Visuomenės saugumo koncepcija paprastais žodžiais (video)

Autorius: Olegas Titorenko Šaltinis: http://sauksmas.lt/olegas-tito... 2015-04-21 09:51:13, skaitė 3354, komentavo 2

Visuomenės saugumo koncepcija paprastais žodžiais (video)

Kaip visi žinome, kovo 19 dieną Lietuvoje nušniokštė neteisėtų kratų banga. Vienas ieškomiausių dalykų buvo Visuomenės saugumo koncepcija. Kadangi niekas taip ir nepaaiškino, kas čia per daiktas, nuvykome pas didžiausią visų laikų Lietuvos teroristą Olegą Titorenko ir paprašėme jo papasakoti, kas čia per daiktas -Visuomenės saugumo koncepcija, ir kodėl jos taip ieško Lietuvos teisėsauga?

---
LDiena.lt: įžangos-replikos autorius (tikriausiai, gerbiamas Kazimieras Juraitis) šiek tiek hiperbolizuoja - Lietuvos teisėsauga, bent jau jos "slaptosios" ir "saugumo" tarnybos kuo puikiausiai žino, kas yra Visuomenės saugumo koncepcija. Visai kitas klausimas, kaip jie ją supranta ir priima, o dar kitas - kodėl "saugumas" davė instrukcijas policijos pareigūnams kratų metu ieškoti VSK literatūros, kuri visa atvirai yra patalpinta internete - http://dotu.ru, http://kob.lt, http://conceptualpower.com.

Papildomai, norintiems suprasti reikalo esmę siūlau susipažinti su šia informacija lietuvių kalba: VSK kūrimosi chronologija, "Mūsų reikalas ir reikalai ne mūsų", "2014 kovo 16, LRT „Savaitė“ – Visuomenės Saugumo Koncepcijos pristatymas Lietuvoje".
---

Valdžia gyvena iliuzijų pasaulyje, jie išsivaizduoja, kad mes rengiame kažkokius valstybės perversmus. Taip, čia perversmas, bet sąmonės perversmas. Iš tos parazitinės biblijinės, vergvaldinės sistemos,to vakarietiško šlamšto sąmonės – perversmas į mūsų protėvių išmintį. Čia yra tas „iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“.

Štai kur perversmas: sieloj, smegenyse, suvokime, mūsų žmonių bendravime. Mes turime pereiti į kitą gyvenimo lauką. Mes išėjome iš to ekonominio biblijinio prioriteto, jau mes kaip minimum išeinam į ideologinį lygmenį. Bet ne kažkokį ten ar induizmą, ar budizmą, ar liberalizmą, ar fašizmą, o į vedų- rasų ideologiją. Tai ne kas kita, kaip mūsų protėvių darnus gyvenimas su supančiu pasauliu, su gamta, su aplinkiniais, su pačiu savimi. Tokia ideologija veda mus į mūsų pasaulėžiūrą- laisvi Dievo vaikai, tai yra kūrėjai, savo gyvenimo šeimininkai, kurie turi kurti kartu su Dievu Tėvu, būti jam pagalbininkais, kartu traukti pasaulėdaros vežimą, o ne būt vergais.

”Dieve, padėk mums, padėk…”, - maldaujam atsiklaupę. Dievui ir taip sunku tempti tą vežimą, o čia mes dar kniaukiam. Tokia yra pasaulėžiūra vergų, o mes grįžtam prie pasaulėžiūros laisvų Dievo vaikų, kūrėjų, dievų. Taip, čia yra tas perversmas, jis jau vyksta ir mes daromės pavojingi šitai sistemai, nes mums ne šautuvai, ne tankai kažkokie mistiniai, ne sprogmenys kažkokie rūpi, o žmogaus sąmonė… Jeigu tu negali morkos užaugint, jeigu tu morką augini, tu jau įeini į pasaulėžiūrinį prioritetą, tu pats esi kūrėjas, o jeigu tą morką tu perki iš parduotuvės – išeini į penktą prioritetą: genocido ginklai. Tu vartoji genetiškai modifikuotus, taip pat apnuodytus, genetiškai apdorotus produktus. Tu pats keities, ir tavo vaikai gimsta nesveiki. Čia yra genocido ginklai, tu nusileidi į penktą prioritetą, žemesnį lygį, o jeigu tu pats augini morką, tu jau laisvas Dievo vaikas.

Žmonės paversti į gyvūnus, į bandą, paversti vartotoju, ne kūrėju, o vartotoju, priklausomu vergu . Todėl ir naikinamas kaimas , tam kuriamas miestas. Miestas yra mirties zona, čia yra koncentracijos stovykla.Žmonės kaip vergai vis bijo, kad jiems lašalinės neištrauktų: tai darbo nebus,tai elektrą atjungs, tai Maxima užsidarys. Ant vienų lašalinių, žmogus priklausomas, vergas. O kaime tik idijotas gali numirti.Juk jeigu tu viską sužinosi, tai tu laisvas žmogus, nėra baimės, kaip tu čia gyvensi…

Čia poilsis, čia rojus, kad ne tie visi ševronai, žemės supirkinėjimai, vėjo jėgainės, NATO, ta liberalpiderastinė ideologija, kuri naikina mūsų vaikus ir mūsų tautą. Tai čia gyvenk ir džiaukis. Bet vien kaimuose sėdėt yra mažai, reikia ir į mitingą prieš NATO išeit, reikia ir straipsnį parašyt, ir pas žmones eit, nes jeigu tu užsidarysi tik kaime, sėdėsi čia akis į dangų užvertęa – tai čia vėl yra savotiška narkomanija. Kaip sakoma, čia sėdžiu, medituoju, o aplink- nors žole neauk. Ne… Tarp kitko. mes ir blaškomės, tai į vakarus, prie materializmo vartojimo, tai galų gale į Indiją, į Kiniją.

Tarp kitko Indija, Kinija-tai mūsų mokiniai, čia mūsų protėviai jiems kultūrą kėlė, kad jie nesudegraduotų, nes tų pačių tamsių jėgų buvo įvesti kultai, žmonių aukojimai ir Kinijoj, ir kitur. Mūsų protėviai eidavo ten, jų žmonėm paverst. Rytuose budizmas. Sėdėk, nušvitimas, medituok, nesvarbu, kad aplink šiukšlynas, kad žmonės miršta, kad pederastai aplink, kad tavo vaikas jau degradas, ir išvis neaišku, kas iš jo bus.

O mūsų pasaulėžiūra – laisvi Dievo vaikai, čia yra mieros civilizacija . Tai yra mieros, arba pravy, arba tiesos, arba vedų civilizacija. Tai reiškia, kad mes išlyginam materiją ir informaciją. Aišku, reikalinga ir materija. Reikalinga ir ta grūšia ( kriaušė-red.) kad pavalgyt, bet mes gyvenam ne tam, kad valgyt arba kokius malonumus naudoti. Mūsų tikslas būt kūrėjais, bet reikia, aišku, ir pavalgyt, kad tu būtum geras kūrėjas. Ta pati ir meditacija yra labai gerai, bet čia yra kaip vienas iš gabalėlių, iš plytelių to viso mūsų namo. Ką reiškia meditacija? – tai gilus apmąstymas. Mes ir dabar su jumis medituojam, apmąstom, bet ta meditacija reikalinga vardan to, kad mes būtumėm kūrėjai, kad tobulintumėm, gerintumėm aplinką aplink save, o ne gyvenimas vardan meditacijos.

Tas pats kaip labai reikalinga sportu užsiiminėt, bet jeigu tu nuo ryto iki vakaro užsiiminėsi tik sportu, tai čia yra mažų mažiausiai kvailystė. Reikia užsiiminėt sportu vardan to, kad tu būtum pilnavertišku žmogum. Reikia žmonėms virsmo,tai vėl saugumo koncepcija. Jeigu tu turi žmoną, tai nebūtinai tu būsi laimingas, bet būt laimingam žmogui ir normaliai vystytis be šeimos, be žmonos - neįmanoma. Panašiai kaip su alkoholiu, cigaretėmis.

Kai kas sako: šitas ir negeria, bet žmogus nelabai geras, nelabai jam rūpi nei Lietuva, nei ką, jis toks pasyvus. Tai,sakau, teisingai, maža nevartoti alkoholio ar nebūti narkomanu, reikia dar visko daug ko, kad tapti žmogum, bet žmogum netapsi, jeigu būsi narkomanas, rūkorius ir alkoholikas. Taip viskas vyksta, aš taip manau, bet iš tiesų ne aš taip manau, čia protėvių žinios. Aš tik kaip retransliatorius, čia paprasčiausios žinios, tas šviesus rasų žinojimas.

Daug ką tėvas pasakojo… senelis pasakojo apie tą visą globalizaciją, apie tą sistemą, kad žydai virš krikščionių stovi. Seneliai kaime apie tai šnekėjo, viską pasakojo. Pasakojo, kas tas revoliucijas daro, kas tuos karus kuria. Seneliai kaimuose viską pasakojo, žinojo, čia nieko nėra naujo, tik užmiršta sena. Tas pats kaip tie šeši prioritetai, viskas yra užkoduota . „Koščėjaus mirtis“ yra pasaka, ją parašė Puškinas, paėmęs iš liaudies, čia yra liaudies išmintis, mūsų protėvių palikimas, perduotos tautai žinios toje pasakoje. Tarp kitko, ir „Eglė – žalčių karalienė“. Tokia pati pasaka yra ir Baltarusijoj, ir Rusijoj, tai vėl tos pačios išmintys perduotos. Pasakos tai yra žinios, pasakos yra tikrovė, o ta istorija – tai yra melas, viskas yra apversta.

Žemaitijos meška yra ne tik Žemaitijos, bet visų rasų civilizacijos mūsų simbolis, totemas, nes meška yra visos baltosios rasės simbolis, visų arijų. Kodėl meška yra ir Rusijos simbolis, ir Žemaitijos, ir ant Berlyno herbo taip pat meška? Berlyn – tai meškos liūnas. Lin…liun… nes kas tie vokiečiai, tai – mūsų vakarų broliai. Kol juos nepadarė kryžiuočiais ir nemetė prieš mus, jie yra mūsų gentis, mūsų rasų kultūros gentys. Kas tie germanai? – Germanai- tai pakrikštyti tie patys slavai, ar baltai, kaip mes norim vadinsim. Ta meškutė taip pat yra simbolis darnaus gyvenimo su gamta, su Dievu, su aplinkiniais. Čia vėlgi visuomenės saugumo koncepcija – žinios.

Šauksmas