Apie Molotovo Ribentropo paktą ir slaptą suokalbį kuris neturėjo įtakos Lietuvos valstybinėms sienoms.

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-08-27 19:58:30, skaitė 809, komentavo 3

Apie Molotovo  Ribentropo paktą ir slaptą suokalbį kuris neturėjo įtakos Lietuvos valstybinėms sienoms.

SLAPTASIS PAPILDOMAS PROTOKOLAS

Aš nepasididžiuosiu ir paskaitysiu kas ten parašyta:

1. Jeigu srityse, įeinančiose į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), įvyktų teritorinis ir politinis persitvarkymas, šiaurine Lietuvos siena taps Vokietijos ir TSRS interesų sferų siena. Tuo pačiu abi šalys  pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus kraštui.

Maskva, 1939 metų rugpjūčio 23 diena

TSRS vyriausybės įgaliotas V. MOLOTOVAS
Vokietijos vyriausybės vardu J. fon RIBENTROPAS

Tai čia kaip? Kaip suprantu - Lietuva pagal pirmą punktą atitenka Vokietijai? Žinoma kad Vokietijai, juk į šiaurę yra Latvija ir TSRS...

Gilinamės toliau:

2. Jei teritorinis ir politinis pertvarkymas įvyktu Lenkijos valstybei priklausanciose srityse, Vokietijos ir TSRS interesų sferų siena eis maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upemis.

O bliamba... Bliamba!!!!!!!

Ir antras slaptojo protokolo punktas neveikė...Juk TSRS siena ėjo  palei  Nemuną... Kaip čia yr??? 27 metus labai daug pasakojo apie slaptus protokolus, o pasirodo pagal juos niekas nevyko? Tai pagal kokį scenarijų vyko Pasaulio  padalinimas? Klausimas: kiek laiko galiojo nepuolimo sutartis?Logiška kad iki puolimo... tai yra iki TSRS užpuolimo 1941.06,22 dieną. Nepilnus du metus...

Kodėl tokia didelė pompa Lietuvoje del  slaptųjų protokolų? Manau kad nuslėpti tikruosius banditus kurie pasidalino ne tik Lietuvą bet ir visą Pasaulį... Kas gi tie banditai?

JALTOS KONFERENCIJA:

Franklino Ruzvelto, premjero Vinstono Čerčilio ir TSRS vadovo Josifo Stalino  (gruzino) – susitikimas.

Kas gi ten vyko? Vienas iš punktų: Stalinas(komunistas) papraše visoms 16-kai Socialistinių Tarybų Sajungos Respublikų suteikti JTO narių statusą. Tai buvo apsvarstyta, tačiau 14 Sąjungai priklausančiu respublikų nebuvo priimta į JTO; (Įsivaizduojat? Lietuva būtų veikusi kaip VALSTYBė. Įdomu kas buvo prieš?) Stalinas prašė o Ruzveltas ir Čerčilis pasipriešino.

Išdavė Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybę?

POTSDAMO KONFERENCIJA:

Potsdamo konferencija – 1945 m. liepos 17 d. – rugpjūčio 2 d. karą pralaimėjusios Vokietijos Potsdamo mieste vyko nugalėtojų – Tarybų Sąjungos, JAV, ir Didžiosios Britanijos vadovų konferencija. Svarstyti pokario Europos ir Vokietijos ateities klausimai. Numatyta, kad Vokietiją okupuos Tarybų Sąjungos, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos kariuomenės, o jų kariuomenių vadai sudarys atskira administraciją, kuri demilitarizuos parklupdytąją Vokietiją.

Tąrybu Sąjungai pavesta administruoti buvusia Rytų Prūsijos teritoriją tarp Nemuno žemupio ir Priegliaus su Karaliaučiumi (nuo 1946 m. pavadintas Kaliningradu). Svarstytos taip pat Rytu Europos šalių ateities problemos ir kiti klausimai.

Štai gerbiamieji atsakymas kas, kada, kur ir kodėl nulėmė Lietuvos likimą. Ir ne tik Lietuvos... Tad ir atsakomybės reiketų reikalauti iš tų valstybių. TSRS jau sugriuvo. Bet dar yra dvi gyvuojančios valstybės. Super valstybės.

Na kas atsiras toks drąsus ir pareikalaus TSRS okupacijos žalą atlyginti UK ir USA? Na dar ir Gruzija galetų kompensuoti savo tautiečio darbelių pasekmes.O Molotovas ir Ribentropas yra tik pacanai. Ir jų suokalbis visiškai nereikšmingas Lietuvai... Kaip manote?

Įjunkit smegenis. Ar ten pas jus vien vata?

Reikalauti Rusijos federacijos atlyginti Lietuvai TSRS okupacijos žalą nėra prasminga. Rusijos Federacija perėmė TSRS turta ir skolas. Bet skolas trečiosioms šalims o ne buvusioms TSRS respublikoms. Tas turėtų būti aišku net anušauskams su kaščiūnais. TREČIOSIOMS ŠALIMS....

 Priminsiu, jog USA pripažino Lietuvą pirmą kartą tik 1991 metais kai sužinojo jog Rusija atiduos jiems TSRS skolą... Suvokiat?

Tokia situacija buvo ir Potsdame. Nes JAV paskolino daug pinigų TSRS karui su Vokietija. Ir jei tada būt pradėta draskyti TSRS - kas būt atidavęs skolas rotšildams? Tokia situacija susiklostė ir 1991 metais.

Skola. TSRS skola neleido pripažinti Baltiesiems Rūmams Lietuvos nepriklausomybės. Dėkokite Jeltcinui ir Rusijos federacijai už tai, kad JAV pripažino Lietuvą kaip VALSTYBĘ pirmą kartą. Viena iš paskutiniųjų Pasaulio valstybių.

Tuo tarpu Rusijos URM veikė nuosekliai. Lietuvos Valstybę pripažino ir 1918 metais. Ir po išstojimo iš TSRS 1991 metais Lietuvą pripažino viena iš pirmųjų.

Įsivaizduokit kokios būtų Lietuvos sienos, jei ji nuo 1918 iki 2018 metų būt buvus nepriklausoma ir niekur neįstojiusi. Be Vilniaus. Vilnius būt perduotas Baltarusijai. Arba Lenkijai. Be Klaipėdos. Klaipėda būt prijungta prie Kaliningrado. Neaišku ar Šventoji nebūt perduota Latvijos TSR. Vilkaviškį TSRS nusipirko iš Vokietijos... Visi ėjimai užrašyti.

Kam  nepriklausomai Lietuvai dalinti teritorijas? Už gražias akeles?

O dabar kalbos pamokėlė. Girdėjot pasakymą: Ни пуха ни пера? Linki vienas kitam milicininkai ar banditai filmuose.

Nei pūko nei plunksnos. "Plunksna" banditų žargonu reiškia "peilis". O pūkas? Kad nepiltų ant grabo žemės saujos  sakydami: tebūna lengva kaip pūkas. Verčiasi kaip "grįžk gyvas ir sveikas".