7 kategorijos tų, kas nekariaus Grybauskaitės karo

Autorius: Chrenowas Šaltinis: http://ldiena.lt/straipsnis/15... 2015-06-24 11:24:21, skaitė 6328, komentavo 0

7 kategorijos tų, kas nekariaus Grybauskaitės karo

Įsivaizduokim vienai akimirkai kad Lietuvoj molis pavirsta į deimantus ir Lietuvą užpuola marsiečiai (lenkai, latviai, rusai, švedai...) tų deimantų pasisavinti.

Prezidentė paskelbia karo padėtį. Ir į karą išeina visi trys milijonai patrijotų mušti okupantų ir juos nugalėti...


Vyrglavlesbė VSEGDA GOTOVA pasiųsti Rytų Aborigenijos čiabuvius į mūšį prieš bet kokį okupantą, o ypač prieš PUOLANTĮ RUSĄ

Pasiaiškinam ar tikrai trys milijonai stos į kovą su nuožmiais okupantais.

Tai yra, suskaičiuojam tuos, kurie tikrai karo nekariaus:

1 - Nėščios moterys ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Čia pridedam visas gimdymo įstaigas jų personalą kaip ir vaikų ligonines ir jų personalą. Ir be abejo vaikų darželiai ir jų personalas.Negi vaikai sėdės rūsiuose visą karo laiką? Vykstant karui moterys gimdys patriotus o maži patriotai sirgs... Šias įstaigas reiktų pažymėti ant stogo dideliu baltu kryžiumi kad jų priešas nebombarduotų.

Kodėl Prezidentė šią piliečių kategoriją gąsdina karu?

2 - Antra kategorija tai asmenys iki 21 metų. Jei Valstybė neleidžia jiems pirkti degtinės- tai manau neturi teisės siūsti į karą. Tai reiškia kad visi mokiniai ir jų mokytojai kaip ir švietimo ministerija kare nedalyvaus. Mokiniai mokysis karo metu baltais kryžiais ant stogo pažymėtose mokyklose o mokytojai juos mokins patriotizmo.

Klausimas - kodėl ši piliečių grupė turi gyventi nuolatinėje Prezidentės kuriamoje psichologinėje įtampoje?

3 - Pirmosios dvi kategorijos maitinsis o jų auklėtojai gaus atlyginimą. Tad trečia kategorija bus maisto ir pramonės prekių parduotuvės bei bankai. Juk sutiksit kad ir karo metu reikės valgyti visiems... Maisto už dyką Maksimoje neduos. Kariai ir jų generolai turi pasiruošę maisto ir aprangos atsargų. Jiems ar karas ar taika... Jie pasiruoše viskam. Trečiąjai kategorijai reiktų priskirti visus, be kurių negali funkcionuoti pirmosios dvi kategorijos: elektros tinklai, dujininkai, kanalizacija, vandens tiekimas, ryšio priemonės. Tų negalima imti į kariuomenę ir Prezidentė neturėtų teisės jų gąsdinti karu. Susirinks bankininkai į čemodanus pinigus pabėgs ir ką tada reikės daryt? Ypač reiktų pasirūpinti kanalizacija Seimo rūmuose - ne vienam konflikto metu paleis vidurius...

4 - Kategorija visi vyresni nei 65 metų senoliai. Visi neprigirdintys. Visi su blogu regėjimu. Susipyke su savo nuosavu protu. Taipogi morgai ir laidojimo įstaigos. Laidoti teks mirusius savo mirtimi taipogi ir karo veiksmuose. Juk nepaliksi lavonų kol karas pasibaigs... Juk pritariat?

5 - Šitoj kategorijoje bus ginkluoti policininkai, kaimų įgaliotiniai, kalėjimai, blaivyklos ir visokios sulaikymo įstaigos. Juk ir karo metu vyks nusikaltimai, vagystės, prievartavimai, žmogžudystės, apiplėšimai. Ir tuos nusikaltėlius kažkas turės sulaikyti ir nuteisti. Va va - ir teismai kaip ir teisėjai į karą neis....

6 - Vaikų teisių Žiobienė ruošiasi priimti įstatymą draudžianti vaikus iki 14 metų palikti vienus bele kur... Tai išeina kad mobilizacijos įstatyme turi būti numatyta, kad draudžiama kviesti į kariuomene tėvus vaikų iki 14 metų. O jei tai vieniša mama - ir jų senelius... Logiška?

7 - visi ūkininkai auginantys veršius bei karves liks jų auginti ir toliau. Negi juos imsite kariauti karo? Taigi ir generolai karo metu valgys mėsą - ne tik paprasti civiliai. Tai manau kad visi ką nors gamintys, auginantys turės būt atleisti nuo karo kariavimo.

Va šituos žmones dabar galima ir suskaičiuoti kurie ginklo į rankas neims... Gaila aš nemoku jų suskaičiuti. Aš nesu durnas - tik blogai mokykloj mokiausi...

P.S. - suprantu beretininkų priešiškumą kai kurias civilių kategorijas atskirti nuo karo kariavimo ir leidimo dirbti esant okupaciniam režimui. Juk tada savukynų dėstomai istorijai jog pokaryje buvo naikinami vien tik kolaborantai ir jų šeimų nariai kyla nemaža grėsmė...