Lygių galimybių politika Europoje

Autorius: Eugenijus Paliokas Šaltinis: http://paliokas.blogspot.com/2... 2015-04-21 09:26:52, skaitė 2731, komentavo 2

Lygių galimybių politika Europoje

Gerbiamieji,

Maloniai kviečiame jus dalyvauti Seimo Žmogaus teisių komiteto, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo ir Seimo Europos informacijos biuro „Europos savaitės 2015“ renginyje - žmogaus teisių konferencijoje

„LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA EUROPOJE IR LIETUVOJE: DABARTIES IŠŠŪKIAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS“

Konferencija vyks 2015 m. balandžio 20 d., pirmadienį, 10 val. Konstitucijos salėje, Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Tokį laišką gavau iš Europos informacijos biuro.

Užsiregistravau ir nuėjau, mat, programoje buvo žadėtos diskusijos.

Taip ir nutiko, popiet, šioje salėje.

Priminsiu, kad po 1990-jų lygios galimybės reiškė daugmaž lygias moterų ir vyrų galimybes, pastaruoju gi metu ši tema beveik patapo tapačia LGBT reikalams.

Kodėl?

Taigi, kai kalbėtoja prabilo apie savižudybes, paklausiau:

1. Ar žino kalbėtoja, kad Lietuva pagal savižudybių skaičių pirmaujapasaulyje ir ar ji mano, kad šis pirmavimas sietinas su konferencijoje aptariama tematika?

Gavau atsakymą - savižudybių priežastys Lietuvoje netirtos.

Kita kalbėtoja prabilo apie negausias religijas Lietuvoje išpažįstančiųjų diskriminavimą. Paklausiau:

2. Kaip vertina kalbėtoja tai, kad lietuvių tikėjimas Lietuvoje nelegalus?

Gavau atsakymą, kad jis legalus, tik neįrašytas į tradicinių Lietuvos religijų sąrašą. O neįrašytas todėl, kad Konstitucinis teismas išaiškinęs, jog lietuviai neišlaikę savo tikėjimo tradicijos.

Ar religijų žinovas Konstitucinis teismas todėl šitaip nusprendęs, kad lietuvių tikėjimo protėvius naujosios, tada tik būsimosios,  Lietuvos tradicijos nešėjai siuntė pas Abraomą (tradicinėmis Lietuvoje pripažintos vien tik Abraominės religijos), kalbėtojos nebeklausiau - juk ji tik paaiškino, ką Konstitucinis teismas jai ir, tuo pačiu, mums išaiškino.

Negi šito Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje klausi: Kada Lietuvos saugumo tarnyba vadinsis Pylėnais?

Paklausi - Seimas kreipsis į Konstitucinį teismą, išaiškinimo. O kokią datą nurodys Konstitucinis teismas?

Galop konferencijos diskusijų pabaigoje paprašiau žodžio ir pasiūliau išplėsti Lygių Galimybių diskusijų diskurso erdvę:

3. Keičiant rinkimų Europos Sąjungoje ir Lietuvoje tvarką ką tik Vilniaus savivaldybėn tarpe 51 jos nario išrinkom vieną britą, lyg Vilniuje gyventų (proporcingai išrinktųjų skaičiui) 10 000 britų; tuo tarpu Londone, mano skaičiavimais, proporcingai oficialiai skelbiamam ten gyvenančių mūsų emigrantų skaičiui, savivaldybėse turėtų būti mažiausiai 8 mūsiškiai, gi neteko girdėt esant bent vieną; taigi, galimybės nelygios.

Komentarų nebuvo.

4. Mūsiškiai emigruoja iš Lietuvos nes, tarkim, Vokietija, Prancūzija ar Olandija geba finansuotis neigiamomis palūkanomis, Lietuva gi šito nesugeba - tai ir bėgama ten, kur lengviau.

Viena iš kalbėtojų, mokslų daktarė, paaiškino, kad (jos atliktų?) tyrimų rezultatai rodo, jog emigruojama dėl nepakantumo atmosferos darbe, o ir mokyklose nepakankamai kalbama LGBT tematika.