintį kiekvienai europinei problemai savą mintį, slaptą, bet visiškai nusistatytą.

Šarlis de Golis, 18 Prancūzijos prezidentas, pirmas Penktos respublikos prezidentas

Aš supratau, kad jis labiau informuotas nei Ruzveltas, labiau realistiškas nei Čerčilis, ir tam tikra prasme labiausiai efektyvus iš karinių lyderių.

Averelas Harimanas,  JAV pasiuntinys TSRS

Aš buvau įsitikinęs antistalinistas 17 metų amžiaus. Mes netgi pradėjome ruoštis pasikėsinimui prieš Staliną. Jei mane būtų nuteisę  1939 metais aukščiausia bausme, tai tai būtų buvę teisinga. Dabar, apgalvodamas tą visą amžių, aš patvirtinu: Stalinas buvo pati didžiausia ХХ amžiaus asmenybė, pats didžiausias politinis genijus.

Aleksandras Zinovjevas, sociologas ir socialinis filosofas, rašytojas.

71% Plius 71% Plus
29% Minus 29% Minus
15   6
Komentarai: 8
8. Sn 2018-11-08 23:46:58

Labaj geraz vadaz buvo. Geraj byby ciulpe man ir mano draugam

0 0
7. Anonimas 2018-08-29 22:55:33

Jo gerbėjams neprošal patirti tas kančias, kurias sukėlė jų garbinamasis savo aukoms...

0 0
6. Anonimas 2018-06-16 21:57:25

cia autorius anno tai anus tai autorius sikna 

2 7
5. Anonimas 2018-06-17 08:08:13

Autoriai tie kas pasisakê apie vadą, o šikna kas neturi ko pasakyti, apart dusti iš neapykantos prieš įžymybių pasisakymus

7 2
4. Durnių Laivo Kapitonė 2018-06-16 10:23:07

 Įžanga
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas
įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu
teismo nuosprendžiu.
Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo
prezumpcija yra viena svarbiausių teisingumo vykdymo
demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų.
Ypač svarbu, kad nekaltumo prezumpcijos laikytųsi
valstybės institucijos ir pareigūnai, kad viešieji asmenys,
kol asmens kaltumas padarius nusikaltimą nebus įstatymo
nustatyta tvarka įrodytas ir pripažintas įsiteisėjusiu
teismo nuosprendžiu, apskritai susilaikytų nuo asmens
įvardijimo kaip nusikaltėlio.
Pvz:- Masiulis kyšio neėmė... Garliavoje pedofilijos
nebuvo, nebuvo ir tvirkinimo... Lietuvoje net nėra korupcijos.
  Dabar apie komunistą gruzinų tautybės TSRS vadovą
generalisimusą Džiugašvilį dar vadinamu Stalinu.
Ir apie jo nusikaltimus. Mažas pastebėjimas- Stalinas
savo veiklą vykdė ne vienas o iš anksto kartu susitares
su kitais gaujos nariais dalinosi Europą ir Pasaulį.
Tai Čerčilis ir Ruzveltas. Tai jie Jaltoje ir Potsdame
visų trijų bendru susitarimu atidavė Lietuvą prievartauti
Stalinui. Hitleris jau buvo nusinuodijęs nusišoves ir
sudegintas. Tad Stalino- Hitlerio susitarimai po karo
nebegaliojo. O hitlerizmas buvo nuteistas Niurnbergo
tribunole. Ko nepasakyčiau apie stalinizmą
   --1 Klausimas:
Apie Staliną. Kokie nusikaltimai padaryti Stalino yra
įrodyti ir pripažinti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu?
Hitlerio režimas  buvo nuteistas po jo mirties...
   --2 klausimas:
2018 m. kovo 16 d. 16:08 Delfyje pats Landsbergis:
-vadinamoji LTSR yra neteisėtas ir neteisinis darinys
Koks teismas ir kada LTSR pripažino neteisėta?
   --3 klausimas:
Dėl komunistų partijos. Koks teismas kada įrodė kaltę
ir pripažino LKP nusikaltimus įsiteisėjusiu teismo
nuospręndžiu? Juk simboliai ir atvaizdų demonstravimas
yra uždrausti. Tarptautinių teismų nebuvo, nors komunistinės
partijos tebėra Italijoje  Japonijoje ir kitur.
Žinokite, kad ,,Rinkimų į Europos Parlamentą teisę taip pat
turi nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos
valstybių narių piliečiai,,
  Tai reiškia, jog Lietuvoje kandidatuoti gali koks nors
legaliai komunistuojantis ir priklausantis Graikų Komunistų
partijai graikijos pilietis. Va juk įdomu būtų? Ką padrijotai
pasakytų?

10 0
3. Durnių Laivo Kapitonė 2018-06-16 10:22:41

   --3 klausimas:
Dėl komunistų partijos. Koks teismas kada įrodė kaltę
ir pripažino LKP nusikaltimus įsiteisėjusiu teismo
nuospręndžiu? Juk simboliai ir atvaizdų demonstravimas
yra uždrausti. Tarptautinių teismų nebuvo, nors komunistinės
partijos tebėra Italijoje  Japonijoje ir kitur.
Žinokite, kad ,,Rinkimų į Europos Parlamentą teisę taip pat
turi nuolat gyvenantys Lietuvoje kitų Europos Sąjungos
valstybių narių piliečiai,,
  Tai reiškia, jog Lietuvoje kandidatuoti gali koks nors
legaliai komunistuojantis ir priklausantis Graikų Komunistų
partijai graikijos pilietis. Va juk įdomu būtų? Ką padrijotai
pasakytų?
   --4 klausimas
170 BK str.Viešas pritarimas nacistinės
Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams.
 Kokius nusikaltimus padarė nacistinė Vokietija Lietuvos
Respublikai ir koks teismas tai nustatė? (Niurnbergo teismas
nesiskaito. Lietuvos Respublika jame nedalyvavo)
   --5 klausimas
170 BK str. Tas, kas viešai pritarė neigė ar šiurkščiai menkino
 1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių
ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos
Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams,
 juos neigė ar šiurkščiai menkino.
 Kaip galima neigti Sausio 13 įvykiuose dalyvavusių asmenų nusikaltimus, jei
byla dar nebaigta ir yra tik įtariamieji kas dar nereiškia
jog jie bus pripažinti kaltaisiais?
   --6 klausimas
Sovietinių simbolių draudimas įsigaliojo 2008 m. birželio 17 d.
Lietuvos Respublikoje draudžiami atsakingų už Lietuvos gyventojų
represijas SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdai.
Atsakingi tai čia kaip? Dėjo parašus po sąrašais? Ar buvo tik partiniai?
Ar morališkai? Kas nustatė kas tokie atsakingi o kurie neatsakingi?
Kur rasti  atsakingų už represijas komunistinių vadovų
sąrašą kurių atvaizdai uždrausti tik Lietuvoje?
  Represijos tai trėmimai į Sibirą ir Kazachstaną? Trėmimai pasibaigė
po Stalino mirties 54m. Tai Chruščiovo Brežnevo Gorbačiovo Brazausko
Grybauskaitės atvaizdai nėra draudžiami? Jie juk nedalyvavo represijose?
Šitų komunistinių vadovų atvaizdai susirinkimuose leidžiami?
O gal norėsit paneigti, jog Grybauskaitė nebuvo komunistinė vadovė?
 
 Šeši paprasti klausimai. Nereikia išvedžiojimų. Nereikia ekspertų
išvadų. Neįdomi Seimo pozicija. Nenoriu Vyriausybės nuomonės ar
Prezidentūros prielaidų. Taip pat nenoriu skaityti istorikų
nusiistorijimų.Atsakymai paprasti. Koks teismas kada.
Tai lb parasta. Padrijotai irgi gali atsakinėti. Atsakymų sąlygos
įžangoje. Nekaltumo prezumcija ir įsiteisėjes teismo nuosprendis.
Ar aišku?

 

7 2
2. Eugenijus 2018-06-25 10:54:19

​​​​​​... Pats kažkada buvau labai nusistatęs prieš Staliną ir CCCP. Prisipažįstu-smarkiai klydau. Dėkuj už informaciją pamąstymui. Nedidelis priedas. Niekas mūsų niekur net rėmė. Ta prasme, nei rusai, nei juo labiau Staliną. Patys lietuviai sėdėjo Lietuvos aukščiausio taryboje ir kituose atsakinguose postose. Tad kam kaltinti kitus? 

4 0
1. Če Gevara 2018-06-16 09:00:48

Tikra teisybė. Toks jis ir buvo. Taip pat buvo ir buržujų siaubas. Iki pat šios dienos jie kratosi nuo jo vardo. Ačiū už straipsnį.

13 4

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI