Rinkimų boikotas. Teisiškai, teisėtai ir teisingai.

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-09-08 09:16:12, skaitė 383, komentavo 3

Rinkimų boikotas. Teisiškai, teisėtai ir teisingai.

Rinkimų boikotas. Teisiškai, teisėtai ir teisingai.


Atkreipiu jūsų dėmėsį. Jei jūs netyčia užbraukėte biuletenyje
ne tą langelį, jūs galite jį sugadinti užbraukdamas dar vieną
langelį ir tada papraščiausiai pareikalauti sau naujo balsavimo
biuletenio. Tai yra numatyta rinkimų įstatyme. Papasakok apie
tai ir savo draugams ar(ir) pasidalink Feicebūkuose. TAI SVARBU!!!!!
  Valdžiagyviai stebisi, kodėl balsadėžėse labai daug negaliojančių
biuletenių. Atsakau kodėl. Sakykim suskaičiuojami balsai
už Petrą 30 balsų ir už Žygį 50 balsų. Bet jei balsavusių už
Žygį biuletenius padarysi 21vnt negaliojančiais užbraukdamas dar
vieną langelį- laimės kas? PETRAS. Paprasta efektyvu veiksminga.
Kas galit paneigti?
  Atsiminkit! Pilietis gali daryti viską kas nėra uždrausta
įstatymais. Pareigūnas gali daryti tik tai, ką jam įstatymas
ar instrukcija leidžia.
   Aš nė vieno neagituoju boikotuoti ar balsuoti už kažką ar
prieš kažką. Tai tik pamoka kaip reikia skaitytį įstatymus
kaip juos suprasti ir kaip panaudoti reiškiant pilietinę
poziciją.
  Paskaičiau ,,Rinkimų Įstatymą,, ir išrinkau tik tai ko jums
reiks jei nuspręsit ateiti į rinkimus, bet boikotuoti referendumą
ar kokius nors rinkimus vienmandatėse ar Sąrašinių-lovinių.

RINKIMŲ ĮSTATYMAS
5 straipsnis. Slaptas balsavimas
Rinkėjai balsuoja asmeniškai ir slaptai. !!!!!!!!!!!
Draudžiama balsuoti už kita asmenį  !!!!!!!!!
38 straipsnis. Atsakomybė už Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
įstatymo pažeidimą
...Asmenys... pažeidę balsavimo slaptumą arba kitaip pažeidę šį
įstatymą, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
57 straipsnis. Balsavimo tvarka
Užpildytus rinkimų biuletenius rinkėjas asmeniškai įmeta į balsadėžę. !!!!!!!
Rinkėjui prašant, sugadintas rinkimų biuletenis pakeičiamas nauju. !!!!!!!!
Sugadinti biuleteniai laikomi atskirai po to, kai išdavęs naują
biuletenį, rinkimų komisijos narys jį perbraukė ir ant jo pasirašė.
66 straipsnis. Rinkimų biuletenių apskaita
...Nepanaudoti ir sugadinti rinkimų biuleteniai suskaičiuojami,
anuliuojami, sudedami į specialiai tam skirtus vokus ir
užantspauduojami.
68 straipsnis. Balsų skaičiavimo rinkimų apylinkėje protokolai
4) nepanaudotų rinkimų biuletenių skaičius;
69 straipsnis. Negaliojantys biuleteniai
4) tie, kuriuose pažymėtas daugiau kaip vienas kandidatas ar
politinės partijos (koalicijos) pavadinimas.

  O dabar kaip tai daryti praktiškai.
Ateiname į rinkimų apylinkę ir pasiimame visus biuletenius kuriuos
mums duoda. Išduotas biuletenis šiaip jau yra sugadintas, nes kitam
rinkėjui jo perduoti komisija nebegali. Jis jau išduotas jums.
Bet jį vistiek sugadinami pažymedami kelis langelius. Sugadiname tą
biuletenį kuris yra jūsų nuomone reikalingas ignoruoti.
  Tada jį nunešame rinkimų komisijai. Ji tą biuletenį priima užfiksuoja
pasirašydami ant jo ir jį perbraukdami.
SUGADINTI BIULETENIAI LAIKOMI ATSKIRAI !!!!!!
BIULETENĮ RINKĖJAS ASMENIŠKAI ĮMETA Į BALSADĖŽĘ !!!!!!!!!
Jūsų biuletenio NIEKAS kitas negali įmesti į balsadėžę. Įspėkit apie
tai rinkimų komisijos pirmininkę.
  Jūsų niekas negali priversti paimti naują biuletenį balsavimui,
nes jūs balsuojate ar nebalsuojate laisva valia.
  Viskas. Jūs tuos rinkimus boikotavote.
  Ką tai duos? Rinkimų statistikoje atsiras dar viena papildoma eilutė.
Paimtų biuletenių sugadintų bet neįmestų į balsadėžę. Jūsų nepanaudoto
biuletenio joks komisijos narys negali įmesti į urną. Tai jau rinkimų
klastojimas ir pažeidimas.
  Pagal boikotavusių rinkimus skaičių bus galima suskaičiuoti kiek
piliečių nepasitiki rinkimine sistema.
Atiduodu šią įdėja bet kokiai politinei jėgai norinčiai pakeisti rinkiminę
sistemą. Ar bent išsiaiškinti kas joje negerai ir ką reikia keisti.
Aš asmeniškai  planuoju taip boikotuoti daugiamandačius ir referendumą
dėl antros pilietybės.
  Kodėl prieš antras pilietybes? Atsakau:
https://s22.postimg.cc/zczlmqau9/usa.png
  Jūs žinojote, jog JAV pilietis prisiekdamas atsisako Lietuvos piliečio
įsipareigojimų? Žinojote, jog jis sąmoningai atsisako Lietuvos kario
priesaikos? Karo ministre Karoblį- tu žinai JAV piliečio prieaikos tekstą?
Ir vistiek juos prievarta versi imti ginklą ir prisiekti Lietuvai?
Kuri priesaika bus  viršesnė? Karobli? Ką?


             ///// D E S E R T A S  /////
                LIETUVOS RESPUBLIKOS
         RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ ĮSTATYMAS
4. Lietuvos Respublikoje Europos Parlamento nariu gali būti
renkamas Lietuvos Respublikos pilietis ar kitas nuolat gyvenantis
Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybės narės pilietis.
  ((Gal kas turit draugą kokios nors ES valstybės pilietį nuolat
gyvenantį Lietuvoje ir priklausantį komunistų partijai? Būtų įdomus
kandidatas Lietuvoje per rinkimus į Europarlamentą. Pav, Graikijos
Ispanijos ar Prancūzijos komunistų partijos?))))