Kapitalistinio gyvenimo Lietuvoje apžvalga

Autorius: Audrius Bubliauskas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-04-08 07:55:33, skaitė 3461, komentavo 2

Kapitalistinio gyvenimo Lietuvoje apžvalga

Lietuvos buržuazinė valdžia aiškina mums, jog Lietuvoje yra viskas labai gražu ir joje gyventi gera. Pateiksiu kelis straipsnius iš buržuazinės žiniasklaidos kaip faktus, kurie vis dar pasitikintiems buržuazine valdžia turėtų atverti akis. Tiesiog atsidariau internetinį „lryto“ puslapį ir paėmiau tos dienos ar savaitės naujienas:

D. Grybauskaitės velykinis sveikinimas: „Vertinkime, ką turime“

Taigi tautiečiai – vertinkime ką turime:

Tai kas čia? Valstybė, tarnaujanti Briuseliui, nesugeba pasirūpinti Lietuvos gyventojais. Jie jau 25-erius metus maitinami pažadais. Prie ko tai privedė?

Žmonės prasigeria ir žudosi, nes prarado viltį gyventi normalų pilnavertį gyvenimą. Jie priversti dirbti kapitalistams, patys tokiais tapti (tokių tegali būti tik mažuma) arba emigruoti iš šalies, arba tiesiog žudytis. Kapitalizmas tarnauja tik pinigams ir turtuolių valdžiai, bet ne žmogui. Šitokia sistema yra visiškai supuvusi. Kaip matome, prezidentė praktiškai iš mūsų tyčiojasi, sakydama į akis „branginkime ką turime“. Ar toks gyvenimas jums yra brangus, lietuviai? Čia tik kelios šių dienų naujienos, o tokie dalykai vyksta pastoviai. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kokių nelaimų atneša alkoholizmas.

Mums meluojama pastoviai. Kodėl jūs tikite tuo melu ? Ar jūs didžiuojatės būdami vergais?

Aišku, yra Lietuvoje ir vidurinioji klasė, kuri prisitaikė prie parazitinės tvarkos ir gyvena geriau negu likusi darbininkija. Tokiems viskas atrodo gerai, jie uždirba užtektinai ir stengiasi taip toliau išsilaikyti.

Asmeniniai interesai ir susvetimėjimas. Kaip matote iš straipsnių, Lietuvoje pasmerkti pensininkai, bedarbiai ir jaunimas. O tokių yra dauguma. Pasmerkti ir tie, kurie dirba už atlygį kuriuo gali tik egzistuoti – būti gyvi darbui. Valstybė, kuri pavaldi Briuseliui – Vakarams, visiškai nesirūpina lietuvių tauta.
Tai jūs atsakykite sau, kuo mūsų tautai naudinga valdžia, valdanti Lietuvą jau 25 metus? Kuo naudinga Europos Sąjunga ? Faktų, kuo nenaudinga, galima prirašyti daug. Tai kokia išvada?…

Atsakykite kiekvienas sau ir spręskite ką daryti toliau. Ar mums verta savo gyvenimą atiduoti kapitalistų pelnui ? Ar norėtumėte Lietuvoje socialinės teisybės ir nepriklausomybės – laisvės ? Ar norėtumėte, kad jūsų darbas būtų naudingas visai visuomenei, o ne kapitalistų kišenei ? Ar norėtumėte už darbą gauti atitinkamą atlyginimą, vertą jūsų darbo ? Ar norėtumėte ne vergauti o gyventi pilnavertį gyvenimą ?

Ar norėtumėte sulaukę pensijos būti šuns vietoj ? Ar norėtumėte netekę darbo būti pasmerkti mirčiai ar išvykimui iš tėvynės? Ar norėtumėte sulaukti dienos, kada jūsų vaikai nusižudytų? O gal geriau norėtumėte sulaukę pensijos gyventi padorų ir orų gyvenimą? Norėtumėte, kad jūsų vaikai užaugtų tėvynėje ir taptų visaverčiais piliečiais, kurie ruoštų dirvą ateinančioms kartoms ? Ar jūs norėtumėte gyventi sveiką ir blaivų gyvenimą, klestėti kaip šalis, gyventi oriai ir su pasitikėjimu valstybe?

AR JUMS REIKIA SOCIALINĖS TEISYBĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS ?

Jeigu reikia,tai žinokite jog jums to nei dabartinė valdžia, nei kapitalistinė liberalų sistema, nei Briuselis, nei Amerika šito niekada neduos.

Nemokamai būna tik sūris spąstuose.

Čia tik keli faktai, kelios Lietuvos gyvenimo realijos. Kapitalistinio pasaulio išsigimimas.

Aš jums duodu 100 %, jog mes taip toli neisime. Esame ant skurdo ribos, bet mums sako, kad viskas gerai. Kiek to gėrio pajautėte per 25-erius metus Lietuvos respublikos „nepriklausomybės“? Tie, kurie sakys, jog mums visąlaik buvo gerai, yra arba patys „prie grietinėlės“ prieinančių klasių atstovai, arba paprasčiausi vergai, besididžiuojantys savo vergijos faktu, dvasiniai vergai, manantys, jog yra laisvi.

Jūs neturite atsakomybės jausmo? Manote, jog jūsų tai neliečia? Tauta, neturinti arba nesuvokianti savo bendrų interesų, tarnauja tiems, kas juos turi, šiuo atveju, kapitalistiniams oligarchams.

Kreipiuosi į tūkstančius tų, kurie vergauja buržuazijai: ar jūs tikite, kad gyvenimas skirtas vergauti? Atminkite, kad tol, kol egzistuos kapitalistinė sistema, tol egzistuos ir klasių kova. Darbininkija dirbs buržuazijai.

Žmonės bus verčiami socialiniais gyvuliais.

Tik asmeniniai interesai ir susvetimėjimas.

Branginkite ką turite, lietuviai! (kol dar esate lietuviais,kol dar išvis esate)…