Grybauskaitė sukritikavo savo prezidentavimą

Autorius: Anno Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/articl... 2018-06-16 14:27:21, skaitė 649, komentavo 4

Grybauskaitė sukritikavo savo prezidentavimą

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė perskaitė paskutinį metinį pranešimą Lietuvos Seimui. Dešimtuose prezidentavimo metuose Grybauskaitė atrado "neregėtą Lietuvą", iš kurios bėga žmonės, nes joje vyrauja godumas, išnaudojimo aistra ir korupcija. Tokius "atradimus" galima padaryti pradedant eiti pareigas, bet antrosios kadencijos pabaigoje atsakomybė už tokias liūdnas realijas gula tik ant valstybės vadovo pečių. Taigi "jos didenybė" savo atsisveikinimo pranešime iškoneveikė savo valdymo rezultatus rezultatus.

"Iš vienos pusės matome įstabų Laisvės kūrinį, kurio pažanga žavisi visas pasaulis, kuriuo didžiuojamės ir mes patys, mažiau nei per tris dešimtmečius pavertę Lietuvą savarankiška valstybe.

Kitoje pusėje – iš politinių užkulisių į valstybės pamatus vis prasiskverbiantis godumo ir nepasitikėjimo kirminas, verčiantis žmones geresnio ir teisingesnio gyvenimo ieškoti svetur", - papasakojo Grybauskaitė seimo nariams apie prieštaringus jausmus, aplankančius ją, galvojant apie Lietuvą

Dešimtaisiais savo prezidentavimo metais Grybauskaitė pamatė "nematytą Lietuvą". Tai Lietuva, kurioje "kur ciniškas išskaičiavimas nustelbia viską ir kėsinasi į valstybę, į demokratiją. Kur knibžda godžių, klastingų, demoralizuotų savanaudžių, nematančių valstybės idėjos. Kur suprantama tik šantažo, melo ir grasinimų kalba, o įtaka poveikiu – einamiausia prekė", pasakė valstybės vadovė, kuriai paklūsta teisėsaugos organai ir kuri devynerius metus turėjo visą galią pakeisti į geresnę pusę Lietuvą.

Jei po devynerių Grybauskaitės prezidentavimo metų žmonės išvažiuoja iš Lietuvos , nes "godumo ir nepasitikėjimo kirminas" įsiskverbė į valstybės pagrindus, tada pati presidente ir sukūrė tokią Lietuvą - ir neša visą atsakomybę už ją.

"Jos didenybės" kalbą apie "neregėtą Lietuvą", be abejo, kelo iš naujausio korupcijos skandalo susijusiu su "MG Baltic" koncernu. Tuo pačiu metu p-rezidentė, su jai būdinga maniera, kalba taip, tarsi ji nebūtų susijusi su šiais skandalais, yra "ne prie ko", kas, švelniai tariant, yra netiesa. Neseni skandalai parodė, kad Dalia Polikarpovna aktyviai dalyvauja tame pačiame politiniame užkulisyje, nuo kurio ji atskiria save ir į kritikuoja.

Garsiausias skandalas, susijęs su "MG Baltic", - tai p-rezidentės Grybauskaitės asmeninė korespondencija su buvusiu Liberalų judėjimo lyderiu Eligiju Masiuliu, kaltinamuoju gavus kyšius iš "MG Baltic".

Sprendžiant iš susirašinėjimo, Masiulis buvo tarpininkas tarp verslo koncerno ir valstybės vadovės. Per jį Grybauskaitė kontaktavo su "MG Baltic", reikalavo "nutildyti" žurnalistą iš koncernui priklausančio telekanalo ir kitaip ją pamaloninti mainais už paramą. Taip kad presidente kaip reikalo žinovas kalba apie politinę korupciją, kuri persmelkė Lietuvą.

Dabartinis Dalia Grybauskaitės pranešimas - yra įdomus paminklas jos epochai Lietuvos istorijoje, taip pat pačiam valstybės vadovui.

Grybauskaitė vėl atkuria paradoksalią jo prezidentavimo formulę: Lietuvoje viską spendžiu aš , bet už nieką neatsakau.

Taigi, aš galiu kritikuoti visus, bet niekas negali kritikuoti manęs. Lietuvos politika yra kiaurai persmelkta korupcija, bet aš, būdama šios politikos epicentre, yra nekalta ir švari, kaip gėlelė. Lietuvos piliečiai nusivilia savo valstybe ir išvažiuoja, bet ko čia aš, valstybės vadovė?

"Fundamentaliems nacionalinio saugumo klausimams randasi ir vis daugiau politinės valios, taip pat ir šiame Seime. Priešakines valstybės gynybos linijas papildo tiriamoji žurnalistika, vidiniai sąjūdžiai jau užgimsta mokyklose, ligoninėse, socialiniuose tinkluose", - kalba D. Grybauskaitė apie tai, kaip pilietinė visuomenė kyla į valstybės gynybą nuo korupcijos ir prekybos poveikiu.

Bet kokioje šviesoje pačią Dalią Polikarpovną išstato ši skatinanti tendencija prieš Lietuvą? "Jos didenybė" kontroliuoja VSD, prokuratūrą, teismus, metai iš metų, skelbia karą oligarchams valdžioje, ir po viso to jos prezidentavimo etape lietuviai priversti patys organizuotis mokyklų, ligoninių ir socialinių tinklų lygyje, kad kovoti su korupcija.

Taip išeina, kad Grybauskaitė atsisveikinimo pranešime Lietuvos Seimui iškoneveikė savo pačios valdymo rezultatus.

Lietuvos politikai atsižvelgiant į greitą Dalios Polikarpovnos išėjimą iš S. Daukanto aikštės, tapo drąsesni ir pripažino tai kas akivaizdu: Lietuva, kurią pastatė Grybauskaitė, toli gražu yra ne pati geriausia vieta pasaulyje.

Europarlamentaras Valentinas Mazuronis pareiškė, kad ponia nepasakė Seimui paties pagrindinio: Lietuvoje karaliauja totali baimės, persekiojimo atmosfera, daromi šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai, klesti veidmainystę, intrigos, o teisėsaugos organai ir specialios tarnybos tai naudoja savo slaptiems žaidimams. "Tokia yra Lietuvos valstybės kasdienybė, kuri buvo sukurta ir kuriai vadovauja devynerius metus prezidentė Dalia Grybauskaitė", - sako Mazuronis.

"Svarbiausios Lietuvos problemos ataskaitoje aiškiai įvardijamos - tai didžiulė konfrontacija, kurią matome tiek Lietuvoje, tiek užsienio politikos klausimais. Butent tai, aš manau, r yra didžiausią grėsmė mūsų valstybei: Lietuvoje vaidijasi dirbantys gyventojai su verslu, išvažiavę su likusiais, pacientai su gydytojais, mokytojai su mokiniais, miestas su kaimu, gerovė su saugumu ", - pakomentavo Grybauskaitės pasirodymą, buvęs užsienio reikalų ministras Lietuvos ir Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje V. Ušackas.

Jis nepraleido galimybės mesti akmenėlį į dabartinės p-rezidentės daržą: "Norint įveikti priešpriešą reikalinga valia ir tikėjimas, būtini vadovams, kurie suvienytų, o ne skaldytų, kurie butu teisingi visiems ir galėtu kalbėtis su visais. Tiek šalies viduje, tiek užsienio politikoje. "

Šios frazės potekstė yra aiški bet kokiam Lietuvos piliečiui: visi žino sėja nesantaiką, intrigas ir rietenos šalies, viduje ir kivirčijasi su kaimynais užsienio politikoje.

Grybauskaitės prezidentavimo pabaigos niekas Lietuvoje nelaiko "nuostabios eros pabaiga", ir jos valdymo dešimtmečio aiškiai niekas nalaikis "aukso amžiumi" Lietuvos istorijoje.

Prie Grybauskaitės Lietuva ištuštėjo, kaip nuo buboninio maro, - toks istorijai yra pagrindinis jos prezidentavimo rezultatas. Su šiuo rezultatu p-rezidentė įeis į istoriją.

"Dalia-Maras" - pats tinkamiausias titulas valdovei, prie kurios šimtai tūkstančių gyventojų pabėgo iš šalies. Tai yra pats svarbiausias dalykas, ir yra tai kas liks iš "Grybauskaitės eros" istorijoje.

Istorija - panele teisinga: ji ne tik pavadins daiktus savo vardais, bet ir pasakys, kas yra atsakingas už tai, kas atsitiko Lietuvai.