Žmogus gauna tai, ko negali pakęsti

Autorius: ŠeimaIrNamai.eu Šaltinis: http://seimairnamai.eu/zmogus-... 2018-08-11 13:28:52, skaitė 321, komentavo 0

Žmogus gauna tai, ko negali pakęsti

Ko negalite pakęsti, tą ir gausite. Nesistebėkite, kai laikui bėgant pagausite save elgiantis taip, kaip elgiasi jums nepatinkantis žmogus. Tai gamtos dėsnis ir jis labai paprastas: jūs akcentuojate ties kažkuo visą savo dėmesį ir laikui bėgant tas „kažkas“ tampa jūsų dalimi.

Ryškus pavyzdys – suaugę vaikai, kurie ankstyvesniame amžiuje tvirtino, jog niekada nebus panašūs į tėvus, o kai suauga – aktyviai kultivuoja tuos pačius elgesio modelius. Tai pasakytina ne tik apie giminaičius, bet ir apie kitus, kraujo ryšiais nesusaistytus žmones.

Galima, pavyzdžiui, pastebėti, kaip žmogus baisiai dėl kažko piktinasi, o paskui pats daro lygiai tą patį. Tai, ko nepakenčiate kituose žmonėse, kas jus piktina ir erzina, byloja, jog ir jūs pats turite tą pačią ydą. Ir negatyviai reaguojate į ją vien dėl to, kad pasąmonėje žinote apie ją, bet kažkodėl nenorite su ta savo paties yda susitaikyti.

Pasąmonė nesupranta teigiamos ar neigiamos žodžių prasmės. Ji suvokia tik vaizdinius, t.y. visa tai, ką įsivaizduojame, kai apie kažką kalbame.

Kaip tai veikia? Jeigu kažko nepakenčiate, su kažkuo nesitaikstote, reiškia, akcentuojate ties tuo savo dėmesį. O kuo daugiau dėmesio skiriate kokiams nors vaizdiniui (charakterio bruožui ir pan.), tuo didesnė tikimybė, kad netrukus turėsite tą patį. Ir nesvarbu, ar jūs kažkuo žavitės, ar to kažko pakęsti negalite. Jūs skiriate tam reiškiniui labai daug dėmesio, vadinasi, jums tai labai svarbu – būtent taip „mąsto“ jūsų pasąmonė, kuri ir įtvirtins jumyse daugiausiai energijos pareikalavusį vaizdinį.

Ką daryti? Reikia surasti priešingą bruožą, kuris užims jau egzistuojančio vietą. Reikia ne šiaip kažko atsikratyti, bet ir išsiugdyti naują bruožą, kuris išstums senąjį ir visiškai jus patenkins.

Dėl to neužtenka šūkauti „Nenoriu būti stora!“, reikia sukoncentruoti dėmesį į tas formas, kurių norėtumėte siekti. Beprasmiška visiems aplinkui ir sau pačiam aiškinti, kad jums nepatinka, jog žmonės plepa įvairius niekus. Reikia pasiūlyti kalbėti iš esmės, aiškiai ir suprantamai.

Jeigu nenorite turėti neigiamų bruožų, nekreipkite į juos dėmesio kituose žmonėse. Ir pakeiskite savo ydas teigiamais bruožais, pasiūlydami sau pačiam naujus variantus. Nereikia tiesiog bėgti, reikia dar ir išsiaiškinti, kuria kryptimi reikia bėgti, kad įgytumėte kažką naujo.

Šaltinis