Grybauskaitė sukritikavo savo prezidentavimą

Anonimusas
+ 19 - 1
Autorius: Anno
Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/15062...
7536-06-16 (2018 m.), skaitė 431
2

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė perskaitė paskutinį metinį pranešimą Lietuvos Seimui. Dešimtuose prezidentavimo metuose Grybauskaitė atrado "neregėtą Lietuvą", iš kurios bėga žmonės, nes joje vyrauja godumas, išnaudojimo aistra ir korupcija. Tokius "atradimus" galima padaryti pradedant eiti pareigas, bet antrosios kadencijos pabaigoje atsakomybė už tokias liūdnas realijas gula tik ant valstybės vadovo pečių. Taigi "jos didenybė" savo atsisveikinimo pranešime iškoneveikė savo valdymo rezultatus rezultatus.

"Iš vienos pusės matome įstabų Laisvės kūrinį, kurio pažanga žavisi visas pasaulis, kuriuo didžiuojamės ir mes patys, mažiau nei per tris dešimtmečius pavertę Lietuvą savarankiška valstybe.

Kitoje pusėje – iš politinių užkulisių į valstybės pamatus vis prasiskverbiantis godumo ir nepasitikėjimo kirminas, verčiantis žmones geresnio ir teisingesnio gyvenimo ieškoti svetur", - papasakojo Grybauskaitė seimo nariams apie prieštaringus jausmus, aplankančius ją, galvojant apie Lietuvą

Dešimtaisiais savo prezidentavimo metais Grybauskaitė pamatė "nematytą Lietuvą". Tai Lietuva, kurioje "kur ciniškas išskaičiavimas nustelbia viską ir kėsinasi į valstybę, į demokratiją. Kur knibžda godžių, klastingų, demoralizuotų savanaudžių, nematančių valstybės idėjos. Kur suprantama tik šantažo, melo ir grasinimų kalba, o įtaka poveikiu – einamiausia prekė", pasakė valstybės vadovė, kuriai paklūsta teisėsaugos organai ir kuri devynerius metus turėjo visą galią pakeisti į geresnę pusę Lietuvą.

Jei po devynerių Grybauskaitės prezidentavimo metų žmonės išvažiuoja iš Lietuvos , nes "godumo ir nepasitikėjimo kirminas" įsiskverbė į valstybės pagrindus, tada pati presidente ir sukūrė tokią Lietuvą - ir neša visą atsakomybę už ją.

"Jos didenybės" kalbą apie "neregėtą Lietuvą", be abejo, kelo iš naujausio korupcijos skandalo susijusiu su "MG Baltic" koncernu. Tuo pačiu metu p-rezidentė, su jai būdinga maniera, kalba taip, tarsi ji nebūtų susijusi su šiais skandalais, yra "ne prie ko", kas, švelniai tariant, yra netiesa. Neseni skandalai parodė, kad Dalia Polikarpovna aktyviai dalyvauja tame pačiame politiniame užkulisyje, nuo kurio ji atskiria save ir į kritikuoja.

Garsiausias skandalas, susijęs su "MG Baltic", - tai p-rezidentės Grybauskaitės asmeninė korespondencija su buvusiu Liberalų judėjimo lyderiu Eligiju Masiuliu, kaltinamuoju gavus kyšius iš "MG Baltic".

Sprendžiant iš susirašinėjimo, Masiulis buvo tarpininkas tarp verslo koncerno ir valstybės vadovės. Per jį Grybauskaitė kontaktavo su "MG Baltic", reikalavo "nutildyti" žurnalistą iš koncernui priklausančio telekanalo ir kitaip ją pamaloninti mainais už paramą. Taip kad presidente kaip reikalo žinovas kalba apie politinę korupciją, kuri persmelkė Lietuvą.

Dabartinis Dalia Grybauskaitės pranešimas - yra įdomus paminklas jos epochai Lietuvos istorijoje, taip pat pačiam valstybės vadovui.

Grybauskaitė vėl atkuria paradoksalią jo prezidentavimo formulę: Lietuvoje viską spendžiu aš , bet už nieką neatsakau.

Taigi, aš galiu kritikuoti visus, bet niekas negali kritikuoti manęs. Lietuvos politika yra kiaurai persmelkta korupcija, bet aš, būdama šios politikos epicentre, yra nekalta ir švari, kaip gėlelė. Lietuvos piliečiai nusivilia savo valstybe ir išvažiuoja, bet ko čia aš, valstybės vadovė?

"Fundamentaliems nacionalinio saugumo klausimams randasi ir vis daugiau politinės valios, taip pat ir šiame Seime. Priešakines valstybės gynybos linijas papildo tiriamoji žurnalistika, vidiniai sąjūdžiai jau užgimsta mokyklose, ligoninėse, socialiniuose tinkluose", - kalba D. Grybauskaitė apie tai, kaip pilietinė visuomenė kyla į valstybės gynybą nuo korupcijos ir prekybos poveikiu.

Bet kokioje šviesoje pačią Dalią Polikarpovną išstato ši skatinanti tendencija prieš Lietuvą? "Jos didenybė" kontroliuoja VSD, prokuratūrą, teismus, metai iš metų, skelbia karą oligarchams valdžioje, ir po viso to jos prezidentavimo etape lietuviai priversti patys organizuotis mokyklų, ligoninių ir socialinių tinklų lygyje, kad kovoti su korupcija.

Taip išeina, kad Grybauskaitė atsisveikinimo pranešime Lietuvos Seimui iškoneveikė savo pačios valdymo rezultatus.

Lietuvos politikai atsižvelgiant į greitą Dalios Polikarpovnos išėjimą iš S. Daukanto aikštės, tapo drąsesni ir pripažino tai kas akivaizdu: Lietuva, kurią pastatė Grybauskaitė, toli gražu yra ne pati geriausia vieta pasaulyje.

Europarlamentaras Valentinas Mazuronis pareiškė, kad ponia nepasakė Seimui paties pagrindinio: Lietuvoje karaliauja totali baimės, persekiojimo atmosfera, daromi šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, klesti veidmainystę, intrigos, o teisėsaugos organai ir specialios tarnybos tai naudoja savo slaptiems žaidimams. "Tokia yra Lietuvos valstybės kasdienybė, kuri buvo sukurta ir kuriai vadovauja devynerius metus prezidentė Dalia Grybauskaitė", - sako Mazuronis.

"Svarbiausios Lietuvos problemos ataskaitoje aiškiai įvardijamos - tai didžiulė konfrontacija, kurią matome tiek Lietuvoje, tiek užsienio politikos klausimais. Butent tai, aš manau, r yra didžiausią grėsmė mūsų valstybei: Lietuvoje vaidijasi dirbantys gyventojai su verslu, išvažiavę su likusiais, pacientai su gydytojais, mokytojai su mokiniais, miestas su kaimu, gerovė su saugumu ", - pakomentavo Grybauskaitės pasirodymą, buvęs užsienio reikalų ministras Lietuvos ir Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje V. Ušackas.

Jis nepraleido galimybės mesti akmenėlį į dabartinės p-rezidentės daržą: "Norint įveikti priešpriešą reikalinga valia ir tikėjimas, būtini vadovams, kurie suvienytų, o ne skaldytų, kurie butu teisingi visiems ir galėtu kalbėtis su visais. Tiek šalies viduje, tiek užsienio politikoje. "

Šios frazės potekstė yra aiški bet kokiam Lietuvos piliečiui: visi žino sėja nesantaiką, intrigas ir rietenos šalies, viduje ir kivirčijasi su kaimynais užsienio politikoje.

Grybauskaitės prezidentavimo pabaigos niekas Lietuvoje nelaiko "nuostabios eros pabaiga", ir jos valdymo dešimtmečio aiškiai niekas nalaikis "aukso amžiumi" Lietuvos istorijoje.

Prie Grybauskaitės Lietuva ištuštėjo, kaip nuo buboninio maro, - toks istorijai yra pagrindinis jos prezidentavimo rezultatas. Su šiuo rezultatu p-rezidentė įeis į istoriją.

"Dalia-Maras" - pats tinkamiausias titulas valdovei, prie kurios šimtai tūkstančių gyventojų pabėgo iš šalies. Tai yra pats svarbiausias dalykas, ir yra tai kas liks iš "Grybauskaitės eros" istorijoje.

Istorija - panele teisinga: ji ne tik pavadins daiktus savo vardais, bet ir pasakys, kas yra atsakingas už tai, kas atsitiko Lietuvai.


19   1
Pridėti naują straipsnį

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Komentarai: 2

2. Durnių Laivo Kapitonė 9 0
2018-06-16 16:28:43

ATVERCIAM KORTAS:
Dalia Grybauskaite- TSKP Vilniaus partines mokyklos
vedeja. Atsidavusi komunizmo idealams. Viešai neišsižadėjusi komunistinės
praeities. Nesunaikinusi partinio SSKP bilieto.
Cepelinas Linkevicius- Kauno miesto komjaunimo sekretorius,
Lietuvos Lenino Komunistinio Jaunimo Sajungo Centrinio
Komiteto Sekretorius
Zenonas Vaigauskas- nuo 1978 dirbo Lietuvos Lenino Komunistinio
Jaunimo Centro Komiteto sekretoriate. Vilniaus Tarybu
Sajungos Komunistu Partijos Aukštosios Partines mokyklos
klausytojas. Nuo 1988 metu Tarybu Sajungos Komunistu
Partijos Centro Komiteto aspirantas... Visiškai atsidavęs komunizmo idealams.
Vytautas Kojala- 1958–1959 m. Šalcininku rajono komiteto II-asis sekretorius.
 1963 m. baige Vilniaus aukštaja partine mokykla. 1963–1971 m. dirbo LKP CK.
1971–1976 m. LKP Vilniaus miesto komiteto II-asis sekretorius, kandidatas i
LKP CK narius 1978–1984 m. Vilniaus aukštosios partines mokyklos mokymo ir
 mokslo reikalu prorektorius.1979 m. Visuomenes mokslu akademijoje prie SSKP
CK apgyne disertacija „Loginiai ir istoriniai teisetumo igyvendinimo aspektai“
Tapinas. Draugai - o kuom but Tapinas, jei Grybauskaitė būtų komunistų vadė?
 Va Savukynas gudresnis - jo biografija Wikipedijoje
prasideda nuo 2003 metu - neprisikabinsi. Nors ji
išduoda komjaunuoliškas entuziazmas...
Dabar pafantazuojam apie šitu kompartijos funkcionieriu
biografijas jei nebutu ivykus perestroika...
Nu jei TSRS profesorius Landsbergis (Lietuvos Aukšciausiojo
 SOVIETO pirmininkas) nebutu kaip koks
tsunamis sugrioves TSRS imperijos... Pavarom?
Va kas jie butu šiandien? Gal jie butu ižymus pasaulinio
lygio disidentai  areštuoti nuteisti ir ištremti i Igarka
už socialistines santvarkos griovima antikonstituciniu
organizaciju organizavima ir ginkluota pasipriešinima
sovietiniam režimui? Ju vardais butu pavadintos gatves
Londone ir aikštes Wašingtone...
Ar jie butu lipe TSRS komunistu partijos karjeros
laiptais ir šiandien jie vadovautu Lietuvos komunistu
partijai... Ir tremtu i Igarka disidentus. Ir jie butu
Tarybu Sajungos aukšciausio lygio veikejai?
Isivaizduokit 2019 metai... Vyksta XXXIII TSRS Komunistu
partijos suvažiavimas...
Kalba sako TSRS Komunistu Partijos generaline sekretore
Dalia Grybauskaite. Kremliaus Kolonu saleje saleje delegatai
pradeda ploti. Kameros rodo ju džiaugsmingus veidus.
Audringi plojimai pereina i ovacijas... Ovacijos i audringas
ovacijas. Saleje kunkuliuoja jausmu ir emociju audros...
Linkevicius pradeda raudoti... Vaigauskas ekstazeje klaupiasi ir
 kelia rankas i dangu...  Savukynas viska fiksuoja i videokamera.
O ka manote jus? Koks variantas jums atrodo realistiškesnis?
 O kuom butu Valatka? Rimvydas Valatka? ,,Tiesos,, korespondentas...
 Prašau balsuoti. Isivaizduokit kad Šiandien dar TSRS. Ir
Grybauskite kas butu šiandien? Variantai:
A (patinka) - Ji disidente persekiojama komunistu už kova del
Lietuvos nepriklausomyvbes.
B (nepatinka) - Ji šiandien aukšto rango SSSR komunistu partijos
lydere.
 Prašau balsuoti ir pareikšti savo nuomone. Atskiras Aciu už
komentarus

1. Durnių Laivo Kapitonė 4 0
2018-06-16 16:27:43

Kodėl Grybauskaitė viešai dedasi nekenčianti Putino o Putinas
nepernešantis Grybauskaitės? Tokia abipusė vieša neapykanta. Štai jums atsakymas kodėl:
1936 metais NKVD agentas ir kuratorius A.Deutschas įkalbėjo K.Philby imtis
jaudinančios užduoties – nutraukti atvirus ryšius su komunistais,
neva išsižadėti draugų socialistų, tapti užkietėjusiu dešiniuoju ir
teikti slaptą informaciją sovietams. Naujasis vaidmuo K.Philby puikiai
sekėsi. Jį priėmė į Anglų-vokiečių bendradarbiavimo draugiją, todėl
Maskvos agentas galėjo laisvai keliauti po nacistinę Vokietiją ir netgi
susitiko su A.Hitlerio užsienio reikalų ministru Joachimu von Ribbentropu.
   O ką? Ir žiūrėk baigusi kadenciją Lietuvoje
gaus postą Pentagone ar NATO būstinėje arba ES Soviete ir prieigą prie slaptų
dokumentų. Ir galės juos ten fotografuoti su mirofotoaparatu. Tokia Putino
KGB rusiškų šaškių partija. Neatrodo jums? Ir įrodinėdama, kad neva nekenčia Putino-
sužlūgdys Lietuvą su entdependencais ir atsijungimais nuo elektros linijų.
Jums patinka žodžiai nors darbais žlugdo Lietuvos ekonomiką...
  Kodėl išrinkta dvi kadencijas? Ats:- Balsus skaičiavo Zenonas Vaigauskas-
nuo 1978 dirbo Lietuvos Lenino Komunistinio Jaunimo Centro Komiteto sekretoriate.
Vilniaus Komunistu Partijos Aukštosios Partines mokyklos
klausytojas. Nuo 1988 metu Tarybu Sajungos Komunistu Partijos Centro Komiteto aspirantas.
Aišku dabar kodėl partškolos docentė laimėjo visus rinkimus?
  Kaip manote dėl instrukcijų gavimo:- Putino agentas važiuos susitikti su KGB kuratorium
į Maskvą ar geriau į kokį ES miestą? Kur būtų saugiau ir nesukeltų įtarimų?
Maskvoje ar Briuselyje geriau rengti instrukcijų perdavimą? Grybauskaitei visiškai
nebūtina važinėti į Maskvą.
Tai buvo mano asmeninė nuomonė.
Tiesa- o kur Grybauskaitės kompartijos partbilietas?

viešai nebus rodomas, įvesk, jeigu nori gauti pranešimą apie kitų komentarus

Siųsti komentarą

VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI


Laisva informacija - laisvas žmogus!

Straipsnių TOPas

Reklama

Paveiksliukai


VideoDraugai

VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Puslapis feisbuke


Švieskis150 metų Maksimui Gorkiui! Pilnas raštų rinkinys lietuviškai

Mus skaito