Gaminkim bombas ir granatas - tik taip apsiginsim nuo puolančio ruso!

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/olegas-tito... 2015-03-30 20:16:30, skaitė 3468, komentavo 0

Gaminkim bombas ir granatas - tik taip apsiginsim nuo puolančio ruso!

Praėjus jau 10 dienų po neteisėtų kratų Lietuvoje bangos, pamažu darosi aišku, kad Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras Minkevičius savo pažadą per savaitę galimai kažką apkaltinti, galimai pamiršo. Iš tiesų net neaišku, ar ruošėsi tą daryti, nes pasak kai kurių šaltinių (kurie redakcijai žinomi), kai kurie galimai įtariamieji jau galimai atsiima savo kai kuriuos mažiau reikšmingus daiktus, bet reikia skambinėti ne beviltiškos  bylos prokurorei, o policininkams, kurie tuos daiktus saugo. Pasak tų policininkų, nuo ateinančio pirmadienio tik bus dėliojamos krūvos ir krūvelės galimų įkalčių, kur galimai svarbesni, o kur galimai gali palaukti.

Norėdami padėti prokuratūrai kažką galimai apkaltinti, visur ir visada, kalbėdami telefonu, pradėjome tarsi netyčia kalbėti apie rusų duodamus pinigus arba bombas ir granatas. Galvojome, kažkuris iš galimų nusikaltėlių vistiek išsiduos. Juk jeigu demonstratyviai vengs tokios temos – vadinasi, yra ką slėpti. O jeigu kalbės – tai išsiplepės.  Galų gale, vistiek juk visų pokalbių Lietuvos Saugumo departamentas klausosi taip, kad per traškesį pašnekovo balso nesigirdi – tegu analizuoja ir patys šifruoja, jeigu ką… Su pinigais tai nepavyko – vos tik užsimindavau, kad rusai davė 50 000, neužkibo nė vienas – matyt,versija pasirodė pernelyg neįtikėtina.  Milda Bartašiūnaitė (kovinis slapyvardis Vieniša Vilkė) pasakė, kad „verčiau Dalią pamėgs, negu patikės, jog rusai pinigų davė“.

Bet atkaklumas ir pasiaukojantis darbas atnešė vaisių. Išaiškėjo, kad Olegas Titorenko tikrai ruošiasi jėga versti valdžią ir tam tikslui ruošia bombų ir granatų atsargas, slapta treniruoja samdinių būrius. Pateikiame telefoninio pokalbio stenogramą:

Kazimieras Juraitis: – Ar galite patvirtinti prokuratūros įtarimus, kad galimai jėga  ruošiatės versti galimai teisėtą Lietuvos galimai valdžią?

Olegas Titorenko: – Visiškai teisingai, gražumu tie parazitai valdžios neatiduos. Tik jėga. Dvasine jėga ir meile.

K.J.: – Norėčiau granatų nusipirkti, po kiek parduodate?

O.T.: – Neparduodu. Už dyką daliju ir visus, norinčius išmokti granatas ir bombas gaminti, galiu išmokyti tą daryti. Galiu trumpai apsakyti kelių efektyviausių sprogmenų gamybos principus. Pats prieinamiausias  granatos tipas – džiovintas karvašūdis. (Arklio bandos irgi tinka, bet arklių nūdienos kaime jau mažai belikę). Mat jei mūsų prezidentė visgi įkalbės rusus mus pulti, tai dislokavę raketas – būsime nušluoti su visa mūsų Lietuva nuo žemės paviršiaus. O kas į karvašūdžius taip reaguos? Apmėčius jais , priešingai negu kitokiais sprogmenimis, rusai patirs didžiulį pažeminimą ir patys išeis, kaip ir atėję. Be to, žemė pasitręš. Dviguba nauda. Ir nuo agresoriaus apsiginsim, ir Lietuvos laukus patręšim.

K.J.: – O ką darysit, jeigu jūsų sprogmenų fabriką (beje, kaip jį pavadinote?) Lietuvos Saugumo departamentas iššifruos ir uždarys?

O.T.: –  Fabriką pavadinau Dalija. Jei kartais jį uždarytų, lygiagrečiai atidariau dešimt kitokios rūšies sprogmenų autonominių cechų. Tai – specialios paskirties veislinės vištos. Jų išmatos veikia kaip amerikoniškas napalmas. Be to, skirtingai nuo karvašūdžių, jas galima paskleisti šrapneliu, taip padidinant pataikymo tikimybę.

Šių vištų dedamų kiaušinių lukštuose automatiškai įsirašo informacija apie sprogmenų  gamybos technologiją. Taigi sunaikinti sprogmenų gamybą galima tik tuomet, jei išnaikins visas Lietuvos vištas.  Europos Sąjungoje – viskas įmanoma. Karves juk beveik išnaikino. Tam esu paruošęs dešimt mobilių divizijų…

Be to, dar yra Brisius su žmona Sargute – internacionalinė brigada. Jų paskirtis – šlapintis ant agresorių batų. Labai dezorganizuojantis ir efektyvus ginklas, turiu jums pasakyti.

K.J.: – Užsiminėte apie kažkokias divizijas…

O.T.: – Tai – bitės nacionalistės. Dešimt šeimų po vidutiniškai  150 tūkstančių karių kiekvienoje. Bendroje sumoje – apie 1,5 mln. karių, apmokytų kąsti interventus –agresorius. Jokia priešo armija prieš tokį skaičių neatsilaikys. Na, gal kiniečiai galėtų. Bet mūsų prezidentė puola ne kiniečius, o rusus. Bet jei kartais ir Kiniją užpultų – dar turime rezervų ir slaptų planų, kaip padidinti paruoštos ginkluotės skaičių ir efektyvumą. Be to, dar nepaminėjau nuodingų dujų pramonės, sliekų – teroristų, musių – kramstukių ir kitų staigmenėlių…

K.J.:– Na, o ką darysit, jei kartais jus paims ir už tokią organizuotą teroristinę veiklą areštuos?

O.T.: – Paprašysiu, kad uždarytų su jumis į vieną kamerą. Lošim kortomis žaidimą – „durniaus“ atmainą „…suprasti Lietuvą…“.

Taigi , norėdami padėti į keblią padėtį patekusiai prokuratūrai  – maloniai pateikiame įtariamąjį Olegą Titorenko su visais įkalčiais. Kadangi bylą „…suprasti Lietuvą…“ išsprendėme, raginame galimai melagį prokurorą Minkevičių ir prokurorę  Editą Mikalainienę –           

Grąžinkite pavogtą „Lietuvos valstybės nepriklausomybę“, filmą „…suprasti Graikiją…“ ir visus kitus pavogtus daiktus!

Kazimieras Juraitis

Šauksmas