Neo pagonybė, arba senasis baltų tikėjimas bandomas paskelbti tradicine religija

Autorius: NiekaRimta.ga Šaltinis: http://niekarimta.ga/neo-pagon... 2018-06-19 20:45:47, skaitė 763, komentavo 6

Neo pagonybė, arba senasis baltų tikėjimas bandomas paskelbti tradicine religija

Kas tas baltų senasis tikėjimas? Neo pagoniai man taip ir neatsakė į klausimą. Norėjau visaip suprasti, bet niekaip nesupratau.

Vaizdo rezultatas pagal užklausÄ âtrehlebov fotoâ
Rusiškasis neo pagonis tikintis  anunakiais ir Nibiru planetos skrydžiu, bet pašalinęs  savo paistalus po 2013 metų pasaulio neatėjimo pabaigos.

Paskutiniai tradiciniai senieji baltų tikėjimo atstovai išnyko apie XVII – XVIII amžių. Tai vėlyviausias laikas, bet manoma, kad ir šintu metų anksčiau. Juos dar bandė kai kas aprašyti XVIII amžiaus vidurio vokiečių etnografai, bet tikrų pagonių jau nebebuvo. Seni žmonės kažkiek prisiminė iš tėvų tikėjimo nuotrupų, bet tik mažyčių fragmentų, iš kurių taip ir nebuvo galima susidaryti jokio geresnio vaizdo. Tikrai prarasta sena neaprašyta kultūra. Aprašytos dievybės, kurios už ką buvo atsakingos, bet tik tiek. Niekas nežino, ar buvo kažkokios apeigos, ar nebuvo. Jei buvo, tai kokios? Kas ką simbolizavo? O svarbiausiai kodėl?

Pagonybės likučių etnografai dar rado tautosakoje, dainose, bet ne daugiau. Žinoma įdomu prisiliesti ir prie šių likučių, bet gaunasi tik taip: dinozaurų griaučiai randami, bet niekas tikrai nemoka atkurti jų. Aptraukia skeletą numanoma mėsa, raumenimis ir pagal esamus driežus, duoda jų odos išvaizdą. Niekas nežino, jie kokios spalvos buvo. Galima interpretuoti, kad rudi, pilki, ar net vaivorykštės spalvomis buvo pasipuošę? O gal jie buvo plunksnuoti? Lyg įrodimų randa, bet garantuotų nėra. Lieka tik interpretacijos, kaip ir paskaičiavimas, kad koks didžiulis dinozauras , jei jam atkąsdavo uodegos gabalą plėšrūnas, ėjo skausmo signalas apie 15 – 30 sekundžių. Taip manoma, o kaip buvo iš tiesų. Tai tik interpretacijos. Taip pat dabar mokslininkai ėmė skaičiuoti, kad dinozaurai tegalėjo judėti ne greičiau nei dviejų kilometrų greičiu per valandą, o didžiausiųjų plėšrūnų nasrai, negalėjo medžioti gyvo maisto, nes kaulai buvo per trapūs. Raumenys juos būtų sutriuškinę. Beliko tik viena prielaida, kad šie buvo maitėdos, net šviežios maitos negalėjo atkąsti, o tik gerai apgedusią. Pagal juos – filmas „Juros periodo parkas“ plėšrūnai taip šuoliuoti negalėjo. O jei pagal jų skaičiavimus, tai nuo tokių „greitų“ dinozaurų žmogus galėjo pabėgti greitesniu žingsniu nei įprasta, o ir bėgti nebūtų reikėję. Pagal mokslininkus – jei tada žmonės būtų gyvenę, tai per kelis tūkstančius metų visi dinozaurai, o ir plėšrūnai būtų buvę lengvai sulesti žmonių. Žmonijai tada būtų buvęs rojus… Bet ir čia yra prielaidos.

Anuomet, o būtent tarybinėje santvarkoje, jaunimas ėmė domėtis kažkuo daugiau. Nebe pakako komunistinio leninizmo, bei marksizmo. Viskas sukosi vien apie materiją – pseudo socialistiniame ir pseudo ateistinėje kultūroje. Tradicinė religija, tokia kaip tuometė krikščionybė netraukė, nes buvo kelios priežastys. Viena, kad tuo laiku krikščionybė buvo priverstinai sustabarinta visokių draudimų. Nebuvo jokios prieinamos geros literatūros. Plius nuo mokyklos laikų buvo įkalta į galvas, kad krikščionybė yra opiumas liaudžiai, dar buvo labai kišama mintis, kad krikščionybė buvo tik per prievartą primesta, o senoji kultūra išnaikinta. Tarybinė istorija buvo rašoma specialiai adaptuota prie komunistinio ateizmo. Nutylimi nemalonūs faktai, kad mūsų protėviai, tai yra baltai, na ir slavų gentys nebuvo jau tokie taikūs pūkuotukai. Žodžiu iš vienos ideologijos , tai yra, vardan komunistinio ateizmo, galima ir nutylėti dalį istorijos ją iškraipant.

Bet, kad ir kaip bebūtų gaila, dalis jaunimo nesijautė jaukiai gyvūniško ateizmo gniaužtuose. Jie ėmė, kaip Trinkūnas ieškoti tautosakoje, pasakose gilesnių egzistencinių prasmių. Rado. Rado ką norėjo rasti. Tikrai tautosakoje yra labai daug gerų dalykų, tik bėda, kad ją nejučiomis ėmė versti sau maloniu adaptuotu tikėjimu, kad tai ir yra tikrasis baltų senasis tikėjimas.

Visa post tarybinė erdvė yra užsikrėtusi pagonybės mada. Net tarybiniais laikais komjaunimo veikėjai tuo domėjosi, dėl vidinės egzistencinės tuštumos. Antai Rusijoje yra populiarus Trechlebovas. Labai panašus į mūsų dabartinę Trinkūnienę. Indų vedos jiems jau tapo mūsų neva senojo tikėjimo pagrindu. Aišku, kad yra pritempiama už ausų. Gal taip ir buvo, bet kur realūs įrodymai, jei nei mūsų baltų protėviai neužrašė? Kitas dalykas, kad pagal dabartines, seniau surinktas žinias, baltų tikėjimas labiau primena graikų, romėnų dievybes, bet mažiau bendro turi su vedizmu. Čia vėl galima visaip vartyti. Gal ankstyvieji dokumentalistai patys pritempė to tikėjimo likučius prie antikos? Čia yra tiek daug tuščių lapų, kad neįmanoma atsakyti.

Tai vardan ko tas kilęs triukšmas? Va įdomusis klausimas. Tai, kad Trinkūnienė Karbauskio tikėjimo nenori priimti, faktas, nes jis nė tiek nieko neišmano kaip Trinkūnienė. O su Karbauskiu yra aišku. Jis yra biznierius. Intuityviai suvokė ant kokių kabliukų pagauti rinkėjus. Tai alkoholis, sveika gyvensena, tautiškumas, plius neo pagonybė. Tai patys madingiausi rinkodaros arkliukai. Sužaidė ant mažai išsilavinusių žmonių jausmų, tai ir išrinko.

Štai pokalbis socialiniame tinkle su vienu prijaučiančiu Karbauskiui ir neo pagonybei. Pasidarykite išvadas patys kas jie per paukščiai?

Mano komentaras:

– Jūs pasižiūrėkite į „Inija Trinkuniene“ FB ir rasite ten tik straipsnius apie pastangas įteisinti tą tikėjimą, plius gražios nuotraukos iš misterinių vaidinimų. Senobiniais rūbais pasipuošę. Bet nerasite rimtų paskaitų, lekcijų apie tą tikėjimą. Jo filosofines skelbiamas gelmes. Tik pats paviršutiniškiausias popsas. Nu – alia reklama, reklama, reklama. VISKAS.

Algimantas:

– O tai krikščionybė ir ypač katalikybė ne reklama ? Gi Kristaus prisikėlimas pati seniausia, labiausiai išpopuliarinta relama. Be jos nebūtu nė krikščionbės.

Aš:

– O kokios yra šios religijos pagrindinės filosofinės dogmos? Nu, kurios nekintamos? Ir kurios yra kaip šio tikėjimo pagrindas? Kur yra jų pagrindinė knyga, kur galėčiau su jų tikėjimu susipažinti kaip su konkrečia religine filosofija?

Algimantas:

– Saulė ir Perkūnas nekintantys. O apeigos keitėsi, keičiasi ir dar keisis, kol būs nuspresta suvienodinti.  Okokias knygas protėviai kada rašė? Protėvių tikėjimas tūkstančiais metų senesnis už krikščionybę ir jam nereikėjo, ir nereikia nei dogmų, nei knygų.

Aš:

–  Tai Saulė yra dievybė? O perkūnas reiškinys – dievybė  Alio – durų rankena dievas . Ei kur čia logika  ?  O jei nerašė, tai kaip Trinkūnas sužinojo apie jų tikėjimą /:-D Jis yra tikras, ar trinkūno makaulės pasekmė? 

Algimantas:

– O kokia logika tikėti į benkartą prikaltą prie kryžiaus ?

Aš:

– Nu yra bent aprašyta kodėl jis buvo prikaltas ir ką ir kodėl kalbėjo. Skatęs – žinai?

Algimantas:

–  O kas gali patikrinti kad teisybė aprašyta o tokios pat kaip brolių Grimų pasakos ? Tūkstantis ir vienoje naktyje daugiau teisybės surašyta nei biblijoje.

Aš:

– Tai matau, kad neskaitęs. O nuomonė yra. Kitas dalykas, ten nieko ir nesuprasite savarankiškai skaitant, nes reikia žinoti anų laikų žydų istoriją, papročius.

Algimantas:

–  Tai kad originalo niekas ir neduos skaityti, o kopijose vietoje celebriti yrašyta celibate.:D  Lietuviai katalikai – protėvių išdavikai. Tuo viskas pasakyta. Todėl Lietuva ir menksta, kad protėvių tikėjimą praradę, o primestojo tikėjimo taip ir neįtikėję.

Aš:

– Kažkada buvo toks video, kur vaikai bando skambinti veikiančiu senu, ratukiniu laidiniu telefonu. Nepasisekė. Tai ir tamsta kaip tas vaikas. Jei nemoki naudotis, tai dar nereiškia, kad neveikia   Iš kur tokias nesąmones traukiate?  Mokykitės senovės graikų kalbos. Varykite į Graikiją, ten rasite beveik 2000 metų senumo NT. testamentą. Mokykitės aramėjų, ar dar kažkurios senosios kalbos, kur galėsite paskaityti seniausius 4000 metų senumo raštus, paskui lyginsite su vis naujesnėmis versijomis. Oi kaip lengva kaltinti, kad originalai slepiami. Ai juokinate 

Algimantas:

–  Sava juoda duona ir sąvas protėvių tikėjimas tūstantį kartų vertingesnis, nei svetimi pyragai ir tikėjimai.

Aš:

–  Algimantai – dogmas, dogmas keliate. Filosofijos esminius dalykus, o ne pezate apie duoną ir apie kažkokį mistinį tikėjimą, kurio nėra. Nu , sakykim, kad yra, bet prašau dogmas pagrindines man įkelkite. Nuorodas į naująsias knygas – baltų tikybos pagrindų vadovėlį prašau… ALIOO, ar girdžias 

Algimantas:

– Jau greitai krikščionis musulmonai „išlygins“, kai tik paims Europos valdžią į savo rankas. Neliks nei krikščionių, nei krikščionybės. Nutrins nuo žemės paviršiaus labiau nei krikščionys šventgires.

Čia jau man ėmė trūkti kantrybė:

– Algimantai, tamsta neadekvatus. PRAŠAU DOGMAS, VADOVĖLIUS KELKIT MAN, O NEPEZĖKITE APIE KRIKŠČIONYBĖS IŠNYKIMUS 

Algimantas:

– Ateis laikas – būs ir vadovėliai, nėra lengva atkurti tai ką krikščionys ugnimi ir kalaviju sunaikino, išžudydami žynius.

Aš:

– Tai per 30 metų nesugebėjo Trinkūnai parašyti? Tai pirma skelbiamas oficialus tikėjimas, o paskui tik knygos rašomos?

Algimantas:

– Puolate protėvių tikėjimą kaip kažkada žydai krikščionybę, gerai dar kad ant kryžiaus ar ąžuolo nekalate. 

Aš:

– Nepuolu aš. Jūs tik niekur į jokį užduotą klausimą neatsakėte. GĖDA 

Algimantas:

–  Iš kokios knygos Kristus mokė krikščionybės ?

Čia įsiterpė Saulius Grigoravičius neapsikentęs:

– Tai kad nėra ką pulti pasufleruosiu dar: šaipomės iš kičo ir butaforijos. Algimantai,   kaip didis religijotyrininkas turėtumėte žinoti, kad krikščionybė atsirado, praėjus keliems šimtmečiams nuo to nelaimėlio nukryžiavimo.

Algimantas:

–  Nesu nei krikščionis, nei pagonis, bet šaipytis iš tų kas bando atkurti protėvių tikėjimą nepadoru. Tai kaip minėjo Grigoravičius gali užtrukti ir šimtmečius. O nepadoriausia tai protėvių atžvilgiu, išeina kad jie kvaili kam gynėsi ir nesikrikštijo, o be reikalo žuvo.

Aš:

–  Jokiu atkūrimu net nekvepia. Viskas yra iš bambos. Tai, kad etnografinis būrelis tai taip, bet nėra nieko daugiau.

Čia ir baigėsi mūsų pokalbis. Tai tipiškas neo pagonis, kuris neišmano visai istorijos, persismelkes yra sąmokslo pigiomis teorijomis. Neo pagonių pagrindinis arkliukas yra , kad niekšai padlos krikščionys, kalaviju nešė tą tikėjimą, išnaikino senas tradicijas, todėl degraduojame. Visi argumentai sukurti ant kaltinimų krūvos, bet kur jų argumentai? Kolei kas nesutikau rimtais argumentais ginkluoto neo pagonio.

Įdomu, ką mokyklose vaikams tie galėtų dėstyti? Nėra elementaraus nuoseklumo. Jei būtų išlikęs bent per pus mažesnė baltų tikėjimo bendruomenė kaip karaimų – pirmyn. Ji būtinai turėtų būti pripažinta tradicine. Jokių net kalbų neturėtų būti, bet čia kitas atvejis. Unikalus.

Kiekviena religinė denominacija turi daug gilesnes šaknis, nei lietuviška neo pagonybė. Bėda, kad niekaip negali jie suprasti. Nesupranta, nes yra savo įsitikinimų fanatikai. Fanatizmas nėra sveikatos požymis. Tie patys neo pagonys rėkia prieš vakarietiškas diegiamas nesąmones, suvokia, kad yra nesąmonė, bet savo nesąmonės suvokti niekaip nesugeba. Va, kokie męs esame keisti žmonės. Va, kaip lenda iš visų galų kažkokios gyvuliškos neigiamos archaikos. Kalbu ir apie vakarietiškas pseudo vertybes – kas be ko.