Amerikiečiai pripažįsta: Pribaltikos apginti negalima

Autorius: Anno Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/articl... 2018-06-27 15:58:07, skaitė 1904, komentavo 4

Amerikiečiai pripažįsta: Pribaltikos apginti negalima

Amerikoje vėl kalbama, kad NATO negalės užkirsti kelio Rusijos įsibrovimui į Pribaltiką. Bet dabar nurodo visai kitas priežastis, dėl kurių amerikiečiai nespės išgelbėti Estijos, Latvijos ir Lietuvos: blogi keliai ir nepatikimi europietiški sąjungininkai. Nėra galimybės apsaugoti Pribaltikos nuo okupacijos NATO pajėgomis; iš ko neišvenšiamai peršasi išvada: ar ne geriau iš karto atiduoti ją Rusijai?

"NATO pajėgos prie Rusijos sienos yra sumažintos sudėties. Rezervai turės įveikti šimtus kilometrų. Tačiau bet koks uždelsimas dėl biurokratijos, prastas planavimo ir nutriušušios infrastruktūros leis Rusijai užimti NATO teritoriją Pribaltikoje dar iki amerikosai užpildys visus 17 formuliarų, būtinų kertant Vokietijos ir Lenkijos sieną", - rašo vienas iš labiausiai gerbiamų ir įtakingų leidinių JAV - The Washington Post.

"Washington Post" europinio biuro Briuselyje Maiklas Birnaumas persuoda iš Lenkijos Suvalkų informaciją apie vieną iš karinių Baltųjų rumų žaidimų, kuriame buvo analizuota galimybė atsakyti į Rusijos agresiją Pribaltikoje.

Remiantis žaidimo rezultatais, NATO pralaimės Rusijai karą Pribaltikoje.

Ir pralaimės dėl apgailėtinų priežasčių.

"Kariuomenės visureigiai vilksis siaurais keliais paskui lėtai važiuojančius krovininius vilkikus, judėdami į rytus per Euroįos teritoriją. Surudiją tiltai gali sugriūti nuo amerikoniškų tankų svorio, nes jie yra per silpni. O kariuomenės permetimą gali užlaikyti erzinantys pasų kontrolieriai ir užsispyrusios geležinkelių kompanijos ", - rašo" Washington Post ".

Baltųjų rūmų karinis žaidimas, kuriuo remiasi leidinys, įrodo, kad NATO karinė apsauga Pribaltikoje yra neveiksminga iš principo ir tai sąlygota sisteminėmis priežastimis.

Siekiant efektingai apsaugoti Pribaltiką nuo galimos agresijos, Aljanso pajėgos, kurių pagalbos tikisi sąjungininkai, turi būti stovėti Pribaltikoje.

NATO kontingentas prie Rusijos sienų turėtų būti panašus į JAV kariuomenės kiekį Vakarų Vokietijoje šaltojo karo piko metu. Tada vieną amerikosų grupuotę už kelių kilometrai nuo Rytų bloko sienos sudarė 200 tūkstančių žmonių - tai jums ne keturi rotaciniai batalionai po tūkstantį žmonių kiekvienas Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Ar Šiaurės Atlanto aljansui užteks žmogiškųjų ir materialinių išteklių tokiam kariniam kontingentui Rusijos pasienyje - ginčytinas klausimas.

Amerikonams, svarbesnis ir labiau diskutuotinas klausimas - ar JAV turėtų išleisti milžiniškus lėšas, siekiant užtikrinti saugumą šalyse, kurios joms neturi jokios vertės?

Juk kalba žina apie tai , kad šimtai tūkstančių JAV piliečių turi apsigyventi prie Baltijos jūros krantų ir gyvena šalyse, iš kurių masiškai bėga jų pačių piliečiai. Dar daugiau, kad visa ši orda atmuštu Kremliaus ataką, neprasmegę kelių duobėse ir nenukritę į Dauguvą ar Nemuną nuo surudijusių tiltų, Amerika turi suremontuoti Pribalikoje kelius ir pastatyti naujus tiltus.

Tik Jungtinės Valstijos nėra Tarybų Sąjunga , kad užsiimtu tokiais dalykais. Net "auksiniais" Rytų Europai Klintono ir Bušo - jaunesnio laikais, kada Vašingtonas vertė buvusias socialistines respublikas į "sanitarinį kordoną" nuo Rusijos, Amerika nestatė savo kolonijoms nei uostų, tiltų ir kelių.

O ką bekalbėti apie Donaldo Trampo epochą "Amerika pirmiau visko", kada investuoti milijardus į JAV sąjungininkus, o ne padėti savo "surudijusiai juostai" (savoka charakterizuojanrti JAV pramonės buklę kažkada klestėjusiose turtingose valstijose) yra laikoma Amerikos visuomenėje kaip nusikaltimas prieš naciją?

Taip kad dislpkavimas šimtų tūkstančių amerikiečių jūrų pėstininkų yra praktiškai neįgyvendinamas. Tačiau taip pat yra nerealu ir laiku padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai iki to , kol juos okupuos Putinas. Ir ne tik dėl "užmuštų" Rytų Europos kelių, surudijusių tiltų ir siaurų geležinkelio bėgių Pribaltikoje, kitokių nei Europoje.

Europos NATO sąjungininkai gali tiesiog išduoti Pribaltiką ir neleisti amerikiečiams laiku ateiti į pagalbą, kad būtų išvengta didelio karo Europoje.

"Taigi, Vokietija leidžia važiuoti sunkvežimiams su tankais ir kita sunkioji technika greitkeliuose tik naktį ir savaitgaliais. Švedija ne NATO narė, tačiau glaudžiai su juo bendradarbiaujanti , reikalaujama prieš tris savaites pranešti apie į jos teritorija norint atvežti kariuomenę ir karine techniką ", - rašo" The Washington Post ir pateikia Amerikos generolo majoro Stiveno Šapiro pasakojimą apie tai, kaip jis turėjo užpildykite 17 formų, kad gauti leidimą perkelti karius iš Vokietijos uosto Brėmerhafeno į paskirties vietą Lenkijoje.

Apeliacija i biurokratiją Jevrosojūze yra atvirai komiška. Galima įsivaizduoti anekdotinę situaciją: rusų tankai jau artėja prie Rygos ir Talino, o amerikiečiai negali praeiti pasienio kontrolės. Migracijos tarnybos domisi vizito tikslu, o muitininkai klausinėja, kiek kariai vežasi cigarečių ir ar neslepia savo "Abrams" draudžiamų medžiagų.

Tiesą sakant kalbama apie kitką. Vokiečiais ar švedams mažiausiai reikalingas didelis karas Baltijos jūros regione, todėl europiečiai gali leisti Putinui greitai užimti Estijos, Latvijos ir Lietuvos, ir trukdyti JAV karių judėjimą į karinių operacijų teatrą, kad būtų išvengta niekam nereikalingų estų, latvių ir lietuvių skerdynių .

Pasirodo, kad NATO nesugebaės apgintiti Pribaltikos dėl sisteminių priežasčių, o problema nesprendžiama didinant manevringumą ir perkeliant naujus karinius dalinius prie Rusijos sienų. Neišvengiamai peršasi tokia išvada: Pribaltikos karinėmis priemonėmis apginti negalima, ar ne paprasčiau ją iškart perduoti Rusijai?

Žinoma, Washington Post nepateikia tokios išvados. Politinės Maiklo Birnaumo rekomendacijos panašios į Gorbačiovo lozungus apie tai, kad mes turime paspartinti, plėsti ir gilinti ... Tik iš negalėjimo apginti Baltijos valstybės nuo Rusijos agresijos studijų, Baltųjų rūmų karinio žaidimo analizės neišvengiamai peršasi išvada, kad visi siūlomai dėl priemonių padidinti manevringumą, tobulinti logistiką ir infrastruktūra - tai Sizifo darbas.

Norint tikrai užtikrinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos saugumą, reikalingos tokios karinės ir finansinės išlaidos, kurių niekuomet neleis nei vienas JAV prezidentas. Išvada? Užtenka laužyti galvą prie neišsprendžiamo ir nepaliečiančio amerikiečių interesų uždavinio ir "priduoti" Pribaltiką Putinui.

Po to, kaip  anekdote apie santuoką su Rokfelerio dukterimi, lieka tik įtikinti Putiną paimti Pribaltiką.