Sausio 13-osios byla rodo visišką Lietuvą kontroliuojančiųjų falšą ir cinizmą (2)

Ekspertai.eu
+ 5 - 0
Autorius: Ekspertai.eu
Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/sausio...
7536-07-25 (2018 m.), skaitė 322
2

Sausio 13-osios byla rodo visišką Lietuvą kontroliuojančiųjų falšą ir cinizmą
Lietuvos generalinės prokuratūros pastato fragmentas.

Lietuvos užsienio reikalų ministerija išplatino pranešimą visuomenei „Dėl Rusijos Tyrimų komiteto veiksmų prieš Lietuvos Respublikos teisėjus ir prokurorus“.

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto sprendimą iškelti baudžiamąsias bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylas, laiko atviru spaudimu Lietuvai, jos teismams ir teisėtvarkos pareigūnams.

Deja, tačiau Rusijos Federacija vis toliau klimpsta į sovietinės praeities liūną, kur nei žmogaus gyvybė, nei laisvė, nei kaimyninių šalių suverenumas nebuvo gerbiami. Rusijos teisėsaugos struktūros su vis didėjančiu pagreičiu virsta represiniu aparatu, kuris vietoje demokratinėms valstybėms įprasto valdžios atsvaros vaidmens, tampa jos savivalės įrankiu.

Ypatingu cinizmu dvelkia Lietuvos teismui metamas kaltinimas, kad byla prieš Sausio 13-osios agresijos organizatorius ir dalyvius nėra paremta objektyviais įrodymais, skambantis iš šalies, kuri niekuomet neatsiliepė į Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos teisinės pagalbos prašymus bendradarbiauti šioje konkrečioje byloje, taip pat Medininkų žudynių byloje, aktyviai slėpė ir globojo ginkluotų veiksmų prieš taikius gyventojus ir pareigūnus vadovus ir vykdytojus, ėmėsi visų įmanomų priemonių padėti jiems išvengti atsakomybės. Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto retorika iškreipia faktus, siekia įtvirtinti alternatyvią realybę.

Pažymime, kad ilgus metus trukęs tyrimas baigtas, Sausio 13-osios byla atiduota teismui ir šiuo metu ten nagrinėjama. Būtent teismas ir nuspręs dėl bausmės visiems šiuos nusikaltimus įvykdžiusiems ar prie jų kaip nors prisidėjusiems asmenims. Atitinkamas nuosprendis kitoje – Medininkų žudynių – byloje jau paskelbtas. Lietuva ir toliau dės visas pastangas, kad teisingumas Sausio 13-osios ir Medininkų bylose būtų įvykdytas.

Prisimename šimtus tūkstančių Rusijos gyventojų, tomis tragiškomis 1991 metų sausio dienomis spontaniškai išėjusių į Maskvos, Sankt Peterburgo (tuometinio Leningrado) ir kitų Rusijos miestų gatves bei tokiu būdu išreiškusių savo nepritarimą Sovietų Sąjungos kariuomenės ir vietos kolaborantų nusikalstamiems veiksmams Vilniuje. Šiandieninį Rusijos Federacijos tyrimų komiteto sprendimą matome kaip kiršinantį mūsų visuomenes ir neatspindintį tikrosios Rusijos žmonių pozicijos šiuo klausimu.

Tokie Rusijos Federacijos veiksmai kenkia dvišaliams santykiams“, - sakoma ministerijos pranešime.

Pasak generalinio prokuroro Evaldo Pašilio šią žinią iš Rusijos jis galįs vertinti tik kaip bandymą bauginant baudžiamuoju persekiojimu paveikti mūsų valstybės prokurorų bei teisėjų darbą.

„Tai prieštarauja teisingumo principams, kuriais vadovaujasi demokratinės teisinės valstybės“, - pranešė E. Pašilis.

Ekspertai.eu primena, kad Lietuvos generalinė prokuratūra 2014 lapkričio 3 d. priėmė skandalingą nutarimą (visas gėdingas nutarimas ČIA), kuriuo patyliukais nutrauktas ikiteisminis tyrimas devyniose dalyse: dalyje dėl 1991 m. sausio 13-osios įvykių ir kitų TSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką aktų, t. y. valstybės perversmo organizavimo ir vykdymo, kitų nusikalstamų veikų, susijusių su TSRS kariuomenės ir vidaus kariuomenės, okupantams talkinusių kolaborantų veikų.

Įdomu tai, kad tąkart savo sprendimo niekaip nekomentavo Generalinė prokuratūra, į Lietuvos teisėsaugininkų nutarimą niekaip nereagavo ir skambiais žodžiais nesišvaistė nei Užsienio reikalų ministerija, vadovaujama buvusio jaunuolio Lino Linkevičiaus, nei tikrųjų Lietuvos patriotų lyderis Gabrielius Landsbergis, iki šios dienos taip ir neatsakęs į pateiktus klausimus:

Taigi, vienu atveju labai drąsai peikiami Rusijos teisėsaugos veiksmai, kitu – net išsižioti nedrįstama apie savo tautinių prokurorų priimtus skandalingai gėdingus nutarimus sausio 13-osios byloje.

PAPILDYTA

Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila:

Dėkoju ekspertai.eu, kurie bene vieninteliai prisiminė pačios Lietuvos prokuratūros veidmainystę Sausio 13-osios byloje.

Ši veidmanystė išbujojo Prezidentės D. Grybauskaitės dar pirmosios kadencijos metu – ne tik tyrimas nutrauktas 9-iose dalyse (o gal ir daugiau? mes gi nežinome), bet dar prieš tai panaikinti įtarimai daugeliui kolaborantų, nes jie (jos) mat nešaudė...

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
5   0
Komentarai: 2
2. Durnių Laivo Kapitonė 2018-07-25 18:12:55

Sausio Tryliktoji ir palyginimui aukų skaičiai:
--- Breiwikas vienas pats nušove 77 civilius žmones...
--- Nicoje vienas nusikaltelis atsisedes i sunkvežimi
sutraiške 84 civilius žmones...
--- Berlyno centre per itariama teroro išpuoli sunkvežimiui
isirežus i Kaledu muge, žuvo mažiausiai 12 žmoniu, apie
pusšimtis buvo sužeisti (2016m)

Sausio 13-ąją 1991 metais Wikipedijoje rašo, kad
keli šimtai išmokintu žūdyti ir galimai vykdydami TSRS Prezidento
įsakymus ir nurodymus : TSRS Pskovo divizijos desantininkai,
KGB specialiosios paskirties grupė ,,ALFA,, grupė aukštų
sovietinės armijos kariškių, sovietų armijos šarvuočiai ir
tankai šaudydami į minią iš ,,kalašnikovų,, , kulkosvaidžių, pistoletų
 ,,Makarov,, ir ,,TT,, ir traiškydami tankais nužudo 14 civilių.
,,13-osios naktį Sovietų kariuomenės daliniai šturmavo Radijo
 ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą. Žmonės buvo šaudomi,
 traiškomi tankais ir vaikomi nuo strateginių objektų.,,
( Dabar Wikipedijoje šiek tiek paredaguota)
  Kaip ir viskas aišku. Neigti jog tankistai tyčiomis važiavo per
civilius žmones neišeina, nes yra numatytas BK straipsnis už tankistų
agresijos neigimą prieš Lietuvos Respubliką. Kažkokie išvedžiojimai
jog TSRS tankistas vykdė TSRS gynybos ministerijos generolo Jazovo
įsakymus ir nurodymus už kurių nevykdymą jam grėsė baudžiamoji atsakomybė
yra niekiniai. Bandymas pateisinti tanko vairuotoją jog jis važiuodamas
naktį ir kelią stebėdamas per mažiuką plyšiuką galėjo pervažiuoti taikius
žmones yra provokacija prieš Lietuvą ir TSRS agresijos neigimas.
Kiekvienam kaščiūnui  yra aišku kokių įstatymų turėjo laikytis ir kieno
nurodymus vykdyti TSRS karininkai ir kareiviai Vilniuje Sausio 13-ąją.
 Visi TSRS karininkai pulkininkai ir generolai privalėjo laikytis Lietuvos
Respubikos Aukščiausiojo  Sovieto nutarimo dėl TSRS konstitucijos
galiojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nutraukimo kuris įsigaliojo
nedelsiant nuo priėmimo momento 1990 metais kovo 11 dieną.
  Man šiandien keista žiūrėti į JK kažkokias derybas keistus referendumus.
Nu priėmei parlamente nutarimą, kad išstoji iš ES ir baigtas kriukis...
Kam ten dar gilintis į kažkokias sutartis ekonominius ryšius... Neverta gi.
Bukučiai tie britai ane?
  Grįžtam į mūsų dienas. Norvegija. Sala. Daug civilių stovykloje. Breivikas.
Ginkluotas. Vienui vienas. --- Breiwikas vienas pats nušauna 77 civilius žmones...
 
Suprantat koks tas NESUDERINTAS klausimas?
  Juk jei teigsi, kad TSRS karininkai žude netyčiškai - taip
neigsi TSRS agresiją. Tai jau BK straipsnis...
  O jei pasakysi kad jie šaudė ir traiškė civilius vaikus moteris
ir senolius specialiai ir tyčia - aukų skaičius mažokas...
Jums taip neatrodo?
Ukraina neatiduoda Lietuvai įtariamųjų Sausio 13 byloje buvusių
TSRS karininkų. Kodėl? Jie juk Lietuvos draugai.
Kur buvo ką veikė draugė Dalia Grybauskaitė Sausio 13 kitoje barikadų
pusėje?
  O kuriai pusei Sausio-13 aukos buvo naudingos? Sovietų komuniagoms Maskvoje
ar Lietuvos Sąjūdžio vadams?
   Įdomu kodėl teismas neteisia TSRS Prezidento Gorbačiovo? Negi KGB grupė ALFA
galėjo skraidyti po TSRS be Gorbačiovo nurodymo?
 p.s.- Jeigu žmogelis iš vienos pusės mato skleidžiamą propagandą o iš
kitos tiesą- jam yra išplautos smegenys. O jei žmogelis mato propagandą
iš abiejų pusių- jis ŠAUNUOLIS. Jis- žmogus.

0 0
1. Durnių Laivo Kapitonė 2018-07-25 18:12:32

KAS DAR NESKAITĖT:

Replika prokūrorui Tomui Uldukiui

  Jūs kaltinot Masilionį tuo, kad jis viešai pritarė
ir šiurkščiai menkino 1990-1991 metais agresiją
prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje
dalyvavusių asmenų labai sunkius ar sunkius
nusikaltimus Lietuvos Valstybei ar jos gyventojams.
1- Prokūrore Ulduki, gal galite išvardyti įsiteisėjiusius
teismų spręndimus dėl 1991 metų nusikaltimų  kuriuos neigė Masilionis?
2- Kokių konkrečiai asmenų nusikaltimus kurie yra įsiteisėjiusiais
teismų spręndimais yra pripažinti genocido, nusikaltimai žmoniškumui
karo nusikaltimai neigė Masilionis?
3- Kokius įsiteisėjiusiais teismo spręndimais  nusikaltimus genocido,
nusikaltimus žmoniškumui karo nusikaltimus neigė Masilionis?
  Matai. Turi būti teismo nutartis joje nusikaltimas ir konkretus asmuo.
Va tada jei kas nors to asmens nusikaltimą neigs ar menkins- tada galėsi
taikyti 170-2 BK straipsnį. O taip gali pabučiuoti...

   Tie patys klausimai tenka teisėjams teisusiems Masilionį.
Kaip jūs galite nuteisti dėl Sausio 13 įvykių jei dar nėra įsiteisėjiusios
teismo nutarties? Dar nėra nusikaltėlių? Yra tik įtariamieji kurie
Strasbūre bus išteisinti. Kaip? Kas jums yra?
   Dėl genocido Strasbūras Lietuvos teismams paaiškino.
Paaiškins ir dėl Sausio 13. Todėl bylą vilkinat 27 metus?
Bijot išteisinti- nuteiskit. Bijot nuteisti- išteisinkit.
Nebūkit kaip Ukraina. Jefremovui taikomas sunkus straipsnis pagal
kurį negalima išleisti laukti teismo laisvėje. O įrodymų nėra.
Kalėjime jau ketveri metai.

0 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Po R.Pakso susitikimo su V.Putinu “pratrydo“ J.Razma (1)
Mokytojų masiniame proteste visas politinis šiukšlynas ir idiotiški reikalavimai (3)
Mokytojų mitingas „Paskutinis skambutis“ – įspūdingiausia mitingo kalba
Iškilo jau antra grėsmė Skvernelio ministrų kabinetui (1)
Dainius Paukštė: „Migracijos paktas atitinka ne žmonių, o tarptautinių korporacijų interesus“
LR Seimas ragins pasaulio bendruomenę iš esmės keisti Vakarų strategiją Rusijos agresijos sulaikymo atžvilgiu
Vaikų grobikų išsaugojimo kaina – 3 ministrai ir suklaidinti mokytojai
Akimirkos iš Laisvosios Rusijos forumo, vykusio Vilniuje, prieigų (1)
Guldydama vaiką šalia savęs mama kelia jam grėsmę, – tvirtina VTAT (5)
Algimantas Rusteika: Prieitas liepto galas (1)
Profsąjungų organizuojamas mokytojų mitingas Vilniuje „Paskutinis skambutis“
Europos Taryba ragina Lietuvą atkurti Pakso teisę dalyvauti rinkimuose (1)
Lietuvai atėjo metas slėptis — nuo šalčių ir Rusijos dujų
Skambinimas varpeliais
Pilietinės organizacijos reikalauja panaikinti vaikų atiminėjimo įstatymą (1)
Mindaugas Puidokas: ,,Kodėl Šakalienės rėmėjai taip prieštarauja esminėms pataisoms vaiko teisių apsaugos srityje?"
Kreipimasis: 10 klausimų L. Kukuraičiui ir A. Jakavonienei (1)
Kęstutis. K.Urba: Svarbiausia gyvenimo pamoka
Alvydas Butkus. Tarptautinė migracija ir Seimo rezoliucija
Kas stumia lietuvius po guminėmis policijos kulkomis?
Vytautas Rubavičius. Kas ta „Kremliaus ranka“ ir kodėl ji „verčia“ Vyriausybę? (2)
Paremsime mokytojus, paremsime save! (1)
“Žaliųjų“ laidotuvės, arba kaip rusofobai valdžia dalinasi (4)
A. Daunys. Opozicija dabar ploja iš džiaugsmo, matydama, kaip Tapinas sėkmingai, žingsnis po žingsnio, perima vadovavimo pedagogų protestui vadeles (2)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI