Dėl LRT „Savaitės“ šmeižto prieš Žilviną Razminą

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-04-11 05:24:49, skaitė 3782, komentavo 2

Dėl LRT „Savaitės“ šmeižto prieš Žilviną Razminą

Balandžio 5-osios LRT „Savaitės“ laidoje buvo kalbamaapie kovo 19-osios kratas, minimas ir Žilvinas Razminas bei Giedrius Grabauskas.

Privalome pasakyti, jog Joanos Lapėnienės vedama laida Ž. Razmino adresu skleidė tikrų tikriausią dezinformaciją: pirma, įvardydama jį „dešiniuoju“ radikalu, kuomet nei Ž. Razminas, nei jo atstovaujamas judėjimas niekada ir niekaip nelaikė ir neįvardijo savęs „dešiniaisiais“, nes tokie mes ir nesame; antra – tai šmeižtas, teigiant, esą „mėgstantis demonstruoti ginklą, Ž. Razminas dar prieš ketverius ragino žudyti, tačiau šie jo žodžiai praėjo pro ausis. „Šaudyt reikia, reikia imt automatą“, – tuomet sakė Ž. Razminas.“

Šis tariamas Ž. Razmino „raginimas žudyti“, kaip jį įvardija ponia J. Lapėnienė, iš tiesų yra jos pačios išgalvotas, kuo galime kuo puikiausiai įsitikinti pasižiūrėję patį 2010-aisiais (taigi, net ne prieš keturis, o penkis metus – faktinė J. Lapėnienės klaida, šalia šmeižikiškų kaltinimų) Ž. Razmino per mitingą Šiauliuose sakytos kalbos įrašą (žr. apačioje po straipsniu).

„Šaudyti“ kažką ragino toli gražu ne Ž. Razminas, kaip byloja pats vaizdo ir garso įrašas, kurį J. Lapėnienė tikriausiai nusprendė „laisvai“ ir pagal „objektyviosios“ žiniasklaidos interesuos perinterpretuoti, bet neaiškus balsas iš mitinguotojų minios, kuriam Ž. Razminas atsakė, kad tam „ne laikas“, ragindamas imtis ne smurto, bet politinės kovos.

LRT „Savaitės“ laidos vedėjos J. Lapėnienės šmeižtas Ž. Razmino atžvilgiu tik dar kartą mums visiems parodo tikrąjį sisteminės žiniasklaidos, melagingai pretenduojančios į „objektyvumą“, veidą, nuo kurio vargu ar įmanoma nuplauti nuoseklaus visuomenės dezinformavimo ir valdančiajam režimui neįtinkančių asmenų šmeižimą.