Asmenų, vadinančių save Lietuvos patriotais, vienybės deklaracija

Autorius: Tautininkų sąjunga Šaltinis: http://www.tautininkusajunga.l... 2015-04-15 10:41:06, skaitė 3916, komentavo 1

Asmenų, vadinančių save Lietuvos patriotais, vienybės deklaracija

jungimasis
Iš kairės: Stanislovas Buškevičius, Marius Kundrotas, Julius Panka

LIETUVOS PATRIOTINIŲ JĖGŲ VIENYBĖS DEKLARACIJA
2015-04-14
Vilnius

Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė, išgyvenusios daugybės amžių audras, naikintos ir vėl prisikėlusios, šiandien susiduria su naujais iššūkiais.

1. Iššūkiai nacionaliniam suverenumui. Pritardami tautų ir valstybių bendradarbiavimui, regime aiškias grėsmes, Europos Sąjungai iš valstybių sąjungos virstant sąjungine valstybe, ją sudarančių valstybių suverenumo sąskaita. Antra vertus, tarptautinio kapitalo grupuočių galia vis labiau naikina tiek ekonominį, tiek politinį valstybių savarankiškumą. Pagaliau, kaimynystėje auga Rusijos imperinės ambicijos, gviešiantis pavergti kaimynines šalis.

2. Iššūkiai dorai ir šeimai. Savanaudiškumo, vartotojiškumo, godumo ir ištvirkimo kultūra naikina tiek tautines, tiek bendražmogiškąsias vertybes, kėsinasi į šeimos struktūrą ir jos turinį. Jau stumiamos tos pačios lyties asmenų partnerystės ir santuokos, su perspektyva įsivaikinimui, lytinio švietimo ir žmogaus teisių vardu skleidžiami iškrypimai, vaiko teisių vardu griaunamos šeimos, prarandama pagarba žmogaus gyvybei, jos nutraukimą vadinant pasirinkimo laisve.

3. Iššūkiai demokratijai. Praktiškai panaikinta konstitucinė pilietinės savivaldos teisė, visą valdžią koncentruojant siaurame oligarchijos sluoksnyje. Nelygios politinių varžybų sąlygos iškreipia rinkėjų pasirinkimą, užginant jiems visapusę informaciją apie pasirinkimo galimybes. Visuomenei užginta galimybė rinktis seniūnijų valdžią ir turėti balsą teisminėje valdžioje. Konstitucinis teismas paskelbė save ir Seimą aukščiau pačios Konstitucijos.

4. Iššūkiai ekonomikai ir socialiniam teisingumui. Nacionalinis ūkis praktiškai sunaikintas. Kapitalas telkiasi siaurame oligopolijų sektoriuje, likusią visuomenę verčiant proletarais. Smulkusis sektorius vos gyvuoja. Mokesčių našta pirmiausiai krenta ant smulkaus savininko, darbininko, tarnautojo. Šiuo metu svarstomas Darbo kodeksas praktiškai verčia darbuotojus beteisiais vergais. Jaunimui trūksta darbo, o dar labiau – teisingumo. Tūkstančiai emigruoja.

Šių iššūkių akivaizdoje patriotinių jėgų vienybė prilygsta gyvybinei būtinybei. Mes, žemiau pasirašiusios patriotinės partijos, per savo įgaliotus atstovus sutariame:

1. Jau šių metų vasarą susijungti į vieningą politinę organizaciją, atvirą visiems patriotams, su galimybe kiekvienai besijungiančiai partijai išlaikyti savo struktūras frakcijose ir sekcijose, protingomis proporcijomis atstovaujant sau jungtinės partijos institucijose.

2. Vadovaudamiesi doros, tautiškumo, tautinio valstybingumo, demokratijos ir socialinio solidarumo idealais, pasitelkdami įvairių sričių ekspertus, parengti bendrą, kvalifikuotą programą, išdėstydami joje galimus sprendimus išvardytiesiems ir kitiems svarbiems iššūkiams.

3. Sutelkę platų patriotinį frontą su profesionalia komanda, vieningai dalyvauti 2016-ųjų metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, pasirengdami grąžinti Lietuvai tai, kas jai priklauso.

„Jaunosios Lietuvos“ vardu – pirmininkas Stanislovas Buškevičius

Tautininkų sąjungos vardu – pirmininkas Julius Panka