Jono Noreikos – Generolo „Vėtros“ anūkė: senelis dalyvavo žydų žudynėse (4)

Anonimusas
+ 18 - 4
Autorius: Kibirkštis
Šaltinis: http://ldiena.lt...
7536-07-19 (2018 m.), skaitė 669
4

Tiek atvirai fašistuojančių patriotėlių, tiek pačio landsberginio oficiozo šlovinamas J. Noreika, geriau žinomas „Generolo Vėtros“ vardu – viena šiuolaikinės buržuazinės Lietuvos istoriografijos mito apie „didvyriškuosius pokario miško brolius“ centrinių figūrų. Ką reiškia paliesti tokią šventą karvę, dar neseniai matėme R. Vanagaitei prabilus apie nešvarius kito tariamo herojaus, A. Ramanausko-Vanago darbelius. Bet šįkart yla iš maišo lenda akivaizdžiai – pačio „Vėtros“ anūkė, JAV gyvenanti Silvija Kučėnaitė-Foti pripažįsta jį buvus tiesioginiu nacių kolaborantu, prisidėjusiu prie masinių žudynių mūsų krašte.

Dalykas gan įdomus. Mat Vėtra, kurio garbei ant Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekos iki šiolei kabo atminimo lenta (tuo tarpu kol Lietuvos revoliucinio ir darbo žmonių judėjimo veikėjų atminimas iš viešos erdvės per pastaruosius dešimtmečius kone ištrintas), aktyviai dalyvavo 1941-ųjų birželio 23-iosios „sukilime“ – ginkluotoje akcijoje, kurią iš Berlyno organizavo dar vienas buržuazinis nacionalistas, K. Škirpa. Įžengus hitlerininkų kariuomenei, jie sudarė marionetinę „Laikinąją vyriausybę“, vėliau tų pat vokiečių išvaikytą.

Versija daugmaž tokia: kovodamas prieš vadinamąją „sovietų okupaciją“, Vėtra ir Ko pasinaudojo vokiečių teikta proga, tačiau prie jų strateginių siekių, juolab vykdytų civilių gyventojų žudynių, neprisidėję. Tačiau faktai byloja ką kita – J. Noreika vienoje brošiūroje visiškai atvirai rašė apie būtinybę „lietuviškam bizniui“ nustumti į šalį, kaip netoleruotiną konkurentą, žydiškąjį. Jis atvirai kurstė neapykantą tautiniu pagrindu, o žodžiai netruko virsti veiksmais.

Apie tai atvirai prabilo minėtoji „Vėtros“ anūkė, Kučėnaitė-Foti liepos 14-ą „Salon“ išėjusiame straipsnyje „Mano senelis buvo ne prieš nacius kovojęs karo herojus, o žiaurus kolaborantas“. Anot jos, Vilniaus Gedimino pr. veikiantis „Genocido aukų“ atminimo muziejus sukūręs ne vieną ir ne du netikrus „didvyrius“, tyčia dangstydamas pokario miškinių, dabar vadinamų „partizanais“, dalyvavimą masinėse civilių gyventojų, ypač žydų žudynėse hitlerinės okupacijos metu.

Patsai Noreika-Vėtra, tuomet eidamas aukštas pareigas marionetinėje „lietuvių“ administracijoje (1941-1944 m.) mirti pasiuntė bene kelioliką tūkstančių žydų (2 tūkst. Plungėje, 5 tūkst. Šiauliuose ir 7 tūkst. Telšiuose). Šiuos faktus Kučėnaitė-Foti sužinojo iš savo tetos Aldonos, kuri jai papasakojo, kaip karo metais tūkstančiai žudynėse dalyvavusių lietuvių (žydšaudžių), tame tarpe „Vėtra“ su savo šeima, persikraustė gyventi į minėtųjų žudynių pasėkoje atsilaisvinusius žydų namus... Kad mūsų didžiojo „patrioto“ rankos kruvinos – neliko jokių abejonių.

Deja, kaip pažymi pati anūkė, Lietuvoje šiuo klausimu tylima. Dar daugiau, siekiama sąmoningai iškreipti faktus. Ji teigė prisimenanti, kaip 2000-aisiais grįžusi į Lietuvą laidoti močiutės, su kuria atsisveikinti atėjęs ir straipsny kažkodėl „prezidentu“ įvardijamas V. Landsbergis (argi ne taip jis ir mato save, didysis „patriarchas“?..). Pareiškęs užuojautą, jis paragino Kučėnaitę-Foti neapleisti darbo prie „Vėtros“ biografijos, mat „Lietuvai reikia didvyrių“...

Tikrai taip – reikia didvyrių. Ir dar kokių! Civilių kraujais susitepusių nacistinių nusikaltėlių, kuriuos net draudžiama įvardyti tikruoju banditų vardu. Bet tiesa badyte bado akis. Vis daugiau žmonių ją regi. Už tai privalome dėkoti ir Kučėnaitei-Foti, nepabūgusiai ne tik perlipti per save, bet ir atvirai stoti prieš valstybiniu mastu vykdomą istorinių faktų klastojimą.

Kita vertus tikrųjų didvyrių, narsiai kovojusių už Lietuvos ir lietuvių tautos laisvę ir nepriklausomybę, prieš visų mūsų sunaikinimu grasinusį hitlerinį Reichą – M. Melnikaitės, I. Meskupo-Adomo, A. Vildžiūno, P. Pajarskio – ir daugelio kitų tarybinių partizanų atminimas – begėdiškai trinamas iš istorijos puslapių, stumiamas užmarštin, arba dergiamas juodžiausiu melu.

Tačiau tiesos nenuslėpsi, kaip ir saulės šviesos. Anksčiau ar vėliau ji nušvinta net žabalam. Ypač vertingas šiuo atžvilgiu „Vėtros“ anūkės prisipažinimas, nusipelnantis kiekvieno piliečio ir padoraus žmogaus palaikymo bei pagarbos. Tik labai smalsu – kada ir kaip, ir ar iš vis į jos pasisakymą sureaguos „laisvoji“ Lietuvos žiniasklaida? Į šį klausimą teatsakys laikas. 
Mes, tuo tarpu, turime išlikti budrūs. Kartu saugoti šventąją didvyrių atminimo ugnį ir purvinų niekšų darbelių niekada neužmiršti, o tautos išgamoms – niekada neatleisti. Priešingu atveju tik rizikuosime istorijos pakartojimu, kurio leisti – tiesiog negalima.

 Parašė: Juozas Mickevičius

81% Plius 81% Plus
19% Minus 19% Minus
18   4
Komentarai: 4
4. Šturmuotojas 2018-07-20 06:26:46

Anūkė bliat dar viena  -supista vanagaitė pseudo rašytoja aborto liekana kurva šalava  kad ja šikančia žaibas nupistu,  kad kas tai  asilo šiknaskylei liežuvi nukirstu
ir rankas jai patrumpintu.

 Esmė šios šudinos rašliavos  vertos karvės šūdo tokia : svarbiausia yra išplauti žmonėms smegenis. Kas sėkmingai ir buvo padaryta Europoje. Per mokyklas, žiniasklaidą, įvairiausias „socialinės inžinerijos“ programas, Vakarų europiečiams buvo įskiepytas „amžinos kaltės“ bei „moralinės skolos“ žydams jausmas. Lygiai tą patį dabar visokie katzai ir zuroffai bando įskiepyti lietuviams. Pikčiausia – kad su visokių vietinių vanagaičių pagalba. Akivaizdu, kad lietuviams norima įdiegti kolektyvinę dabarties tautos atsakomybę už dar iki jų tėvų ar senelių gimimo kažkokios nedidelės lietuvių grupelės padarytus nusikaltimus, su kuriais dabartinės kartos apskritai neturi ničnieko bendro."
Ką holokausto atminties ir kaltės kultas padarė su vokiečiais – tą dabar akivaizdžiai mato visas pasaulis. Per tuos keletą dešimtmečių vokiečiai tapo visiškais „bekiaušiais.

1 12
3. Debilas 2018-07-20 10:12:47

O tau, žydšaudžių palikuoniui, nedaeina, kad anukės tirymas senelio veiklos yra objektiviausias be jokių išankstinių nusistatymų.

10 1
2. Laurynas 2018-07-23 10:02:39

Prie ko čia - "anūkė" ir "objektyvumas"?

Ar tyrimas objektyvus ar ne - priklauso visiškia nuo kitų sąlygų, o ne nuo kraujo ryšio su tyrimo objektu. Reikia kad tyrėjas būtų:

1 - sąžiningas;
2 - principingas;
3 - drąsus;
4 - ir dar turėtų smegenų.

0 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-07-19 20:50:36

  Jau visai ,,istorikai anušauskai,, susipainiojo.
Kai šalia pokario kompartijos sektretoriaus buvusiu pokaryje
teisėta valdžia norima laidoti pokario banditų vadą save
apsiskelbusiu teisėta valdžia pokaryje - tai
yra peržengta ta riba po kurios reikia kažką daryti.
Istorikai jau peržengė ribą aiškindami  pokario įvykius.
Laikas stabdyti istorikus ,,anušauskus,, Anušauskas su
,,genocido,, teorija susimovė. Nes vienintelis nuteistasis už
genocidą Lietuvoje Vasiliauskas buvo išteisintas Strasbūre. Ir už
Anušausko ,,sovietinį genocidą,, Lietuva sumokėjo Vasiliauskui
kompensaciją. Aš. Tu. Mes. Už Anušausko interpretacijas. Mokame
mes. Gal gana? Gal laikas stabdyti ,,istorikus anušauskus,,?
  Siūlau. Nedelsiant. Neatidėliojant.
    Organizuoti tarptautinį nepriklausomą nešališką teismą
kurio nutartis būtų neskundžiama ir kuriame būtų atsakyta:
- Lietuva teisėtai neverčiama įstojo į TSRS. Valdžia, jos
jėgos truktūros veikė teisėtai nepažeisdamos tuo metu toje
teritorijoje galiojiusių įstatymų. O visi veikusieji prieš
tuometinę valdžią ir gyventojus yra nusikaltėliai.
  arba
- Lietuva neteisėtai buvo inkorporuota į TSRS. Visa ofociali
valdžia neteisėta. Jėgos struktūros veikė neteisėtai ne pagal
įstatymus todėl jų įstatymai yra neteisėti ir negaliojantys.
Valdžia partija KGB ir VRM yra nusikaltėliai.
Vienintelė teisėta Valdžia buvo Miškuose ir jų deklaracijos
yra teisėtos, jų teismų sprendimai teisėti egzekucijos yra
normali teisėtos valdžios praktika.
------------------------------------------------------
  Nu negali būti abi valdžios vienu metu TEISĖTOS.
N E G A L I !!!
Ir tada. Žiūrint koks spręndimas. Brazauską iškasti ir jo
vietoje palaidoti Vanagą. Arba Vanago palaikams rasti
kitą vietą. Po teismo pastatyti vieną paminklą visoms
pokario aukoms. Ir stribams. Žaliūkams. Banditams.
Civiliams. Nėščiom moterim. Vaikam. Raudonarmiečiams.
Visiems be išimties. Visi jie komunistų aukos. VISI.
   Nu B*****!!! Užtenka ,,anušauskams,, kiršinti tautą.

8 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Replika Prokurorui dėl Kručinskų šeimos terorizavimo
Valstybės vardu iš šeimų atiminėjamų vaikų skandalas lyginamas su išgalvotos pedofilijos ir žudymų istorija (2)
Žvagulis neskaito Konstitucijos: Draudžiama versti duoti parodymus prieš save.
J. Subotinas papasakojo, kaip jo senelis papjovė savo brolio žudiką partizaną
Viešas Aušros Stančikienės laiškas Dovilei Šakalienei: ​Gerais norais pragaras grįstas
Jurga Lago. „Vienintelė karta per Lietuvos istoriją, kuri nesugeba užauginti vaikų be Šakalienės?“
Ketinama pasirašyti skandalingą JT Globalios migracijos sutartį Lietuva vėl nori užlipti ant grėblio? O bus dar Stambulo ir kitokios konvencijos (1)
Lietuvoje diskredituojami potencialūs kandidatai į prezidentus, teigia ekspertas
Klaipėdoje įvyko mitingas „Už šeimą“ – dalyvavo apie 500 žmonių (2)
Kiek dar teisėjų paaukosi, Magnolija?
Kiek kartų reikia kartoti melą, kad šis taptų tiesa (1)
Kristina Sulikienė. Mirė iš Eugenijaus Pukėno 2 vaikus atėmusi teisėja Zoja Monid (3)
Socialdemokratė R. Šalaševičiūtė apie atiminėjamus iš šeimų vaikus: jų dar bus, čia nepabaiga tų pamokų (3)
Rūta Janutienė. Vaikų teisių apsauga buvo parduota savotiškame tarptautiniame aukcione, kurį laimėjo norvegų socialiniai inžinieriai. (1)
Tėvams atgauti vaikus padedanti advokatė R.Visočnik: Su mumis daromas gyvas eksperimentas (5)
"Vilniaus moterų namai" reikalauja apginti išgamą ir moralinę degradę Dovilę Šakalienę nuo "žiniasklaidos smurto" (3)
"Konservatoriais" nūnai vadinasi tie, kas žygiuoja gėjų paraduose pirmose gretose ir aktyviai ragina atiminėti kuo daugiau vaikų iš Lietuvos šeimų (3)
Antanas Venclova. Salomėja Nėris mūsų gyvenime (1)
Gabrielius Landsbergis konservatorius, kurie protestuoja prieš VAIKŲ GROBIMĄ oficialiai paskelbė KREMLIAUS ĮRANKIAIS. O visą partiją - idiotais (7)
Rūta Visocnik. Apie tinkamus ir netinkamus (leidžiamus ir neleidžiamus) vaikų auklėjimo ir drausminimo būdus (2)
Šakalienės sponsorius Norvegija - pedofilų ir Barnevern rojus. Pedofilijos religinės šaknys (1)
Arvydas Daunys. Šeima prieš „Vaikų teisių“ įstatymą – arba – įstatymas prieš šeimą (2)
Lietuvos konservatorių atsakymai į portalo alfa.lt žurnalisto Viliaus Petkausko klausimus
Daugiau kaip 100 Lietuvos mokyklų prisijungė prie streiko

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI